Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
121116139505121669000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
136298119504140449125273160955173198131431153213100538101116117415136396
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145451140080174048160322146509122877126888103091126405156836134884125097
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8975496075138030117011129429138698141245135664127624147547136910157937
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
765637880166344610446921672523819619364491547994289472589692
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
398283942142415395634830748350582874391657047613605683067287
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
003391810422168531210882211161995055101896123462
 1. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 149645
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 100997
 3. Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 100357
 4. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 92670
 5. BIP - strona główna
  Wyświetleń: 79465
 6. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 78889
 7. Ogłoszenia, konkursy, zadania publiczne
  Wyświetleń: 75151
 8. Przetargi, sprzedaż, dzierżawa, oddanie w najem
  Wyświetleń: 50889
 9. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości G/B
  Wyświetleń: 50140
 10. Zawiadomienia Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie
  Wyświetleń: 38218
 11. Informacje o zgłoszeniach budowy
  Wyświetleń: 36264
 12. Budownictwo i Architektura
  Wyświetleń: 32428
 13. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 27262
 14. Wydziały Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 27196
 15. Wydział Budownictwa i Architektury G/B
  Wyświetleń: 26939
 16. Zapowiedź Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 26079
 17. Przetargi, zawiadomienia, informacje do dnia 2011-06-07
  Wyświetleń: 25146
 18. Karty usług i druki wniosków z Wydziału Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 24415
 19. Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 21399
 20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia G/B
  Wyświetleń: 21248
 21. Powiatowy Rzecznik Konsumentów / Inspektor do spraw Prawnych G/B
  Wyświetleń: 20366
 22. Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 18628
 23. Przyjęcia stron
  Wyświetleń: 18051
 24. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 17476
 25. Geodezja ogłoszenia
  Wyświetleń: 16914
 26. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 16770
 27. Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 16569
 28. Wydział Finansowo - Budżetowy G/B
  Wyświetleń: 15625
 29. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim
  Wyświetleń: 15513
 30. Wydział Promocji G/B
  Wyświetleń: 15083
 31. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 14631
 32. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 14576
 33. Dom Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14522
 34. Ważne komunikaty
  Wyświetleń: 14297
 35. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 14243
 36. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2014
  Wyświetleń: 14120
 37. Rejestry stowarzyszeń i fundacje oraz promocja
  Wyświetleń: 14022
 38. Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety - Prowincja Nyska
  Wyświetleń: 13506
 39. Dom Dziecka
  Wyświetleń: 13144
 40. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 13050
 41. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 13044
 42. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 12875
 43. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 12801
 44. Oświadczenia majątkowe 2003
  Wyświetleń: 12720
 45. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 12719
 46. Protokoły z Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 12542
 47. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 12237
 48. Komunikacja i Transport
  Wyświetleń: 12003
 49. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
  Wyświetleń: 11975
 50. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11717
 51. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 11601
 52. Sposoby i zasady udostępniania informacji publicznej
  Wyświetleń: 11464
 53. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 11112
 54. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 11016
 55. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 10931
 56. Orzekanie o niepełnosprawności - wnioski
  Wyświetleń: 10894
 57. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 10857
 58. Powiatowy Konserwator Zabytków G/B
  Wyświetleń: 10386
 59. Plany Pracy i Kontroli Komisji
  Wyświetleń: 10310
 60. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 10300
 61. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10269
 62. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10178
 63. Terminy narad koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 9731
 64. Budżet Powiatu 2006
  Wyświetleń: 9730
 65. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2010
  Wyświetleń: 9648
 66. Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 9646
 67. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 9617
 68. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 9572
 69. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9534
 70. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej prac Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 9491
 71. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 9470
 72. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności G/B
  Wyświetleń: 9305
 73. Strategia Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 9285
 74. Oświadczenia majątkowe 2014 - za rok 2013
  Wyświetleń: 9161
 75. Oświadczenia majątkowe 2015 - za rok 2014
  Wyświetleń: 9145
 76. Zadania publiczne Powiatu
  Wyświetleń: 9140
 77. Inspektor Ochrony Danych; Ochrona Danych Osobowych-RODO; Cyberbezpieczeństwo-zgłaszanie incydentów; Monitoring wizyjny
  Wyświetleń: 9112
 78. Oświadczenia majątkowe 2014 - koniec kadencji
  Wyświetleń: 9076
 79. Regulamin Organizacyjny Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 9027
 80. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9020
 81. Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 9014
 82. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8982
 83. Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski
  Wyświetleń: 8978
 84. Zapowiedzi Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 8945
 85. Budżet 2014
  Wyświetleń: 8777
 86. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
  Wyświetleń: 8675
 87. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 8647
 88. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 8613
 89. Statut Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 8535
 90. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 8528
 91. Wydział Zamówień Publicznych i Administracji G/B
  Wyświetleń: 8376
 92. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 8311
 93. Budżet 2013
  Wyświetleń: 8306
 94. II Liceum Ogólnokształcące
  Wyświetleń: 8223
 95. Ciężar publiczny
  Wyświetleń: 8192
 96. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
  Wyświetleń: 8186
 97. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 8183
 98. Budżet 2016 rok
  Wyświetleń: 8172
 99. Budżet 2010
  Wyświetleń: 8112
 100. Plan Pracy Rady Powiatu
  Wyświetleń: 8101
 101. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 8071
 102. Budżet 2011
  Wyświetleń: 8062
 103. Budżet 2009
  Wyświetleń: 8051
 104. Dług publiczny
  Wyświetleń: 8038
 105. Wydział Oświaty
  Wyświetleń: 8017
 106. Mienie powiatu
  Wyświetleń: 7988
 107. Sekretarz Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 7929
 108. Powiatowy Zespół Oświaty
  Wyświetleń: 7916
 109. Wydział Komunikacji i Transportu B - old
  Wyświetleń: 7833
 110. Budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2004 rok
  Wyświetleń: 7823
 111. Protokoły z Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 7756
 112. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 7749
 113. Budżet 2007
  Wyświetleń: 7719
 114. Petycje
  Wyświetleń: 7712
 115. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 7707
 116. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7689
 117. Druki i informacje dotyczące realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 7661
 118. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 7660
 119. Budżet 2012
  Wyświetleń: 7608
 120. Budżet Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 7577
 121. Zawartość Archiwum Starostwa
  Wyświetleń: 7558
 122. Budżet 2008
  Wyświetleń: 7513
 123. Budżet 2015
  Wyświetleń: 7497
 124. Zespół Szkół Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 7431
 125. Skarbnik Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 7424
 126. Oświata
  Wyświetleń: 7392
 127. Protokoły z Komisji
  Wyświetleń: 7363
 128. Budżet Powiatu 2005
  Wyświetleń: 7303
 129. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
  Wyświetleń: 7239
 130. Oświadczenia majątkowe składane w 2017
  Wyświetleń: 7199
 131. Zespół Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 7186
 132. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2006
  Wyświetleń: 7123
 133. Ochrona zabytków - wnioski, informacje (wersja archiwalna)
  Wyświetleń: 7095
 134. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 7067
 135. Załatwianie Spraw
  Wyświetleń: 6967
 136. Zapowiedzi Komisji Rady Powiatu - IV kadencja
  Wyświetleń: 6762
 137. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 6696
 138. Oświadczenia majątkowe 2014 - początek kadencji
  Wyświetleń: 6645
 139. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 6537
 140. Bursa Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 6526
 141. Protokoły z Komisji IV kadencja
  Wyświetleń: 6491
 142. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 6434
 143. Oświadczenia majątkowe składane w 2016
  Wyświetleń: 6424
 144. Obsługa osób niesłyszących
  Wyświetleń: 6356
 145. Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli G/B
  Wyświetleń: 6253
 146. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego i mediacja
  Wyświetleń: 6202
 147. Komisja Edukacji i Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 6181
 148. Zespół ds. Kadr i Płac G/B
  Wyświetleń: 6040
 149. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 5937
 150. Nieodpłatna pomoc prawna 2016
  Wyświetleń: 5845
 151. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 5831
 152. Wydział Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 5792
 153. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 5760
 154. Oświadczenia majątkowe radnych 2014
  Wyświetleń: 5605
 155. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 5583
 156. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 5441
 157. Ognisko Artystyczne
  Wyświetleń: 5425
 158. Budżet 2017 rok
  Wyświetleń: 5391
 159. Oświadczenia majątkowe składane w 2018
  Wyświetleń: 5327
 160. Zestawienie roczne posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 2014 roku
  Wyświetleń: 5250
 161. Protokoły z Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 5231
 162. Zarządzenia Starosty 2014r.
  Wyświetleń: 5130
 163. Radca Prawny G/B
  Wyświetleń: 5096
 164. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, II Crossduathlon Śródmieście
  Wyświetleń: 5055
 165. Protokoły z Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 5052
 166. Zbiór aktów prawa miejscowego.
  Wyświetleń: 5050
 167. Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 5008
 168. Plan postępowań 2017r.
  Wyświetleń: 4958
 169. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 4957
 170. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 4927
 171. Powiatowy Program Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
  Wyświetleń: 4852
 172. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 4846
 173. Inspektor BHP B
  Wyświetleń: 4815
 174. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 4791
 175. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 4727
 176. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  Wyświetleń: 4714
 177. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 4679
 178. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 4662
 179. Zarządzenia Starosty 2015r.
  Wyświetleń: 4653
 180. Ogłoszenie o wydaniu decyzji ustalającej wyskokość odszkodowania, Al. Jana Pawła II, Kędzierzyn.
  Wyświetleń: 4632
 181. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 4560
 182. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - usunąć
  Wyświetleń: 4460
 183. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 4442
 184. Wydział Komunikacji i Transportu B
  Wyświetleń: 4432
 185. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4414
 186. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 4373
 187. BA.6743.5.36.2017
  Wyświetleń: 4351
 188. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencji
  Wyświetleń: 4343
 189. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zrid
  Wyświetleń: 4280
 190. BA.6743.6.35.2016
  Wyświetleń: 4275
 191. BA.6743.2.49.2015
  Wyświetleń: 4261
 192. BA.6740.1.349.2016
  Wyświetleń: 4257
 193. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 4248
 194. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego V kadencji
  Wyświetleń: 4238
 195. 8. Józef Gisman - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 4222
 196. Wykaz rzeczy znalezionych 2017 rok
  Wyświetleń: 4206
 197. SPZOZ Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej - połączony z SPZOZ
  Wyświetleń: 4199
 198. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencja
  Wyświetleń: 4183
 199. KOMISJA REWIZYJNA - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 4182
 200. Wykaz rzeczy znalezionych 2015 rok
  Wyświetleń: 4179
 201. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 4122
 202. BA.6743.5.21.2017
  Wyświetleń: 4115
 203. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 4101
 204. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 4049
 205. Protokoły z Komisji V kadencja
  Wyświetleń: 4030
 206. Oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu 2014
  Wyświetleń: 4002
 207. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3998
 208. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencja
  Wyświetleń: 3989
 209. Wykaz rzeczy znalezionych 2016 rok
  Wyświetleń: 3981
 210. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3956
 211. Rzecznik Prasowy B
  Wyświetleń: 3949
 212. Konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 3947
 213. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów garnicznych - Bierawa, o. Brzeźce
  Wyświetleń: 3943
 214. Zapowiedzi Komisji Rady Powiatu - V kadencja
  Wyświetleń: 3928
 215. Zawiadomienie (Śr. 6341.6.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Michalec Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 3924
 216. Starosta Powiatu
  Wyświetleń: 3922
 217. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3921
 218. Rejestracja zwierząt chronionych do 31 października br.
  Wyświetleń: 3916
 219. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3905
 220. Jak dobrze wybrac szkołę?
  Wyświetleń: 3896
 221. Budżet 2018 rok
  Wyświetleń: 3884
 222. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencji
  Wyświetleń: 3883
 223. Bezpłatne profilaktyczne badania przesiewowe
  Wyświetleń: 3848
 224. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2018
  Wyświetleń: 3847
 225. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3842
 226. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3809
 227. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3809
 228. Rada Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego - II kadencja
  Wyświetleń: 3808
 229. Zawiadomienie(Śr.6341.1.15.1.2015) o wszczęciu postepowania wodnoprawnego Górnosląskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Zabrzu
  Wyświetleń: 3795
 230. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 3793
 231. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 3793
 232. test
  Wyświetleń: 3723
 233. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, II Bieg Pamięci Powstań Śląskich
  Wyświetleń: 3718
 234. Andrzej Krebs
  Wyświetleń: 3714
 235. KOMISJA BUDŻETU - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 3713
 236. Kędzierzyńsko - Kozielski System Informacji o Terenie
  Wyświetleń: 3700
 237. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 3699
 238. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 3693
 239. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3678
 240. Konkurs - Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  Wyświetleń: 3676
 241. Mirosław Borzym
  Wyświetleń: 3655
 242. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2016 roku
  Wyświetleń: 3652
 243. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 3618
 244. Powiatowy Program Wspierania Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 3608
 245. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 3605
 246. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 3595
 247. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 3584
 248. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 3571
 249. Komisja Edukacji i Promocji
  Wyświetleń: 3568
 250. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3556
 251. Wicestarosta Powiatu
  Wyświetleń: 3552
 252. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
  Wyświetleń: 3527
 253. Zmiana siedziby PPPP
  Wyświetleń: 3524
 254. Plan postępowań 2018r.
  Wyświetleń: 3515
 255. Dariusz Szymański
  Wyświetleń: 3507
 256. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 3504
 257. Konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
  Wyświetleń: 3483
 258. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencji
  Wyświetleń: 3476
 259. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencji
  Wyświetleń: 3469
 260. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3452
 261. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 3443
 262. Anna Białek
  Wyświetleń: 3437
 263. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 3433
 264. 22. Marek Piątek - Radny
  Wyświetleń: 3428
 265. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3428
 266. Jadwiga Mroczko
  Wyświetleń: 3418
 267. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3416
 268. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju - Projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywa do 2030 r.)
  Wyświetleń: 3388
 269. Karty usług, pozwolenia, wnioski do pobrania, formularze z Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 3385
 270. Marta Szydłowska
  Wyświetleń: 3382
 271. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, Diody nie są takie złe – powiatowa akcja ekologicznej świadomości
  Wyświetleń: 3382
 272. Józef Gisman
  Wyświetleń: 3375
 273. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencji
  Wyświetleń: 3371
 274. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 3368
 275. 20. Marta Szydłowska - Radna
  Wyświetleń: 3351
 276. Zapraszamy wszystkich chętnych na studia w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 3342
 277. Wydział Ogólno - Organizacyjny - do usunięcia
  Wyświetleń: 3341
 278. BA.6743.1.88.2016
  Wyświetleń: 3340
 279. Zarządzenia Starosty 2016r.
  Wyświetleń: 3336
 280. Zarządzenia Starosty 2017r.
  Wyświetleń: 3325
 281. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3322
 282. 21. Dariusz Szymański - Radny
  Wyświetleń: 3316
 283. Konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  Wyświetleń: 3310
 284. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3289
 285. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencji
  Wyświetleń: 3276
 286. O rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy
  Wyświetleń: 3273
 287. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 3268
 288. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3266
 289. KOMISJA BUDŻETU
  Wyświetleń: 3260
 290. Kontrola i Audyt
  Wyświetleń: 3246
 291. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 3245
 292. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3236
 293. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.2.2012, Śr.6341.2.6.7.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 3226
 294. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 3222
 295. BA.6743.6.17.2017
  Wyświetleń: 3211
 296. Marek Piątek
  Wyświetleń: 3209
 297. Powiatowy Program Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 3200
 298. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 3198
 299. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 3194
 300. Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalajacej na wymianę kabla elektrycznego, Blachownia.
  Wyświetleń: 3192
 301. Projekt nowej strategii Powiatu – zapraszamy do konsultacji
  Wyświetleń: 3176
 302. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Wyświetleń: 3173
 303. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3164
 304. Zawiadomienie (Śr.6224-46/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-MILPOL Krzysztof Miler
  Wyświetleń: 3162
 305. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 3161
 306. BA.6743.2.9.2017
  Wyświetleń: 3160
 307. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 3152
 308. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - o. Cisowa
  Wyświetleń: 3150
 309. Zapowiedź XIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3142
 310. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 3141
 311. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 3124
 312. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 3119
 313. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21-11-2014r. na wykonanie dok. technicznej dla 2 zad. inwestycyjnych proj. zintegrowanego pn. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową modernizację 2 szpitali
  Wyświetleń: 3117
 314. Bronisław Piróg
  Wyświetleń: 3114
 315. Projekt Strategii Rozwoju Oświaty – zapraszamy do konsultacji
  Wyświetleń: 3114
 316. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3109
 317. Wykaz nieruchomości do oddania w najem - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 3106
 318. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.06.2012 na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 3097
 319. Konrad Kucz
  Wyświetleń: 3093
 320. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2016 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4
  Wyświetleń: 3093
 321. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 3087
 322. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.08.2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 3074
 323. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w celu poprawienia warunków zagospodarowania - ul. Roosevelta, K-Koźle
  Wyświetleń: 3073
 324. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia
  Wyświetleń: 3070
 325. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 3068
 326. Zawiadomienie(Śr.6341.1.13.3.2013, Śr.6341.2.14.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Park Przemysłowy Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 3058
 327. Zawiadomienie (Śr.6341.5.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Ośrodek Szkolenia Kierowców Jazda Marcin Orlik
  Wyświetleń: 3057
 328. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU
  Wyświetleń: 3050
 329. Uchwały wraz z załącznikami z XXXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 3049
 330. Katalog usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu wraz z możliwością pobrania druków wniosków, formularzy
  Wyświetleń: 3044
 331. Zawiadomienie (Śr.6341.2.12.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 3042
 332. Zawiadomienie (Śr.6341.2.23.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Blacharstwo Lakiernictwo Mechanika Pojazdowa Kazimierz i Janusz Gajda
  Wyświetleń: 3041
 333. Zawiadomienie (Śr.6341.1.1.1.2013 Śr.6341.2.1.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 3038
 334. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gminie Reńska Wieś
  Wyświetleń: 3030
 335. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3025
 336. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.2.2012, Śr.6341.2.7.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 3024
 337. Bohdan Górniak
  Wyświetleń: 3023
 338. Informacja z otwarcia ofert w dniu 21-02-2017r. dot. zadania pn "Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu"
  Wyświetleń: 3021
 339. Leon Piecuch
  Wyświetleń: 3012
 340. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2997
 341. Zapowiedź XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2996
 342. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej, Dziergowice, Lubieszów, Bierawa.
  Wyświetleń: 2994
 343. Oświadczenia majątkowe radnych składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2986
 344. 15. Konrad Kucz - Radny
  Wyświetleń: 2983
 345. Henryk Mazur
  Wyświetleń: 2982
 346. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, Raciborska 21A
  Wyświetleń: 2980
 347. Zapowiedź XLV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2977
 348. Zapowiedź XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2975
 349. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.2.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Rajnard Matejka, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2971
 350. Informacja z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 16.10.2007r. o decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego - Cukrownia CEREKIEW
  Wyświetleń: 2968
 351. 19. Bronisław Piróg - Radny
  Wyświetleń: 2966
 352. Zawiadomienie (Śr.6341.1.37.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - MAN-TRANS Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2964
 353. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2963
 354. Wykaz nieruchomości do oddania w najem - o.Koźle
  Wyświetleń: 2963
 355. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej, Solarnia i Dziergowice.
  Wyświetleń: 2960
 356. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej pod wynajem
  Wyświetleń: 2957
 357. Zapowiedź III Sesji Rady Powiatu Kędzierzńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2957
 358. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 2954
 359. BA.6743.1.137.2015
  Wyświetleń: 2952
 360. Zestawienie roczne posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2950
 361. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - o. Cisowa
  Wyświetleń: 2949
 362. Zawiadomienie (Śr.6341.1.35.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - ERGO-MEW Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2947
 363. Zapowiedź XVIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2946
 364. Stefan Wałach
  Wyświetleń: 2939
 365. Zapowiedź III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2938
 366. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.04.2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2937
 367. Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2933
 368. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencji
  Wyświetleń: 2932
 369. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 2927
 370. Zawiadomienie (Śr.6341.2.21.2.2012, Śr.6341.1.39.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Karol Kania i Synowie sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2926
 371. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 2925
 372. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2924
 373. Zawiadomienie (Śr.6341.11.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Robo Wash sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2922
 374. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2920
 375. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2916
 376. Zawiadomienie (Śr.6341.1.16.8.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Jerzy Wójcik, K-Koźle
  Wyświetleń: 2915
 377. Zawiadomienie (Śr.6341.13.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
  Wyświetleń: 2914
 378. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany - o. Landzmierz
  Wyświetleń: 2910
 379. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Myjnia samochodowa-Marcel K-Koźle
  Wyświetleń: 2909
 380. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia o.Dziergowice
  Wyświetleń: 2906
 381. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Raciborska 21A
  Wyświetleń: 2905
 382. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31-07-2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2902
 383. 1. Teodor Bek - Przewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2901
 384. Jak uzyskać pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 2901
 385. 5. Mirosław Borzym - Radny
  Wyświetleń: 2900
 386. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 2895
 387. Ogłoszenie w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej 110kV, gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2895
 388. Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15.
  Wyświetleń: 2895
 389. Zawiadomienie (Śr.6223-30/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2895
 390. 6. Bohdan Cieślik - Radny
  Wyświetleń: 2894
 391. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu
  Wyświetleń: 2893
 392. Zawiadomienie (Śr.6341.2.11.1.2012, Śr.6341.1.24.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2892
 393. Ogłoszenie z dnia 27-03-2015r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych (...)
  Wyświetleń: 2889
 394. Powiatowy Rzecznik Konsumenta - do usunięcia
  Wyświetleń: 2887
 395. Zapowiedź X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2887
 396. 14. Andrzej Krebs - Radny
  Wyświetleń: 2885
 397. 18. Leon Piecuch - Radny
  Wyświetleń: 2884
 398. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2883
 399. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy.
  Wyświetleń: 2880
 400. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2875
 401. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2874
 402. Informacje i usługi przyjazne obywatelom - OBYWATEL.GOV.PL
  Wyświetleń: 2869
 403. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 2869
 404. Nieodpłatna pomoc prawna 2017
  Wyświetleń: 2866
 405. 16. Henryk Mazur - Radny
  Wyświetleń: 2864
 406. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2018r.
  Wyświetleń: 2863
 407. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat -Gm. Cisek o.Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2863
 408. 11. Engelhard Harz - Radny
  Wyświetleń: 2862
 409. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z 03 września 2015 r. o podjęciu decyzji o wsparciu finansowym zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pt. „Diody nie są takie złe – powiatowa akcja ekologicznej świadomości”
  Wyświetleń: 2862
 410. Zawiadomienie (Śr.6224-45/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2862
 411. Zawiadomienie (Śr.6341.2.14.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Veolia Transport sp.z o.o. w Toruniu
  Wyświetleń: 2860
 412. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2857
 413. Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.1.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Piotr Plewik, Siemianowicie Śląskie
  Wyświetleń: 2852
 414. BA.6743.2.54.2015
  Wyświetleń: 2851
 415. Petycje 2015
  Wyświetleń: 2851
 416. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - Gmina Bierawa, o. Brzeźce
  Wyświetleń: 2851
 417. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2847
 418. Teodor Bek
  Wyświetleń: 2847
 419. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z dnia 2008-01-15 - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2846
 420. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, ul.Bławatków
  Wyświetleń: 2845
 421. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - Gmina Bierawa, o. Brzeźce
  Wyświetleń: 2845
 422. Zapowiedź XVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2844
 423. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 04.06.2007r. na zadanie: Dostawa samochodu ciężarowego do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2842
 424. Ochrona zabytków - wnioski, informacje
  Wyświetleń: 2840
 425. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, Dziergowice dz. 2133.
  Wyświetleń: 2840
 426. Zapowiedź XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2840
 427. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2834
 428. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaściciela nieruchomości przyległej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania, Grunwaldzka
  Wyświetleń: 2833
 429. Karty usług, pozwolenia, wnioski do pobrania, formularze z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 2832
 430. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2831
 431. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, Chrósty
  Wyświetleń: 2827
 432. Zawiadomienie (Śr.6223-18/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2827
 433. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  Wyświetleń: 2825
 434. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2825
 435. Zawiadomienie (Śr.7645-4/2010) o wydanej decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Südzucker Polska
  Wyświetleń: 2823
 436. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej, Bierawa.
  Wyświetleń: 2822
 437. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 28 września 2006r. na zadanie: Oznakowanie poziome dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2819
 438. Zawiadomienie (Śr.6341.1.38.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2816
 439. 17. Jadwiga Mroczko - Radna
  Wyświetleń: 2814
 440. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie nowej nawierzchni - droga nr 1407 O Pawłowiczki ul. Korfantego (...)
  Wyświetleń: 2814
 441. 9. Teobald Gocz - Radny
  Wyświetleń: 2812
 442. Bohdan Cieślik
  Wyświetleń: 2812
 443. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2812
 444. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś 1109/1
  Wyświetleń: 2806
 445. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Wschód Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2805
 446. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2802
 447. Uchwały wraz z załącznikami z XXXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 2802
 448. Zawiadomienie (Śr.6341.2.1.1/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - PL - Bitunowa
  Wyświetleń: 2802
 449. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Azoty
  Wyświetleń: 2800
 450. BA.6743.1.135.2015
  Wyświetleń: 2799
 451. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem ruchomości - kiosk Pl. Wolności
  Wyświetleń: 2797
 452. Zarząd Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 2797
 453. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2796
 454. Ogłoszenie o wyznaczeniu parkingu na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 14 listopada 2006r
  Wyświetleń: 2794
 455. Zapowiedź XLII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2794
 456. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2792
 457. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na wymianę kabla elektrycznego, Blachownia.
  Wyświetleń: 2791
 458. Zawiadomienie (Śr.6341.4.4.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku -Brenntag Polska sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2791
 459. BA.6743.1.151.2015
  Wyświetleń: 2790
 460. 23. Stefan Wałach - Radny
  Wyświetleń: 2787
 461. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2787
 462. Zawiadomienie (Śr.6341.1.36.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2786
 463. Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalającej na przeprowadzenie rurociągu - Gmina K-Koźle
  Wyświetleń: 2783
 464. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina K-Koźle, Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 2777
 465. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - HAWE Telekom sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2774
 466. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 2770
 467. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2765
 468. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22-08-2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2764
 469. Zawiadomienie (Śr.6341.8.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Veolia Transport sp.z o.o. w Toruniu
  Wyświetleń: 2764
 470. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2763
 471. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Azoty, Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2759
 472. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2758
 473. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy, Landzmierz 241/6
  Wyświetleń: 2756
 474. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2756
 475. Zapowiedź XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2755
 476. Zawiadomienie (Śr.6341.5.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Brenntag Polska sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2753
 477. Zawiadomienie (Śr.6223-58/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A.
  Wyświetleń: 2752
 478. BA.6743.2.53.2018
  Wyświetleń: 2750
 479. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Orkana 14
  Wyświetleń: 2749
 480. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Kędzierzyn, Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2749
 481. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-budowa mostu żelbetowego na cieku Gołka
  Wyświetleń: 2749
 482. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na sprzedaż nieruchomości - Maciowakrze
  Wyświetleń: 2748
 483. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem - ul. Piastowska 15, Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2747
 484. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2746
 485. Zawiadomienie (Śr.6341.1.26.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2744
 486. Ogłoszenie z dnia 30-09-2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2743
 487. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2743
 488. Ogłoszenie z dnia 05-08-2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Wymiana instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej
  Wyświetleń: 2742
 489. Zawiadomienie (Śr.6223-31/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2741
 490. BA.6740.1.92.2017
  Wyświetleń: 2739
 491. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2739
 492. Engelhard Harz
  Wyświetleń: 2738
 493. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 8 lutego 2006 r. dot. remontu pokładu drewnianego mostu na rzece Odrze droga nr 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 2737
 494. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej pod wynajem na cele mieszkaniowe w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy, Dębowa
  Wyświetleń: 2737
 495. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Zielona 17/10
  Wyświetleń: 2736
 496. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2736
 497. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2736
 498. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu przy ul. Damrota 30 - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2735
 499. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 2734
 500. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii,Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2732
 501. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2731
 502. Zawiadomienie (Śr.6223-33/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2730
 503. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś, Raciborska 21A/3
  Wyświetleń: 2725
 504. Zawiadomienie (Śr.6223-32/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2724
 505. Zapowiedź XLIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2723
 506. Zawiadomienie(Śr.6341.2.1.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Tomasz Krupa
  Wyświetleń: 2722
 507. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, Koźle.
  Wyświetleń: 2721
 508. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 2720
 509. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany ze spółką Karol Kania i Synowie
  Wyświetleń: 2720
 510. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia-Gmina Cisek, Gmina K-Koźle
  Wyświetleń: 2716
 511. obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws decyzji ZRiD - ul. Marynarska w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2716
 512. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Gajowa 10
  Wyświetleń: 2716
 513. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-przełożenie koryta rzeki Kłodnicy
  Wyświetleń: 2715
 514. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2714
 515. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2713
 516. BA.6743.1.138.2015
  Wyświetleń: 2711
 517. Piotr Girt
  Wyświetleń: 2711
 518. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, Plac Wolności
  Wyświetleń: 2709
 519. Zapowiedź XXXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2708
 520. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2006r. na dzierżawę nieruchomości położonej w Chróstach
  Wyświetleń: 2706
 521. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz przebudowę kolizji tej linii z linią 15 kV, Dziergowice.
  Wyświetleń: 2706
 522. Zawiadomienie (Śr.6341.1.22.2.2012, Śr.6341.2.9.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2706
 523. Zawiadomienie (Śr.6341.1.29.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Józef Thiel Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2706
 524. Zawiadomienie (Śr.6223-27/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z wniosku - DB Schenker Rail Spedkol sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2704
 525. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2703
 526. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 20 lipca 2006r. na remont nawierzchni z wymianą podbudowy
  Wyświetleń: 2702
 527. Zapowiedź XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - odwołana
  Wyświetleń: 2702
 528. Zawiadomienie (Śr.6341.2.203.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2702
 529. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2701
 530. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Piastowska 15, o. Koźle
  Wyświetleń: 2700
 531. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do zamiany, z Państwem Jackiem i Izabelą Nowak, Bema
  Wyświetleń: 2700
 532. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
  Wyświetleń: 2698
 533. BA.6743.4.14.2017
  Wyświetleń: 2696
 534. informacja o wydaniu decyzji nr BA.6740.1.383.2016 o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodnicy
  Wyświetleń: 2693
 535. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na sprzedaż nieruchomości-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2693
 536. Zawiadomienie (Śr.6223-3/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Urząd Miasta K-Koźle
  Wyświetleń: 2693
 537. Informacja z PCPR dot. listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. kadrowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 2692
 538. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, Kędzierzyn.
  Wyświetleń: 2692
 539. Informacja o kandydatach na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2691
 540. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Koźle
  Wyświetleń: 2691
 541. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 3 lata, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Azoty.
  Wyświetleń: 2691
 542. Zapowiedź VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2691
 543. Zawiadomienie (Śr.6224-14/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2691
 544. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2690
 545. Zapowiedź XXXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2688
 546. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20-02-2015r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Udzielenie i obsługa kredytów złotowych"
  Wyświetleń: 2686
 547. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30-04-2014r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2686
 548. Zapowiedź III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2686
 549. Zapowiedź XLIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2686
 550. Zawiadomienie (Śr.6341.1.41.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2686
 551. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Geodezji - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - URBANOWICE
  Wyświetleń: 2685
 552. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2017 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4
  Wyświetleń: 2679
 553. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Mostowa, Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2678
 554. 10. Krzysztof Gudejko - Radny
  Wyświetleń: 2677
 555. 7. Piotr Girt - Radny
  Wyświetleń: 2677
 556. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji z dnia 24.08.2007r. na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczeń gospodarczych - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2677
 557. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2677
 558. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2677
 559. Krzysztof Gudejko
  Wyświetleń: 2675
 560. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2675
 561. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2674
 562. 2. Reinhold Lepiorz - I Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2669
 563. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2668
 564. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2667
 565. Zawiadomienie (Śr.6223-43/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-EnergiaPro Spółka Akcyjna w Opolu
  Wyświetleń: 2666
 566. Zawiadomienie (Śr.6341.6.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Auto-Myjnia Jacek Nowak Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2666
 567. Władysław Koczubik
  Wyświetleń: 2665
 568. Zespół Radców Prawnych
  Wyświetleń: 2664
 569. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2663
 570. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 06.07.2007r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2663
 571. Zapowiedź XLVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2661
 572. Zawiadomienie (Śr.6223-16/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Michalec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 2661
 573. BA.6743.6.53.2015
  Wyświetleń: 2660
 574. I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnośc Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej w Gminie Pawłowiczki, obręb Chrósty.
  Wyświetleń: 2656
 575. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z 28 marca 2006r. o przetargu nieograniczonym dla dróg powiatowych miejskich
  Wyświetleń: 2653
 576. Prośba o pomoc dla ofiar tornada
  Wyświetleń: 2653
 577. Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalającej na przeprowadzenie kolektora
  Wyświetleń: 2652
 578. Zapowiedź XLII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2649
 579. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Henryk Piechaczek Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2649
 580. Zawiadomienie (Śr.6341.1.27.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - P.A. NOVA S.A. Gliwice
  Wyświetleń: 2649
 581. BA.6743.5.60.2016
  Wyświetleń: 2647
 582. PCPR w K-K szuka kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  Wyświetleń: 2647
 583. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2006r. na sprzedaż nieruchomości położonych w gm. Bierawa i gm. Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2645
 584. 13. Władysław Koczubik - Radny
  Wyświetleń: 2644
 585. Zawiadomienie (Śr.6341.2.10.2.2012, Śr.6341.1.23.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - ABR Team sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 2643
 586. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2643
 587. Ogłoszenie o IV przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Chrósty
  Wyświetleń: 2641
 588. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 28 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Pawłowiczki, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2641
 589. Ogłoszenie o wyznaczeniu jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z dnia 9 listopada 2006r
  Wyświetleń: 2641
 590. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 2641
 591. Zawiadomienie (Śr.6224-38/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2639
 592. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, Sławięcice
  Wyświetleń: 2638
 593. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2637
 594. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z 28 marca 2006r. o przetargu nieograniczonym dla dróg powiatowych pozamiejskich
  Wyświetleń: 2636
 595. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2014)o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-B.Skowrońska-Petek,A.Piotrowska-Bierawa
  Wyświetleń: 2635
 596. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 23 czerwca 2006 r. na remont nawierzchni z wymianą podbudowy
  Wyświetleń: 2634
 597. Numery rachunków bankowych
  Wyświetleń: 2633
 598. Wydział Promocji - do usunięcia 2
  Wyświetleń: 2633
 599. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2632
 600. Zawiadomienie (Śr.6341.1.6.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2632
 601. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2630
 602. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, Pawłowiczki i Borzysławice
  Wyświetleń: 2629
 603. Zawiadomienie (Śr.6223-34/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - PL-Bitunowa sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2629
 604. Zawiadomienie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 2629
 605. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji,Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2627
 606. Zawiadomienie (Śr.6341.1.21.2.2012, Śr.6341.2.8.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2627
 607. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 28 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2626
 608. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Kędzierzyn, Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2626
 609. Informacja o wydaniu na rzecz TAURON WYTWARZANIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach decyzji administracyjnej Nr 662/2012 o pozwoleniu na budowę bloku energetycznego
  Wyświetleń: 2625
 610. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-gm. Pawłowiczki, gm. K-Koźle
  Wyświetleń: 2624
 611. Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2624
 612. Zawiadomienie ( Śr.6341.7.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Grzegorz Cybis Masarstwo-Wędliniarstwo w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 2623
 613. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2620
 614. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2621
 615. Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 2620
 616. Negocjacje z ogłoszeniem z dnia 6 marca 2006 r. z Wydziału Gospodarczego - ogłoszenie o zamówieniu na zakup paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 2619
 617. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2618
 618. Zawiadomienie (Śr.6341.2.6.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2618
 619. Zawiadomienie (Śr.6224-16/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Joachim Sekler
  Wyświetleń: 2616
 620. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski, Knurów
  Wyświetleń: 2615
 621. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego z dnia 01 grudnia 2006r. na zadanie: Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2614
 622. ZAWIADOMIENIE(Śr.6341.16.1.2014) O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO-JAN CHYLA AUTO SERNICE K-KOŹLE
  Wyświetleń: 2614
 623. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 04 lipca 2006r. na remont nawierzchni z wymianą podbudowy
  Wyświetleń: 2613
 624. Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. Prowadzenie Domu pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
  Wyświetleń: 2613
 625. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06-11-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych (...)
  Wyświetleń: 2613
 626. Ogłoszenie z dnia 14.09.2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2613
 627. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu przy ul. Damrota 30 - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2612
 628. Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.”
  Wyświetleń: 2612
 629. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2612
 630. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 13 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Pawłowiczki, Reńska Wieś w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2611
 631. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2611
 632. Informacja o zamiarze wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, zezwalającej na przeprowadzenie przewodów służących do przesyłania gazu - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2610
 633. Zawiadomienie (Śr.6223-20/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2610
 634. Geolog powiatowy B
  Wyświetleń: 2609
 635. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej na remont nawierzczni ul. Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2609
 636. BA.6743.6.51.2015
  Wyświetleń: 2608
 637. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2608
 638. Ogłoszenie o II przetargu ustym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2607
 639. BA.6743.1.136.2015
  Wyświetleń: 2606
 640. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego na dostawę i montaż windy, remont klatek schodowych, remont kominów na dachu, montaż oporowych płotków śniegowych oraz naprawę instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2606
 641. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2606
 642. Działalność lobbingowa 2015
  Wyświetleń: 2605
 643. Ogłoszenie z 28 kwietnia 2008 Wydziału Geodezji o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2605
 644. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o. Koźle
  Wyświetleń: 2605
 645. Zawiadomienie (Śr.6223-59/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - MILPOL Krzysztof Miler
  Wyświetleń: 2603
 646. Zapowiedź XXXVIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2601
 647. Zawiadomienie (Śr.6223-5/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Warter Spółka Jawna
  Wyświetleń: 2601
 648. Zawiadomienie (Śr.6224-19/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2598
 649. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 2597
 650. Zawiadomienie (Śr.6224-33/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2596
 651. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2595
 652. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji z dnia 24.08.2007r. na sprzedaż nieruchomości - Gmina Cisek i Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2595
 653. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2595
 654. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2594
 655. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2593
 656. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z 7 kwietnia 2006r. o przetargu nieograniczonym na mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych dróg powiatowych miejskich
  Wyświetleń: 2591
 657. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - o. Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2591
 658. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 13 marca 2007r. na zadanie: Świadczenie ochrony mienia Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2590
 659. Działalność lobbingowa 2016
  Wyświetleń: 2588
 660. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę-K-Koźle
  Wyświetleń: 2588
 661. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2587
 662. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na działalność medyczną
  Wyświetleń: 2587
 663. Informacja o wynikach naboru do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na wolne stanowisko referenta do spraw kadrowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 2586
 664. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2586
 665. Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2017r.
  Wyświetleń: 2586
 666. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2586
 667. 3. Bohdan Górniak - II Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2585
 668. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 18 sierpnia 2006r. na remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2585
 669. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 23 listopada 2006r. na zadanie:Termomodernizacja budynku warsztatowo-magazynowego(...)
  Wyświetleń: 2585
 670. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym - Kędzierzyn-Koźle, Sławięcicka 83
  Wyświetleń: 2585
 671. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Cisek
  Wyświetleń: 2584
 672. Zapowiedź LI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2584
 673. Zawiadomienie (Śr.7645-4/2010) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Südzucker Polska
  Wyświetleń: 2584
 674. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2584
 675. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2583
 676. Zawiadomienie (Śr.6224-7/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Bogdan Szpryngiel
  Wyświetleń: 2583
 677. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Bernadeta Lach i Janusza Lach, Przewóz
  Wyświetleń: 2582
 678. Podsumowanie wizyty zespołu OBIBOKI w Niemczech
  Wyświetleń: 2581
 679. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gerard Jaszkowic, Ucieszków
  Wyświetleń: 2581
 680. Zawiadomienie (Śr.6341.10.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - CeWe Color sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2581
 681. BA.6743.2.64.2015
  Wyświetleń: 2579
 682. Ogłoszenie z dn. 03.01.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2579
 683. Zawiadomienie (Śr.6341.1.27.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2578
 684. Jak uzyskać miejsce w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym:
  Wyświetleń: 2577
 685. Zapowiedź LVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2577
 686. Zawiadomienie (Śr.6223-50/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2577
 687. Zawiadomienie (Śr.6224-17/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2577
 688. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 14 lipca 2006r. na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1402 O na odcinku ulicy Brzozowej w miejscowości Stara Kuźnia (...)
  Wyświetleń: 2576
 689. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 08.08.2006r. na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki - Polska Cerekiew odc. Pawłowiczki - Ostrożnica
  Wyświetleń: 2575
 690. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2573
 691. Ogłoszenie Wydziału Geodezji z dnia 16 września 2008 roku o wywieszeniu wykazów nieruchomości Skarbu Państwa: Cisek, Kędzierzyn, Blachownia
  Wyświetleń: 2572
 692. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 2570
 693. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 2569
 694. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę o. Koźle
  Wyświetleń: 2569
 695. Zawiadomienie (Śr.6341.1.6.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Fundacji EURO-COUTRY Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zakrzowie
  Wyświetleń: 2569
 696. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego Wydziału Infrastruktury Drogowej na dostawę oznakowania pionowego z dnia 28 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 2568
 697. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2568
 698. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2568
 699. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2568
 700. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego VI kadencja
  Wyświetleń: 2566
 701. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym ul. Piastowska 15 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2566
 702. Zawiadomienie (Śr.6341.1.17.1.2014, Śr.6341.2.8.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Pietrowice Wielkie
  Wyświetleń: 2566
 703. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2565
 704. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2565
 705. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarczym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2565
 706. Zawiadomienie (Śr.6341.10.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - DB Schenker Rail Polska Spółka Akcyjna w Zabrzu
  Wyświetleń: 2565
 707. Zawiadomienie (Śr.6224-6/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2564
 708. Zapowiedź XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2563
 709. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2563
 710. Zapowiedź XLV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2562
 711. Zawiadomienie (Śr.6341.2.15.3.2012,) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu
  Wyświetleń: 2562
 712. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2561
 713. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11-02-2015r. o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Baza Danych GESUT), obiektów topograficznych (...)
  Wyświetleń: 2560
 714. Henryk Hojdem
  Wyświetleń: 2559
 715. Zapowiedź XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2559
 716. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2558
 717. Zawiadomienie (Śr.6223-23/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2558
 718. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, obręb Azoty
  Wyświetleń: 2557
 719. II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej w Gminie Pawłowiczki, obręb Chrósty
  Wyświetleń: 2557
 720. Zawiadomienie (Śr.6224-39/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Sudzucker Polska S.A.
  Wyświetleń: 2557
 721. Zawiadomienie (Śr.6224-12/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2556
 722. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2555
 723. KOMISJA PROMOCJI POWIATU I ROLNICTWA - istniała do września 2011 roku
  Wyświetleń: 2555
 724. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 2555
 725. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Brentag Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2555
 726. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego na udzielenie i obsługę kredytu
  Wyświetleń: 2553
 727. Zawiadomienie (Śr.6341.4.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Ruetgers Poland Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2553
 728. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2552
 729. Zapowiedź LV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2552
 730. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2552
 731. Zapowiedź XX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2552
 732. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ALEJA JANA PAWŁA II
  Wyświetleń: 2551
 733. Reinhold Lepiorz
  Wyświetleń: 2551
 734. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o. Cisek
  Wyświetleń: 2551
 735. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2548
 736. Zawiadomienie (Śr.6223-15/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Paweł Kopaniecki
  Wyświetleń: 2548
 737. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat, Koźle.
  Wyświetleń: 2546
 738. Zawiadomienie (Śr.6223-7/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2543
 739. Zawiadomienie o zamieszczeniu Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2543
 740. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-budowa mostu na rzece Odrze
  Wyświetleń: 2543
 741. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04-04-2013r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2541
 742. Zawiadomienie (Śr.6341.1.33.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2541
 743. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Azoty i Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2540
 744. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Geodezji - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Kotlarnia, Grabówka
  Wyświetleń: 2538
 745. Zapowiedź XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2538
 746. Ogłoszenie w sprawie stowarzyszeń NIE przejestrowanych do KRS
  Wyświetleń: 2537
 747. Realizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami oraz wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
  Wyświetleń: 2537
 748. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - o. Koźle, ul. Anny 11
  Wyświetleń: 2536
 749. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22-06-2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wymiana instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2535
 750. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2535
 751. Zapowiedź VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2534
 752. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Judyma, K-Koźle
  Wyświetleń: 2533
 753. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2532
 754. Zapowiedź V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2532
 755. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.10.2013r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utwardzenie placu przy budynku nr 15 przy ul. Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2531
 756. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Ligota Wielka, Azoty, Blachownia
  Wyświetleń: 2530
 757. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 19 lutego 2007r. na zadanie: Dostawa samochodu służbowego do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2530
 758. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2530
 759. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2528
 760. Teobald Gocz
  Wyświetleń: 2528
 761. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - o. Dębowa
  Wyświetleń: 2528
 762. Zapowiedź XXXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2527
 763. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2526
 764. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś.
  Wyświetleń: 2526
 765. Zawiadomienie (Śr.6341.2.19.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zakład Usług Komunalnych w Baborowie
  Wyświetleń: 2526
 766. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2525
 767. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2525
 768. Mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2524
 769. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - z wniosku Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania odpadów Czysty Region Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2524
 770. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - teren po zlikwidowanej Stoczni Koźle
  Wyświetleń: 2524
 771. Zawiadomienie (Śr.6224-42/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Norbert Stronciwilk, Norbert Ruzik
  Wyświetleń: 2524
 772. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2523
 773. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 29 sierpnia 2006r na zadanie: Wykonanie nowej nawierzchni ul. 1 Maja w Kędzierzynie Koźlu (...)
  Wyświetleń: 2522
 774. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 04 września 2006r. na zadanie: Opracowanie graficzne, wykonanie, druk i dostawa materiałów promocyjnych (...)
  Wyświetleń: 2521
 775. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat, Chrósty.
  Wyświetleń: 2521
 776. Informacja o zmianie składu osobowego Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2520
 777. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2008-01-15 - Bierawa
  Wyświetleń: 2520
 778. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2013 Śr.6341.2.3.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2518
 779. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bierawa - Brzeźce, ul. Gliwicka
  Wyświetleń: 2517
 780. Filia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu rozpoczęła swoją działalność w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2515
 781. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 13 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2515
 782. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym, Koźle
  Wyświetleń: 2515
 783. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2512
 784. Zawiadomienie(Śr.6341.2.4.1.2014) o wszczęciu postępowaia wodnoprawnego - MWiK Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2512
 785. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ULICA KOZIELSKA
  Wyświetleń: 2510
 786. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26 czerwca 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość.
  Wyświetleń: 2509
 787. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2509
 788. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2509
 789. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2508
 790. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Termomodernizacja izolacji wilgotnościowej zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2508
 791. Zawiadomienie(Śr.6341.1.1.2.20150 o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - dr Michał Gwoździewicz
  Wyświetleń: 2508
 792. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21 listopada 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2507
 793. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2506
 794. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Blachownia
  Wyświetleń: 2506
 795. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2013 Śr.6341.2.2.2.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2506
 796. Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2505
 797. Zawiadomienie (Śr.6224-11/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Adam Mundziakiewicz
  Wyświetleń: 2505
 798. Zawiadomienie (Śr.6224-50/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zdzisław Czuczwara PIWIS
  Wyświetleń: 2505
 799. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski, Knurów
  Wyświetleń: 2504
 800. Zapowiedź II Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2503
 801. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - gm. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2502
 802. Oświadczenia majątkowe członków zarządu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2502
 803. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Przewóz
  Wyświetleń: 2502
 804. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia o. Koźle
  Wyświetleń: 2501
 805. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o. Koźle
  Wyświetleń: 2500
 806. Zapowiedź XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2499
 807. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży
  Wyświetleń: 2498
 808. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego z dnia 07.12.2007r.:Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2498
 809. Zawiadomienie (Śr.6223-22/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2498
 810. Informacja o wydaniu na rzecz inwestora Robert Białdyga Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM, Jaryszów - decyzji administracyjnej o pozwoleniu na przebudowę wytwórni mas bitumicznych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Głównej
  Wyświetleń: 2497
 811. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
  Wyświetleń: 2497
 812. Ogłoszenie z Wydziału Gospodarczego z dnia 4 kwietnia 2006 roku o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż windy oraz remont w budynku przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 2496
 813. Zawiadomienie (Śr.6224-13/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2496
 814. Zawiadomienie (Śr.6341.6.1.2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Warter Sp.z o.o. w Warszawie
  Wyświetleń: 2496
 815. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego położonej w Gminie K-Koźle
  Wyświetleń: 2495
 816. Zawiadomienie (Śr.6341.2.20.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zakład Usług Komunalnych w Baborowie
  Wyświetleń: 2495
 817. Obwieszczenie o wydaniu decyzji (Śr.6341.2.11.6.2011) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2494
 818. Ogłoszenie IV przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ul. Bławatków Kędzierzy-Koźle
  Wyświetleń: 2494
 819. Zapowiedź LIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2494
 820. 4. Anna Białek - Radna
  Wyświetleń: 2493
 821. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, obręb Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2493
 822. Informacja o wydaniu na rzecz KAMET S.A., decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - budowa zbiornika na azot w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 2493
 823. Zapowiedź XLIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2493
 824. Zawiadomienie (Śr.6341.8.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Auto Plus - Lellek Andrzej
  Wyświetleń: 2493
 825. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 27 listopada 2006r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dziergowicach i Długomiłowicach
  Wyświetleń: 2492
 826. Zawiadomienie (Śr.6341.9.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Galon Paliwa Karol Galara w Głubczycach
  Wyświetleń: 2491
 827. Informacja o wydaniu na rzecz Gminy Pawłowiczki decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grodzisko
  Wyświetleń: 2490
 828. Ogłoszenie w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2490
 829. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2489
 830. Ogłoszenie o III przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, obręb Chrósty.
  Wyświetleń: 2489
 831. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2489
 832. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2487
 833. Zapowiedź XLVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2487
 834. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2008-01-15 - Dziergowice
  Wyświetleń: 2486
 835. Zawiadomienie (Śr.6223-42/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zakład Projektowania i Wykonastwa PIWIS w Opolu
  Wyświetleń: 2486
 836. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2485
 837. Roczny Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 2484
 838. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Cisek ob.Landzmierz
  Wyświetleń: 2483
 839. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2481
 840. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2481
 841. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Koźle, Piastowska 15
  Wyświetleń: 2480
 842. Oświadczenia majątkowe składane w 2019 roku
  Wyświetleń: 2479
 843. Zawiadomienie (Śr.6223-57/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Urząd Miasta K-Koźle
  Wyświetleń: 2479
 844. BA.6744.5.2016
  Wyświetleń: 2478
 845. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 9 października 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2478
 846. Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2478
 847. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia
  Wyświetleń: 2477
 848. Program Aktywności Lokalnej na lata 2011-2013 dla młodzieży w wieku 15-25 lat z terenu powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego przebywającej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinach zastępczych
  Wyświetleń: 2477
 849. Zawiadomienie (Śr.6341.1.27.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2477
 850. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2476
 851. Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2476
 852. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.11.2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2476
 853. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę o. Koźle
  Wyświetleń: 2476
 854. Zawiadomienie (Śr.6341.1.24.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2475
 855. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - Koźle ul. Roosevelta
  Wyświetleń: 2474
 856. BA.6743.2.57.2015
  Wyświetleń: 2473
 857. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2472
 858. Zapowiedź XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2472
 859. Zapowiedź XX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2472
 860. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 2471
 861. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziały Infrastruktury Drogowej z dnia 25 sierpnia 2006r. na zadanie: Wykonanie nowej nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1434 0 - ul. Szpaków (os. Miejsce Kłodnickie) w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2471
 862. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Al. Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2471
 863. Zawiadomienie (Śr.6224-4/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - RINNEN POLSKA
  Wyświetleń: 2471
 864. Zawiadomienie (Śr.6341.2.1.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2470
 865. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - budowa instalacji do transportu i dozowania kwasu tereftalowego...
  Wyświetleń: 2467
 866. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o. Cisek, o. Koźle
  Wyświetleń: 2467
 867. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2467
 868. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Sławięcice
  Wyświetleń: 2466
 869. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2465
 870. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2465
 871. Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu o zamówieniu z dnia 11.02.2013r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego
  Wyświetleń: 2464
 872. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 15 lutego 2007r. na sprzedaż nieruchomości - Maciowakrze
  Wyświetleń: 2464
 873. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2463
 874. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 9 lipca 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2463
 875. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2462
 876. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu przy ul. Damrota 30 - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2462
 877. Zawiadomienie (Śr.6341.1.22.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 2461
 878. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zofia Stępień Świebodzin
  Wyświetleń: 2460
 879. Zawiadomienie (Śr.6223-55/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - ORLEN S.A.
  Wyświetleń: 2459
 880. Zawiadomienie (Śr.6224-40/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2459
 881. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2458
 882. Zapowiedź LIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2458
 883. Zawiadomienie (Śr.6223-35/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2458
 884. Działalność PUP w K-K - podsumowanie 2003 r.
  Wyświetleń: 2456
 885. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - o. Koźle, ul. Anny 11
  Wyświetleń: 2456
 886. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Gmina Kędzierzyn-Koźle Obręb BLACHOWNIA teren dawnych Zakładów Chemicznych
  Wyświetleń: 2456
 887. Zawiadomienie z Wydziału Budownictwa i Architektury o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego-Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2456
 888. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2456
 889. Ogłoszenie Wydziału Geodezji z 16 września 2008 roku: I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2455
 890. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.06.2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wykonanie robót budowlanych na Placu Wolności przy Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu"
  Wyświetleń: 2454
 891. Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2453
 892. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, ul. Judyma 4
  Wyświetleń: 2453
 893. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu - na 20 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 2452
 894. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Założenie baz danych: Geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (Baza danych GESUT) - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2451
 895. Zawiadomienie ( Śr.6341.1.18.1.2013, Śr.6341.2.17.1.2013 ) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2451
 896. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Karol Kania i Synowie Sp. z o. o. Piasek
  Wyświetleń: 2451
 897. Ogłoszenie z dn. 27.02.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2450
 898. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2450
 899. Zapowiedź XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2450
 900. Zawiadomienie (Śr.6341.1.17.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2448
 901. Ogłoszenie o wyznaczeniu parkingu na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 15 marca 2010 r
  Wyświetleń: 2447
 902. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2446
 903. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
  Wyświetleń: 2446
 904. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej w Cisku
  Wyświetleń: 2445
 905. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2444
 906. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 30.04.2007r. na zadanie: Dostawa samochodu ciężarowego do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2444
 907. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.11.2013r.:Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2444
 908. Ogłoszenie z dnia 05.12.2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2443
 909. Wykaz nieruchmości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Cisek o. Kobylice
  Wyświetleń: 2443
 910. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle pozwolenia na budowę nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2442
 911. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości na okres 3 lat ul. Damrota 30, Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2439
 912. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2439
 913. Ogłoszenie z dnia 02 października 2007r. z Wydziału Geodezji o II przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości położonej w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Sławęcickiej 83
  Wyświetleń: 2437
 914. Zawiadomienie (Śr.6320.1.1.2014) o wszczęciu postępowania - Spółka pod firmą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2436
 915. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2436
 916. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2435
 917. Zawiadomienie ( Śr.6341.1.4.2.2014, Śr.6341.2.2.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2434
 918. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Bogdan Szpryngiel, Dębowa
  Wyświetleń: 2434
 919. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 16.10.2007r. na sprzedaż nieruchomości - gm. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2433
 920. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencji
  Wyświetleń: 2433
 921. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2433
 922. Ogłoszenie z dn. 23.01.2013 o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych i chemii gospodarczej
  Wyświetleń: 2432
 923. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny
  Wyświetleń: 2431
 924. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2431
 925. Zapowiedź XXI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2431
 926. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2431
 927. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 2431
 928. 13 nowych nauczycieli mianowanych
  Wyświetleń: 2430
 929. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - przebudowa układu przenośników węgla
  Wyświetleń: 2429
 930. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2429
 931. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Opole
  Wyświetleń: 2428
 932. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-dotyczy rowu melioracyjnego RE-1
  Wyświetleń: 2428
 933. Zapowiedź IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2427
 934. Zapowiedź XLIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2427
 935. Informacja o wydaniu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 2423
 936. Zapowiedź IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2423
 937. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na wniosek Pana Andrzeja Paszkiewicza - Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 2423
 938. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2422
 939. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 13 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2422
 940. Płatne parkowanie na ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 2422
 941. Zapowiedź XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2422
 942. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym ul. Kozielska 11 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2421
 943. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11
  Wyświetleń: 2420
 944. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Martyna Sekler, Poborszów
  Wyświetleń: 2420
 945. Co słychać w służbie zdrowia
  Wyświetleń: 2419
 946. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2419
 947. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 2419
 948. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Bierawa o. Dziergowice
  Wyświetleń: 2419
 949. Ogłoszenie z dn. 09.08.2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu.
  Wyświetleń: 2418
 950. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Cisek
  Wyświetleń: 2418
 951. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - Azoty
  Wyświetleń: 2417
 952. Zapowiedź XIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2416
 953. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółdzielnia Usług Rolniczych w Cisku
  Wyświetleń: 2416
 954. Zawiadomienie ( Śr.6341.2.10.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2414
 955. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2413
 956. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, o. Koźle, Kobylice, Landzmierz
  Wyświetleń: 2413
 957. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńśko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2413
 958. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2413
 959. Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2412
 960. Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa i remont wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1
  Wyświetleń: 2412
 961. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - o. Koźle
  Wyświetleń: 2412
 962. Zawiadomienie (Śr.6223-44/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2412
 963. Zawiadomienie (Śr.6341.1.21.2.2014, Śr.6341.2.13.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2412
 964. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem-K-Koźle
  Wyświetleń: 2411
 965. Zawiadomienie (Śr.6224-10/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2411
 966. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 2409
 967. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2407
 968. Zapowiedź VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2407
 969. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2407
 970. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek CLIMA SOLUTIONS s.c. Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2407
 971. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania i sprzedaży-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2406
 972. Ogłoszenie o I przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2406
 973. Zapowiedź IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2405
 974. BA.6743.6.62.2015
  Wyświetleń: 2404
 975. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 21.02.2007r. na sprzedaż nieruchomości - Cisowa
  Wyświetleń: 2404
 976. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 12 grudnia 2006r. na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej (...)
  Wyświetleń: 2404
 977. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2404
 978. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Cisek 411/4 i 412/4
  Wyświetleń: 2404
 979. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2404
 980. BA.6743.6.63.2016
  Wyświetleń: 2403
 981. Zapowiedź LII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2403
 982. Zawiadomienie ( Śr.6341.8.3.2013 ) o wszczęciu postępowania - Rinnen Polska, Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Spedycja Międzynarodowa, Grabówka
  Wyświetleń: 2403
 983. Ogłoszenie o II przetargu ustym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 2007-12-17 na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2402
 984. Zawiadomienie(Śr.6341.1.11.2.2013, Śr.6341.2.12.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Magdalena Kwasniewska oraz Sławomir Kwaśniewski Dziergowice
  Wyświetleń: 2402
 985. Zapowiedź IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2401
 986. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Lenartowicach
  Wyświetleń: 2399
 987. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Koźle
  Wyświetleń: 2398
 988. Zawiadomienie (Śr.6341.2.15.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2398
 989. Wykaz ruchomości przeznaczonej do oddania w najem o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2397
 990. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2396
 991. Zawiadomienie (Śr.6223-4/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Rinnen Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2393
 992. Zawiadomienie (Śr.6341.5.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego R.Gołański "Warter" Sp. z o.o. Warszawa
  Wyświetleń: 2393
 993. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek Damen Shipyards Koźle Sp z o.o.
  Wyświetleń: 2392
 994. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-gm. Cisek
  Wyświetleń: 2390
 995. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 23 listopada 2006r. na zadanie: Remont klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2390
 996. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Powiat Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2390
 997. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 5 listopada 2012r. na zadanie: dostawy materiałów biurowych
  Wyświetleń: 2389
 998. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2389
 999. Informacja z dnia 29 września 2008 roku z Wydziału Geodezji o wywieszonych wykazach nieruchomości
  Wyświetleń: 2388
 1000. Ogłoszenie o przetargu z Wydziału Gospodarczego z dnia 26 października 2006r. na zadanie: Dostawa pompy szlamowej i pompy pływającej oraz agregatu prądotwórczego(...)
  Wyświetleń: 2388
 1001. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, Kiosk, Plac Wolności 13
  Wyświetleń: 2387
 1002. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Sławięcice
  Wyświetleń: 2386
 1003. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Blachownia
  Wyświetleń: 2385
 1004. BA.6743.6.68.2015
  Wyświetleń: 2384
 1005. Ogłoszenie dot. opracowania - Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010-2014
  Wyświetleń: 2384
 1006. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2384
 1007. 12. Henryk Hojdem - Radny
  Wyświetleń: 2383
 1008. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17-11-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu BIP
  Wyświetleń: 2383
 1009. Ogłoszenie o V przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Chrósty.
  Wyświetleń: 2381
 1010. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa B
  Wyświetleń: 2381
 1011. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
  Wyświetleń: 2381
 1012. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 5/34/2015 dwóch elektrowni wiatrowych dla ENERGIA FRANZ Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2380
 1013. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - z wniosku TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  Wyświetleń: 2380
 1014. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2380
 1015. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Plac Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2380
 1016. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2380
 1017. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczeń gospodarczych-obręb AZOTY ul. Grabskiego
  Wyświetleń: 2379
 1018. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2379
 1019. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2378
 1020. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów złotowych.
  Wyświetleń: 2377
 1021. Nowy sprzęt dla CKPiU
  Wyświetleń: 2376
 1022. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego położonych w Gminie Kędzierzyn - Koźle obręb Sławięcice
  Wyświetleń: 2376
 1023. Zapowiedź XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2376
 1024. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego(Śr.6341.2.18.1.2012)
  Wyświetleń: 2376
 1025. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2375
 1026. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2375
 1027. Wykaz nieruchomośći przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2373
 1028. Zapowiedź XLI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2373
 1029. Zawiadomienie (Śr.6224-36/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2373
 1030. Zawiadomienie o uzgodnieniu warunków realizacji-Budowa rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w Długomiłowicach
  Wyświetleń: 2373
 1031. Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2372
 1032. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 2372
 1033. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2371
 1034. Zapowiedź XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2371
 1035. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej na świadczenie ochrony ubezpieczeniowej
  Wyświetleń: 2370
 1036. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - o. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2370
 1037. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Cisek.
  Wyświetleń: 2370
 1038. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2369
 1039. Zawiadomienie (Śr.6341.2.21.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Elżbieta Tejchman, Ostrożnica
  Wyświetleń: 2369
 1040. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej nr 108216 O w Cisku
  Wyświetleń: 2368
 1041. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - ul. Anny 11, K-Koźle
  Wyświetleń: 2368
 1042. Zapowiedź XXXIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2368
 1043. Uchwały wraz z załącznikami z V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 marca 2015 roku
  Wyświetleń: 2367
 1044. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2365
 1045. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 17 października 2006r. na zadanie: Odtworzenie rowów w ciągu drogi powiatowej nr 1415 O Grudynia Wielka - Milice
  Wyświetleń: 2365
 1046. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Azoty
  Wyświetleń: 2365
 1047. Zawiadomienie (Śr.6223-36/2010-2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kędzierzyn Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 2365
 1048. Zawiadomienie (Śr.6341.2.16.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wyświetleń: 2365
 1049. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2364
 1050. V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej
  Wyświetleń: 2364
 1051. Ogłoszenie z dnia 29 kwietnia 2008 r. z Wydziału Geodezji o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego położonej w Maciowakrzy
  Wyświetleń: 2363
 1052. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2363
 1053. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2363
 1054. Informacja o wydaniu na rzecz Prezydenta Miasta K-Koźla decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa Alei Jana Pawła II
  Wyświetleń: 2361
 1055. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Kobylice, Landzmierz
  Wyświetleń: 2361
 1056. Zapowiedź XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2361
 1057. Zawiadomienie (Śr.6223-1/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejski Zakład Komunikacyjny w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2361
 1058. II piętro Starostwa po remoncie
  Wyświetleń: 2359
 1059. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23-06-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz termomodernizacja izolacji ścian wew. budynku i wykonanie systemu kanałów na Pl. Wolności(...)
  Wyświetleń: 2359
 1060. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2359
 1061. Zapowiedź LX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2358
 1062. Zawiadomienie (Śr.6224-52/2009, Śr.6223-63/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Krzysztof Bussek ERGO-MEW Sp. zo.o.
  Wyświetleń: 2358
 1063. Zapowiedź XXXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2357
 1064. Zawiadomienie (Śr.6341.1.26.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - ICOPAL S.A. Zduńska Wola
  Wyświetleń: 2357
 1065. Informacja o wydaniu na rzecz Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 2356
 1066. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2356
 1067. Konwent Starostów w Namysłowie
  Wyświetleń: 2354
 1068. Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2008 roku Wydziału Geodezji o wywieszeniu wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w Blachowni, Azotach i Cisku
  Wyświetleń: 2354
 1069. Zapowiedź VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2354
 1070. Zawiadomienie (Śr.6341.2.11.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2354
 1071. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2354
 1072. Dnia 29 września 2008 roku o godz. 12.00 odbędą się obrady XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2353
 1073. Zapowiedź X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2353
 1074. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Martyna Sekler, Poborszów
  Wyświetleń: 2353
 1075. Obwieszczenie dot. Budowy Zintegrowanego Centrum Wytwórczego Opakowań w Zakresie Technologii - projekt budowlany - przez MARMA POLSKIE FOLIE sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2352
 1076. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Ucieszków
  Wyświetleń: 2352
 1077. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2351
 1078. Zapowiedź XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2351
 1079. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2351
 1080. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Karol Kania i Synowie Sp. z o. o. Piasek
  Wyświetleń: 2351
 1081. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania
  Wyświetleń: 2350
 1082. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09-09-2014r. na zadanie pn. Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15.
  Wyświetleń: 2350
 1083. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 1-08-2014r. prowadzonego w trybie przetargu nieogr. na zadanie pn. Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 2350
 1084. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Wójta Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2349
 1085. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 27 lutego 2007r. na zadanie: Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  Wyświetleń: 2348
 1086. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, Przewóz
  Wyświetleń: 2348
 1087. Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego o projekcie dokumentu pn.: Program ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w zakresie emisji benzenu i pyłu PM10
  Wyświetleń: 2347
 1088. Stypendia dla studentów z terenów wiejskich Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2346
 1089. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2346
 1090. Zapowiedź XVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2345
 1091. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2345
 1092. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02-01-2014r.realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego(...)
  Wyświetleń: 2345
 1093. Ogłoszenie z dnia 29 marca 2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2345
 1094. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2345
 1095. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - PKN Orlen S.A.
  Wyświetleń: 2344
 1096. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2343
 1097. Wskazówki dotyczące oświadczeń radnych za 2003 rok
  Wyświetleń: 2343
 1098. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dok. technicznej dla 2 zadań inwestycyjnych proj. zintegrowanego pn. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową modernizację 2 szpitali.
  Wyświetleń: 2340
 1099. Zapowiedź XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2340
 1100. Aktywizacja bezrobotnych - porozumienie Starosty z Marszałkiem Województwa
  Wyświetleń: 2339
 1101. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.05.2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2339
 1102. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, Cisek
  Wyświetleń: 2338
 1103. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-wykonanie nowego koryta i budowa mostu na cieku Lineta
  Wyświetleń: 2338
 1104. Uchwały wraz z załącznikami z I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2337
 1105. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2336
 1106. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2336
 1107. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A. Wrocław
  Wyświetleń: 2335
 1108. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.11.2013r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 2334
 1109. ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
  Wyświetleń: 2333
 1110. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2332
 1111. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Zakład Usług Ślusarsko-Mechanicznych NBS K-Koźle
  Wyświetleń: 2332
 1112. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2331
 1113. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2331
 1114. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Brenntag Polska Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2331
 1115. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 09.05.2007r. na zadanie: Remont zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 2055 O ul. Karola Miarki
  Wyświetleń: 2330
 1116. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 30 listopada 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów biurowych i fryzjerskich na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2330
 1117. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim. Stan na czerwiec 2003 roku.
  Wyświetleń: 2330
 1118. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2329
 1119. Zapowiedź LVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2329
 1120. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A. Wrocław
  Wyświetleń: 2329
 1121. Zawiadomienie (Śr.6341.2.17.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - FRETPOL Pyskowice
  Wyświetleń: 2329
 1122. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2329
 1123. Wykaz nieruchomościprzeznaczoych do zbycia w trybie bezprzetargowym rzecz dotychczasowego uzytkowania wieczystego Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2328
 1124. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2327
 1125. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Cisowa
  Wyświetleń: 2327
 1126. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy. Piastowska 15
  Wyświetleń: 2327
 1127. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2326
 1128. Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Krępnej, ul. Jasiońska 8
  Wyświetleń: 2326
 1129. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 5 listopada 2012r. na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych realizowanej w ramach projektu po nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość.
  Wyświetleń: 2326
 1130. Informacja o wynikach IV przetargu, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2325
 1131. Zawiadomienie (Śr.6223-53/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Polskie Młyny S.A. w Warszawie
  Wyświetleń: 2325
 1132. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-dotyczy rowu melioracyjnego RD
  Wyświetleń: 2325
 1133. Zapowiedź XLVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2324
 1134. Ogłoszenie z dnia 4-08-2014r. o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja izolacji wilgotnościowej zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2323
 1135. W dniu 18 grudnia 2008 roku o godz. 13 00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu odbędą się obrady XXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2323
 1136. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2321
 1137. Zapowiedź V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2321
 1138. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.04.2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2320
 1139. Zapowiedź II Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2320
 1140. BA.6743.1.180.2016
  Wyświetleń: 2318
 1141. BA.6743.6.38.2016
  Wyświetleń: 2318
 1142. I przetarg ustny nieograniczony na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczenia gospodarczego w budynku garażowo-gospodarczym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 68/1000
  Wyświetleń: 2318
 1143. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania
  Wyświetleń: 2318
 1144. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2317
 1145. POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE
  Wyświetleń: 2316
 1146. Zapowiedź XX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2316
 1147. Informacja o Sesji Rady Powiatu - zapowiedź na 15 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2314
 1148. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - o. Blachownia
  Wyświetleń: 2313
 1149. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2313
 1150. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2312
 1151. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Kędzierzyn-Koźle, Judyma
  Wyświetleń: 2312
 1152. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2312
 1153. Informacja z dnia 24 kwietnia 2008r. o wywieszonym wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 2311
 1154. Zapowiedź LVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2311
 1155. Zapowiedź XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2311
 1156. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Sudzucker Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu
  Wyświetleń: 2311
 1157. Ogłoszenie z dn. 03.10.2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2310
 1158. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 5 listopada 2012r. na zadanie: Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  Wyświetleń: 2309
 1159. Zawiadomienie (Śr.6341.1.18.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2308
 1160. Zawiadomienie (Śr.6341.2.3.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2308
 1161. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2307
 1162. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2014, Śr.6341.2.6.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Pietrowice Wielkie
  Wyświetleń: 2306
 1163. Kolejna wyższa uczelnia zamierza uruchomić swoją filię w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2305
 1164. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2305
 1165. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2305
 1166. Targi Pracy’ 2003
  Wyświetleń: 2304
 1167. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia-Budowa kompleksowego uzbrojenia terenu byłego poligonu wojskowego w Pokrzywnicy
  Wyświetleń: 2304
 1168. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2304
 1169. Bieżące informacje
  Wyświetleń: 2303
 1170. Obwieszczenie 2/2013 Dyrektora RZGW w Gliwicach dot. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry
  Wyświetleń: 2303
 1171. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 26.06.2007r. na sprzedaż nieruchomości-Blachownia
  Wyświetleń: 2303
 1172. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-P.A. NOVA S.A. Gliwice
  Wyświetleń: 2303
 1173. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Wójta Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2302
 1174. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2302
 1175. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Pawłowiczki.
  Wyświetleń: 2302
 1176. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2302
 1177. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na wniosek-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 2302
 1178. Zawiadomienie (Śr.6223-38/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zakład Produkcyjny Cukrownia Cerekiew w Ciężkowicach
  Wyświetleń: 2301
 1179. Zawiadomienie (Śr.6224-49/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zdzisław Czuczwara PIWIS
  Wyświetleń: 2301
 1180. Ogłoszenie z dnia 28.11.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placu przy budynku nr 15 przy ulicy Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2299
 1181. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na okres 3 lat, ul. Anny 11 Koźle
  Wyświetleń: 2299
 1182. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2299
 1183. Ogłoszenie o wyznaczeniu jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z dnia 15 marca 2010 r.
  Wyświetleń: 2298
 1184. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02-09-2014r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rewitalizacja skweru Starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 2298
 1185. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących " Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016-2022"
  Wyświetleń: 2295
 1186. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2295
 1187. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2289
 1188. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2288
 1189. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2288
 1190. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2288
 1191. Zawiadomienie (Śr.6223-34/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2287
 1192. BA.6743.1.91.2016
  Wyświetleń: 2286
 1193. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 2286
 1194. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Poborszów
  Wyświetleń: 2286
 1195. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Kędzierzyn, Zielona
  Wyświetleń: 2285
 1196. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2285
 1197. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu
  Wyświetleń: 2283
 1198. Zawiadomienie (Śr.6341.9.5.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
  Wyświetleń: 2283
 1199. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2282
 1200. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2282
 1201. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gminie Bierawa i Gminie K-Koźle
  Wyświetleń: 2281
 1202. Uchwały wraz z załącznikami z III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2281
 1203. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - o. Koźle
  Wyświetleń: 2281
 1204. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - EITCOM sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2281
 1205. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 2280
 1206. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2280
 1207. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2279
 1208. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych droga nr 1477 O, ul. Waryńskiego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2278
 1209. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Piastowska 15, o. Koźle
  Wyświetleń: 2278
 1210. Ogłoszenie z 12 IV 2007 z Wydziału Gospodarczego na zadanie Wywóz odpadów w postaci przeterminowanych środków chemicznych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych-placówki gminne i powiatowe-zlokalizowanych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
  Wyświetleń: 2277
 1211. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Wójta Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2276
 1212. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - Piastowska 15, K-Koźle
  Wyświetleń: 2276
 1213. Zapowiedź LIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2276
 1214. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2275
 1215. Zapowiedź IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2275
 1216. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - o. Łężce
  Wyświetleń: 2274
 1217. Zawiadomienie (Śr.6224-34/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2273
 1218. Zawiadomienie (Śr.6341.1.17.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2273
 1219. Zapowiedź V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2272
 1220. Zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży dz.371/5 o. Sławięcice
  Wyświetleń: 2271
 1221. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2269
 1222. Zawiadomienie (Śr.6320.2.1.2013) o wszczęciu postępowania - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2269
 1223. Zawiadomienie (Śr.6341.9.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Carrefour Polska
  Wyświetleń: 2269
 1224. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2268
 1225. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Azoty
  Wyświetleń: 2268
 1226. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2268
 1227. Informacja o wydaniu a rzecz Gminy Reska Wieś z siedzibą w Reńskiej Wsi przy ul. Pawłowickiej 1 decyzji administracyjnej nr 6/89/2013 o pozwoleniu a budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2265
 1228. Ogłoszenie z Wydziału Gospodarczego z dnia 28 kwietnia 2006 roku na opracowanie graficzne, druk i dostawę broszur, plakatów, mini folderów i notatników oraz wykonanie płyt CD i długopisów z nadrukiem
  Wyświetleń: 2265
 1229. Raport o stanie środowiska
  Wyświetleń: 2265
 1230. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego VI kadencja
  Wyświetleń: 2265
 1231. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym naokres 3 lat
  Wyświetleń: 2265
 1232. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2265
 1233. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, Roszowicki Las.
  Wyświetleń: 2264
 1234. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2263
 1235. Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2263
 1236. Zapowiedź L Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2263
 1237. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2263
 1238. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kobylice
  Wyświetleń: 2262
 1239. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2262
 1240. Zawiadomienie (Śr.6341.1.16.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2262
 1241. Zawiadomienie (Śr.6223-17/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Lellek - Krystian Lellek, Andrzej Lellek, Grzegorz Lellek
  Wyświetleń: 2261
 1242. II FORUM SAMORZĄDOWE GMIN POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO
  Wyświetleń: 2260
 1243. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2260
 1244. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- na wniosek Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2259
 1245. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na oddanie w najem powierzchni biurowych w obiekcie przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2258
 1246. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek Usługi Transportowe Chyla Adam
  Wyświetleń: 2258
 1247. Zawiadomienie (Śr.6341.1.29.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2257
 1248. Ogłoszenie z dnia 24 marca 2004 o pozwoleniu na budowę tuczarni trzody chlewnej w Przewozie
  Wyświetleń: 2255
 1249. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 68/1000, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do sprzedaży prawa własności udziału w budynku garażowo-gospodarczym wzniesionym na tym gruncie w trybie przetargu ustneg, az
  Wyświetleń: 2255
 1250. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu (7 - 13 lipca)
  Wyświetleń: 2255
 1251. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2255
 1252. BA.6743.1.120.2016
  Wyświetleń: 2254
 1253. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2254
 1254. Ogłoszenie Wydziału Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 2252
 1255. Informacja o wydaniu na rzecz Pana Patryka Ruzik decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - stacja demontażu pojazdów z wykorzystaniem istniejących obiektów oraz budowa nowych placów w miejscowości Chrósty
  Wyświetleń: 2250
 1256. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Kędzierzyn-Koźle, Judyma
  Wyświetleń: 2250
 1257. Zawiadomienie XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2250
 1258. Polityka oświatowa Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 2248
 1259. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Lenartowice
  Wyświetleń: 2248
 1260. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, o. Cisek
  Wyświetleń: 2248
 1261. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości ul. Bławatków, o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2247
 1262. Przetarg nieograniczony na : Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 2247
 1263. Zawiadomienie ( Śr.6320.3.1.2013) o wszczęciu postępowania - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2247
 1264. Kilka bieżących informacji z 10 września 2003 r.
  Wyświetleń: 2246
 1265. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 2243
 1266. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - HAWE Telekom Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2243
 1267. Zapowiedź XLV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńśko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2242
 1268. Zawiadomienie (Śr.6224-30/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2241
 1269. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2241
 1270. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2240
 1271. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej pod wynajem
  Wyświetleń: 2240
 1272. Zawiadomienie (Śr.6223-45/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2240
 1273. Zawiadomienie (Śr.6224-48/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Tadeusz Przybyła
  Wyświetleń: 2240
 1274. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2240
 1275. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2240
 1276. Informacja o wydaniu na rzecz BP 22 Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu decyzji o pozwoleniu na budowę-Budowa biogazowni rolniczej w K-Koźlu ul. Szkolna 15
  Wyświetleń: 2239
 1277. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 05.05.2014r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2239
 1278. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty ZAK S.A. pozwolenia na budowę: Budowa obiektu - wykonanie stanowiska do rozładunku autocystern z aldehydami masłowymi w K-Koźlu przy ul. Mostowej 30A
  Wyświetleń: 2238
 1279. zawiadomienie (Śr. 6341.8.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -Filip Knyszewski K-Koźle
  Wyświetleń: 2238
 1280. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2238
 1281. Ogłoszenie o przetargu z dnia 10 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2237
 1282. Straty po burzy z 29/30 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 2236
 1283. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2236
 1284. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2236
 1285. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Cisek
  Wyświetleń: 2235
 1286. Ogłoszenie Wydziału Geodezji z dnia 16 kwietnia 2009 roku - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Ligocie Małej, Azotach i Blachowni
  Wyświetleń: 2233
 1287. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - o. Kędzierzyn, Al. Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2232
 1288. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piastowskiej 11
  Wyświetleń: 2231
 1289. Zarządzenia Starosty 2018 r.
  Wyświetleń: 2231
 1290. Porozumienie Gisman & Kisman
  Wyświetleń: 2230
 1291. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2230
 1292. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2227
 1293. Autobus dla osób niepełnosprawnych na konferencję 16-17 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2225
 1294. Ogłoszenie z dnia 26 września 2003 r.
  Wyświetleń: 2225
 1295. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Landzmierz
  Wyświetleń: 2225
 1296. obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji zrid na budowę ul. Przyjaciół w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 2224
 1297. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie - o. Koźle
  Wyświetleń: 2223
 1298. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2222
 1299. BA.6743.2.59.2016
  Wyświetleń: 2221
 1300. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 2220
 1301. Zawiadomienie (Śr. 6224-32/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2219
 1302. DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNE
  Wyświetleń: 2218
 1303. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 2218
 1304. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.2.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2218
 1305. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2218
 1306. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Horti Grudynia Sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 2216
 1307. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2215
 1308. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczenia gospodarczego w budynku garażowo-gospodarczym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 68/1000, Azoty.
  Wyświetleń: 2215
 1309. Ogłoszenie o zamówienia z dnia 24 luty 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2215
 1310. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2215
 1311. BA.6743.2.7.2016
  Wyświetleń: 2214
 1312. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2214
 1313. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2214
 1314. Ogłoszenie z dnia 06 kwietnia 2007 roku z Wydziału Gospodarczego na zadanie: Budowa dźwigu ososbowego, remont klatki schodowej, wejścia głównego i instalacji odgromowej oraz uzupełnienie tynków i malowanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2214
 1315. Zawiadomienie ( Śr.6341.2.11.3.2013, Śr.6341.1.10.2.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2214
 1316. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Geodezji - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - KOBYLICE
  Wyświetleń: 2213
 1317. Uchwała Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu K-Kozielskiego "w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym"
  Wyświetleń: 2213
 1318. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2013 ) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Fundacji EURO-COUTRY Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zakrzowie
  Wyświetleń: 2213
 1319. 11 października 2003 r. Kędzierzyńsko-Kozielski Dzień Profilaktyki Chorób Płuc
  Wyświetleń: 2212
 1320. Zawiadomienie (Śr.6341.2.22.5.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Józef Thiel Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2212
 1321. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 2211
 1322. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2004 roku o wykazie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 2211
 1323. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2211
 1324. Spotkanie dla przyszłych studentów Akademii Ekonomicznej
  Wyświetleń: 2210
 1325. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.5.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej
  Wyświetleń: 2210
 1326. Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2210
 1327. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2209
 1328. Zawiadomienie (Śr.6223-24/2008-2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gospodarstwo Rolne w m. Dzielów
  Wyświetleń: 2208
 1329. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2208
 1330. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA
  Wyświetleń: 2208
 1331. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2208
 1332. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2207
 1333. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycvznej 110kV
  Wyświetleń: 2206
 1334. Ogłoszenie z dnia 19-08-2014r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów dłogoterminowych złotowych.
  Wyświetleń: 2206
 1335. Informacja o wyborze osoby na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 2205
 1336. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2205
 1337. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2205
 1338. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- na wniosek Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2205
 1339. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2204
 1340. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa obiektu kontenerowego...
  Wyświetleń: 2203
 1341. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2203
 1342. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do sprzedaży pomieszczeń gospodarczych wzniesionych na tym gruncie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - o. Azoty
  Wyświetleń: 2202
 1343. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2200
 1344. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina K-Koźle
  Wyświetleń: 2199
 1345. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste o. Koźle
  Wyświetleń: 2198
 1346. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Kędzierzyn-Koźle, o. Koźle
  Wyświetleń: 2198
 1347. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-gm. Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2198
 1348. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  Wyświetleń: 2197
 1349. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2197
 1350. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 2196
 1351. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Gospodarczego - ogłoszenie o zamówieniu na zakup paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w K-K na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 2195
 1352. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2195
 1353. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2194
 1354. Zawiadomienie (Śr.6341.1.25.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - FRETPOL Pyskowice
  Wyświetleń: 2193
 1355. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Judyma, K-Koźle
  Wyświetleń: 2192
 1356. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2191
 1357. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2190
 1358. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Kozielska
  Wyświetleń: 2190
 1359. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2190
 1360. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2189
 1361. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Karol Kania i Synowie Sp. z o. o. Piasek
  Wyświetleń: 2189
 1362. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2187
 1363. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Bierawa.
  Wyświetleń: 2186
 1364. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2185
 1365. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2184
 1366. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (Śr.6341.1.5.2.2013)
  Wyświetleń: 2183
 1367. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2183
 1368. Oceniali projekt
  Wyświetleń: 2182
 1369. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2182
 1370. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.01.2014r.realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2182
 1371. Wydział Finansowo - Budżetowy, do usunięcia
  Wyświetleń: 2182
 1372. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 2182
 1373. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2181
 1374. Zapowiedź XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2180
 1375. Informacja o wydaniu na rzecz SILEKOL Sp. z o.o. z siedzibą w K-Koźlu decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa obiektu instalacji formaliny PFT w K-Koźlu, przy ul. Mostowej 30K, o. Azoty
  Wyświetleń: 2179
 1376. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.1.2014, Śr.6341.2.12.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Powiatu Strzeleckiego ul.Jordanowska 2, 44-100 Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 2177
 1377. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki oraz I przetargu - Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2176
 1378. Wieści
  Wyświetleń: 2176
 1379. Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym na okres do 3 lat, Kedzierzyn.
  Wyświetleń: 2176
 1380. Zawiadomienie (Śr.6341.1.23.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2176
 1381. Ogłoszenie z dnia 8 marca 2006 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność SKARBU PAŃSTWA
  Wyświetleń: 2175
 1382. Zawiadomienie (Śr.6223-36/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2175
 1383. Zawiadomienie (Śr.6224-29/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2175
 1384. Zawiadomienie (Śr.6341.2.10.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A. Wrocław
  Wyświetleń: 2175
 1385. Informacja z dnia 06 maja 2008 roku o wywieszonych wykazach nieruchomości
  Wyświetleń: 2173
 1386. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2173
 1387. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowego na okres 3 lat Kędzierzyn Al. Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2172
 1388. Zapowiedź VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2171
 1389. Zawiadomienie (Śr.6223-33/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2171
 1390. Ogłoszenie z dnia 29 września 2008 roku z Wydziału Geodezji o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2170
 1391. Zawiadomienie (Śr.6223-46/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2170
 1392. 25 września odbyły się „Targi Pracy” organizowane przez Starostę Józefa Gismana i Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2169
 1393. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2169
 1394. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2169
 1395. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - EnergiaPro GRUPA TAURON S.A.
  Wyświetleń: 2168
 1396. Przetarg na zakup komputerów dla Zarządu Oświaty
  Wyświetleń: 2167
 1397. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Landzmierz
  Wyświetleń: 2167
 1398. Zawiadomienie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dokumentów: Sprawozdania z realizacji PPOG oraz Raportu z wykonania PPOŚ
  Wyświetleń: 2167
 1399. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat - ul. Damrota 30, Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2164
 1400. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2163
 1401. BA.6743.6.1.2016
  Wyświetleń: 2162
 1402. Informacje dla konsumentów
  Wyświetleń: 2162
 1403. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2162
 1404. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2161
 1405. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2160
 1406. Informacja z dnia 23 kwietnia 2008r. o wywieszonych wykazach nieruchomości
  Wyświetleń: 2159
 1407. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-NTP Galwanika Sp z o.o.
  Wyświetleń: 2159
 1408. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2158
 1409. Informacja z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  Wyświetleń: 2156
 1410. SPRZĄTANIE ŚWIATA 2003
  Wyświetleń: 2156
 1411. Ogłoszenie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia-Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2154
 1412. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2154
 1413. BA.6743.1.130.2016
  Wyświetleń: 2153
 1414. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2018 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4
  Wyświetleń: 2153
 1415. Spotkanie dla osób zainteresowanych dwuletnimi zaocznymi magisterskimi studiami uzupełniającymi
  Wyświetleń: 2153
 1416. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2152
 1417. Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2017 rok.
  Wyświetleń: 2151
 1418. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 23 do 29 sierpnia 2004 r.
  Wyświetleń: 2151
 1419. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2151
 1420. Ogłoszenie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej przy ul. Piastowskiej 11 w Koźlu
  Wyświetleń: 2150
 1421. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki - Kochaniec odc. Pawłowiczki - Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2150
 1422. Podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju oraz statystyczna liczba uczniów roku 2017
  Wyświetleń: 2149
 1423. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2149
 1424. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r. na terenie gmin: Pawłowiczki, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2149
 1425. Wydział Promocji - do usunięcia
  Wyświetleń: 2148
 1426. Debata oświatowa
  Wyświetleń: 2147
 1427. Zawiadomienie (Śr.6224-5/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2147
 1428. Zawiadomienie (Śr.6223-48/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Betafence Spółka z o.o. Kotlarnia
  Wyświetleń: 2146
 1429. Zastępca Konsula Generalnego Francji w Krakowie z wizytą w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2145
 1430. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym na zadanie: Modernizacja nawierzchni jezdni ulicy Grunwaldzkiej (...)
  Wyświetleń: 2144
 1431. Informacja o wydaniu na rzecz FLUOROCHEMIKA POLAND Sp. z o.o. decyzji administracyjnej o zmianie pozwolenia na budowę - budowa zespołu obiektów przemysłowych branży chemicznej
  Wyświetleń: 2143
 1432. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 2143
 1433. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2143
 1434. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w styczniu - kwietniu 2005r. i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 2142
 1435. Ogłoszenie z dn. 01.08.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych.
  Wyświetleń: 2142
 1436. Podsumowanie I półrocza
  Wyświetleń: 2142
 1437. Zapowiedź XXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2142
 1438. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2141
 1439. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2141
 1440. BA.6743.2.33.2016
  Wyświetleń: 2140
 1441. Pobór w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim - od 1 marca do 16 kwietnia 2004 r.
  Wyświetleń: 2140
 1442. przetarg nieograniczony na: Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1423 O Sukowice - Długomiłowice
  Wyświetleń: 2139
 1443. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2139
 1444. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 2138
 1445. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2138
 1446. Jest decyzja dla Bergera
  Wyświetleń: 2137
 1447. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w K-K
  Wyświetleń: 2137
 1448. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2136
 1449. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 2135
 1450. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2135
 1451. Ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2134
 1452. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1430 O Gierałtowice - DK Nr 38 w ilości 5.500 m2
  Wyświetleń: 2134
 1453. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Kędzierzyn.
  Wyświetleń: 2134
 1454. Zapowiedź XXXI Sesji Rady Powiatu na 30 sierpnia 2005 r.
  Wyświetleń: 2134
 1455. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2133
 1456. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia-Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w ZAK S.A. wraz z kanalizacją sanitarną miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 2133
 1457. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w styczniu - kwietniu 2005r. i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 2133
 1458. BA.6743.1.2.2017
  Wyświetleń: 2132
 1459. Przetarg nieograniczony na założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 2132
 1460. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2131
 1461. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2130
 1462. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki oraz Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2130
 1463. Ogłoszenie przetargu -założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Cisek, w systemie Geo-Info 2000, w PUWG „1965
  Wyświetleń: 2130
 1464. Z Kędzierzyna-Koźla na A4
  Wyświetleń: 2130
 1465. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zwrotu na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle ul. Skarbowa w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2129
 1466. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2129
 1467. Ogłoszenie o koncesji na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2017-2019
  Wyświetleń: 2128
 1468. Udzielenie i obsługa kredytów złotowych
  Wyświetleń: 2128
 1469. Zawiadomienie (Śr.6223-41/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-ICOPAL Spółka Akcyjna w Zduńskiej Woli
  Wyświetleń: 2128
 1470. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-CeWe Color Sp. z o. o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2128
 1471. Wznowiono Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 2127
 1472. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 2126
 1473. BA.6743.1.47.2017
  Wyświetleń: 2125
 1474. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencji
  Wyświetleń: 2123
 1475. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2123
 1476. Zawiadomienie (Śr.6223-39/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2123
 1477. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2123
 1478. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Bierawa.
  Wyświetleń: 2122
 1479. Zapowiedź XXXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2122
 1480. OGŁOSZENIE z dnia 12 maja 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Gminy Kędzierzyn-Koźle w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji sortowania odpadów
  Wyświetleń: 2120
 1481. Zawiadomienie (Śr.6341.2.7.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2120
 1482. „SPRZĄTANIE ŚWIATA’ 2004” - EKOLOGICZNIE POPROSZĘ
  Wyświetleń: 2119
 1483. DLA PRACODAWCÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 2119
 1484. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - TAURON S.A. Opole
  Wyświetleń: 2119
 1485. Zawiadomienie (Śr.6341.1.25.2.2014,Śr.6341.2.14.3.2014)o wszczęciu postepowania wodnoprawnego -Zarząd Dróg Wojdwódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2119
 1486. BA.6743.1.100.2016
  Wyświetleń: 2118
 1487. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na oddanie gruntu i sprzedaż pomieszczeń gospodarczych- Azoty
  Wyświetleń: 2117
 1488. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2115
 1489. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.1.2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zespół Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 2114
 1490. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.12.2013r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 2112
 1491. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Cisek Landzmierz
  Wyświetleń: 2112
 1492. Zawiadomienie (Śr.6341.1.18.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2111
 1493. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz zawiadomienie o zamieszczeniu, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2111
 1494. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w styczniu - kwietniu 2005r. i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 2111
 1495. Informacja o wydaniu na rzecz BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych i LPG
  Wyświetleń: 2110
 1496. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 6-12-2013r.realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego(...)
  Wyświetleń: 2110
 1497. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2109
 1498. Petycje 2016
  Wyświetleń: 2108
 1499. Wykaz nieruchomości przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy - o. Koźle ul. Roosevelta
  Wyświetleń: 2107
 1500. Zawiadomienie (Śr.6224-53/2009-2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zbigniew Jakubiak
  Wyświetleń: 2107
 1501. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2107
 1502. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Cisek
  Wyświetleń: 2105
 1503. Ogłoszenie z dnia 04 kwietnia 2007 roku z Wydziału Gospodarczego na zadanie: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 2103
 1504. Zapowiedź VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2103
 1505. Ogólnopolska Konferencja „Niepełnosprawni czy sprawni inaczej – Partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego”
  Wyświetleń: 2102
 1506. Zawiadomienie (Śr.6224-51/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Andrzej Nazar Biogradex-Holding Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2102
 1507. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-P.A. NOVA S.A. Gliwice
  Wyświetleń: 2102
 1508. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Azoty
  Wyświetleń: 2101
 1509. Zawiadomienie (Śr.6341.1.18.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2101
 1510. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2101
 1511. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2101
 1512. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1435 O na terenie miasta Kędzierzyna –
  Wyświetleń: 2100
 1513. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.10.2011 na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2098
 1514. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2097
 1515. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2096
 1516. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Cisek.
  Wyświetleń: 2094
 1517. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 21 do 27 czerwca br.
  Wyświetleń: 2094
 1518. Informacja o wydaniu na rzecz EUROCERAS Sp. z o.o., decyzji administracyjnej o pozwoleniu na: rozbudowę budynku nr 5213 wraz z budową linii nr V do produkcji wosków polietylenowych Ceralene i budową wieży granulacyjnej w K-Koźlu przy ul. Szkolnej 15
  Wyświetleń: 2093
 1519. Ogłoszenie o wyznaczeniu parkingu na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 05 stycznia 2010 r
  Wyświetleń: 2093
 1520. Przetarg - ogłoszenie z dnia 9 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2093
 1521. W Kędzierzynie-Koźlu rusza punkt zamiejscowy wrocławskiej Akademii Ekonomicznej
  Wyświetleń: 2093
 1522. Zawiadomienie (Śr.6224-27/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2093
 1523. Informacja z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla Cukrowni Cerekiew
  Wyświetleń: 2092
 1524. Zawiadomienie (Śr.6341.6.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Brentag Polska Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2092
 1525. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia, do usunięcia
  Wyświetleń: 2090
 1526. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego VI kadencja
  Wyświetleń: 2087
 1527. Uchwały wraz z załącznikami z XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 2087
 1528. Zawiadomienie (Śr.6341.2.15.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółdzielnia Inwalidów „Inmet” w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2087
 1529. Wykonanie cienkiej warstwy na zimno na drogach powiatowych na terenie Kędzierzyna - Koźla
  Wyświetleń: 2085
 1530. Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc finansową w ramach programu - Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych
  Wyświetleń: 2081
 1531. Stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2081
 1532. W Wydziale Komunikacji i Dróg załatwia się m.in.:
  Wyświetleń: 2080
 1533. Zawiadomienie (Śr.6341.1.16.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2080
 1534. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regina i Zenon Gawron, Gierałtowice
  Wyświetleń: 2080
 1535. O badaniach technicznych pojazdów - spotkanie w Starostwie
  Wyświetleń: 2079
 1536. Uchwały wraz z załącznikami z VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 2079
 1537. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2079
 1538. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2078
 1539. OGŁOSZENIE z dnia 19 grudnia 2003 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 2077
 1540. Zawiadomienie (Śr. 6224-28/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2077
 1541. Remont nawierzchni wraz z wymianą podbudowy w ciągu dróg powiatowych : nr 1403 O Roszowice - Biadaczów, nr 2052 O ulica B.Krzywoustego, nr 2053 O Aleja Lisa na terenie Kędzierzyna - Koźla w ilości 1501m²
  Wyświetleń: 2076
 1542. Wniosek o wczesne wspomaganie
  Wyświetleń: 2076
 1543. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-CeWe Color Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2076
 1544. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2076
 1545. BA.6743.1.153.2018
  Wyświetleń: 2075
 1546. Ogłoszenie o wyznaczeniu jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z dnia 5 stycznia 2010 r.
  Wyświetleń: 2074
 1547. Obwieszczenie Starosty z dnia 29.10.2012r.
  Wyświetleń: 2073
 1548. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2073
 1549. BA.6743.2.43.2016
  Wyświetleń: 2072
 1550. Pozostałe wnioski, zgłoszenia i informacje
  Wyświetleń: 2071
 1551. Posiedzenie Komisji Infrastruktury
  Wyświetleń: 2070
 1552. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 2068
 1553. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 2068
 1554. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2068
 1555. Remont cząstkowy nawierzchni z wymianą podbudowy w ciągu dróg powiatowych Nr 1477O na terenie miasta Kędzierzyna – Koźla , ul. Aleja Lisa- m² 313,0
  Wyświetleń: 2067
 1556. Zdjęcia z I Forum Samorządowego
  Wyświetleń: 2067
 1557. Informacja Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2005 roku o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2066
 1558. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2066
 1559. BA.6743.2.1.2016
  Wyświetleń: 2064
 1560. Trwa remont obiektu byłej przychodni przy ul. Kozielskiej 11 w Kędzierzynie
  Wyświetleń: 2064
 1561. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Roosevelta o. Koźle
  Wyświetleń: 2064
 1562. Zawiadomienie (Śr.6341.1.21.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2061
 1563. Powiatowy Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2060
 1564. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2059
 1565. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Górnośląska Spółka Gazownictwa
  Wyświetleń: 2059
 1566. Uchwały wraz z załącznikami z VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2057
 1567. Zawiadomienie (Śr.6223-56/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Urząd Miasta K-Koźle
  Wyświetleń: 2057
 1568. Potwierdzenie z UKIE
  Wyświetleń: 2054
 1569. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Jolanta Martyka i Piotr Martyka, Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2053
 1570. Organizacja zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w styczniu – kwietniu 2005r i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 2052
 1571. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2052
 1572. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w 2004r.
  Wyświetleń: 2052
 1573. BA.6743.6.2.2016
  Wyświetleń: 2051
 1574. O e-urzędach w kędzierzyńsko-kozielskim Starostwie Powiatowym
  Wyświetleń: 2050
 1575. BA.6743.6.11.2016
  Wyświetleń: 2049
 1576. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1428 O Miejsce Odrzańskie – Dzielnica w miejscowości Podlesie
  Wyświetleń: 2047
 1577. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu
  Wyświetleń: 2046
 1578. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Bierawa.
  Wyświetleń: 2045
 1579. Sytuacja na lokalnym rynku pracy – stan na dzień 31 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 2044
 1580. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym Azoty i Cisek
  Wyświetleń: 2043
 1581. Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie:Projektu stałej organizacji ruchu i oznakowania na wyznaczenie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów w strefie płatnego parkowania,w tym stanowiska przeznaczone na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę...
  Wyświetleń: 2042
 1582. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-K-Koźle
  Wyświetleń: 2041
 1583. Zawiadomienie (Śr.6224-8/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2041
 1584. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Landzmierz.
  Wyświetleń: 2040
 1585. Ogłoszenie Wydziału Budownictwa i Architektury - budowa stacji bazowej Plus GSM
  Wyświetleń: 2039
 1586. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2038
 1587. Zapowiedź IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2037
 1588. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2036
 1589. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.Przygotowanie i udział w postępowaniu o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
  Wyświetleń: 2034
 1590. Zawiadomienie (Śr.6224-35/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2034
 1591. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Aleja Armii Krajowej, o. Kędzierzyn, ul. Mostowa, o. Azoty
  Wyświetleń: 2033
 1592. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, Koźle.
  Wyświetleń: 2033
 1593. Uchwały wraz z załącznikami z IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 2031
 1594. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę nowej elektrociepłowni, ul. Mostowa 30A , K-Koźle
  Wyświetleń: 2030
 1595. Informacja z dnia 22 września 2004 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 2030
 1596. Zawiadomienie (Śr.6224-43/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zbigniew Jakubiak, Wrocław
  Wyświetleń: 2029
 1597. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla Gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2028
 1598. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14 listopada 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2028
 1599. I przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, kiosk
  Wyświetleń: 2027
 1600. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2027
 1601. Ogloszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. Założenie baz danych: Geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT) - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2026
 1602. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - zagospodarowanie zbiornika stokażowego...
  Wyświetleń: 2025
 1603. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, Większyce i Komorno.
  Wyświetleń: 2025
 1604. Zapowiedź XLI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2024
 1605. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 8 lutego 2006 r. na dostawę osprzętu do ciągnika rolniczego.
  Wyświetleń: 2023
 1606. Zapowiedź XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2023
 1607. Ogłoszenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A.
  Wyświetleń: 2020
 1608. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki – Kochaniec odc. Pawłowiczki – Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2017
 1609. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2016
 1610. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2016
 1611. BA.6743.1.30.2016
  Wyświetleń: 2015
 1612. ogłoszenie o przetargu - Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych Dr.Nr 1477O , ul.Waryńskiego w Kędzierzynie Koźlu.
  Wyświetleń: 2013
 1613. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu z dnia 10 lutego 2004 - nieruchomość położona w K-K, składająca się z działki zabudowanej budynkami kompleksu poszpitalnego im. Roberta Kocha
  Wyświetleń: 2012
 1614. Zawiadomienie (Śr.6341.2.10.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Damen Shipyards Koźle Spółka z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2012
 1615. Wykaz nieruchomości przeznaczony do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Reńska Wieś - o. Komorno, Harcerska 81
  Wyświetleń: 2010
 1616. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2010
 1617. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2007
 1618. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.03.2014r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2006
 1619. Plan wspólnych dyżurów radnych PAŹDZIERNIK 2003
  Wyświetleń: 2006
 1620. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Ostrożnica
  Wyświetleń: 2006
 1621. Zapowiedź XXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2006
 1622. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2006
 1623. Spotkanie dla przyszłych studentów AE
  Wyświetleń: 2005
 1624. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 2004
 1625. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - rozbudowa instalacji przemysłowej punktu przeładunku amoniaku...
  Wyświetleń: 2003
 1626. Zawiadomienie (Śr.6223-32/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Brenntag Polska Sp. z o o. K-K
  Wyświetleń: 2003
 1627. Ogłoszenie z dnia 08 listopada 2004 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2002
 1628. Uchwały wraz z załącznikami z XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2002
 1629. Ogłoszenie - decyzja z dnia 20 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 2001
 1630. Zmiana siedziby PPPP
  Wyświetleń: 2001
 1631. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2000
 1632. Szkolenie dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw - na 26 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1999
 1633. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 1999
 1634. Ogłoszenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1998
 1635. Ogłoszenie z dnia 26 stycznia 2005 roku na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1998
 1636. Zawiadomienie(Śr.6341.2.16.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi
  Wyświetleń: 1997
 1637. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa i Architektury - wrzesień 2003
  Wyświetleń: 1995
 1638. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1994
 1639. 22 grudnia 2003 r. - ULOTKA Z CENTRUM ZARZĄDANIA KRYZYSOWEGO
  Wyświetleń: 1992
 1640. Uchwały wraz z załącznikami z XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 09 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 1992
 1641. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 13 do 18 kwietnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1992
 1642. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1992
 1643. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r. na terenie gmin: Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek
  Wyświetleń: 1992
 1644. Ogłoszenie z dnia 13 września 2005 r. dot. zamówienia na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1991
 1645. Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1991
 1646. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 1991
 1647. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1990
 1648. obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1989
 1649. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dec. administracyjnej - zabudowa stanowisk N/O do załadunku i przeładunku
  Wyświetleń: 1987
 1650. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Podlesie
  Wyświetleń: 1987
 1651. Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Wyświetleń: 1986
 1652. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej. Koźle
  Wyświetleń: 1986
 1653. Zapowiedź XXV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1985
 1654. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - rozbudowa węzła magazynowania i załadunku roztworów mocznika
  Wyświetleń: 1983
 1655. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorsołych niepełnosprawnych intelektualnie
  Wyświetleń: 1982
 1656. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Bierawa.
  Wyświetleń: 1980
 1657. BA.6743.1.37.2016
  Wyświetleń: 1979
 1658. Komisja Edukacji i Promocji Rady Powiatu-protokoły 1-11
  Wyświetleń: 1978
 1659. Ogłoszenie z dnia 8 czerwca o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1978
 1660. Zawiadomienie (Śr.6341.1.24.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1978
 1661. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1978
 1662. Zapowiedź XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1976
 1663. Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II
  Wyświetleń: 1975
 1664. Informacja dla rolników o skupie zboża
  Wyświetleń: 1972
 1665. Zawiadomienie (Śr.6224-44/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1972
 1666. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Kobylice
  Wyświetleń: 1970
 1667. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1970
 1668. BA.6743.1.13.2016
  Wyświetleń: 1969
 1669. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.12.2013r. realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. Zakup oprogramowania GEO-INFO 6 dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 1969
 1670. 22 grudnia 2003 r. - Świątecznie o sesji
  Wyświetleń: 1965
 1671. Wniosek o nauczanie indywidualne
  Wyświetleń: 1965
 1672. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat. Roszowicki Las.
  Wyświetleń: 1965
 1673. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administarcyjnej o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1964
 1674. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2004 roku o wykazie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1964
 1675. Zawiadomienie o uzgodnieniu warunków realizacji-Budowa kanalizacj sanitarnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1964
 1676. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1964
 1677. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1964
 1678. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - układ zasilania zbiornika magazynowego
  Wyświetleń: 1962
 1679. Interpelacje VI kadencja
  Wyświetleń: 1960
 1680. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu-protokoły 3,6,8,9
  Wyświetleń: 1959
 1681. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 1957
 1682. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 19 do 25 kwietnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1956
 1683. Ogłoszenie z dnia 4 lutego 2004 roku o wykazie lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1955
 1684. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1954
 1685. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1954
 1686. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1954
 1687. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1954
 1688. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20 czerwca 2012r. na zadanie: Przeprowadzenie kursów, szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanym w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1952
 1689. Ogłoszenie Wydziału Gospodarczego z dnia 22 lutego 2006 r. przetarg nieograniczony na dostawę części zestawu dekontaminacyjnego
  Wyświetleń: 1951
 1690. Remont zatoki MZK w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1950
 1691. Obchody 65 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
  Wyświetleń: 1949
 1692. Przetarg nieograniczony na: Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1424 O Nieznaszyn - Steblów
  Wyświetleń: 1949
 1693. Strategia rozwoju oświaty 2016-2022
  Wyświetleń: 1949
 1694. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1949
 1695. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z dnia 9 grudnia 2003 roku
  Wyświetleń: 1948
 1696. Uchwały wraz z załącznikami z II Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1948
 1697. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę układu wody obiegowej...
  Wyświetleń: 1947
 1698. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1945
 1699. BA.6743.1.6.2016
  Wyświetleń: 1944
 1700. Przez dwa dni nie będziemy mogli zarejestrować pojazdu
  Wyświetleń: 1944
 1701. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1943
 1702. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1/351/2015 dla ZAK SA
  Wyświetleń: 1942
 1703. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 1942
 1704. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 1 do 7 marca 2004 r.
  Wyświetleń: 1942
 1705. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23 maja 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1941
 1706. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.25.1.2015) w sprawie udzielenia Gminie Pawłowiczki na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wykonanie przejść rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Malawa
  Wyświetleń: 1941
 1707. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1941
 1708. Remont chodnika w ciągu dróg powiatowej Nr 2044O na terenie miasta Kędzierzyna – Koźla , ul. Gazowa - m² - 178,0 m2
  Wyświetleń: 1939
 1709. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1936
 1710. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04 maja 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przeprowadzenie kursów, szkoleń dla uczniów szkół ponadgomnazjalnych, realizowanym w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1935
 1711. Ogłoszenie z dnia 17 sierpnia 2005 r. o zamówieniu na zakup paliwa i olejów dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 1935
 1712. Zawiadomienie (Śr.6223-61/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
  Wyświetleń: 1935
 1713. Informacja o wydaniu na rzecz Gminy Reńska Wieś decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - kanalizacja sanitarna, przyłącze wodociągowe
  Wyświetleń: 1933
 1714. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2014, Śr.6341.2.11.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1933
 1715. Ogłoszenie przetargu na remont pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 1930
 1716. Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2004 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu
  Wyświetleń: 1930
 1717. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1929
 1718. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Podlesie
  Wyświetleń: 1928
 1719. Zawiadomienie (Śr.6223-62/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Biogradex Holding Sp. z o.o. w Elblągu
  Wyświetleń: 1928
 1720. Delegacja Bundeswehry w Starostwie
  Wyświetleń: 1927
 1721. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.15.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKN Orlen S.A. na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1927
 1722. Zawiadomienie (Śr.6223-35/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1926
 1723. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 1924
 1724. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu-protokoły 1-2
  Wyświetleń: 1923
 1725. Ogłoszenie o przetargu na zakup komputerów dla Powiatowego Zarządu Oświaty
  Wyświetleń: 1921
 1726. Przypomnienie o szkoleniu dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw - wrzesień 2003
  Wyświetleń: 1921
 1727. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1921
 1728. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.2.20.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi na odprowadzenie ścieków komunalnych do Potoku Cisek w km 10+870
  Wyświetleń: 1921
 1729. Uchwały wraz z załącznikami z VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku
  Wyświetleń: 1919
 1730. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1919
 1731. BA.6740.1.279.2016
  Wyświetleń: 1918
 1732. Konkurs „Opolska Marka 2003” - zgłoszenia do końca października 2003 r.
  Wyświetleń: 1917
 1733. Zapowiedź X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1916
 1734. Zawiadomienie (Śr.6223-37/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1916
 1735. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1915
 1736. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń mowy - zapowiedź konferencji organizowanej przez PPPP w dniu 9 października br.
  Wyświetleń: 1912
 1737. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zespół Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 1912
 1738. Zawiadomienie (Śr.6223-40/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1911
 1739. Informacja z dnia 30 września 2004 r. o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1910
 1740. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu 22 - 28 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1909
 1741. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 1905
 1742. Ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2005 roku o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1905
 1743. Uchwały wraz z załącznikami z XLVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1905
 1744. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - zabudowa instalacji osuszania powietrza pomiarowego
  Wyświetleń: 1903
 1745. O rejestracji zwierząt chronionych
  Wyświetleń: 1903
 1746. Uchwały wraz z załącznikami z X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2015 roku
  Wyświetleń: 1903
 1747. Wnioski związane z ustawą o odpadach
  Wyświetleń: 1902
 1748. Uchwały wraz z załącznikami z XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2015 roku
  Wyświetleń: 1901
 1749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 15.01.2014r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 1900
 1750. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11-07-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz termomodernizacja izolacji ścian wew. budynku i wykonanie systemu kanałów na Pl. Wolności(...)
  Wyświetleń: 1899
 1751. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego I - IV kadencja
  Wyświetleń: 1899
 1752. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 października 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanym w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1896
 1753. Ogłoszenie z dnia 15 września br. - informacja Zarządu Powiatu o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym (na rzecz najemców lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku położonym przy ul. Orkana 19)
  Wyświetleń: 1896
 1754. Zawiadomienie (Śr.6224-31/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1895
 1755. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.10.3.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki Auto Centrum Koźle - Lellek Group Sp. z o.o. S.k.
  Wyświetleń: 1893
 1756. Bieżące wydarzenia w tygodniu od 5 do 11 stycznia 2004 r.
  Wyświetleń: 1892
 1757. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1892
 1758. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Powiatowy Program Ochrony Środowiska od dziś dostępne w internecie
  Wyświetleń: 1891
 1759. Misja gospodarcza z Hrabstwa Essex / wrzesień 2003
  Wyświetleń: 1887
 1760. Zapowiedź XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 1886
 1761. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.2.21.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla p. Agnieszki Jaskółka-Czogała na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów rybnych
  Wyświetleń: 1884
 1762. Zespół Szkół Elektryczno - Telekomunikacyjnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1884
 1763. Ogłoszenie Starosty - 20 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1881
 1764. Plan wspólnych dyżurów radnych - styczeń 2004 rok
  Wyświetleń: 1877
 1765. informacja o wydaniu decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1874
 1766. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dec. administracyjnej - przebudowa układu pakowania nawozów do big-bagów
  Wyświetleń: 1873
 1767. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1873
 1768. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.26.1.2015, Śr.6341.2.26.1.2015) w sprawie udzielenia Gminie Kędzierzyn-Koźle pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanike z wód
  Wyświetleń: 1872
 1769. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r.
  Wyświetleń: 1872
 1770. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 1871
 1771. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej B
  Wyświetleń: 1870
 1772. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 2 do 8 lutego 2004 r.
  Wyświetleń: 1868
 1773. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Kędzierzyna - Koźla w ilości 4000 m2
  Wyświetleń: 1867
 1774. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej i Pustej w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1866
 1775. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 1866
 1776. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 1866
 1777. Komisja Promocji Powiatu i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1865
 1778. Zapowiedź XIII Sesji Rady Powiatu na 6 lutego 2004 roku
  Wyświetleń: 1864
 1779. Ogłoszenie - decyzja z dnia 7 stycznia 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę inwestycji dla BLACHOWNI HOLDING S.A.
  Wyświetleń: 1861
 1780. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1859
 1781. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa-protokoły 4, 6
  Wyświetleń: 1858
 1782. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu na 17 lutego 2004
  Wyświetleń: 1858
 1783. Ogłoszenie z dnia 15 września o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przy ul. Orkana 14
  Wyświetleń: 1856
 1784. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1856
 1785. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1855
 1786. BA.6743.1.74.2016
  Wyświetleń: 1854
 1787. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 czerwca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...))
  Wyświetleń: 1854
 1788. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Dziergowice.
  Wyświetleń: 1853
 1789. BA.6743.2.14.2016
  Wyświetleń: 1852
 1790. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r. na terenie gmin: Pawłowiczki , Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1851
 1791. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 1850
 1792. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę stacji paliw dla WASBRUK Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1848
 1793. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 1 października 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 1845
 1794. Utrudnienia w ruchu – remonty dróg powiatowych / 23 września
  Wyświetleń: 1845
 1795. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku Sp. z o. o. Brenntag Polska
  Wyświetleń: 1844
 1796. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Podlesie
  Wyświetleń: 1842
 1797. Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego wraz z przebudową i modernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Judyma 5
  Wyświetleń: 1841
 1798. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1839
 1799. Zapowiedzi wydarzeń 25-31 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1838
 1800. Komisja Budżetu Rady Powiatu-protokoły 6,7,8
  Wyświetleń: 1837
 1801. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek o. Roszowice, Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 1837
 1802. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1837
 1803. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1836
 1804. Zawiadomienie (Śr.6341.2.12.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1834
 1805. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.4.2015, Śr.6341.1.17.4.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółka PCC Energetyka Blachownia w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1833
 1806. BA.6743.1.168.2017
  Wyświetleń: 1831
 1807. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19-07-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie (...)
  Wyświetleń: 1831
 1808. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1831
 1809. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - modernizacja instalacji mocznika...
  Wyświetleń: 1828
 1810. Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2003 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na zmienę sposobu użytkowania istniejącej spalarni śmieci - wniosek Blachowni Holding SA
  Wyświetleń: 1827
 1811. Zapowiedzi wydarzeń 12 - 18 lipca 2004 r.
  Wyświetleń: 1827
 1812. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczononego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - ogłoszenie z dnia 17 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1826
 1813. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1825
 1814. Informacja o wydaniu decyzji administracyjnej - Kanalizacja sanitarna w Łężcach oraz roboty polegające na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1824
 1815. Ogłoszenie z dnia 7 stycznia 2004 r. o zamieszczonym w publicznie dostępnym wykazie wniosku Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA
  Wyświetleń: 1824
 1816. Zadłużenie powiatu
  Wyświetleń: 1824
 1817. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 marca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1823
 1818. Zawiadomienie (Śr.6341.2.14.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Leszek Krzywniak, Dziergowice
  Wyświetleń: 1823
 1819. Zapowiedź XXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1822
 1820. II Sesja Rady Powiatu-protokół
  Wyświetleń: 1821
 1821. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2 marca 2010r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 1821
 1822. Ogłoszenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 lipca 2003 r.
  Wyświetleń: 1820
 1823. Uchwały wraz z załącznikami z IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1818
 1824. informacja o pozwoleniu na budowę nr BA.6740.1.112.2017 dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 1817
 1825. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu: „ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO” ...
  Wyświetleń: 1815
 1826. Komisja Prawno - Administracyjna
  Wyświetleń: 1815
 1827. Ogłoszenie z dnia 03 stycznia 2006 r. dot. ogłoszenia Kierownika PCPR w K-K o naborze na wolne stanowisko referenta do spraw kadrowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 1815
 1828. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.6.2015, Śr.6341.2.9.6.2015,) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1815
 1829. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1813
 1830. Zapowiedzi wydarzeń 11-17 sierpnia 2003
  Wyświetleń: 1813
 1831. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2005 roku o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia budowę inwestycji pod nazwą stacja odwadniania osadów pościekowych dla ZAK S.A.
  Wyświetleń: 1812
 1832. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.2.2013, Śr.6341.2.15.2.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Matel Adam Matuszek w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1812
 1833. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 1811
 1834. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - na 18 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1810
 1835. Zapowiedź XXXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1808
 1836. Ogłoszenie z dnia 31 maja 2004 r. o przetargu nieograniczonym - II LO w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1806
 1837. VIII Sesja Rady Powiatu-protokół
  Wyświetleń: 1805
 1838. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu - na 28 czerwca 2005 roku
  Wyświetleń: 1802
 1839. Ogłoszenie z dnia 08 grudnia 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. zamówienia na modernizację ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Kędzierzyna-Koźla.
  Wyświetleń: 1801
 1840. Zawiadomienie (Śr.6341.4.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Clima Solutions s.c. Aleksander Kwiecień w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1801
 1841. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę BA.6740.5.24.2017
  Wyświetleń: 1800
 1842. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1799
 1843. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 6/85/2015 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy
  Wyświetleń: 1798
 1844. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz Zawiadomienie o zamieszczeniu, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-dane o wniosku na wniosek MWiK w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1796
 1845. Ważne zmiany w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1793
 1846. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 26 lipca do 1 sierpnia 2004 roku
  Wyświetleń: 1793
 1847. Przetarg na dostawę tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1791
 1848. Ogłoszenie z dnia 14 października 2005 r. o zamówieniu na dostawę środków ochrony dróg oddechowych oraz zestawu dekontaminacyjnego dla potrzeb ochrony ludności po zaistnieniu skażenia środkami chemicznymi, biologicznymi lub sanitarnym
  Wyświetleń: 1790
 1849. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
  Wyświetleń: 1789
 1850. Ogłoszenie z dnia 14 października 2004 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1788
 1851. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w ilości 1000 m²
  Wyświetleń: 1787
 1852. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1786
 1853. Uchwały wraz z załącznikami z XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 września 2016 roku
  Wyświetleń: 1785
 1854. Ogłoszenie z dnia 12 października 2004 r. o zamówieniu Zespołu Szkół Nr 4 w K-K na remont bieżący pokryć papowych wraz z obróbkami blacharskimi
  Wyświetleń: 1780
 1855. UCHWAŁA Nr XLIII/274/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 lipca 2010 roku
  Wyświetleń: 1779
 1856. Zapowiedzi wydarzeń 27.X. - 02.XI.2003 r.
  Wyświetleń: 1779
 1857. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Udzielenie i obsługa kredytów złotowych
  Wyświetleń: 1778
 1858. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 12 maja 2004 roku - dotyczy założenia numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Pawłowiczki i założenia numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1777
 1859. Informacja o wydaniu na rzecz WARTER Spółka Jawna dec. administracyjnej - budowa pola magazynowego mazutu
  Wyświetleń: 1776
 1860. Ogłoszenie przetargu - remont części pomieszczeń biurowych II-go piętra w siedzibie Starostwa przy pl. Wolności 13 w Kędzierzynie -Koźlu.
  Wyświetleń: 1775
 1861. Przypomnienie: „Koziołki” do końca września
  Wyświetleń: 1775
 1862. I Sesja Rady Powiatu-protokół
  Wyświetleń: 1773
 1863. Ogłoszenie Wydzialu Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 1773
 1864. Zapowiedź XXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1773
 1865. I przetarg ustny nieograniczony (zamieszczony 17 marca 2005) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu, położonej w Sławięcicach
  Wyświetleń: 1772
 1866. Obwieszczenie budowa drogi Większyce Wrzosowa
  Wyświetleń: 1770
 1867. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1769
 1868. BA.6743.1.9.2018
  Wyświetleń: 1768
 1869. Ogłoszenie o przetargu z dnia 22 czerwca 2004 r. na założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1767
 1870. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1767
 1871. Uchwała Zarządu Powiatu K-K w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu K-K w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności...
  Wyświetleń: 1763
 1872. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr 1-19-2016 w sprawie budowy instalacji dla EnergoAsh
  Wyświetleń: 1762
 1873. Ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2005 roku - rokowania po drugim przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1760
 1874. Zapowiedzi wydarzeń 01-07 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1760
 1875. Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1759
 1876. Adres, informacje ogólne
  Wyświetleń: 1757
 1877. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 09 do 15 lutego 2004
  Wyświetleń: 1755
 1878. Wspólne dyżury radnych LISTOPAD 2003
  Wyświetleń: 1752
 1879. Informacja o Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1751
 1880. Przetarg na zakup komputerów na potrzeby Powiatowego Zarządu Oświaty w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim
  Wyświetleń: 1751
 1881. Zapowiedź koncertu w ramach XI Śląskiego Festiwalu im. Ludwika van Beethovena na 5 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1749
 1882. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1748
 1883. Ogłoszenie z dnia 06-10-2016r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie (...)
  Wyświetleń: 1747
 1884. Zawiadomienie (Śr.6341.7.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Brenntag Polska Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1746
 1885. Komisja Prawna - doraźna - protokoły 1,2,3,5,7
  Wyświetleń: 1745
 1886. Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2004 r. dotyczące wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz gminy Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1745
 1887. Ogłoszenie z 26 lutego 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę tuczarni świń w Przewozie
  Wyświetleń: 1744
 1888. Zawiadomienie (Śr.6341.1.23.1.2015, Śr. 6341.2.18.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1742
 1889. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie "Projektu stałej organizacji ruchu i oznakowania na wyznaczenie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów w strefie płatnego parkowania, w tym stanowiska przeznaczone na postój pojazdów...."
  Wyświetleń: 1741
 1890. Zapowiedź XXXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1741
 1891. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ŚWIADCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: ZADANIE A-UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ZADANIE B-UBEZPIECZENIA MIENIA, ZADANIE C-UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
  Wyświetleń: 1739
 1892. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1738
 1893. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 31 sierpnia 2005 r. o przetargu
  Wyświetleń: 1735
 1894. Zamówienie z dnia 7 kwietnia 2005 roku dot. opracowania numerycznej mapy oraz uzupełnienia numerycznych baz danych map ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1735
 1895. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2004 roku o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1734
 1896. Zapowiedź Sesji Rady Powiatu - na 12 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1733
 1897. Zapowiedzi wydarzeń 20 - 26 października 2003 roku
  Wyświetleń: 1732
 1898. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (Śr.6341.2.19.1.2015) dla ETP Spółka Akcyjna
  Wyświetleń: 1731
 1899. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 maja 2005 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: adaptacja przychodni przeciwgruźliczej na pomieszczenia biurowe wydziałów Starostwa
  Wyświetleń: 1730
 1900. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12 maja 2005 r. na opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienie numerycznych baz danych map ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1729
 1901. BA.6743.1.95.2018
  Wyświetleń: 1727
 1902. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji z dnia 7 września 2005 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1727
 1903. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1726
 1904. Zarządzenia Starosty 2019 r.
  Wyświetleń: 1726
 1905. Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1723
 1906. Ogłoszenie o przetargu na remont cząstkowy nawierzchni drogowych - lipiec 2005
  Wyświetleń: 1723
 1907. Informacja o wydaniu na rzecz Gospodarstwa Rolnego decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - obora dla krów w miejscowości Kózki
  Wyświetleń: 1722
 1908. Uchwały wraz z załącznikami z XIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1722
 1909. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.1.21.4.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1722
 1910. BA.6743.6.20.2017
  Wyświetleń: 1719
 1911. Ogłoszenie z dnia 02 lipca 2009 roku z Wydziału Gospodarczego o zamówieniu - Przebudowa i remont parteru wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1
  Wyświetleń: 1719
 1912. Zapowiedzi wydarzeń 28.VII – 03.VIII.2003 r.
  Wyświetleń: 1719
 1913. Ogłoszenie z dnia 7 grudnia 2004 roku o przetargu nieograniczonym na dostawę prasy na rok 2005
  Wyświetleń: 1717
 1914. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Kobylice, Landzmierz
  Wyświetleń: 1716
 1915. Budżet 2019 rok
  Wyświetleń: 1715
 1916. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.9.5.2016, Śr.6341.2.8.5.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Sławomira Zdon na wykonanie obiektów energetyki wodnej i korzystanie z wód do celów energetycznych rzeki Kłodnicy
  Wyświetleń: 1714
 1917. Zapowiedzi wydarzeń 10 - 16 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1713
 1918. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1712
 1919. Ogłoszenie z dnia 26 lutego 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego inwestycji
  Wyświetleń: 1711
 1920. Ogłoszenie z dnia 13 maja 2005 r. o zamieszczeniu w opublicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia budowę inwestycji dla HERMANN RINNEN Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1710
 1921. BA.6743.2.43.2017
  Wyświetleń: 1709
 1922. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1709
 1923. informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr BA.6740.1.20.2017 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1708
 1924. Wykaz rzeczy znalezionych 2018 rok
  Wyświetleń: 1708
 1925. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.14.1.2016) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 28.02.2014 r. i udzielenia pozwolenia na wykonanie obiektów energetyki wodnej- małej elektrowni wodnej (dz.1121 obręb Bierawa)
  Wyświetleń: 1707
 1926. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 12 do 18 stycznia 2004 r.
  Wyświetleń: 1705
 1927. Ogłoszenie z dnia 26 listopada 2004 r. dotyczy II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu
  Wyświetleń: 1702
 1928. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08-06-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zad. pn. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i jedn. organizacyjnych, mienia, pojazdów i jedn. pływających
  Wyświetleń: 1701
 1929. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 1701
 1930. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 13 do 19 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1701
 1931. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1699
 1932. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 13 do 19 wrzesnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1696
 1933. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 8 do 14 marca 2004 r.
  Wyświetleń: 1696
 1934. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1696
 1935. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.1.22.4.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1692
 1936. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu 15 - 21 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1689
 1937. Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap I
  Wyświetleń: 1688
 1938. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 1684
 1939. WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia - ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2004 r.
  Wyświetleń: 1683
 1940. Ogłoszenie z dnia 15 grudnia z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność SKARBU PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1682
 1941. Rejestr i ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 1681
 1942. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 16 do 22 lutego 2004 roku
  Wyświetleń: 1678
 1943. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.2.2015, Śr.6341.2.2.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1677
 1944. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.62.3.1.2016, Śr.6341.1.3.1.2016)) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Powiatowi Strzeleckiemu na wykonanie urządzen wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1677
 1945. Ogłoszenie z dnia 12 września 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na wymianę nawierzchni na mostach i wiadukcie
  Wyświetleń: 1676
 1946. Zawiadomienie (Śr.6223-54/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Polskie Młyny S.A. w Warszawie
  Wyświetleń: 1676
 1947. KOMISJA BUDŻETU
  Wyświetleń: 1675
 1948. Zawiadomienie (Śr.6341.2.17.6.2014, Śr.6341.1.26.5.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1675
 1949. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 1674
 1950. Ogłoszenie z dnia 30 września 2005 r. z Wydziału Gospodarczego dot. zamówienia na zakup paliwa i olejów dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 1673
 1951. Zawiadomienie (Śr.6341.2.17.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółka PCC Energetyka Blachownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1672
 1952. BA.6743.1.202.2017
  Wyświetleń: 1671
 1953. Zawiadomienie (Śr.6341.1.6.1.2015, Śr.6341.2.6.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1671
 1954. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1670
 1955. Zapowiedź XXXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1670
 1956. 64 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
  Wyświetleń: 1666
 1957. Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2004 r. dotyczy przetargu na tablice rejestracyjne 2005 – 2006 r. dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1663
 1958. Zapowiedzi wydarzeń 08-14 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1662
 1959. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 26 kwietnia do 2 maja 2004 r.
  Wyświetleń: 1661
 1960. Zawiadomienie (Śr.6341.2.3.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GROTRANS
  Wyświetleń: 1661
 1961. informacja o wydaniu decyzji 1/145/2016 o pozwoleniu na budowę dla SILEKOL Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1659
 1962. Informacja OŚ-Marszałek dec.nr 2/20/2016
  Wyświetleń: 1655
 1963. Zmiana i ustalenie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1655
 1964. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1652
 1965. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic obręb Koźle ul. Sucharskiego
  Wyświetleń: 1649
 1966. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1648
 1967. Grudniowe zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 8 do 14 grudnia 2003 roku
  Wyświetleń: 1647
 1968. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.6.4.2016, Śr.6341.2.5.4.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla EnergoAsh Południe Spółka z o.o. w K-Koźlu, ul.Szkolna 15 na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1647
 1969. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 1646
 1970. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13-09-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 1645
 1971. Zapowiedź XLVII Sesji Rady Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1645
 1972. informacja o zmianie pozwolenia na budowę BA.6740.1.221.2016
  Wyświetleń: 1644
 1973. Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018
  Wyświetleń: 1643
 1974. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6320.1.1.2016) w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej - studnia R wodociągu grupowego "Korzonek"
  Wyświetleń: 1642
 1975. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.1.24.2.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Kędzierzyn z siedzibą w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1641
 1976. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 1639
 1977. Zapowiedzi wydarzeń od 29 września do 5 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1638
 1978. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 31 maja do 6 czerwca br.
  Wyświetleń: 1638
 1979. Wyjazdy i szkolenia Starosty wrzesień / październik 2003 r.
  Wyświetleń: 1633
 1980. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.2.23.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Bierawa na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wód podziemnych
  Wyświetleń: 1633
 1981. BA.6743.2.50.2017
  Wyświetleń: 1632
 1982. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.1.7.1.2016, Śr.6341.2.6.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Zarządowi Dróg Wojewódzkich na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1632
 1983. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Kędzierzyna - Koźla w
  Wyświetleń: 1631
 1984. Ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2005 roku - rokowania po trzecim przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1631
 1985. BA.6743.2.41.2017
  Wyświetleń: 1629
 1986. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo drużyn piłkarskich w rozgrywkach ligowych.
  Wyświetleń: 1626
 1987. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 28 czerwca do 4 lipca 2004 r.
  Wyświetleń: 1626
 1988. BA.6743.1.4.2018
  Wyświetleń: 1621
 1989. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 maja 2005 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1621
 1990. Uchwały wraz z załącznikami z XIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku
  Wyświetleń: 1621
 1991. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 22 do 28 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1620
 1992. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu 18 - 24 sierpnia 2003
  Wyświetleń: 1616
 1993. informacja o wydaniu decyzji nr 1/71/2016 o zmianie pozwlenia na budowę dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 1615
 1994. Grudniowe zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 15 do 21 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1611
 1995. Informacja Starosty o wywieszeniu wykazów z dnia 12 maja 2005 r.
  Wyświetleń: 1607
 1996. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2015, Śr.6341.2.7.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1607
 1997. Ogłoszenia z dnia 12 maja 2005 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1606
 1998. Uchwały wraz z załącznikami z XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 1606
 1999. obwieszczenie ul.Wrzosowa Większyce
  Wyświetleń: 1603
 2000. Zawiadomienie(Śr.6341.1.16.1.2015) o wszczęciu postepowania wodnoprawnego Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Zabrzu
  Wyświetleń: 1603
 2001. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę, nr 1/6/2016 pomieszczeń magazynowych w kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Strzeleckiej 17
  Wyświetleń: 1599
 2002. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26-08-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 1597
 2003. Uchwały wraz z załącznikami z XVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1595
 2004. Ogłoszenie o przetargu z 12 listopada 2003 r. - II LO
  Wyświetleń: 1593
 2005. Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2006 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
  Wyświetleń: 1592
 2006. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.1.1.2016) w sprawie udzielenia spółce Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1592
 2007. 22 grudnia 2003 r. - godziny pracy Starostwa w okresie świątecznym
  Wyświetleń: 1591
 2008. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy-Dziergowice
  Wyświetleń: 1591
 2009. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 29 grudnia 2003 r. na opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego
  Wyświetleń: 1589
 2010. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1589
 2011. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.13.1.2016, Śr.6341.2.12.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na wykonanie urządzen wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1587
 2012. Informacja Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2005 r. o wywieszeniu informacji o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1586
 2013. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego z dnia 10 lutego 2004
  Wyświetleń: 1585
 2014. Zawiadomienie (Śr.6341.9.1.2015) o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Eleonora Majnusz Ubój Zwierząt i Sprzedaż Półtusz
  Wyświetleń: 1585
 2015. Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1582
 2016. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 23 do 29 lutego 2004 r.
  Wyświetleń: 1582
 2017. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 5 sierpnia 2005 r. o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1577
 2018. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu 14-20 lipca 2003 r.
  Wyświetleń: 1575
 2019. informacja o wydaniu pozwolenia nr 1/66/2016 na rozbudowę zakładu produkcyjnego Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1574
 2020. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 1574
 2021. LUTY 2004 - wspólne dyżury radnych powiatowych i miejskich
  Wyświetleń: 1574
 2022. Zapowiedzi wydarzeń 03 - 09 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1574
 2023. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.2.25.1.2015) w sprawie udzielenia Gminie Pawłowiczki pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do Potoku Jakubowickiego w km 6+370
  Wyświetleń: 1574
 2024. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 19 do 25 stycznia 2004 roku
  Wyświetleń: 1573
 2025. Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019
  Wyświetleń: 1572
 2026. Ogłoszenie z dnia 25 października 2005 r. o naborze na wolne stanowisko inspektora do spraw przetargów
  Wyświetleń: 1570
 2027. Ogłoszenie z Wydziału Gospodarczego z dnia 5 września 2005 r. dot. adaptacji części nieruchomości położonej przy ul. Skarbowej 3e w K-K
  Wyświetleń: 1569
 2028. Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1567
 2029. Uchwały wraz z załącznikami z XXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1566
 2030. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1566
 2031. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.1.7.1.2016, Śr.6341.2.7.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Spółce Kofama Koźle Spółka Akcyjna szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1566
 2032. Wyniki wstępnej selekcji na wolne stanowisko w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu - inspektora ds. przetargów
  Wyświetleń: 1565
 2033. BA.6743.2.38.2017
  Wyświetleń: 1562
 2034. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa z dnia 16 czerwca 2005 roku - umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie wniosku złożonego przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A. ul. Chemików 7 Płock
  Wyświetleń: 1560
 2035. Zapowiedzi wydarzeń na bieżący tydzień
  Wyświetleń: 1558
 2036. Uchwały wraz z załącznikami z XXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1554
 2037. ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ W BIEŻĄCYM TYGODNIU OD 6 DO 12 PAŹDZIERNIKA 2003 R.
  Wyświetleń: 1547
 2038. Informacja Starosty o wywieszeniu wykazu z dnia 12 maja 2005 r.
  Wyświetleń: 1542
 2039. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1542
 2040. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.1.2015, Śr.6341.2.10.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Zakrzowie
  Wyświetleń: 1540
 2041. informacja o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1538
 2042. Ogłoszenie z dnia 23 maja 2005 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku VFT POLAND Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1538
 2043. Uchwały wraz z załącznikami z XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 01 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 1538
 2044. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Brenntag Polska Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1538
 2045. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.13.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKN Orlen S.A. na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1538
 2046. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 czerwca 2005 roku o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność SKARBU PAŃSTWA przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1537
 2047. Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków: Etap I
  Wyświetleń: 1535
 2048. Uchwały wraz z załącznikami z XXXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1526
 2049. BA.6743.1.136.2017
  Wyświetleń: 1522
 2050. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 14 do 20 czerwca 2004 r.
  Wyświetleń: 1521
 2051. Imienne wykazy głosowań z Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1518
 2052. BA.6743.1.7.2018
  Wyświetleń: 1517
 2053. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 26 stycznia do 1 lutego 2004 r.
  Wyświetleń: 1515
 2054. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dec. administracyjnej - budowa nowej elektrociepłowni
  Wyświetleń: 1514
 2055. Ogłoszenie z dnia 20 maja 2005 r. z PPPP - dotyczy przetargu nieograniczonego na modernizację I piętra budynku internatu przy ul. Skarbowej 4
  Wyświetleń: 1512
 2056. Zapowiedź XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1512
 2057. Nabór na zaoczne uzupełniające studia magisterskie - oferta Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1511
 2058. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 1510
 2059. Ogłoszenie z dnia 30 września 2005 r. z Wydziału Budownictwa i Architektury dot. zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie wniosku Betafence Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1507
 2060. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1507
 2061. Plan postępowań 2019r.
  Wyświetleń: 1507
 2062. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 2 listopada 2005 r. dot. przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na remont pokładu mostu na rzece Odrze w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa
  Wyświetleń: 1506
 2063. Uchwały wraz z załącznikami z XXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1500
 2064. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1500
 2065. Informacja o vacatach w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1497
 2066. Uchwały wraz z załącznikami z XXXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 roku
  Wyświetleń: 1497
 2067. Apel Prezesa KRUS do rolników lato 2016
  Wyświetleń: 1496
 2068. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 5 sierpnia 2005 r. o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni typu „sandwich” dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1496
 2069. Wykaz rzeczy znalezionych 2019 rok
  Wyświetleń: 1496
 2070. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1495
 2071. BA.67431.129.2017
  Wyświetleń: 1491
 2072. Ogłoszenie w sprawie prac związanych z monitoringiem lasu.
  Wyświetleń: 1490
 2073. Ogłoszenie z dnia 30 września 2005 r. z Wydziału Gospodarczego dot. zamówienia na adaptację części nieruchomości położonej przy ul. Skarbowej 3 e na zaplecze bazy Wydziału Infrastruktury Drogowej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1486
 2074. BA.6743.5.37.2017
  Wyświetleń: 1484
 2075. Uchwały wraz z załącznikami z XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 1484
 2076. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.2.11.2.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Zarządowi Powiatu Strzeleckiego na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1483
 2077. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1428 O Miejsce Odrzańskie – Dzielnica w miejscowości Podlesie
  Wyświetleń: 1480
 2078. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.1.5.1.2016, Śr.6341.2.4.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Gminie Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1477
 2079. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.14.2.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla p. Jarosława Zawadzkiego - Jarosław Zawadzki cleanout - na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1476
 2080. Uchwały wraz z załącznikami z XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1471
 2081. Zapowiedź XXXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1466
 2082. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 11.08.2005 dot. umieszczenia w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w K-K
  Wyświetleń: 1464
 2083. Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok.
  Wyświetleń: 1464
 2084. Infoprmacja o wydaniu decyzji nr BA.6740.1.139.2017 dla Anety Kłosowskiej KŁOS-TRANS
  Wyświetleń: 1461
 2085. Ogłoszenie przetargu z dnia 30 grudnia 2005 r. Wydziału Infrastruktury Drogowej
  Wyświetleń: 1456
 2086. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę BA.6740.1.229.2017
  Wyświetleń: 1455
 2087. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Budowa drogi gminnej - ul. Główna, ul. Leśna w Pociękarbiu
  Wyświetleń: 1455
 2088. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.10.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla "A. Berger Polska" Sp. z o.o. na odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji
  Wyświetleń: 1455
 2089. informacja BA.6740.1.159.2016 Silekol
  Wyświetleń: 1451
 2090. Uchwały wraz z załącznikami z XXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2016 roku
  Wyświetleń: 1451
 2091. Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2005 r. z Wydziału Budownictwa i Architektury dot. zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie wniosku Magnesium Multi Support sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1448
 2092. Uchwały wraz z załącznikami z XLVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1446
 2093. Uchwały wraz z załącznikami z XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 1444
 2094. Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 1441
 2095. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przebudowa ul. Powstańca Filipa Pieli w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1441
 2096. Ogłoszenie z dnia 07 grudnia 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA położonej w gminie Cisek...
  Wyświetleń: 1439
 2097. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU
  Wyświetleń: 1437
 2098. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę numer BA.6740.1.352.2016
  Wyświetleń: 1431
 2099. BA.6743.4.13.2017
  Wyświetleń: 1429
 2100. IV kadencja
  Wyświetleń: 1429
 2101. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski, Knurów
  Wyświetleń: 1429
 2102. informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę rozbudowy węzła odwirowania kryształów mocznika
  Wyświetleń: 1426
 2103. informacja o zmianie decyzji o pozwoleniu na przebudowę układu przenośników węgla dla GA ZAK S.A.
  Wyświetleń: 1426
 2104. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.5.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Anety Myśliwiec na wykonanie urządzenia wodnego tj. zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Gliwickiej dz. nr 195 obręb Goszyce
  Wyświetleń: 1423
 2105. Plan wspólnych dyżurów radnych WRZESIEŃ 2003
  Wyświetleń: 1420
 2106. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 września 2005 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1419
 2107. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1418
 2108. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.2.1.1.2016) w sprawie udzielenia Spółce Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
  Wyświetleń: 1418
 2109. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę inwestycji dla Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” S.A. z dnia 13 lipca 2005 roku
  Wyświetleń: 1417
 2110. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.6.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Spółce BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1416
 2111. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.3.1.2017, ŚR.6341.2.5.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1414
 2112. BA.6743.1.48.2017
  Wyświetleń: 1410
 2113. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora do spraw przetargów
  Wyświetleń: 1409
 2114. Zapowiedź XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1409
 2115. Ogłoszenie z dnia 12 października 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej dot. przetargu o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na zebranie w dowiązaniu do istniejącego systemu referencyjnego danych do ewidencji dróg powiatowych...
  Wyświetleń: 1408
 2116. Uchwały wraz z załącznikami z XX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 06 września 2016 roku
  Wyświetleń: 1407
 2117. Uchwały wraz z załącznikami z XXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 marca 2017 roku
  Wyświetleń: 1407
 2118. Ogłoszenie z dnia 15 września 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej dot. przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na remont nawierzchni z wymianą podbudowy w ciągu drogi powiatowej nr 1403 O Roszowice – Biadaczów
  Wyświetleń: 1399
 2119. Ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2006 r. - nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 1398
 2120. BA.6743.2.60.2017
  Wyświetleń: 1396
 2121. BA.6744.4.2017
  Wyświetleń: 1396
 2122. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 1396
 2123. Ogłoszenie z dnia 28 października 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na wymianę nawierzchni w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1396
 2124. BA.6743.6.25.2017
  Wyświetleń: 1389
 2125. Ogłoszenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. z Wydziału Gospodarczego Starostwa - wynajem pomieszczeń biurowych
  Wyświetleń: 1387
 2126. Ogłoszenie z dnia 26 września 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej dot. zamówienia na dostawę oznakowania pionowego na drogi powiatowe wraz z ustawieniem
  Wyświetleń: 1385
 2127. Uchwały wraz z załącznikami z XXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 1381
 2128. BA.6743.1.104.2018
  Wyświetleń: 1378
 2129. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1377
 2130. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.10.5.2016, Śr.6341.2.9.5.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1377
 2131. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.12.1.1.2016) w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1377
 2132. BA.6743.2.28.2018
  Wyświetleń: 1375
 2133. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencji
  Wyświetleń: 1373
 2134. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego VI kadencji
  Wyświetleń: 1372
 2135. Wykazy geodezyjne z dnia 1 czerwca 2005 roku
  Wyświetleń: 1371
 2136. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 05.08.2005r. o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę inwestycji Petrochemii Blachownia S.A.
  Wyświetleń: 1370
 2137. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.4.1.2016) w sprawie udzielenia spółce Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1369
 2138. BA.6743.2.61.2017
  Wyświetleń: 1367
 2139. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.8.1.2016) w sprawie udzielenia spółce Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1367
 2140. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 1364
 2141. Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2005r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej dot. przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na dostawę przyczepy do ciągnika rolniczego
  Wyświetleń: 1358
 2142. decyzja ZRiD nr 8/2017 (BA.6744.9.2017)
  Wyświetleń: 1356
 2143. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu 21-27 lipca 2003 r.
  Wyświetleń: 1354
 2144. Protokoły z Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 1352
 2145. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.15.2.2016) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Betafence Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1352
 2146. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.7.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Grzegorza Cibis na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
  Wyświetleń: 1351
 2147. „Świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania, holowania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów zabezpieczonych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym”
  Wyświetleń: 1349
 2148. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Landzmierz
  Wyświetleń: 1348
 2149. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.26.2.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ZUK w Polskiej Cerekwi na pobór wód podziemnych na potrzeby ujęcia wody w Zakrzowie.
  Wyświetleń: 1347
 2150. BA.6743.6.7.2018
  Wyświetleń: 1345
 2151. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę BA.6740.4.15.2017
  Wyświetleń: 1342
 2152. Uchwały wraz z załącznikami z XXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1342
 2153. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.12.1.2016) w sprawie udzielenia Gminie Kędzierzyn-Koźle,pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu R-H3a polegającą na wykonaniu przepustu drogowego drogi publicznej gminnej ul. Chrobrego w km 1+074
  Wyświetleń: 1342
 2154. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.23.1.2016) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA
  Wyświetleń: 1342
 2155. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa z dnia 16 czerwca 2005 roku - decyzja dla dla VFT POLAND Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1341
 2156. Uchwały wraz z załącznikami z XXXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 października 2017 roku
  Wyświetleń: 1340
 2157. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania(ŚR.6341.2.23.2.2016) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w części pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA
  Wyświetleń: 1335
 2158. Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1331
 2159. Ogłoszenie z dnia 26 października 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gm. Bierawa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 1331
 2160. Informacja o wydaniu decyzji dla Petrochemia Blachownia S.A. BA.6740.1.324.2016
  Wyświetleń: 1330
 2161. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr BA.6740.1.347.2017
  Wyświetleń: 1329
 2162. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.9.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Cewe Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
  Wyświetleń: 1328
 2163. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  Wyświetleń: 1324
 2164. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.8.1.2017, ŚR.6341.2.6.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1324
 2165. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1320
 2166. BA.6743.2.63.2017
  Wyświetleń: 1319
 2167. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 1316
 2168. Ogłoszenie z dnia 29 września 2005 roku z PCPR - przetarg nieograniczony na adaptację części nieruchomości położonej przy ul. Skarbowej w Kędzierzynie-Koźlu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1315
 2169. Imienne wykazy głosowań V Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1311
 2170. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.20.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Remondis Gliwice Sp. z o.o. na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieku Młynówka w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1309
 2171. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.31.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Strzeleckiego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg powiatowych i gminnych (kompleks "Kozielska" ) do ziemi
  Wyświetleń: 1307
 2172. Uchwały wraz z załącznikami z XXX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1304
 2173. Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA położonej w gminie Kedzierzyn-Koźle, przeznaczonej do dzierżawy na 20 lat na rzecz dotychczasowych użytkowników
  Wyświetleń: 1303
 2174. 20-lecie Powiatu
  Wyświetleń: 1302
 2175. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.9.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej pod dnem rzeki Kłodnicy na działce nr 219/5 obręb Lenartowice
  Wyświetleń: 1301
 2176. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.12.2.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. na wprowadzanie ścieków do kanalizacji
  Wyświetleń: 1300
 2177. Uchwały wraz z załącznikami z XXXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 1299
 2178. Ogłoszenie z dnia 24 maja 2005 roku o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1298
 2179. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.29.1.2017) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Strzeleckiego na odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej 1809 O w m. Otmice, do ziemi
  Wyświetleń: 1298
 2180. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.18.1.2016, Śr.6341.2.15.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla BRITOP LIGHTING Sp. z o.o. w Bierawie na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1297
 2181. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym (zamieszczone 22 marca 2005 r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kłodnicy
  Wyświetleń: 1294
 2182. Uchwały wraz z załącznikami z III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1294
 2183. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr BA.6740.5.22.2017
  Wyświetleń: 1291
 2184. BA.6743.1.225.2017
  Wyświetleń: 1290
 2185. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.25.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść wodociągiem DN 90 mm pod wałem przeciwpowodziowym ziemnym w ul. Stawowej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1290
 2186. Zapowiedź XLVII Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1283
 2187. obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws decyzji ZRiD - ul. Łokietka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1282
 2188. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.7.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Głogowskiej w Większycach dz. nr 507 obręb Większyce
  Wyświetleń: 1281
 2189. Ogłoszenie o I przetargu na nieruchomość położoną przy ul. Piastowskiej
  Wyświetleń: 1276
 2190. informacja o wydaniu pozwolenia BA.6740.1.321.2016
  Wyświetleń: 1273
 2191. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2005
  Wyświetleń: 1270
 2192. Wydział Infrastruktury Drogowej
  Wyświetleń: 1270
 2193. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.14.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu, na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
  Wyświetleń: 1267
 2194. informacja o wydaniu decyzji nr BA.6740.1.18.2017 dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 1261
 2195. Wykaz nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nz rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Wyświetleń: 1261
 2196. Ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji na usługi w zakresie usług publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1260
 2197. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.17.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez przebudowę istniejącego przepustu pod drogą powiatową nr 1247 O w m. Królowe dla Powiatu Głubczyckiego
  Wyświetleń: 1260
 2198. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.21.1.2016, Śr.6341.2.16.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1257
 2199. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę inwestycji dla HSV Polska Spółka z o.o. z dnia 13 lipca 2005 roku
  Wyświetleń: 1256
 2200. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 grudnia 2005 r. z Wydziału Gospodarczego na adaptację przychodni przeciwgruźliczej na pomieszczenia biurowe Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30
  Wyświetleń: 1255
 2201. I przetarg ustny nieograniczony (zamieszczony 17 marca 2005) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu, położonej w Komornie
  Wyświetleń: 1250
 2202. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę instalacji do produkcji woskków poletylenowych Ceralene dla EuroCeras Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1247
 2203. Wykaz nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nz rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Wyświetleń: 1246
 2204. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID. Przebudowa i rozbudowa ul. Mjr H. Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1245
 2205. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.5.1.2016) w sprawie udzielenia p. Tomaszowi Budyńskiemu - Myjnia Samochodaowa Tomasz Budyński, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1241
 2206. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.4.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego tj. wykonanie robót budowlanych naprawa podpór mostu, na rzece Kłodnica w km 2+320ą
  Wyświetleń: 1238
 2207. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.17.2.2016) w sprawie udzielenie GDDKiA w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z Południowe Obwodnicy m. K-Koźle do wód i do ziemi
  Wyświetleń: 1237
 2208. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1232
 2209. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 1228
 2210. Ogłoszenie Starosty z dnia 27 czerwca 2005 roku o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Zakładów Azotowych KĘDZIERZYN S.A.
  Wyświetleń: 1227
 2211. Ogłoszenie z dnia 11 października 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na dostawę ciągnika rolniczego do utrzymaniowych robót drogowych wraz z osprzętem
  Wyświetleń: 1226
 2212. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę dla Grupy Azoty ZAK S.A. nr BA.6740.1.359.2016
  Wyświetleń: 1225
 2213. BA.6743.1.26.2019
  Wyświetleń: 1224
 2214. informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr BA.6740.1.54.2017 dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 1224
 2215. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (ŚR.6341.6.3.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Rinnen Polska Sp. z o.o. Spedycja Międzynarodowa w Grabówce na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1224
 2216. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.13.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla DB Cargo Polska S.A. na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1223
 2217. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.25.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Opole – Miasta Opole na wykonanie przebudowy rowu RH, RH-2 i przepustu pod ulicą Etnografów w Opolu – Bierkowicach
  Wyświetleń: 1221
 2218. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.25.2.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA oddział w Opolu na odprowadzenie wód opadowych pochodzcych z południowej obwodnicy m. Kędzierzyn-Koźle, do Kanału Sukowickiego
  Wyświetleń: 1220
 2219. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr BA.6740.6.22.2017 dla Gospodarka Solarna Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1218
 2220. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.9.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Remondis Gliwice Sp. z o.o. na odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji odpr
  Wyświetleń: 1217
 2221. Zapowiedź XXXXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1216
 2222. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.26.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA na wykonanie przekroczenia 4 sztukami linii kablowych pod dnem Kanału Gliwickiego
  Wyświetleń: 1216
 2223. BA.6743.1.31.2018
  Wyświetleń: 1214
 2224. Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - ul. Zielona w Radziejowie
  Wyświetleń: 1214
 2225. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.4.7.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu bezodpływowego o powierzchni całkowitej stawu 0,90 ha poprzez pogłębienie wód stojących na działkach nr 273, 272, 283 obręb Koźle
  Wyświetleń: 1214
 2226. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - koncesja na usługi w zakresie usług publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1211
 2227. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 1207
 2228. BA.6743.2.33.2018
  Wyświetleń: 1203
 2229. Ogłoszenie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku HERMANN RINNEN Sp. z o.o
  Wyświetleń: 1203
 2230. obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 1200
 2231. Wykaz nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nz rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Wyświetleń: 1200
 2232. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.8.1.2017, ŚR.6341.2.6.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Bożeny Michalec - F.H.U. "Bomich" na odprowaqdzenie wód opadowych ze stacji pali w Większycach do ziemi
  Wyświetleń: 1199
 2233. obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa i rozbudowa ul. Karpackiej w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1197
 2234. Uchwały wraz z załącznikami z XLI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1195
 2235. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr BA.6740.1.313.2017 dla Flukar Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1192
 2236. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.16.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Polska Cerekiew na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu R-E5 w km 1+540 polegającą wykonaniu nowego przepustu drogowego
  Wyświetleń: 1191
 2237. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.27.2.2017) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ETP S.A. w Katowicach na szczególmne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1189
 2238. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.26.2.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy K-Koźle na odprowadzanie wód opadowych z terenu stadionu Kuźniczka do rz. Kłodnicy
  Wyświetleń: 1188
 2239. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr BA.6740.6.54.2017
  Wyświetleń: 1183
 2240. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.15..3.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Prudnickiego na odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej Nr 1612 O do wód i do ziemi.
  Wyświetleń: 1180
 2241. obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRiD nr BA.6744.3.2017 na budowę ul. Przyjaciół w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 1177
 2242. Ogłoszenie z dnia 23 września 2005 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1177
 2243. BA.6744.9.2017
  Wyświetleń: 1175
 2244. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.19.5.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego kopanego na gruntach rolnych- łąki trwałe dz. nr 189, 188, 187, 183/1, 182 obręb Solarnia gm. Bierawa
  Wyświetleń: 1173
 2245. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.11.1.1.2016) w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego p. Jackowi Nowakowi, na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
  Wyświetleń: 1170
 2246. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (SE.II.6341.70.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1169
 2247. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.23.3.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla GDDKiA w związku z rozbudową DK nr 45 Reńska Wieś-Większyce-Poborszów
  Wyświetleń: 1165
 2248. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.6.3.2017) w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego- istniejący system retencyjno-rozsączający z terenu stacji paliw płynnych dz. nr 329/2 obręb Większyce
  Wyświetleń: 1164
 2249. Ogłoszenie z dnia 26 października 2005 r. z Wydziału Budownictwa i Architektury dot. umieszczenia w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia budowę inwestycji dla Betafence Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1163
 2250. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.11.2.1.2016) w sprawie udzielenia p. Jackowi Nowakowi pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu
  Wyświetleń: 1162
 2251. Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego wraz z przebudową i modernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Judyma 5 – 2 postępowanie
  Wyświetleń: 1160
 2252. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.18.1.2017, ŚR.6341.2.20.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w związku z przebudową mostu
  Wyświetleń: 1159
 2253. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.1.1.2017, ŚR.6341.2.4.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki Centrum Wynajmu i Nieruchomości w Krotoszynie na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1154
 2254. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1150
 2255. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.2.27.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód związane z użytkowaniem stawów w miejscowości Grodzisko dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1149
 2256. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.15.2.2017, ŚR.6341.2.17.2.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Strzeleckiego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1144
 2257. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.16.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Gliwickiej dz. nr 195 obręb Goszyce
  Wyświetleń: 1144
 2258. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.30.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Strzeleckiego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu drogi powiatowej w m. Lesnica do wód - rzeki Padół
  Wyświetleń: 1144
 2259. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1141
 2260. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.2.14.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, na szczególne korzystanie z wód - obwodnica m. Poborszów
  Wyświetleń: 1140
 2261. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania (ŚR.6341.2.25.1.2016) w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego dla EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. we Wrocławiu Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1138
 2262. Zawiadomienie o wszczęciu postęp. (ŚR.6341.1.20.1.2017, ŚR.6341.2.22.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopraw. dla Christian Ortlieb Firma „Spot-Light” w Cisku na wyk. urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1134
 2263. test widoczności dat
  Wyświetleń: 1133
 2264. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.13.7.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na szczególne korzystanie z wód w związku z przebudową drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek
  Wyświetleń: 1122
 2265. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (ŚR.6341.5.1.2017) w sprawie udzieleniapozwolenia wodnoprawnego dla p. Wiesława Hreczuch - Wiesław Hreczuch Mexeo - na prowadzanie ściekówm przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1121
 2266. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę BA.6740.1.207.2017
  Wyświetleń: 1118
 2267. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.8.8.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Komet-Urpol Sp. z o.o. na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1117
 2268. BA.6743.6.53.2015
  Wyświetleń: 1113
 2269. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.10.1.2017, ŚR.6341.2.11.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Bierawa na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1108
 2270. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.20.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej dz. nr 569 obręb Dziergowice
  Wyświetleń: 1108
 2271. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.14.1.2017, ŚR.6341.2.16.1.2017) w sprawie stwierdzenia wygasnięcia pozwolenia wodnoprawnego oraz udzielenia pozwolenia na likwidację wylotu ścieków z oczyszczlni ścieków w Długomiłowicach-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1104
 2272. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.13.3.2017, ŚR.6341.2.14.3.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1101
 2273. Raport o stanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2018 rok
  Wyświetleń: 1100
 2274. BA.6744/5/2016
  Wyświetleń: 1097
 2275. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zrid ul. Zielona w Radziejowie
  Wyświetleń: 1096
 2276. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.22.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiej Spółki Gazownictwa na wykonanie przekroczenia gazociągiem pod dnem Kanału Kłodnickiego na działce nr 799,815/1,816/1,798/4 ob. Kłodnica
  Wyświetleń: 1095
 2277. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 1086
 2278. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.21.1.2017, ŚR.6341.2.23.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Strzeleckiego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1086
 2279. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID. Budowa drogi gminnej - ul. Główna, ul. Leśna w Pociękarbiu
  Wyświetleń: 1079
 2280. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID. Budowa odcinka ul. Żabnik w Długomiłowicach
  Wyświetleń: 1078
 2281. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę BA.6740.1.278.2017
  Wyświetleń: 1076
 2282. BA.6743.2.50.2018
  Wyświetleń: 1075
 2283. Zapowiedź LXI Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 1075
 2284. Zawiadomienie o wszczęciu postęp. (ŚR.6341.1.19.1.2017, ŚR.6341.2.21.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopraw. dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na wyk. urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w związku z rozbud. drogi woj. nr 408
  Wyświetleń: 1070
 2285. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 1062
 2286. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 1060
 2287. Uchwały wraz z załącznikami z XXXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 października 2017 roku
  Wyświetleń: 1060
 2288. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (ŚR.6341.2.24.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla MWiK w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. na wykonanie urzadzenia wodnego - studni Ia-bis oraz pobór wód podziemnych
  Wyświetleń: 1060
 2289. BA.6743.6.53.2015
  Wyświetleń: 1058
 2290. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.11.7.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przebudową drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek
  Wyświetleń: 1051
 2291. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.24.3.2016, ŚR.6341.2.21.3.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1047
 2292. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID. Rozbudowa i przebudowa ul. Łokietka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1046