Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1485751318051537921374101774631884151443811145190000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161454155246192185178053162322134513140043112722138698171849147894137098
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99197107364152447127112144849155174156677151948142514164510153168176623
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8612286814735026879777118804629123710416110152311207810902599413
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
432254292046479430925218053848671144863662043680806280474304
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0033988554587793584119331121729103473111404138015
 1. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 134720
 2. Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 88885
 3. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 83628
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 83029
 5. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 69582
 6. Ogłoszenia, konkursy, zadania publiczne
  Wyświetleń: 66370
 7. BIP - strona główna
  Wyświetleń: 50888
 8. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości G/B
  Wyświetleń: 45417
 9. Przetargi, sprzedaż, dzierżawa, oddanie w najem
  Wyświetleń: 43570
 10. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 34174
 11. Informacje o zgłoszeniach budowy
  Wyświetleń: 29662
 12. Budownictwo i Architektura
  Wyświetleń: 28470
 13. Wydział Budownictwa i Architektury G/B
  Wyświetleń: 24225
 14. Zapowiedź Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 23162
 15. Wydziały Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 22659
 16. Przetargi, zawiadomienia, informacje do dnia 2011-06-07
  Wyświetleń: 21810
 17. Karty usług i druki wniosków z Wydziału Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 21639
 18. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 21632
 19. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia G/B
  Wyświetleń: 19371
 20. Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 18848
 21. Powiatowy Rzecznik Konsumentów / Inspektor do spraw Prawnych G/B
  Wyświetleń: 18754
 22. Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 16974
 23. Przyjęcia stron
  Wyświetleń: 16593
 24. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 15588
 25. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 15417
 26. Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 15135
 27. Geodezja ogłoszenia
  Wyświetleń: 14866
 28. Wydział Finansowo - Budżetowy G/B
  Wyświetleń: 14253
 29. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim
  Wyświetleń: 14178
 30. Wydział Promocji G/B
  Wyświetleń: 13857
 31. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2014
  Wyświetleń: 13277
 32. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 13269
 33. Dom Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 13206
 34. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 13045
 35. Ważne komunikaty
  Wyświetleń: 12907
 36. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 12812
 37. Rejestry stowarzyszeń i fundacje oraz promocja
  Wyświetleń: 12564
 38. Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety - Prowincja Nyska
  Wyświetleń: 12369
 39. Oświadczenia majątkowe 2003
  Wyświetleń: 11577
 40. Dom Dziecka
  Wyświetleń: 11572
 41. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 11389
 42. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 11233
 43. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 11188
 44. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 11125
 45. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 11089
 46. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
  Wyświetleń: 11035
 47. Protokoły z Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 10718
 48. Komunikacja i Transport
  Wyświetleń: 10612
 49. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 10288
 50. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10283
 51. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 10114
 52. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 10059
 53. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 9695
 54. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 9500
 55. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 9360
 56. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9201
 57. Plany Pracy i Kontroli Komisji
  Wyświetleń: 9158
 58. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9123
 59. Budżet Powiatu 2006
  Wyświetleń: 8995
 60. Powiatowy Konserwator Zabytków G/B
  Wyświetleń: 8986
 61. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2010
  Wyświetleń: 8901
 62. Terminy narad koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 8870
 63. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 8840
 64. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 8771
 65. Sposoby i zasady udostępniania informacji publicznej
  Wyświetleń: 8739
 66. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 8736
 67. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8655
 68. Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 8648
 69. Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski
  Wyświetleń: 8573
 70. Oświadczenia majątkowe 2014 - za rok 2013
  Wyświetleń: 8538
 71. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej prac Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 8522
 72. Oświadczenia majątkowe 2014 - koniec kadencji
  Wyświetleń: 8467
 73. Oświadczenia majątkowe 2015 - za rok 2014
  Wyświetleń: 8440
 74. Orzekanie o niepełnosprawności - wnioski
  Wyświetleń: 8306
 75. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8252
 76. Strategia Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 8222
 77. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 8194
 78. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8173
 79. Zadania publiczne Powiatu
  Wyświetleń: 8153
 80. Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 8044
 81. Budżet 2014
  Wyświetleń: 7987
 82. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
  Wyświetleń: 7935
 83. Zapowiedzi Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 7797
 84. Regulamin Organizacyjny i Schemat Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 7790
 85. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 7790
 86. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 7756
 87. Oświadczenia majątkowe 2013 - za rok 2012
  Wyświetleń: 7657
 88. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 7629
 89. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 7598
 90. Budżet 2013
  Wyświetleń: 7569
 91. Powiatowy Zespół Oświaty
  Wyświetleń: 7507
 92. Ciężar publiczny
  Wyświetleń: 7496
 93. Budżet 2016 rok
  Wyświetleń: 7459
 94. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności G/B
  Wyświetleń: 7413
 95. Budżet 2010
  Wyświetleń: 7407
 96. Budżet 2011
  Wyświetleń: 7403
 97. Statut Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 7398
 98. II Liceum Ogólnokształcące
  Wyświetleń: 7386
 99. Wydział Komunikacji i Transportu B - old
  Wyświetleń: 7327
 100. Dług publiczny
  Wyświetleń: 7315
 101. Budżet 2009
  Wyświetleń: 7311
 102. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
  Wyświetleń: 7308
 103. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 7302
 104. Budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2004 rok
  Wyświetleń: 7185
 105. Plan Pracy Rady Powiatu
  Wyświetleń: 7185
 106. Wydział Zamówień Publicznych i Administracji G/B
  Wyświetleń: 7182
 107. Mienie powiatu
  Wyświetleń: 7174
 108. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 7016
 109. Budżet 2007
  Wyświetleń: 6986
 110. Sekretarz Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 6972
 111. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 6947
 112. Petycje
  Wyświetleń: 6911
 113. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 6896
 114. Budżet Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 6875
 115. Druki i informacje dotyczące realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 6872
 116. Budżet 2012
  Wyświetleń: 6869
 117. Protokoły z Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 6868
 118. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6856
 119. Budżet 2008
  Wyświetleń: 6852
 120. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 6845
 121. Ochrona zabytków - wnioski, informacje (wersja archiwalna)
  Wyświetleń: 6682
 122. Zespół Szkół Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 6665
 123. Budżet 2015
  Wyświetleń: 6636
 124. Budżet Powiatu 2005
  Wyświetleń: 6579
 125. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
  Wyświetleń: 6567
 126. Zawartość Archiwum Starostwa
  Wyświetleń: 6498
 127. Oświadczenia majątkowe składane w 2017
  Wyświetleń: 6462
 128. Skarbnik Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 6459
 129. Zapowiedzi Komisji Rady Powiatu - IV kadencja
  Wyświetleń: 6428
 130. Ochrona Danych Osobowych, Inspektor Ochrony Danych, Klauzule informacyjne RODO, Cyberbezpieczeństwo-zgłaszanie incydentów
  Wyświetleń: 6405
 131. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2006
  Wyświetleń: 6399
 132. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 6349
 133. Zespół Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 6344
 134. Protokoły z Komisji
  Wyświetleń: 6310
 135. Wydział Oświaty
  Wyświetleń: 6270
 136. Protokoły z Komisji IV kadencja
  Wyświetleń: 6095
 137. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 5951
 138. Oświata
  Wyświetleń: 5854
 139. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 5848
 140. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 5787
 141. Oświadczenia majątkowe 2014 - początek kadencji
  Wyświetleń: 5782
 142. Oświadczenia majątkowe składane w 2016
  Wyświetleń: 5716
 143. Bursa Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 5673
 144. Obsługa osób niesłyszących
  Wyświetleń: 5604
 145. Komisja Edukacji i Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 5586
 146. Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli G/B
  Wyświetleń: 5514
 147. Nieodpłatna pomoc prawna 2016
  Wyświetleń: 5454
 148. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 5419
 149. Wydział Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 5376
 150. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 5211
 151. Oświadczenia majątkowe radnych 2014
  Wyświetleń: 5209
 152. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 5183
 153. Zespół ds. Kadr i Płac G/B
  Wyświetleń: 5120
 154. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 5062
 155. Protokoły z Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 4872
 156. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 4841
 157. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 4800
 158. Zestawienie roczne posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 2014 roku
  Wyświetleń: 4796
 159. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, II Crossduathlon Śródmieście
  Wyświetleń: 4764
 160. Zarządzenia Starosty 2014r.
  Wyświetleń: 4763
 161. Ognisko Artystyczne
  Wyświetleń: 4716
 162. Budżet 2017 rok
  Wyświetleń: 4711
 163. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 4624
 164. Protokoły z Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 4610
 165. Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 4597
 166. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 4562
 167. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 4544
 168. Powiatowy Program Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
  Wyświetleń: 4544
 169. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 4484
 170. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  Wyświetleń: 4407
 171. Inspektor BHP B
  Wyświetleń: 4403
 172. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 4393
 173. Ogłoszenie o wydaniu decyzji ustalającej wyskokość odszkodowania, Al. Jana Pawła II, Kędzierzyn.
  Wyświetleń: 4319
 174. Zbiór aktów prawa miejscowego.
  Wyświetleń: 4261
 175. Zarządzenia Starosty 2015r.
  Wyświetleń: 4255
 176. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 4225
 177. Plan postępowań 2017r.
  Wyświetleń: 4216
 178. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 4201
 179. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - usunąć
  Wyświetleń: 4176
 180. Radca Prawny G/B
  Wyświetleń: 4169
 181. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 4087
 182. Oświadczenia majątkowe składane w 2018
  Wyświetleń: 4083
 183. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zrid
  Wyświetleń: 4049
 184. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 4040
 185. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 4026
 186. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3997
 187. 8. Józef Gisman - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3991
 188. BA.6743.5.36.2017
  Wyświetleń: 3981
 189. BA.6740.1.349.2016
  Wyświetleń: 3963
 190. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 3961
 191. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencji
  Wyświetleń: 3955
 192. SPZOZ Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej - połączony z SPZOZ
  Wyświetleń: 3953
 193. BA.6743.6.35.2016
  Wyświetleń: 3947
 194. BA.6743.2.49.2015
  Wyświetleń: 3928
 195. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 3871
 196. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 3849
 197. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego V kadencji
  Wyświetleń: 3833
 198. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 3830
 199. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3826
 200. Oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu
  Wyświetleń: 3807
 201. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencja
  Wyświetleń: 3806
 202. KOMISJA REWIZYJNA - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 3799
 203. BA.6743.5.21.2017
  Wyświetleń: 3792
 204. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 3773
 205. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3724
 206. Starosta Powiatu
  Wyświetleń: 3722
 207. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia
  Wyświetleń: 3710
 208. Protokoły z Komisji V kadencja
  Wyświetleń: 3703
 209. Oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu 2014
  Wyświetleń: 3695
 210. Zawiadomienie (Śr. 6341.6.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Michalec Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 3669
 211. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 3659
 212. Konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 3639
 213. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3632
 214. Zapowiedzi Komisji Rady Powiatu - V kadencja
  Wyświetleń: 3613
 215. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów garnicznych - Bierawa, o. Brzeźce
  Wyświetleń: 3610
 216. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencja
  Wyświetleń: 3585
 217. Zawiadomienie(Śr.6341.1.15.1.2015) o wszczęciu postepowania wodnoprawnego Górnosląskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Zabrzu
  Wyświetleń: 3565
 218. Bezpłatne profilaktyczne badania przesiewowe
  Wyświetleń: 3564
 219. Rzecznik Prasowy B
  Wyświetleń: 3559
 220. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3556
 221. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3541
 222. test
  Wyświetleń: 3526
 223. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty)
  Wyświetleń: 3517
 224. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3512
 225. Wykaz rzeczy znalezionych 2015 rok
  Wyświetleń: 3507
 226. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3493
 227. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencji
  Wyświetleń: 3489
 228. Wykaz rzeczy znalezionych 2017 rok
  Wyświetleń: 3475
 229. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w K-Koźlu
  Wyświetleń: 3465
 230. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3464
 231. Kędzierzyńsko - Kozielski System Informacji o Terenie
  Wyświetleń: 3457
 232. Rada Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego - II kadencja
  Wyświetleń: 3453
 233. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, II Bieg Pamięci Powstań Śląskich
  Wyświetleń: 3439
 234. Konkurs - Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  Wyświetleń: 3437
 235. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 3433
 236. Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 3420
 237. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 3402
 238. Rejestracja zwierząt chronionych do 31 października br.
  Wyświetleń: 3399
 239. Wicestarosta Powiatu
  Wyświetleń: 3393
 240. Mirosław Borzym
  Wyświetleń: 3390
 241. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3383
 242. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 3378
 243. Andrzej Krebs
  Wyświetleń: 3368
 244. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 3358
 245. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 3357
 246. Powiatowy Program Wspierania Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 3338
 247. KOMISJA BUDŻETU - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 3332
 248. Komisja Edukacji i Promocji
  Wyświetleń: 3332
 249. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2016 roku
  Wyświetleń: 3312
 250. Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 3302
 251. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 3297
 252. Zmiana siedziby PPPP
  Wyświetleń: 3282
 253. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 3272
 254. Wykaz rzeczy znalezionych 2016 rok
  Wyświetleń: 3237
 255. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 3234
 256. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
  Wyświetleń: 3234
 257. Konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
  Wyświetleń: 3227
 258. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 3210
 259. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 3207
 260. Jadwiga Mroczko
  Wyświetleń: 3201
 261. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3199
 262. Wydział Komunikacji i Transportu B
  Wyświetleń: 3184
 263. Załatwianie Spraw
  Wyświetleń: 3177
 264. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 3171
 265. Anna Białek
  Wyświetleń: 3165
 266. Dariusz Szymański
  Wyświetleń: 3155
 267. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, Diody nie są takie złe – powiatowa akcja ekologicznej świadomości
  Wyświetleń: 3152
 268. Karty usług, pozwolenia, wnioski do pobrania, formularze z Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 3150
 269. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3146
 270. Marta Szydłowska
  Wyświetleń: 3145
 271. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 3140
 272. Wydział Ogólno - Organizacyjny - do usunięcia
  Wyświetleń: 3135
 273. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3134
 274. 22. Marek Piątek - Radny
  Wyświetleń: 3133
 275. Zapraszamy wszystkich chętnych na studia w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 3119
 276. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencji
  Wyświetleń: 3118
 277. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 3117
 278. Józef Gisman
  Wyświetleń: 3114
 279. 20. Marta Szydłowska - Radna
  Wyświetleń: 3113
 280. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3103
 281. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2018
  Wyświetleń: 3100
 282. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 3099
 283. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencji
  Wyświetleń: 3096
 284. Budżet 2018 rok
  Wyświetleń: 3089
 285. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 3082
 286. 21. Dariusz Szymański - Radny
  Wyświetleń: 3080
 287. Konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  Wyświetleń: 3073
 288. Jak dobrze wybrac szkołę?
  Wyświetleń: 3070
 289. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju - Projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywa do 2030 r.)
  Wyświetleń: 3070
 290. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3066
 291. BA.6743.1.88.2016
  Wyświetleń: 3056
 292. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3048
 293. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3025
 294. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Koordynatora Projektu PO KL 2007-2013
  Wyświetleń: 3016
 295. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 3015
 296. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 3010
 297. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencji
  Wyświetleń: 3007
 298. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Geodety powiatowego
  Wyświetleń: 3003
 299. Marek Piątek
  Wyświetleń: 2982
 300. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2980
 301. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.2.2012, Śr.6341.2.6.7.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2980
 302. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 2975
 303. Kontrola i Audyt
  Wyświetleń: 2970
 304. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2970
 305. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2967
 306. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka
  Wyświetleń: 2959
 307. KOMISJA BUDŻETU
  Wyświetleń: 2955
 308. O rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy
  Wyświetleń: 2955
 309. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarczego
  Wyświetleń: 2947
 310. Powiatowy Program Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 2944
 311. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2930
 312. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2925
 313. Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalajacej na wymianę kabla elektrycznego, Blachownia.
  Wyświetleń: 2925
 314. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21-11-2014r. na wykonanie dok. technicznej dla 2 zad. inwestycyjnych proj. zintegrowanego pn. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową modernizację 2 szpitali
  Wyświetleń: 2923
 315. Bronisław Piróg
  Wyświetleń: 2916
 316. Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2916
 317. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2915
 318. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 2913
 319. Zarządzenia Starosty 2016r.
  Wyświetleń: 2913
 320. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencji
  Wyświetleń: 2910
 321. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2908
 322. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka
  Wyświetleń: 2905
 323. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2902
 324. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Koordynatora Projektu PO KL 2007-2013
  Wyświetleń: 2901
 325. BA.6743.6.17.2017
  Wyświetleń: 2890
 326. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2890
 327. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2889
 328. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - o. Cisowa
  Wyświetleń: 2887
 329. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 2885
 330. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 2876
 331. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2875
 332. Informacja o naborze na stanowisko nauczyciela języka niemieckiego w Zespole Szkół Komorno
  Wyświetleń: 2868
 333. Zawiadomienie (Śr.6224-46/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-MILPOL Krzysztof Miler
  Wyświetleń: 2867
 334. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.06.2012 na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2864
 335. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2863
 336. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Wyświetleń: 2862
 337. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2860
 338. Konrad Kucz
  Wyświetleń: 2854
 339. Projekt nowej strategii Powiatu – zapraszamy do konsultacji
  Wyświetleń: 2854
 340. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 2853
 341. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 2852
 342. Katalog usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu wraz z możliwością pobrania druków wniosków, formularzy
  Wyświetleń: 2850
 343. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 2847
 344. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 2842
 345. BA.6743.2.9.2017
  Wyświetleń: 2835
 346. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Księgowego projektu PO KL 2007-2013
  Wyświetleń: 2831
 347. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w celu poprawienia warunków zagospodarowania - ul. Roosevelta, K-Koźle
  Wyświetleń: 2831
 348. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2016 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4
  Wyświetleń: 2828
 349. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 2827
 350. Zawiadomienie (Śr.6341.5.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Ośrodek Szkolenia Kierowców Jazda Marcin Orlik
  Wyświetleń: 2826
 351. Leon Piecuch
  Wyświetleń: 2825
 352. 15. Konrad Kucz - Radny
  Wyświetleń: 2823
 353. Zawiadomienie(Śr.6341.1.13.3.2013, Śr.6341.2.14.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Park Przemysłowy Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2823
 354. Bohdan Górniak
  Wyświetleń: 2820
 355. Zarządzenia Starosty 2017r.
  Wyświetleń: 2817
 356. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2815
 357. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2814
 358. Wykaz nieruchomości do oddania w najem - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2814
 359. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2811
 360. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2808
 361. Zawiadomienie (Śr.6341.1.1.1.2013 Śr.6341.2.1.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2808
 362. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2807
 363. Zawiadomienie (Śr.6341.2.12.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2805
 364. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Geodety powiatowego
  Wyświetleń: 2801
 365. Zawiadomienie (Śr.6341.2.23.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Blacharstwo Lakiernictwo Mechanika Pojazdowa Kazimierz i Janusz Gajda
  Wyświetleń: 2801
 366. Zapowiedź III Sesji Rady Powiatu Kędzierzńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2800
 367. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.08.2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2798
 368. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2787
 369. Zapowiedź XIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2787
 370. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia
  Wyświetleń: 2786
 371. 19. Bronisław Piróg - Radny
  Wyświetleń: 2784
 372. Uchwały wraz z załącznikami z XXXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 2780
 373. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.2.2012, Śr.6341.2.7.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2779
 374. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 2774
 375. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gminie Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2774
 376. Henryk Mazur
  Wyświetleń: 2772
 377. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2772
 378. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarczego
  Wyświetleń: 2759
 379. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Powiatu
  Wyświetleń: 2758
 380. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zastępcy Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2756
 381. Informacja z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 16.10.2007r. o decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego - Cukrownia CEREKIEW
  Wyświetleń: 2750
 382. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 2743
 383. Informacja z otwarcia ofert w dniu 21-02-2017r. dot. zadania pn "Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu"
  Wyświetleń: 2741
 384. Zapowiedź XLV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2739
 385. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.2.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Rajnard Matejka, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2738
 386. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2737
 387. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Koordynatora Projektu PO KL 2007-2013
  Wyświetleń: 2734
 388. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej, Dziergowice, Lubieszów, Bierawa.
  Wyświetleń: 2732
 389. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2725
 390. Stefan Wałach
  Wyświetleń: 2720
 391. Plan postępowań 2018r.
  Wyświetleń: 2716
 392. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej, Solarnia i Dziergowice.
  Wyświetleń: 2714
 393. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Raciborska 21A
  Wyświetleń: 2712
 394. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.04.2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2709
 395. Zapowiedź III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2709
 396. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2707
 397. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 2706
 398. Informacja o wynikach naboru do Powiatowego Zarządu Oświaty na wolne stanowiska księgowego
  Wyświetleń: 2704
 399. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Rzecznika Prasowego w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2704
 400. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU
  Wyświetleń: 2701
 401. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany - o. Landzmierz
  Wyświetleń: 2700
 402. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarczego
  Wyświetleń: 2699
 403. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2698
 404. Zapowiedź XVIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2698
 405. Zawiadomienie (Śr.6341.1.35.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - ERGO-MEW Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2698
 406. 18. Leon Piecuch - Radny
  Wyświetleń: 2697
 407. Zawiadomienie (Śr.6341.13.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
  Wyświetleń: 2696
 408. 6. Bohdan Cieślik - Radny
  Wyświetleń: 2695
 409. Zapowiedź XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2695
 410. 14. Andrzej Krebs - Radny
  Wyświetleń: 2694
 411. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, Raciborska 21A
  Wyświetleń: 2694
 412. Zawiadomienie (Śr.6341.11.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Robo Wash sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2694
 413. Zawiadomienie (Śr.6341.2.21.2.2012, Śr.6341.1.39.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Karol Kania i Synowie sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2694
 414. Wykaz nieruchomości do oddania w najem - o.Koźle
  Wyświetleń: 2693
 415. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej pod wynajem
  Wyświetleń: 2692
 416. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2018r.
  Wyświetleń: 2691
 417. Zawiadomienie (Śr.6341.1.37.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - MAN-TRANS Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2691
 418. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta Domu Dziecka w Kedzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2689
 419. 5. Mirosław Borzym - Radny
  Wyświetleń: 2686
 420. BA.6743.1.137.2015
  Wyświetleń: 2683
 421. Projekt Strategii Rozwoju Oświaty – zapraszamy do konsultacji
  Wyświetleń: 2683
 422. 1. Teodor Bek - Przewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2682
 423. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2681
 424. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty
  Wyświetleń: 2677
 425. Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2676
 426. Zapowiedź XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2675
 427. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2673
 428. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - o. Cisowa
  Wyświetleń: 2672
 429. Zawiadomienie (Śr.6224-45/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2669
 430. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2668
 431. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia o.Dziergowice
  Wyświetleń: 2667
 432. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2666
 433. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Myjnia samochodowa-Marcel K-Koźle
  Wyświetleń: 2664
 434. 11. Engelhard Harz - Radny
  Wyświetleń: 2662
 435. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2662
 436. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 2661
 437. Ogłoszenie z dnia 27-03-2015r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych (...)
  Wyświetleń: 2661
 438. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Promocji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2659
 439. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31-07-2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2659
 440. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Promocji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2658
 441. Zawiadomienie (Śr.6341.1.16.8.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Jerzy Wójcik, K-Koźle
  Wyświetleń: 2657
 442. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, ul.Bławatków
  Wyświetleń: 2655
 443. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Księgowego projektu PO KL 2007-2013
  Wyświetleń: 2652
 444. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego do Powiatowego Zarządu Oświaty
  Wyświetleń: 2651
 445. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2649
 446. Zapowiedź X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2649
 447. Zawiadomienie (Śr.6341.2.11.1.2012, Śr.6341.1.24.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2649
 448. Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2648
 449. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat -Gm. Cisek o.Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2647
 450. Zestawienie roczne posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2647
 451. Karty usług, pozwolenia, wnioski do pobrania, formularze z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 2646
 452. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2645
 453. Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15.
  Wyświetleń: 2645
 454. Zawiadomienie (Śr.6341.2.14.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Veolia Transport sp.z o.o. w Toruniu
  Wyświetleń: 2643
 455. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaściciela nieruchomości przyległej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania, Grunwaldzka
  Wyświetleń: 2642
 456. Jak uzyskać pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 2641
 457. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2641
 458. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2641
 459. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2640
 460. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina K-Koźle, Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 2637
 461. Zawiadomienie (Śr.6223-30/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2637
 462. 16. Henryk Mazur - Radny
  Wyświetleń: 2636
 463. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego księgowego w Powiatowym Zarządzie Dróg
  Wyświetleń: 2636
 464. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 2634
 465. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencji
  Wyświetleń: 2632
 466. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy.
  Wyświetleń: 2625
 467. Bohdan Cieślik
  Wyświetleń: 2624
 468. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 2624
 469. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2621
 470. Oświadczenia majątkowe radnych składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2621
 471. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z dnia 2008-01-15 - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2620
 472. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty
  Wyświetleń: 2619
 473. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 04.06.2007r. na zadanie: Dostawa samochodu ciężarowego do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2619
 474. Zawiadomienie (Śr.6223-18/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2618
 475. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2616
 476. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2615
 477. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2615
 478. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 2614
 479. Ogłoszenie w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej 110kV, gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2611
 480. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2609
 481. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2609
 482. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2608
 483. Ogłoszenie o naborze na cztery wolne stanowiska młodszego referenta w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2606
 484. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2605
 485. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2602
 486. Zapowiedź XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2602
 487. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Azoty
  Wyświetleń: 2601
 488. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2600
 489. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 2600
 490. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - Gmina Bierawa, o. Brzeźce
  Wyświetleń: 2600
 491. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, Dziergowice dz. 2133.
  Wyświetleń: 2599
 492. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty
  Wyświetleń: 2597
 493. Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.1.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Piotr Plewik, Siemianowicie Śląskie
  Wyświetleń: 2597
 494. 9. Teobald Gocz - Radny
  Wyświetleń: 2596
 495. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2596
 496. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 28 września 2006r. na zadanie: Oznakowanie poziome dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2596
 497. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2596
 498. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2595
 499. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Księgowego projektu PO KL 2007-2013
  Wyświetleń: 2595
 500. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy, Landzmierz 241/6
  Wyświetleń: 2595
 501. 23. Stefan Wałach - Radny
  Wyświetleń: 2592
 502. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z 03 września 2015 r. o podjęciu decyzji o wsparciu finansowym zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pt. „Diody nie są takie złe – powiatowa akcja ekologicznej świadomości”
  Wyświetleń: 2592
 503. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu
  Wyświetleń: 2591
 504. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2589
 505. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2589
 506. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, Chrósty
  Wyświetleń: 2589
 507. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Wschód Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2589
 508. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej, Bierawa.
  Wyświetleń: 2587
 509. Zawiadomienie (Śr.6341.1.38.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2586
 510. 17. Jadwiga Mroczko - Radna
  Wyświetleń: 2585
 511. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2585
 512. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 2585
 513. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Kedzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2583
 514. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś 1109/1
  Wyświetleń: 2582
 515. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 2581
 516. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2580
 517. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2580
 518. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowego do Powiatowego Zarządu Oświaty
  Wyświetleń: 2579
 519. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2575
 520. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2573
 521. Zawiadomienie (Śr.7645-4/2010) o wydanej decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Südzucker Polska
  Wyświetleń: 2570
 522. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty
  Wyświetleń: 2568
 523. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie nowej nawierzchni - droga nr 1407 O Pawłowiczki ul. Korfantego (...)
  Wyświetleń: 2568
 524. Engelhard Harz
  Wyświetleń: 2563
 525. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 2562
 526. Zawiadomienie (Śr.6341.4.4.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku -Brenntag Polska sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2561
 527. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na sprzedaż nieruchomości - Maciowakrze
  Wyświetleń: 2559
 528. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem ruchomości - kiosk Pl. Wolności
  Wyświetleń: 2558
 529. Zapowiedź XVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2558
 530. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - HAWE Telekom sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2558
 531. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 2557
 532. Informacje i usługi przyjazne obywatelom - OBYWATEL.GOV.PL
  Wyświetleń: 2557
 533. Zapowiedź XLII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2557
 534. Ogłoszenie o wyznaczeniu parkingu na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 14 listopada 2006r
  Wyświetleń: 2556
 535. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2555
 536. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2550
 537. Zapowiedź XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2548
 538. Zawiadomienie (Śr.6341.2.1.1/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - PL - Bitunowa
  Wyświetleń: 2548
 539. Zawiadomienie (Śr.6341.1.36.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2546
 540. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - Gmina Bierawa, o. Brzeźce
  Wyświetleń: 2546
 541. Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalającej na przeprowadzenie rurociągu - Gmina K-Koźle
  Wyświetleń: 2545
 542. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2545
 543. Zawiadomienie (Śr.6223-31/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2544
 544. Zawiadomienie(Śr.6341.2.1.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Tomasz Krupa
  Wyświetleń: 2544
 545. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na wymianę kabla elektrycznego, Blachownia.
  Wyświetleń: 2541
 546. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  Wyświetleń: 2540
 547. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2540
 548. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2540
 549. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Zielona 17/10
  Wyświetleń: 2537
 550. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2536
 551. Zawiadomienie (Śr.6223-58/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A.
  Wyświetleń: 2536
 552. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu przy ul. Damrota 30 - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2533
 553. Teodor Bek
  Wyświetleń: 2532
 554. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej pod wynajem na cele mieszkaniowe w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy, Dębowa
  Wyświetleń: 2531
 555. Zarząd Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 2531
 556. BA.6743.2.53.2018
  Wyświetleń: 2530
 557. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia-Gmina Cisek, Gmina K-Koźle
  Wyświetleń: 2530
 558. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem - ul. Piastowska 15, Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2530
 559. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Kędzierzyn, Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2529
 560. Ogłoszenie z dnia 30-09-2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2528
 561. BA.6743.1.151.2015
  Wyświetleń: 2526
 562. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30-04-2014r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2526
 563. Ogłoszenie z dnia 05-08-2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Wymiana instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej
  Wyświetleń: 2526
 564. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego księgowego w Powiatowym Zarządzie Dróg
  Wyświetleń: 2524
 565. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Orkana 14
  Wyświetleń: 2523
 566. BA.6743.1.135.2015
  Wyświetleń: 2522
 567. Zawiadomienie (Śr.6341.8.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Veolia Transport sp.z o.o. w Toruniu
  Wyświetleń: 2522
 568. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2520
 569. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś, Raciborska 21A/3
  Wyświetleń: 2519
 570. Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2519
 571. 10. Krzysztof Gudejko - Radny
  Wyświetleń: 2517
 572. Zawiadomienie (Śr.6223-33/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2515
 573. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2514
 574. Zawiadomienie (Śr.6341.1.26.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2513
 575. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2512
 576. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 2510
 577. Piotr Girt
  Wyświetleń: 2510
 578. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2509
 579. Zapowiedź XXXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2509
 580. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2508
 581. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2508
 582. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2507
 583. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-przełożenie koryta rzeki Kłodnicy
  Wyświetleń: 2507
 584. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2506
 585. informacja o wydaniu decyzji nr BA.6740.1.383.2016 o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodnicy
  Wyświetleń: 2504
 586. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Azoty, Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2503
 587. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko kierownika administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2503
 588. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Geodety powiatowego
  Wyświetleń: 2503
 589. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Gajowa 10
  Wyświetleń: 2503
 590. Zapowiedź XLIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2502
 591. Informacja o kandydatach na wolne stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2501
 592. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Piastowska 15, o. Koźle
  Wyświetleń: 2501
 593. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2500
 594. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2500
 595. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2500
 596. Zawiadomienie (Śr.6341.5.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Brenntag Polska sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2499
 597. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 2498
 598. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22-08-2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2498
 599. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 2497
 600. Zawiadomienie (Śr.6224-14/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2496
 601. Krzysztof Gudejko
  Wyświetleń: 2495
 602. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany ze spółką Karol Kania i Synowie
  Wyświetleń: 2493
 603. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, Kędzierzyn.
  Wyświetleń: 2493
 604. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2493
 605. Powiatowy Rzecznik Konsumenta - do usunięcia
  Wyświetleń: 2492
 606. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2491
 607. Nieodpłatna pomoc prawna 2017
  Wyświetleń: 2491
 608. Zawiadomienie (Śr.6223-32/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2491
 609. obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws decyzji ZRiD - ul. Marynarska w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2488
 610. Zawiadomienie (Śr.6341.1.22.2.2012, Śr.6341.2.9.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2488
 611. BA.6743.2.54.2015
  Wyświetleń: 2487
 612. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii,Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2487
 613. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2487
 614. Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds. Ochrony Zabytków w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2486
 615. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2485
 616. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 2484
 617. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 8 lutego 2006 r. dot. remontu pokładu drewnianego mostu na rzece Odrze droga nr 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 2483
 618. Petycje 2015
  Wyświetleń: 2483
 619. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, Koźle.
  Wyświetleń: 2483
 620. BA.6740.1.92.2017
  Wyświetleń: 2482
 621. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracyjnego w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2482
 622. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2480
 623. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2480
 624. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-budowa mostu żelbetowego na cieku Gołka
  Wyświetleń: 2480
 625. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 2479
 626. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 2479
 627. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 20 lipca 2006r. na remont nawierzchni z wymianą podbudowy
  Wyświetleń: 2476
 628. Zapowiedź XLIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2476
 629. 13. Władysław Koczubik - Radny
  Wyświetleń: 2474
 630. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 3 lata, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Azoty.
  Wyświetleń: 2474
 631. Zawiadomienie (Śr.6341.2.203.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2473
 632. 7. Piotr Girt - Radny
  Wyświetleń: 2472
 633. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, Plac Wolności
  Wyświetleń: 2472
 634. 2. Reinhold Lepiorz - I Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2471
 635. Informacja o kandydatach na wolne stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2471
 636. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2471
 637. Zawiadomienie (Śr.6223-43/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-EnergiaPro Spółka Akcyjna w Opolu
  Wyświetleń: 2471
 638. Władysław Koczubik
  Wyświetleń: 2470
 639. Zapowiedź VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2468
 640. Informacja o kandydatach na stanowisko Kierownika Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2467
 641. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastęcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej, ul. Dąbrowszczaków 1 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2467
 642. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2467
 643. I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnośc Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej w Gminie Pawłowiczki, obręb Chrósty.
  Wyświetleń: 2466
 644. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Koźle
  Wyświetleń: 2465
 645. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2465
 646. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2463
 647. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im Powstańców Śląskich w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2462
 648. Zawiadomienie (Śr.6223-27/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z wniosku - DB Schenker Rail Spedkol sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2462
 649. Zawiadomienie (Śr.6223-3/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Urząd Miasta K-Koźle
  Wyświetleń: 2462
 650. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2461
 651. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2461
 652. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz przebudowę kolizji tej linii z linią 15 kV, Dziergowice.
  Wyświetleń: 2461
 653. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
  Wyświetleń: 2461
 654. Zapowiedź XXXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2461
 655. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2459
 656. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2459
 657. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na sprzedaż nieruchomości-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2458
 658. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2457
 659. Informacja o zamiarze wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, zezwalającej na przeprowadzenie przewodów służących do przesyłania gazu - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2456
 660. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2456
 661. Zapowiedź XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - odwołana
  Wyświetleń: 2456
 662. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2453
 663. Uchwały wraz z załącznikami z XXXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 2452
 664. Zawiadomienie (Śr.6341.1.41.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2450
 665. BA.6743.1.138.2015
  Wyświetleń: 2447
 666. Informacja o kondydatach na wolne stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kedzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2447
 667. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2446
 668. Iformacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2446
 669. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2445
 670. Informacja o wydaniu na rzecz TAURON WYTWARZANIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach decyzji administracyjnej Nr 662/2012 o pozwoleniu na budowę bloku energetycznego
  Wyświetleń: 2441
 671. Zawiadomienie (Śr.6223-16/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Michalec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 2441
 672. Zespół Radców Prawnych
  Wyświetleń: 2441
 673. Informacja o kandydatach na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2439
 674. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20-02-2015r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Udzielenie i obsługa kredytów złotowych"
  Wyświetleń: 2439
 675. Zapowiedź III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2439
 676. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji z dnia 24.08.2007r. na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczeń gospodarczych - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2438
 677. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, Sławięcice
  Wyświetleń: 2438
 678. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2437
 679. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2436
 680. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Powiatu
  Wyświetleń: 2435
 681. Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalającej na przeprowadzenie kolektora
  Wyświetleń: 2435
 682. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2435
 683. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2432
 684. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2432
 685. Nabór na wolne stanowisko Referenta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2431
 686. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 06.07.2007r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2430
 687. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Mostowa, Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2429
 688. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2429
 689. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2429
 690. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, Pawłowiczki i Borzysławice
  Wyświetleń: 2428
 691. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2427
 692. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2426
 693. Ogłoszenie o IV przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Chrósty
  Wyświetleń: 2426
 694. Negocjacje z ogłoszeniem z dnia 6 marca 2006 r. z Wydziału Gospodarczego - ogłoszenie o zamówieniu na zakup paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 2425
 695. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2424
 696. Zawiadomienie (Śr.6341.1.27.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - P.A. NOVA S.A. Gliwice
  Wyświetleń: 2424
 697. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2006r. na dzierżawę nieruchomości położonej w Chróstach
  Wyświetleń: 2423
 698. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2423
 699. Zawiadomienie (Śr.6341.6.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Auto-Myjnia Jacek Nowak Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2423
 700. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2422
 701. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2421
 702. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2419
 703. Zapowiedź XLII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2419
 704. Informacja z PCPR dot. listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. kadrowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 2417
 705. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 2416
 706. Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 2416
 707. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2416
 708. Zawiadomienie (Śr.6341.2.10.2.2012, Śr.6341.1.23.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - ABR Team sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 2415
 709. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2414
 710. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2412
 711. Zapowiedź XLVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2412
 712. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2411
 713. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2411
 714. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 28 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2411
 715. Zawiadomienie (Śr.6341.10.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - CeWe Color sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2411
 716. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji z dnia 24.08.2007r. na sprzedaż nieruchomości - Gmina Cisek i Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2409
 717. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 08.08.2006r. na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki - Polska Cerekiew odc. Pawłowiczki - Ostrożnica
  Wyświetleń: 2409
 718. Zawiadomienie ( Śr.6341.7.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Grzegorz Cybis Masarstwo-Wędliniarstwo w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 2408
 719. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 23 czerwca 2006 r. na remont nawierzchni z wymianą podbudowy
  Wyświetleń: 2407
 720. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2404
 721. Ogłoszenie z dnia 14.09.2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2403
 722. Podsumowanie wizyty zespołu OBIBOKI w Niemczech
  Wyświetleń: 2402
 723. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-gm. Pawłowiczki, gm. K-Koźle
  Wyświetleń: 2401
 724. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2401
 725. Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2401
 726. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Rzecznika Prasowego
  Wyświetleń: 2400
 727. Ogłoszenie o wyznaczeniu jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z dnia 9 listopada 2006r
  Wyświetleń: 2400
 728. Ogłoszenie z 28 kwietnia 2008 Wydziału Geodezji o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2400
 729. Zawiadomienie (Śr.6223-34/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - PL-Bitunowa sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2400
 730. BA.6743.4.14.2017
  Wyświetleń: 2399
 731. Wydział Promocji - do usunięcia 2
  Wyświetleń: 2399
 732. Zawiadomienie (Śr.6224-38/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2399
 733. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do zamiany, z Państwem Jackiem i Izabelą Nowak, Bema
  Wyświetleń: 2398
 734. Zawiadomienie (Śr.6223-59/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - MILPOL Krzysztof Miler
  Wyświetleń: 2398
 735. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2397
 736. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 2397
 737. Zawiadomienie (Śr.6341.1.29.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Józef Thiel Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2397
 738. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2014)o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-B.Skowrońska-Petek,A.Piotrowska-Bierawa
  Wyświetleń: 2395
 739. 3. Bohdan Górniak - II Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2394
 740. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, obręb Azoty
  Wyświetleń: 2394
 741. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2394
 742. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2393
 743. Zawiadomienie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 2393
 744. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2392
 745. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej na remont nawierzczni ul. Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2392
 746. Ogłoszenie o II przetargu ustym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2391
 747. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu przy ul. Damrota 30 - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2390
 748. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę-K-Koźle
  Wyświetleń: 2389
 749. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2389
 750. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2389
 751. Zawiadomienie (Śr.6341.1.21.2.2012, Śr.6341.2.8.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2389
 752. ZAWIADOMIENIE(Śr.6341.16.1.2014) O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO-JAN CHYLA AUTO SERNICE K-KOŹLE
  Wyświetleń: 2389
 753. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2006r. na sprzedaż nieruchomości położonych w gm. Bierawa i gm. Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2386
 754. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Kędzierzyn, Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2386
 755. BA.6743.6.53.2015
  Wyświetleń: 2385
 756. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 13 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Pawłowiczki, Reńska Wieś w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2385
 757. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Henryk Piechaczek Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2385
 758. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2384
 759. Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.”
  Wyświetleń: 2384
 760. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent administracyjny w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2383
 761. Zawiadomienie (Śr.6341.2.6.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2383
 762. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 2382
 763. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyka w Starostwie Powiatowym
  Wyświetleń: 2381
 764. Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. Prowadzenie Domu pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
  Wyświetleń: 2381
 765. Zawiadomienie (Śr.6224-17/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2381
 766. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2379
 767. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2379
 768. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2378
 769. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2377
 770. PCPR w K-K szuka kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  Wyświetleń: 2377
 771. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2376
 772. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04-04-2013r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2376
 773. Henryk Hojdem
  Wyświetleń: 2375
 774. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - o. Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2375
 775. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z 28 marca 2006r. o przetargu nieograniczonym dla dróg powiatowych pozamiejskich
  Wyświetleń: 2372
 776. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2372
 777. Zawiadomienie (Śr.6224-12/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2372
 778. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2372
 779. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 04 lipca 2006r. na remont nawierzchni z wymianą podbudowy
  Wyświetleń: 2371
 780. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2370
 781. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2017 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4
  Wyświetleń: 2369
 782. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 2369
 783. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Rzecznika Prasowego w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2368
 784. II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej w Gminie Pawłowiczki, obręb Chrósty
  Wyświetleń: 2367
 785. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2366
 786. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2366
 787. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z 28 marca 2006r. o przetargu nieograniczonym dla dróg powiatowych miejskich
  Wyświetleń: 2365
 788. Zawiadomienie (Śr.6224-16/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Joachim Sekler
  Wyświetleń: 2365
 789. Zawiadomienie (Śr.6224-33/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2365
 790. Zawiadomienie (Śr.6224-39/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Sudzucker Polska S.A.
  Wyświetleń: 2365
 791. Zawiadomienie (Śr.6223-50/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2364
 792. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 23 listopada 2006r. na zadanie:Termomodernizacja budynku warsztatowo-magazynowego(...)
  Wyświetleń: 2363
 793. Zawiadomienie (Śr.6224-19/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2363
 794. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski, Knurów
  Wyświetleń: 2362
 795. Zawiadomienie (Śr.6341.1.6.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2362
 796. BA.6743.5.60.2016
  Wyświetleń: 2361
 797. BA.6743.6.51.2015
  Wyświetleń: 2361
 798. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2361
 799. Teobald Gocz
  Wyświetleń: 2361
 800. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2361
 801. Zawiadomienie (Śr.6223-5/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Warter Spółka Jawna
  Wyświetleń: 2359
 802. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2359
 803. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Geodezji - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - URBANOWICE
  Wyświetleń: 2358
 804. Zawiadomienie (Śr.7645-4/2010) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Südzucker Polska
  Wyświetleń: 2358
 805. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Azoty i Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2357
 806. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego z dnia 01 grudnia 2006r. na zadanie: Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2357
 807. Zapowiedź XXXVIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2357
 808. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2356
 809. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2356
 810. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o. Koźle
  Wyświetleń: 2355
 811. Zapowiedź LVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2353
 812. Zapowiedź V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2353
 813. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z 7 kwietnia 2006r. o przetargu nieograniczonym na mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych dróg powiatowych miejskich
  Wyświetleń: 2352
 814. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 2351
 815. Zawiadomienie (Śr.6341.2.15.3.2012,) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu
  Wyświetleń: 2351
 816. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2350
 817. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2008-01-15 - Bierawa
  Wyświetleń: 2350
 818. Zawiadomienie (Śr.6341.1.6.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Fundacji EURO-COUTRY Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zakrzowie
  Wyświetleń: 2350
 819. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym ul. Piastowska 15 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2349
 820. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2348
 821. Zawiadomienie (Śr.6223-20/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2348
 822. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gerard Jaszkowic, Ucieszków
  Wyświetleń: 2348
 823. Zawiadomienie (Śr.6341.10.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - DB Schenker Rail Polska Spółka Akcyjna w Zabrzu
  Wyświetleń: 2348
 824. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2346
 825. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2345
 826. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22-06-2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wymiana instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2344
 827. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2343
 828. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2343
 829. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 28 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Pawłowiczki, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2343
 830. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2342
 831. Reinhold Lepiorz
  Wyświetleń: 2342
 832. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji,Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2341
 833. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2340
 834. Zawiadomienie (Śr.6341.1.27.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2340
 835. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego na dostawę i montaż windy, remont klatek schodowych, remont kominów na dachu, montaż oporowych płotków śniegowych oraz naprawę instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2338
 836. Zawiadomienie (Śr.6224-6/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2338
 837. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, obręb Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2337
 838. Ogłoszenie z dn. 03.01.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2337
 839. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.10.2013r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utwardzenie placu przy budynku nr 15 przy ul. Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2336
 840. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Judyma, K-Koźle
  Wyświetleń: 2336
 841. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2335
 842. Zawiadomienie (Śr.6223-7/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2334
 843. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2333
 844. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś.
  Wyświetleń: 2333
 845. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Cisek
  Wyświetleń: 2332
 846. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - teren po zlikwidowanej Stoczni Koźle
  Wyświetleń: 2332
 847. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym - Kędzierzyn-Koźle, Sławięcicka 83
  Wyświetleń: 2332
 848. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Do Spraw Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2331
 849. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06-11-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych (...)
  Wyświetleń: 2331
 850. Zawiadomienie (Śr.6223-23/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2331
 851. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2330
 852. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na działalność medyczną
  Wyświetleń: 2330
 853. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2330
 854. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2329
 855. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - o. Koźle, ul. Anny 11
  Wyświetleń: 2329
 856. Ogłoszenie Wydziału Geodezji z dnia 16 września 2008 roku o wywieszeniu wykazów nieruchomości Skarbu Państwa: Cisek, Kędzierzyn, Blachownia
  Wyświetleń: 2329
 857. Zapowiedź LI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2329
 858. Zapowiedź XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2329
 859. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2328
 860. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - o. Dębowa
  Wyświetleń: 2328
 861. Zapowiedź LV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2328
 862. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty
  Wyświetleń: 2327
 863. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11-02-2015r. o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Baza Danych GESUT), obiektów topograficznych (...)
  Wyświetleń: 2326
 864. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 2325
 865. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2325
 866. Zapowiedź XLV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2325
 867. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Bernadeta Lach i Janusza Lach, Przewóz
  Wyświetleń: 2324
 868. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2323
 869. Zapowiedź VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2323
 870. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego na udzielenie i obsługę kredytu
  Wyświetleń: 2322
 871. BA.6743.1.136.2015
  Wyświetleń: 2321
 872. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego Wydziału Infrastruktury Drogowej na dostawę oznakowania pionowego z dnia 28 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 2321
 873. Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2017r.
  Wyświetleń: 2321
 874. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2320
 875. Mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2319
 876. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o. Cisek
  Wyświetleń: 2319
 877. Zawiadomienie (Śr.6341.1.17.1.2014, Śr.6341.2.8.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Pietrowice Wielkie
  Wyświetleń: 2319
 878. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2318
 879. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat, Koźle.
  Wyświetleń: 2318
 880. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-budowa mostu na rzece Odrze
  Wyświetleń: 2318
 881. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 13 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2317
 882. Zawiadomienie (Śr.6341.4.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Ruetgers Poland Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2317
 883. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bierawa - Brzeźce, ul. Gliwicka
  Wyświetleń: 2316
 884. Zawiadomienie (Śr.6223-42/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zakład Projektowania i Wykonastwa PIWIS w Opolu
  Wyświetleń: 2316
 885. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę o. Koźle
  Wyświetleń: 2315
 886. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski, Knurów
  Wyświetleń: 2315
 887. BA.6743.2.64.2015
  Wyświetleń: 2314
 888. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2314
 889. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2313
 890. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 04 września 2006r. na zadanie: Opracowanie graficzne, wykonanie, druk i dostawa materiałów promocyjnych (...)
  Wyświetleń: 2312
 891. Zapowiedź XXXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2310
 892. Zawiadomienie (Śr.6224-50/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zdzisław Czuczwara PIWIS
  Wyświetleń: 2310
 893. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2008-01-15 - Dziergowice
  Wyświetleń: 2309
 894. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Blachownia
  Wyświetleń: 2308
 895. Zawiadomienie (Śr.6341.1.33.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2308
 896. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2307
 897. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Ligota Wielka, Azoty, Blachownia
  Wyświetleń: 2307
 898. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2307
 899. Zawiadomienie (Śr.6223-15/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Paweł Kopaniecki
  Wyświetleń: 2307
 900. Informacja o zmianie składu osobowego Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2306
 901. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejw Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2306
 902. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2306
 903. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2306
 904. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Cisek ob.Landzmierz
  Wyświetleń: 2305
 905. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego położonej w Gminie K-Koźle
  Wyświetleń: 2304
 906. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2304
 907. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2303
 908. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko zastępcy Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2303
 909. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 13 marca 2007r. na zadanie: Świadczenie ochrony mienia Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2303
 910. Filia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu rozpoczęła swoją działalność w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2302
 911. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat, Chrósty.
  Wyświetleń: 2302
 912. Zawiadomienie (Śr.6341.2.19.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zakład Usług Komunalnych w Baborowie
  Wyświetleń: 2302
 913. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 2300
 914. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - z wniosku Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania odpadów Czysty Region Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2299
 915. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 2298
 916. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. administracyjnej obsługi rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2298
 917. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2013 Śr.6341.2.3.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2298
 918. Ogłoszenie o III przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, obręb Chrósty.
  Wyświetleń: 2297
 919. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 2297
 920. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym, Koźle
  Wyświetleń: 2297
 921. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Brentag Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2295
 922. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Rzecznika Prasowego
  Wyświetleń: 2294
 923. Ogłoszenie z Wydziału Gospodarczego z dnia 4 kwietnia 2006 roku o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż windy oraz remont w budynku przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 2294
 924. Zawiadomienie (Śr.6224-11/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Adam Mundziakiewicz
  Wyświetleń: 2294
 925. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2294
 926. KOMISJA PROMOCJI POWIATU I ROLNICTWA - istniała do września 2011 roku
  Wyświetleń: 2293
 927. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - gm. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2293
 928. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Termomodernizacja izolacji wilgotnościowej zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2293
 929. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Geodezji - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Kotlarnia, Grabówka
  Wyświetleń: 2293
 930. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
  Wyświetleń: 2293
 931. Informacja o wynikach naboru do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na wolne stanowisko referenta do spraw kadrowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 2292
 932. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego księgowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2292
 933. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2292
 934. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2291
 935. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2291
 936. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego z dnia 07.12.2007r.:Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2289
 937. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2289
 938. 4. Anna Białek - Radna
  Wyświetleń: 2288
 939. Działalność lobbingowa 2016
  Wyświetleń: 2288
 940. Informacja o wydaniu na rzecz inwestora Robert Białdyga Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM, Jaryszów - decyzji administracyjnej o pozwoleniu na przebudowę wytwórni mas bitumicznych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Głównej
  Wyświetleń: 2287
 941. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2287
 942. Oferta pracy dla nauczyciela przedmiotów zawodowych branży elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  Wyświetleń: 2286
 943. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 29 sierpnia 2006r na zadanie: Wykonanie nowej nawierzchni ul. 1 Maja w Kędzierzynie Koźlu (...)
  Wyświetleń: 2286
 944. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2286
 945. Zapowiedź XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2286
 946. Działalność PUP w K-K - podsumowanie 2003 r.
  Wyświetleń: 2285
 947. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko Kierownika w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 2285
 948. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2284
 949. Zawiadomienie(Śr.6341.2.4.1.2014) o wszczęciu postępowaia wodnoprawnego - MWiK Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2284
 950. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2282
 951. Zawiadomienie (Śr.6224-13/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2282
 952. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2281
 953. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 19 lutego 2007r. na zadanie: Dostawa samochodu służbowego do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2281
 954. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 2280
 955. Informacja o wynikach naboru na na stanowisko Kierownika w Wydziale Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji
  Wyświetleń: 2279
 956. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2279
 957. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2279
 958. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o. Koźle
  Wyświetleń: 2279
 959. Jak uzyskać miejsce w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym:
  Wyświetleń: 2278
 960. Zapowiedź XLIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2278
 961. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2277
 962. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21 listopada 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2277
 963. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2277
 964. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, ul. Judyma 4
  Wyświetleń: 2276
 965. Zawiadomienie o zamieszczeniu Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2276
 966. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2275
 967. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Przewóz
  Wyświetleń: 2275
 968. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Al. Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2275
 969. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26 czerwca 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość.
  Wyświetleń: 2274
 970. Zapowiedź XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2273
 971. BA.6744.5.2016
  Wyświetleń: 2272
 972. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 9 października 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2272
 973. Zawiadomienie (Śr.6223-35/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2271
 974. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika w Wydziale Promocji w Starostwie Powiatowym w Kedzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2270
 975. Ogłoszenie IV przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ul. Bławatków Kędzierzy-Koźle
  Wyświetleń: 2269
 976. Roczny Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 2269
 977. Zapowiedź XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2269
 978. Zawiadomienie(Śr.6341.1.1.2.20150 o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - dr Michał Gwoździewicz
  Wyświetleń: 2269
 979. Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2268
 980. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ULICA KOZIELSKA
  Wyświetleń: 2268
 981. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziały Infrastruktury Drogowej z dnia 25 sierpnia 2006r. na zadanie: Wykonanie nowej nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1434 0 - ul. Szpaków (os. Miejsce Kłodnickie) w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2266
 982. Zawiadomienie (Śr.6224-10/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2266
 983. Zawiadomienie (Śr.6341.6.1.2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Warter Sp.z o.o. w Warszawie
  Wyświetleń: 2266
 984. Obwieszczenie o wydaniu decyzji (Śr.6341.2.11.6.2011) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2265
 985. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2265
 986. Co słychać w służbie zdrowia
  Wyświetleń: 2264
 987. Zawiadomienie (Śr.6224-40/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2264
 988. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia o. Koźle
  Wyświetleń: 2263
 989. Zapowiedź LIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2263
 990. Geolog powiatowy B
  Wyświetleń: 2262
 991. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2262
 992. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarczym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2262
 993. Ogłoszenie w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2262
 994. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2262
 995. Zawiadomienie (Śr.6223-57/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Urząd Miasta K-Koźle
  Wyświetleń: 2262
 996. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży
  Wyświetleń: 2261
 997. Ogłoszenie -konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2261
 998. Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu branży mechanicznej, żeglugowej w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2261
 999. Zawiadomienie (Śr.6341.9.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Galon Paliwa Karol Galara w Głubczycach
  Wyświetleń: 2261
 1000. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2260
 1001. Wykaz nieruchmości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Cisek o. Kobylice
  Wyświetleń: 2260
 1002. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Cisek
  Wyświetleń: 2260
 1003. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2259
 1004. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2258
 1005. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia
  Wyświetleń: 2258
 1006. Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2258
 1007. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 18 sierpnia 2006r. na remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2258
 1008. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2258
 1009. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Starszego referenta ds. administracyjnych w Zespole Szkół Elektryczno - Telekomunikacyjnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2256
 1010. Ogłoszenie z dnia 05.12.2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2256
 1011. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2256
 1012. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.11.2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2255
 1013. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, o. Koźle, Kobylice, Landzmierz
  Wyświetleń: 2255
 1014. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 2254
 1015. Zapowiedź II Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2254
 1016. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Karol Kania i Synowie Sp. z o. o. Piasek
  Wyświetleń: 2254
 1017. Działalność lobbingowa 2015
  Wyświetleń: 2253
 1018. Zapowiedź XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2253
 1019. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2251
 1020. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o. Cisek, o. Koźle
  Wyświetleń: 2251
 1021. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2251
 1022. Zawiadomienie (Śr.6223-44/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2250
 1023. Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2249
 1024. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko starszego inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko - kozielskim
  Wyświetleń: 2249
 1025. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ALEJA JANA PAWŁA II
  Wyświetleń: 2248
 1026. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 9 lipca 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2248
 1027. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - Koźle ul. Roosevelta
  Wyświetleń: 2248
 1028. Zapowiedź XX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2248
 1029. Zawiadomienie (Śr.6341.2.20.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zakład Usług Komunalnych w Baborowie
  Wyświetleń: 2248
 1030. Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2246
 1031. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - o. Koźle, ul. Anny 11
  Wyświetleń: 2245
 1032. Zawiadomienie (Śr.6223-22/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2245
 1033. Realizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami oraz wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
  Wyświetleń: 2244
 1034. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 27 listopada 2006r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dziergowicach i Długomiłowicach
  Wyświetleń: 2243
 1035. Ogłoszenie o wyznaczeniu parkingu na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 15 marca 2010 r
  Wyświetleń: 2243
 1036. Program Aktywności Lokalnej na lata 2011-2013 dla młodzieży w wieku 15-25 lat z terenu powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego przebywającej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinach zastępczych
  Wyświetleń: 2243
 1037. Informacja o wydaniu na rzecz KAMET S.A., decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - budowa zbiornika na azot w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 2242
 1038. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2242
 1039. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę o. Koźle
  Wyświetleń: 2242
 1040. Zawiadomienie (Śr.6341.1.24.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2242
 1041. Zawiadomienie (Śr.6341.8.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Auto Plus - Lellek Andrzej
  Wyświetleń: 2242
 1042. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2241
 1043. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Gmina Kędzierzyn-Koźle Obręb BLACHOWNIA teren dawnych Zakładów Chemicznych
  Wyświetleń: 2241
 1044. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2241
 1045. Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu o zamówieniu z dnia 11.02.2013r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego
  Wyświetleń: 2240
 1046. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 16.10.2007r. na sprzedaż nieruchomości - gm. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2240
 1047. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte
  Wyświetleń: 2240
 1048. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2013 Śr.6341.2.2.2.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2240
 1049. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko Podinspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2239
 1050. Zapowiedź LIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2239
 1051. Zapowiedź XLVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2239
 1052. Zapowiedź XXI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2239
 1053. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńśko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2238
 1054. Zawiadomienie (Śr.6223-55/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - ORLEN S.A.
  Wyświetleń: 2238
 1055. Zawiadomienie z Wydziału Budownictwa i Architektury o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego-Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2238
 1056. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - budowa instalacji do transportu i dozowania kwasu tereftalowego...
  Wyświetleń: 2237
 1057. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 2237
 1058. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Lenartowicach
  Wyświetleń: 2237
 1059. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek CLIMA SOLUTIONS s.c. Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2237
 1060. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2236
 1061. Nabór na Sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2235
 1062. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2234
 1063. Zawiadomienie (Śr.6223-4/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Rinnen Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2234
 1064. Informacja o wydaniu na rzecz Gminy Pawłowiczki decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grodzisko
  Wyświetleń: 2233
 1065. Ogłoszenie z dn. 09.08.2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu.
  Wyświetleń: 2233
 1066. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2232
 1067. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2232
 1068. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2232
 1069. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 15 lutego 2007r. na sprzedaż nieruchomości - Maciowakrze
  Wyświetleń: 2232
 1070. Zapowiedź IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2232
 1071. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2231
 1072. Zapowiedź XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2231
 1073. Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2230
 1074. Zawiadomienie ( Śr.6341.1.4.2.2014, Śr.6341.2.2.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2230
 1075. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2229
 1076. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2229
 1077. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej w Cisku
  Wyświetleń: 2228
 1078. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno - Telekomunikacyjnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2228
 1079. Zawiadomienie (Śr.6341.1.27.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2228
 1080. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2227
 1081. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółdzielnia Usług Rolniczych w Cisku
  Wyświetleń: 2225
 1082. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Koźle, Piastowska 15
  Wyświetleń: 2224
 1083. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 30.04.2007r. na zadanie: Dostawa samochodu ciężarowego do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2224
 1084. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2224
 1085. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2223
 1086. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.11.2013r.:Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2222
 1087. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 2221
 1088. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2221
 1089. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 14 lipca 2006r. na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1402 O na odcinku ulicy Brzozowej w miejscowości Stara Kuźnia (...)
  Wyświetleń: 2221
 1090. Ogłoszenie z dnia 02 października 2007r. z Wydziału Geodezji o II przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości położonej w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Sławęcickiej 83
  Wyświetleń: 2221
 1091. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny
  Wyświetleń: 2220
 1092. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - Azoty
  Wyświetleń: 2220
 1093. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2218
 1094. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2218
 1095. Ogłoszenie w sprawie stowarzyszeń NIE przejestrowanych do KRS
  Wyświetleń: 2218
 1096. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2218
 1097. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu przy ul. Damrota 30 - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2217
 1098. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości na okres 3 lat ul. Damrota 30, Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2217
 1099. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2217
 1100. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2216
 1101. Zawiadomienie (Śr.6341.1.22.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 2215
 1102. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2214
 1103. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem-K-Koźle
  Wyświetleń: 2213
 1104. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2213
 1105. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 5 listopada 2012r. na zadanie: dostawy materiałów biurowych
  Wyświetleń: 2213
 1106. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2212
 1107. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Martyna Sekler, Poborszów
  Wyświetleń: 2212
 1108. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2211
 1109. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.06.2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wykonanie robót budowlanych na Placu Wolności przy Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu"
  Wyświetleń: 2211
 1110. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 13 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2211
 1111. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - o. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2211
 1112. Zapowiedź XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2211
 1113. Zarząd Powiatu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2211
 1114. BA.6743.2.57.2015
  Wyświetleń: 2210
 1115. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów złotowych.
  Wyświetleń: 2210
 1116. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
  Wyświetleń: 2209
 1117. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Bierawa o. Dziergowice
  Wyświetleń: 2207
 1118. Zawiadomienie (Śr.6320.1.1.2014) o wszczęciu postępowania - Spółka pod firmą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2207
 1119. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Bogdan Szpryngiel, Dębowa
  Wyświetleń: 2207
 1120. 13 nowych nauczycieli mianowanych
  Wyświetleń: 2206
 1121. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili sie do naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2206
 1122. Ogłoszenie o II przetargu ustym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 2007-12-17 na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2206
 1123. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2206
 1124. Zapowiedź XLIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2206
 1125. Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, Dąbrowszczaków 1
  Wyświetleń: 2204
 1126. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 12 grudnia 2006r. na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej (...)
  Wyświetleń: 2204
 1127. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2203
 1128. Zawiadomienie (Śr.6224-4/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - RINNEN POLSKA
  Wyświetleń: 2203
 1129. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zofia Stępień Świebodzin
  Wyświetleń: 2203
 1130. 12. Henryk Hojdem - Radny
  Wyświetleń: 2202
 1131. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2202
 1132. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym ul. Kozielska 11 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2201
 1133. Zawiadomienie (Śr.6341.1.17.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2201
 1134. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
  Wyświetleń: 2201
 1135. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2199
 1136. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencji
  Wyświetleń: 2199
 1137. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2198
 1138. Wykaz ruchomości przeznaczonej do oddania w najem o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2198
 1139. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2198
 1140. Zapowiedź IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2197
 1141. Informacja o wydaniu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 2196
 1142. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty
  Wyświetleń: 2196
 1143. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Kobylice, Landzmierz
  Wyświetleń: 2196
 1144. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - przebudowa układu przenośników węgla
  Wyświetleń: 2195
 1145. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle pozwolenia na budowę nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2195
 1146. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2195
 1147. Zawiadomienie ( Śr.6341.1.18.1.2013, Śr.6341.2.17.1.2013 ) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2195
 1148. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Sławięcice
  Wyświetleń: 2194
 1149. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 2194
 1150. Zawiadomienie (Śr.6224-36/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2194
 1151. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 2194
 1152. Informacja z dnia 29 września 2008 roku z Wydziału Geodezji o wywieszonych wykazach nieruchomości
  Wyświetleń: 2192
 1153. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Koźle
  Wyświetleń: 2192
 1154. Zapowiedź XIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2192
 1155. Zapowiedź XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2192
 1156. Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2191
 1157. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-gm. Cisek
  Wyświetleń: 2191
 1158. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2191
 1159. Ogłoszenie z dn. 27.02.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2190
 1160. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - o. Koźle
  Wyświetleń: 2190
 1161. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu - na 20 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 2190
 1162. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2189
 1163. Zapowiedź LII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2189
 1164. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2189
 1165. Ogłoszenie z dn. 23.01.2013 o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych i chemii gospodarczej
  Wyświetleń: 2188
 1166. Zawiadomienie (Śr.6224-7/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Bogdan Szpryngiel
  Wyświetleń: 2188
 1167. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - z wniosku TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  Wyświetleń: 2187
 1168. Stypendia dla studentów z terenów wiejskich Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2187
 1169. Zapowiedź IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2187
 1170. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
  Wyświetleń: 2187
 1171. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17-11-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu BIP
  Wyświetleń: 2186
 1172. Zawiadomienie ( Śr.6341.2.10.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2186
 1173. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2186
 1174. Zapowiedź LX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2185
 1175. Oświadczenia majątkowe członków zarządu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2184
 1176. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Plac Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2184
 1177. Zapowiedź XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2183
 1178. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego(Śr.6341.2.18.1.2012)
  Wyświetleń: 2183
 1179. Wykaz nieruchomośći przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2181
 1180. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2181
 1181. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Cisek 411/4 i 412/4
  Wyświetleń: 2180
 1182. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2180
 1183. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Założenie baz danych: Geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (Baza danych GESUT) - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2179
 1184. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, Kiosk, Plac Wolności 13
  Wyświetleń: 2179
 1185. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Opole
  Wyświetleń: 2179
 1186. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko referenta administracyjnego w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2178
 1187. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania i sprzedaży-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2178
 1188. Zawiadomienie (Śr.6341.5.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego R.Gołański "Warter" Sp. z o.o. Warszawa
  Wyświetleń: 2178
 1189. V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej
  Wyświetleń: 2177
 1190. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2177
 1191. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Sławięcice
  Wyświetleń: 2177
 1192. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2177
 1193. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2176
 1194. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2176
 1195. Informacja o wydaniu na rzecz Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 2175
 1196. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Blachownia
  Wyświetleń: 2175
 1197. Wskazówki dotyczące oświadczeń radnych za 2003 rok
  Wyświetleń: 2174
 1198. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na wniosek Pana Andrzeja Paszkiewicza - Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 2173
 1199. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-dotyczy rowu melioracyjnego RE-1
  Wyświetleń: 2173
 1200. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2172
 1201. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2172
 1202. Zapowiedź VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2171
 1203. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2171
 1204. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2169
 1205. Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Tranportu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2168
 1206. Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2168
 1207. Zapowiedź X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2167
 1208. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2167
 1209. Ogłoszenie o I przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2166
 1210. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2166
 1211. Zawiadomienie (Śr.6223-36/2010-2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kędzierzyn Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 2165
 1212. Zawiadomienie (Śr.6341.2.15.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2165
 1213. Ogłoszenie z dnia 29 kwietnia 2008 r. z Wydziału Geodezji o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego położonej w Maciowakrzy
  Wyświetleń: 2164
 1214. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Brenntag Polska Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2163
 1215. II piętro Starostwa po remoncie
  Wyświetleń: 2162
 1216. Ogłoszenie o przetargu z Wydziału Gospodarczego z dnia 26 października 2006r. na zadanie: Dostawa pompy szlamowej i pompy pływającej oraz agregatu prądotwórczego(...)
  Wyświetleń: 2162
 1217. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Powiat Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2162
 1218. BA.6743.6.62.2015
  Wyświetleń: 2161
 1219. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2161
 1220. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2161
 1221. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek Damen Shipyards Koźle Sp z o.o.
  Wyświetleń: 2161
 1222. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2160
 1223. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2160
 1224. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej nr 108216 O w Cisku
  Wyświetleń: 2158
 1225. Ogłoszenie Wydziału Geodezji z 16 września 2008 roku: I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2158
 1226. Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2008 roku Wydziału Geodezji o wywieszeniu wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w Blachowni, Azotach i Cisku
  Wyświetleń: 2158
 1227. Ogłoszenie dot. opracowania - Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010-2014
  Wyświetleń: 2155
 1228. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2155
 1229. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 2154
 1230. BA.6743.6.68.2015
  Wyświetleń: 2153
 1231. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2151
 1232. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2150
 1233. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02-01-2014r.realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego(...)
  Wyświetleń: 2150
 1234. Zawiadomienie (Śr.6341.2.1.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2150
 1235. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - ul. Anny 11, K-Koźle
  Wyświetleń: 2149
 1236. Zapowiedź XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2149
 1237. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2148
 1238. Zawiadomienie (Śr.6341.1.21.2.2014, Śr.6341.2.13.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2148
 1239. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2147
 1240. Zapowiedź XX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2147
 1241. Zawiadomienie (Śr.6223-1/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejski Zakład Komunikacyjny w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2147
 1242. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 5/34/2015 dwóch elektrowni wiatrowych dla ENERGIA FRANZ Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2146
 1243. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego położonych w Gminie Kędzierzyn - Koźle obręb Sławięcice
  Wyświetleń: 2146
 1244. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23-06-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz termomodernizacja izolacji ścian wew. budynku i wykonanie systemu kanałów na Pl. Wolności(...)
  Wyświetleń: 2146
 1245. Informacja z dnia 24 kwietnia 2008r. o wywieszonym wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 2145
 1246. Kolejna wyższa uczelnia zamierza uruchomić swoją filię w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2145
 1247. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2145
 1248. Ogłoszenie o naborze nauczyciela mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 2145
 1249. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2145
 1250. Zawiadomienie o uzgodnieniu warunków realizacji-Budowa rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w Długomiłowicach
  Wyświetleń: 2145
 1251. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnkokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2144
 1252. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 5 listopada 2012r. na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych realizowanej w ramach projektu po nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość.
  Wyświetleń: 2144
 1253. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 17 października 2006r. na zadanie: Odtworzenie rowów w ciągu drogi powiatowej nr 1415 O Grudynia Wielka - Milice
  Wyświetleń: 2143
 1254. Zawiadomienie (Śr.6341.2.21.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Elżbieta Tejchman, Ostrożnica
  Wyświetleń: 2142
 1255. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katrografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2141
 1256. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2141
 1257. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta w Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2139
 1258. Zapowiedź XXXIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2139
 1259. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Martyna Sekler, Poborszów
  Wyświetleń: 2139
 1260. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-wykonanie nowego koryta i budowa mostu na cieku Lineta
  Wyświetleń: 2139
 1261. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 21.02.2007r. na sprzedaż nieruchomości - Cisowa
  Wyświetleń: 2138
 1262. Zawiadomienie (Śr.6224-42/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Norbert Stronciwilk, Norbert Ruzik
  Wyświetleń: 2137
 1263. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2136
 1264. Uchwały wraz z załącznikami z V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 marca 2015 roku
  Wyświetleń: 2135
 1265. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 2135
 1266. Aktywizacja bezrobotnych - porozumienie Starosty z Marszałkiem Województwa
  Wyświetleń: 2134
 1267. Nowy sprzęt dla CKPiU
  Wyświetleń: 2134
 1268. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11
  Wyświetleń: 2134
 1269. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, Cisek
  Wyświetleń: 2134
 1270. Zapowiedź IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2134
 1271. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 26.06.2007r. na sprzedaż nieruchomości-Blachownia
  Wyświetleń: 2133
 1272. Zapowiedź XLI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2133
 1273. Zapowiedź XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2133
 1274. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2133
 1275. Informacja o Sesji Rady Powiatu - zapowiedź na 15 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2132
 1276. Informacja o wydaniu na rzecz Prezydenta Miasta K-Koźla decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa Alei Jana Pawła II
  Wyświetleń: 2132
 1277. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczeń gospodarczych-obręb AZOTY ul. Grabskiego
  Wyświetleń: 2132
 1278. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Kędzierzyn, Zielona
  Wyświetleń: 2132
 1279. Zawiadomienie(Śr.6341.1.11.2.2013, Śr.6341.2.12.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Magdalena Kwasniewska oraz Sławomir Kwaśniewski Dziergowice
  Wyświetleń: 2132
 1280. Dnia 29 września 2008 roku o godz. 12.00 odbędą się obrady XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2131
 1281. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2131
 1282. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2131
 1283. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2131
 1284. Zawiadomienie (Śr.6341.2.11.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2131
 1285. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 23 listopada 2006r. na zadanie: Remont klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2130
 1286. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 30 listopada 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów biurowych i fryzjerskich na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2130
 1287. Ogłoszenie o V przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Chrósty.
  Wyświetleń: 2130
 1288. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, Przewóz
  Wyświetleń: 2130
 1289. Zawiadomienie ( Śr.6341.8.3.2013 ) o wszczęciu postępowania - Rinnen Polska, Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Spedycja Międzynarodowa, Grabówka
  Wyświetleń: 2130
 1290. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia-Budowa kompleksowego uzbrojenia terenu byłego poligonu wojskowego w Pokrzywnicy
  Wyświetleń: 2130
 1291. Ogłoszenie z dnia 4-08-2014r. o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja izolacji wilgotnościowej zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2129
 1292. Zapowiedź XXXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2129
 1293. Bieżące informacje
  Wyświetleń: 2128
 1294. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 68/1000, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do sprzedaży prawa własności udziału w budynku garażowo-gospodarczym wzniesionym na tym gruncie w trybie przetargu ustneg, az
  Wyświetleń: 2127
 1295. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2125
 1296. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2125
 1297. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2125
 1298. Ogłoszenie z dn. 03.10.2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2125
 1299. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2123
 1300. BA.6743.6.63.2016
  Wyświetleń: 2122
 1301. Zapowiedź XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2122
 1302. Zawiadomienie (Śr.6341.2.16.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wyświetleń: 2122
 1303. Zawiadomienie (Śr.6341.2.17.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - FRETPOL Pyskowice
  Wyświetleń: 2122
 1304. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Ucieszków
  Wyświetleń: 2121
 1305. Zawiadomienie (Śr.6223-38/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zakład Produkcyjny Cukrownia Cerekiew w Ciężkowicach
  Wyświetleń: 2121
 1306. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - PKN Orlen S.A.
  Wyświetleń: 2121
 1307. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Karol Kania i Synowie Sp. z o. o. Piasek
  Wyświetleń: 2121
 1308. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-dotyczy rowu melioracyjnego RD
  Wyświetleń: 2121
 1309. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2120
 1310. Konwent Starostów w Namysłowie
  Wyświetleń: 2119
 1311. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 27 lutego 2007r. na zadanie: Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  Wyświetleń: 2119
 1312. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2119
 1313. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 1-08-2014r. prowadzonego w trybie przetargu nieogr. na zadanie pn. Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 2118
 1314. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2117
 1315. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Cisek.
  Wyświetleń: 2117
 1316. Zapowiedź II Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2117
 1317. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2117
 1318. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 09.05.2007r. na zadanie: Remont zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 2055 O ul. Karola Miarki
  Wyświetleń: 2115
 1319. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy. Piastowska 15
  Wyświetleń: 2115
 1320. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2115
 1321. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2114
 1322. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2114
 1323. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2113
 1324. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.11.2013r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 2113
 1325. Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa i remont wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1
  Wyświetleń: 2113
 1326. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2113
 1327. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Wójta Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2112
 1328. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dok. technicznej dla 2 zadań inwestycyjnych proj. zintegrowanego pn. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową modernizację 2 szpitali.
  Wyświetleń: 2112
 1329. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim. Stan na czerwiec 2003 roku.
  Wyświetleń: 2112
 1330. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2014, Śr.6341.2.6.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Pietrowice Wielkie
  Wyświetleń: 2112
 1331. Obwieszczenie dot. Budowy Zintegrowanego Centrum Wytwórczego Opakowań w Zakresie Technologii - projekt budowlany - przez MARMA POLSKIE FOLIE sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2111
 1332. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2111
 1333. Wykaz nieruchomościprzeznaczoych do zbycia w trybie bezprzetargowym rzecz dotychczasowego uzytkowania wieczystego Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2109
 1334. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania
  Wyświetleń: 2107
 1335. Zapowiedź VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2107
 1336. Zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży dz.371/5 o. Sławięcice
  Wyświetleń: 2107
 1337. Zawiadomienie (Śr.6224-52/2009, Śr.6223-63/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Krzysztof Bussek ERGO-MEW Sp. zo.o.
  Wyświetleń: 2106
 1338. Zapowiedź XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2104
 1339. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - o. Łężce
  Wyświetleń: 2104
 1340. Uchwały wraz z załącznikami z I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2103
 1341. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2103
 1342. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - o. Blachownia
  Wyświetleń: 2102
 1343. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Azoty
  Wyświetleń: 2102
 1344. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Pawłowiczki.
  Wyświetleń: 2102
 1345. Zapowiedź LVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2102
 1346. Zawiadomienie (Śr.6223-53/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Polskie Młyny S.A. w Warszawie
  Wyświetleń: 2102
 1347. Zapowiedź XVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2101
 1348. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2101
 1349. Płatne parkowanie na ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 2101
 1350. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2100
 1351. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09-09-2014r. na zadanie pn. Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15.
  Wyświetleń: 2100
 1352. Zapowiedź LVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2099
 1353. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
  Wyświetleń: 2098
 1354. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2098
 1355. Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Krępnej, ul. Jasiońska 8
  Wyświetleń: 2097
 1356. Raport o stanie środowiska
  Wyświetleń: 2096
 1357. Zawiadomienie (Śr.6341.1.26.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - ICOPAL S.A. Zduńska Wola
  Wyświetleń: 2096
 1358. Targi Pracy’ 2003
  Wyświetleń: 2095
 1359. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2095
 1360. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A. Wrocław
  Wyświetleń: 2095
 1361. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2094
 1362. W dniu 18 grudnia 2008 roku o godz. 13 00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu odbędą się obrady XXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2094
 1363. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na wniosek-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 2094
 1364. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Lenartowice
  Wyświetleń: 2092
 1365. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2091
 1366. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2091
 1367. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska Inspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2091
 1368. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2091
 1369. Zapowiedź IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2091
 1370. Zapowiedź V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2090
 1371. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-P.A. NOVA S.A. Gliwice
  Wyświetleń: 2090
 1372. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2089
 1373. POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE
  Wyświetleń: 2089
 1374. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych droga nr 1477 O, ul. Waryńskiego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2088
 1375. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kobylice
  Wyświetleń: 2088
 1376. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Cisowa
  Wyświetleń: 2088
 1377. Zapowiedź XLVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2088
 1378. Zapowiedź XX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2088
 1379. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.04.2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2087
 1380. Zawiadomienie (Śr.6224-34/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2087
 1381. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2087
 1382. II FORUM SAMORZĄDOWE GMIN POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO
  Wyświetleń: 2086
 1383. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Piastowska 15, o. Koźle
  Wyświetleń: 2086
 1384. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej na świadczenie ochrony ubezpieczeniowej
  Wyświetleń: 2085
 1385. Ogłoszenie z dnia 29 marca 2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2085
 1386. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2083
 1387. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Kędzierzyn-Koźle, Judyma
  Wyświetleń: 2083
 1388. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - Piastowska 15, K-Koźle
  Wyświetleń: 2083
 1389. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania
  Wyświetleń: 2082
 1390. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2082
 1391. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gminie Bierawa i Gminie K-Koźle
  Wyświetleń: 2082
 1392. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2080
 1393. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu
  Wyświetleń: 2080
 1394. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.05.2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2079
 1395. Zawiadomienie (Śr.6341.1.18.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2079
 1396. ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
  Wyświetleń: 2079
 1397. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2078
 1398. Zawiadomienie (Śr.6341.9.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Carrefour Polska
  Wyświetleń: 2078
 1399. Ochrona zabytków - wnioski, informacje
  Wyświetleń: 2077
 1400. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na oddanie w najem powierzchni biurowych w obiekcie przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2077
 1401. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A. Wrocław
  Wyświetleń: 2077
 1402. Ogłoszenie z Wydziału Gospodarczego z dnia 28 kwietnia 2006 roku na opracowanie graficzne, druk i dostawę broszur, plakatów, mini folderów i notatników oraz wykonanie płyt CD i długopisów z nadrukiem
  Wyświetleń: 2076
 1403. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2076
 1404. Zapowiedź V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2075
 1405. Zawiadomienie (Śr.6341.1.17.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2075
 1406. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2075
 1407. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek Usługi Transportowe Chyla Adam
  Wyświetleń: 2075
 1408. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko młodszego referenta w Lokalnym Punkcie Informacyjnym
  Wyświetleń: 2074
 1409. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Wójta Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2074
 1410. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2074
 1411. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Azoty
  Wyświetleń: 2072
 1412. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2072
 1413. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2072
 1414. BA.6743.6.38.2016
  Wyświetleń: 2071
 1415. Zawiadomienie (Śr.6223-34/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2071
 1416. Obwieszczenie 2/2013 Dyrektora RZGW w Gliwicach dot. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry
  Wyświetleń: 2067
 1417. Ogłoszenie z dnia 28.11.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placu przy budynku nr 15 przy ulicy Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2066
 1418. Polityka oświatowa Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 2066
 1419. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - o. Koźle
  Wyświetleń: 2066
 1420. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2065
 1421. Straty po burzy z 29/30 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 2065
 1422. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2064
 1423. Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego o projekcie dokumentu pn.: Program ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w zakresie emisji benzenu i pyłu PM10
  Wyświetleń: 2064
 1424. Uchwały wraz z załącznikami z III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2064
 1425. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Zakład Usług Ślusarsko-Mechanicznych NBS K-Koźle
  Wyświetleń: 2064
 1426. Zawiadomienie (Śr.6341.1.29.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2063
 1427. I przetarg ustny nieograniczony na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczenia gospodarczego w budynku garażowo-gospodarczym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 68/1000
  Wyświetleń: 2062
 1428. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Sudzucker Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu
  Wyświetleń: 2060
 1429. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, o. Cisek
  Wyświetleń: 2059
 1430. Zapowiedź L Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2059
 1431. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2058
 1432. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02-09-2014r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rewitalizacja skweru Starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 2057
 1433. zawiadomienie (Śr. 6341.8.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -Filip Knyszewski K-Koźle
  Wyświetleń: 2057
 1434. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2057
 1435. Informacja o wydaniu na rzecz Pana Patryka Ruzik decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - stacja demontażu pojazdów z wykorzystaniem istniejących obiektów oraz budowa nowych placów w miejscowości Chrósty
  Wyświetleń: 2055
 1436. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Kędzierzyn-Koźle, Judyma
  Wyświetleń: 2055
 1437. Zawiadomienie (Śr.6341.1.16.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2055
 1438. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2054
 1439. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2053
 1440. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - EITCOM sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2053
 1441. Prośba o pomoc dla ofiar tornada
  Wyświetleń: 2052
 1442. Przetarg nieograniczony na : Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 2051
 1443. Ogłoszenie z 12 IV 2007 z Wydziału Gospodarczego na zadanie Wywóz odpadów w postaci przeterminowanych środków chemicznych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych-placówki gminne i powiatowe-zlokalizowanych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
  Wyświetleń: 2050
 1444. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu (7 - 13 lipca)
  Wyświetleń: 2050
 1445. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Wójta Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2049
 1446. Zawiadomienie (Śr.6320.2.1.2013) o wszczęciu postępowania - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2049
 1447. Porozumienie Gisman & Kisman
  Wyświetleń: 2048
 1448. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2047
 1449. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym naokres 3 lat
  Wyświetleń: 2046
 1450. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.2.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2046
 1451. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości ul. Bławatków, o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2045
 1452. Zawiadomienie (Śr.6223-45/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2045
 1453. DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNE
  Wyświetleń: 2044
 1454. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2044
 1455. Zawiadomienie (Śr.6341.9.5.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
  Wyświetleń: 2044
 1456. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2043
 1457. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2043
 1458. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 2042
 1459. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2042
 1460. Zawiadomienie (Śr.6224-30/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2042
 1461. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2040
 1462. Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2040
 1463. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2040
 1464. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko referenta administracyjnego w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2039
 1465. obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji zrid na budowę ul. Przyjaciół w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 2039
 1466. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2038
 1467. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- na wniosek Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2038
 1468. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2037
 1469. Kilka bieżących informacji z 10 września 2003 r.
  Wyświetleń: 2036
 1470. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczenia gospodarczego w budynku garażowo-gospodarczym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 68/1000, Azoty.
  Wyświetleń: 2036
 1471. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specialnych w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2036
 1472. Zawiadomienie (Śr.6224-48/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Tadeusz Przybyła
  Wyświetleń: 2036
 1473. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2036
 1474. Ogłoszenie o wyznaczeniu jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z dnia 15 marca 2010 r.
  Wyświetleń: 2035
 1475. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 2034
 1476. Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2034
 1477. Zapowiedź LIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2034
 1478. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Poborszów
  Wyświetleń: 2034
 1479. Ogłoszenie z dnia 26 września 2003 r.
  Wyświetleń: 2033
 1480. Zawiadomienie (Śr.6341.2.3.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2033
 1481. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2032
 1482. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2032
 1483. Ogłoszenie Wydziału Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 2031
 1484. Ogłoszenie Wydziału Geodezji z dnia 16 kwietnia 2009 roku - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Ligocie Małej, Azotach i Blachowni
  Wyświetleń: 2031
 1485. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na okres 3 lat, ul. Anny 11 Koźle
  Wyświetleń: 2031
 1486. Autobus dla osób niepełnosprawnych na konferencję 16-17 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2030
 1487. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2030
 1488. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2030
 1489. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2029
 1490. Oceniali projekt
  Wyświetleń: 2029
 1491. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r. na terenie gmin: Pawłowiczki, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2029
 1492. Ogłoszenie o przetargu z dnia 10 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2028
 1493. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina K-Koźle
  Wyświetleń: 2028
 1494. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2028
 1495. BA.6743.1.91.2016
  Wyświetleń: 2026
 1496. Ogłoszenie o zamówienia z dnia 24 luty 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2026
 1497. Zawiadomienie (Śr.6341.2.22.5.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Józef Thiel Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2026
 1498. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2025
 1499. Zapowiedź XLV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńśko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2023
 1500. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 05.05.2014r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2022
 1501. Ogłoszenie z dnia 24 marca 2004 o pozwoleniu na budowę tuczarni trzody chlewnej w Przewozie
  Wyświetleń: 2022
 1502. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2022
 1503. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2021
 1504. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2020
 1505. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2004 roku o wykazie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 2020
 1506. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2020
 1507. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty ZAK S.A. pozwolenia na budowę: Budowa obiektu - wykonanie stanowiska do rozładunku autocystern z aldehydami masłowymi w K-Koźlu przy ul. Mostowej 30A
  Wyświetleń: 2019
 1508. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piastowskiej 11
  Wyświetleń: 2019
 1509. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2019
 1510. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2019
 1511. 11 października 2003 r. Kędzierzyńsko-Kozielski Dzień Profilaktyki Chorób Płuc
  Wyświetleń: 2018
 1512. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Geodezji - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - KOBYLICE
  Wyświetleń: 2018
 1513. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2018
 1514. Zawiadomienie XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2018
 1515. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 2016
 1516. Pobór w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim - od 1 marca do 16 kwietnia 2004 r.
  Wyświetleń: 2015
 1517. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, Roszowicki Las.
  Wyświetleń: 2015
 1518. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2015
 1519. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2013
 1520. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - o. Kędzierzyn, Al. Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2013
 1521. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 5 listopada 2012r. na zadanie: Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  Wyświetleń: 2012
 1522. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2011
 1523. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- na wniosek Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2011
 1524. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Kędzierzyn-Koźle, o. Koźle
  Wyświetleń: 2009
 1525. Wieści
  Wyświetleń: 2008
 1526. Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2007
 1527. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.5.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej
  Wyświetleń: 2006
 1528. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Landzmierz
  Wyświetleń: 2005
 1529. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2003
 1530. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2003
 1531. Zastępca Konsula Generalnego Francji w Krakowie z wizytą w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2002
 1532. Zawiadomienie ( Śr.6320.3.1.2013) o wszczęciu postępowania - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2002
 1533. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie - o. Koźle
  Wyświetleń: 2001
 1534. Zawiadomienie (Śr.6341.1.23.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2001
 1535. Informacja z dnia 06 maja 2008 roku o wywieszonych wykazach nieruchomości
  Wyświetleń: 2000
 1536. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycvznej 110kV
  Wyświetleń: 1999
 1537. Spotkanie dla przyszłych studentów Akademii Ekonomicznej
  Wyświetleń: 1999
 1538. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 1998
 1539. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1997
 1540. Informacja o wyborze osoby na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 1996
 1541. Wydział Finansowo - Budżetowy, do usunięcia
  Wyświetleń: 1996
 1542. Zawiadomienie (Śr.6224-49/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zdzisław Czuczwara PIWIS
  Wyświetleń: 1996
 1543. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1994
 1544. Ogłoszenie z dnia 06 kwietnia 2007 roku z Wydziału Gospodarczego na zadanie: Budowa dźwigu ososbowego, remont klatki schodowej, wejścia głównego i instalacji odgromowej oraz uzupełnienie tynków i malowanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1994
 1545. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - HAWE Telekom Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1994
 1546. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1993
 1547. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1993
 1548. BA.6743.1.120.2016
  Wyświetleń: 1991
 1549. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 1991
 1550. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia-Maciowakrze
  Wyświetleń: 1990
 1551. Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym na okres do 3 lat, Kedzierzyn.
  Wyświetleń: 1990
 1552. Z Kędzierzyna-Koźla na A4
  Wyświetleń: 1990
 1553. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1989
 1554. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki oraz I przetargu - Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1989
 1555. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 1989
 1556. Ogłoszenie z dnia 19-08-2014r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów dłogoterminowych złotowych.
  Wyświetleń: 1989
 1557. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej pod wynajem
  Wyświetleń: 1988
 1558. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Cisek
  Wyświetleń: 1988
 1559. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 1987
 1560. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 23 do 29 sierpnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1986
 1561. Zawiadomienie (Śr.6341.2.10.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A. Wrocław
  Wyświetleń: 1986
 1562. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1986
 1563. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA
  Wyświetleń: 1986
 1564. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1985
 1565. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Horti Grudynia Sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 1985
 1566. Informacja o wydaniu na rzecz BP 22 Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu decyzji o pozwoleniu na budowę-Budowa biogazowni rolniczej w K-Koźlu ul. Szkolna 15
  Wyświetleń: 1983
 1567. Informacja o wynikach IV przetargu, Sławięcice.
  Wyświetleń: 1983
 1568. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 1983
 1569. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1983
 1570. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1982
 1571. Zawiadomienie (Śr. 6224-32/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1982
 1572. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2013 ) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Fundacji EURO-COUTRY Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zakrzowie
  Wyświetleń: 1982
 1573. Informacja o wydaniu a rzecz Gminy Reska Wieś z siedzibą w Reńskiej Wsi przy ul. Pawłowickiej 1 decyzji administracyjnej nr 6/89/2013 o pozwoleniu a budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1981
 1574. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1981
 1575. BA.6743.1.180.2016
  Wyświetleń: 1980
 1576. BA.6743.2.7.2016
  Wyświetleń: 1980
 1577. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste o. Koźle
  Wyświetleń: 1980
 1578. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1980
 1579. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1979
 1580. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Kozielska
  Wyświetleń: 1978
 1581. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Gospodarczego - ogłoszenie o zamówieniu na zakup paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w K-K na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 1978
 1582. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1978
 1583. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1978
 1584. Drugi nabór na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1977
 1585. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Karol Kania i Synowie Sp. z o. o. Piasek
  Wyświetleń: 1977
 1586. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-gm. Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1977
 1587. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa obiektu kontenerowego...
  Wyświetleń: 1976
 1588. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 1975
 1589. Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 1974
 1590. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyka w Starostwie Powiatowym
  Wyświetleń: 1973
 1591. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1973
 1592. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1973
 1593. BA.6743.2.59.2016
  Wyświetleń: 1972
 1594. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1971
 1595. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 1971
 1596. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1430 O Gierałtowice - DK Nr 38 w ilości 5.500 m2
  Wyświetleń: 1971
 1597. SPRZĄTANIE ŚWIATA 2003
  Wyświetleń: 1971
 1598. Zapowiedź XXXI Sesji Rady Powiatu na 30 sierpnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1971
 1599. Informacja o wydaniu na rzecz SILEKOL Sp. z o.o. z siedzibą w K-Koźlu decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa obiektu instalacji formaliny PFT w K-Koźlu, przy ul. Mostowej 30K, o. Azoty
  Wyświetleń: 1970
 1600. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 1970
 1601. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1969
 1602. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.01.2014r.realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 1969
 1603. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1969
 1604. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1968
 1605. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (Śr.6341.1.5.2.2013)
  Wyświetleń: 1967
 1606. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1967
 1607. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1966
 1608. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1966
 1609. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do sprzedaży pomieszczeń gospodarczych wzniesionych na tym gruncie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - o. Azoty
  Wyświetleń: 1965
 1610. Zawiadomienie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dokumentów: Sprawozdania z realizacji PPOG oraz Raportu z wykonania PPOŚ
  Wyświetleń: 1965
 1611. 25 września odbyły się „Targi Pracy” organizowane przez Starostę Józefa Gismana i Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1964
 1612. Zapowiedź VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1964
 1613. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1963
 1614. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Landzmierz
  Wyświetleń: 1963
 1615. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 1962
 1616. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w styczniu - kwietniu 2005r. i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 1962
 1617. Spotkanie dla osób zainteresowanych dwuletnimi zaocznymi magisterskimi studiami uzupełniającymi
  Wyświetleń: 1962
 1618. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 1962
 1619. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1962
 1620. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1961
 1621. Ogłoszenie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej przy ul. Piastowskiej 11 w Koźlu
  Wyświetleń: 1960
 1622. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Judyma, K-Koźle
  Wyświetleń: 1961
 1623. Zawiadomienie (Śr.6341.1.25.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - FRETPOL Pyskowice
  Wyświetleń: 1960
 1624. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - EnergiaPro GRUPA TAURON S.A.
  Wyświetleń: 1960
 1625. DLA PRACODAWCÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 1959
 1626. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Starszego referenta ds. administracyjnych w Zespole Szkół Elektryczno - Telekomunikacyjnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1959
 1627. Wydział Promocji - do usunięcia
  Wyświetleń: 1959
 1628. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat - ul. Damrota 30, Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1958
 1629. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1958
 1630. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w K-K
  Wyświetleń: 1958
 1631. Informacja z dnia 23 kwietnia 2008r. o wywieszonych wykazach nieruchomości
  Wyświetleń: 1956
 1632. Debata oświatowa
  Wyświetleń: 1955
 1633. Przetarg na zakup komputerów dla Zarządu Oświaty
  Wyświetleń: 1953
 1634. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1953
 1635. Zawiadomienie (Śr.6223-39/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1951
 1636. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.1.2014, Śr.6341.2.12.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Powiatu Strzeleckiego ul.Jordanowska 2, 44-100 Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 1951
 1637. Ogłoszenie z dnia 29 września 2008 roku z Wydziału Geodezji o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1949
 1638. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowego na okres 3 lat Kędzierzyn Al. Armii Krajowej
  Wyświetleń: 1949
 1639. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 1948
 1640. Przetarg nieograniczony na założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 1948
 1641. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących " Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016-2022"
  Wyświetleń: 1946
 1642. Zawiadomienie (Śr.6223-36/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1946
 1643. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1945
 1644. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1945
 1645. Jest decyzja dla Bergera
  Wyświetleń: 1944
 1646. Ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1943
 1647. Ogłoszenie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia-Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1943
 1648. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki - Kochaniec odc. Pawłowiczki - Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1943
 1649. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1942
 1650. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w styczniu - kwietniu 2005r. i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 1942
 1651. Wykaz nieruchomości przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy - o. Koźle ul. Roosevelta
  Wyświetleń: 1941
 1652. Zapowiedź XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1941
 1653. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1941
 1654. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1940
 1655. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Bierawa.
  Wyświetleń: 1940
 1656. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1940
 1657. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa B
  Wyświetleń: 1940
 1658. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencji
  Wyświetleń: 1939
 1659. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Kędzierzyn.
  Wyświetleń: 1939
 1660. Wznowiono Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1937
 1661. Zapowiedź XXXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1937
 1662. Zawiadomienie (Śr.6224-53/2009-2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zbigniew Jakubiak
  Wyświetleń: 1937
 1663. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1937
 1664. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1937
 1665. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia-Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w ZAK S.A. wraz z kanalizacją sanitarną miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1937
 1666. Oferta pracy dla nauczyciela przedmiotów zawodowych branży samochodowej, sp. elektronika samochodowa w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  Wyświetleń: 1936
 1667. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zwrotu na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle ul. Skarbowa w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1935
 1668. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1935
 1669. Uchwały wraz z załącznikami z VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 1934
 1670. Zawiadomienie (Śr.6223-46/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1934
 1671. Zawiadomienie (Śr.6224-5/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1934
 1672. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1934
 1673. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 1933
 1674. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1933
 1675. Zawiadomienie (Śr.6223-48/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Betafence Spółka z o.o. Kotlarnia
  Wyświetleń: 1933
 1676. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1933
 1677. W Kędzierzynie-Koźlu rusza punkt zamiejscowy wrocławskiej Akademii Ekonomicznej
  Wyświetleń: 1932
 1678. przetarg nieograniczony na: Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1423 O Sukowice - Długomiłowice
  Wyświetleń: 1931
 1679. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - TAURON S.A. Opole
  Wyświetleń: 1931
 1680. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.1.2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zespół Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 1931
 1681. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 1930
 1682. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-NTP Galwanika Sp z o.o.
  Wyświetleń: 1929
 1683. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-P.A. NOVA S.A. Gliwice
  Wyświetleń: 1929
 1684. „SPRZĄTANIE ŚWIATA’ 2004” - EKOLOGICZNIE POPROSZĘ
  Wyświetleń: 1928
 1685. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1435 O na terenie miasta Kędzierzyna –
  Wyświetleń: 1927
 1686. Zawiadomienie ( Śr.6341.2.11.3.2013, Śr.6341.1.10.2.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1926
 1687. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Cisek
  Wyświetleń: 1925
 1688. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 1925
 1689. Uchwała Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu K-Kozielskiego "w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym"
  Wyświetleń: 1924
 1690. Informacja z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  Wyświetleń: 1923
 1691. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Cisek Landzmierz
  Wyświetleń: 1923
 1692. Zawiadomienie (Śr.6223-17/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Lellek - Krystian Lellek, Andrzej Lellek, Grzegorz Lellek
  Wyświetleń: 1922
 1693. BA.6743.6.1.2016
  Wyświetleń: 1921
 1694. Wykonanie cienkiej warstwy na zimno na drogach powiatowych na terenie Kędzierzyna - Koźla
  Wyświetleń: 1921
 1695. Zawiadomienie (Śr.6223-33/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1921
 1696. Zawiadomienie (Śr.6223-41/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-ICOPAL Spółka Akcyjna w Zduńskiej Woli
  Wyświetleń: 1921
 1697. Zapowiedź XXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1919
 1698. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regina i Zenon Gawron, Gierałtowice
  Wyświetleń: 1918
 1699. Zdjęcia z I Forum Samorządowego
  Wyświetleń: 1918
 1700. Ogólnopolska Konferencja „Niepełnosprawni czy sprawni inaczej – Partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego”
  Wyświetleń: 1917
 1701. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1916
 1702. O badaniach technicznych pojazdów - spotkanie w Starostwie
  Wyświetleń: 1914
 1703. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1913
 1704. Ogłoszenie przetargu -założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Cisek, w systemie Geo-Info 2000, w PUWG „1965
  Wyświetleń: 1913
 1705. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1912
 1706. OGŁOSZENIE z dnia 12 maja 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Gminy Kędzierzyn-Koźle w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji sortowania odpadów
  Wyświetleń: 1911
 1707. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1911
 1708. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1911
 1709. Informacja o wydaniu na rzecz FLUOROCHEMIKA POLAND Sp. z o.o. decyzji administracyjnej o zmianie pozwolenia na budowę - budowa zespołu obiektów przemysłowych branży chemicznej
  Wyświetleń: 1909
 1710. Petycje 2017
  Wyświetleń: 1909
 1711. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Azoty
  Wyświetleń: 1909
 1712. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w styczniu - kwietniu 2005r. i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 1909
 1713. BA.6743.2.33.2016
  Wyświetleń: 1907
 1714. Ogłoszenie z dn. 01.08.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych.
  Wyświetleń: 1907
 1715. BA.6743.1.130.2016
  Wyświetleń: 1906
 1716. Informacje dla konsumentów
  Wyświetleń: 1906
 1717. Zawiadomienie (Śr.6223-24/2008-2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gospodarstwo Rolne w m. Dzielów
  Wyświetleń: 1906
 1718. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Bierawa.
  Wyświetleń: 1904
 1719. W Wydziale Komunikacji i Dróg załatwia się m.in.:
  Wyświetleń: 1904
 1720. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia, do usunięcia
  Wyświetleń: 1904
 1721. Zawiadomienie (Śr.6224-29/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1904
 1722. Zawiadomienie (Śr.6341.2.15.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółdzielnia Inwalidów „Inmet” w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1903
 1723. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1902
 1724. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1902
 1725. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1900
 1726. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.10.2011 na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1899
 1727. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-CeWe Color Sp. z o. o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1899
 1728. Zapowiedź VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1898
 1729. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1896
 1730. Informacja o wydaniu na rzecz BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych i LPG
  Wyświetleń: 1895
 1731. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz zawiadomienie o zamieszczeniu, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1895
 1732. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1428 O Miejsce Odrzańskie – Dzielnica w miejscowości Podlesie
  Wyświetleń: 1894
 1733. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 6-12-2013r.realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego(...)
  Wyświetleń: 1894
 1734. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1894
 1735. Ogłoszenie o wyznaczeniu jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z dnia 5 stycznia 2010 r.
  Wyświetleń: 1893
 1736. Pozostałe wnioski, zgłoszenia i informacje
  Wyświetleń: 1893
 1737. Ogłoszenie z dnia 8 marca 2006 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność SKARBU PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1891
 1738. Podsumowanie I półrocza
  Wyświetleń: 1891
 1739. Remont nawierzchni wraz z wymianą podbudowy w ciągu dróg powiatowych : nr 1403 O Roszowice - Biadaczów, nr 2052 O ulica B.Krzywoustego, nr 2053 O Aleja Lisa na terenie Kędzierzyna - Koźla w ilości 1501m²
  Wyświetleń: 1891
 1740. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 21 do 27 czerwca br.
  Wyświetleń: 1891
 1741. Zawiadomienie (Śr.6341.1.18.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1891
 1742. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Górnośląska Spółka Gazownictwa
  Wyświetleń: 1890
 1743. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1888
 1744. Przetarg - ogłoszenie z dnia 9 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1886
 1745. Zawiadomienie (Śr.6223-56/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Urząd Miasta K-Koźle
  Wyświetleń: 1886
 1746. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1885
 1747. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w 2004r.
  Wyświetleń: 1884
 1748. Zawiadomienie (Śr.6341.1.25.2.2014,Śr.6341.2.14.3.2014)o wszczęciu postepowania wodnoprawnego -Zarząd Dróg Wojdwódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1882
 1749. Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2017 rok.
  Wyświetleń: 1881
 1750. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1881
 1751. Trwa remont obiektu byłej przychodni przy ul. Kozielskiej 11 w Kędzierzynie
  Wyświetleń: 1880
 1752. BA.6743.1.47.2017
  Wyświetleń: 1879
 1753. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla Gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1878
 1754. Informacja o wydaniu na rzecz EUROCERAS Sp. z o.o., decyzji administracyjnej o pozwoleniu na: rozbudowę budynku nr 5213 wraz z budową linii nr V do produkcji wosków polietylenowych Ceralene i budową wieży granulacyjnej w K-Koźlu przy ul. Szkolnej 15
  Wyświetleń: 1876
 1755. Zawiadomienie (Śr.6341.1.18.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1876
 1756. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1876
 1757. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 1875
 1758. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Cisek.
  Wyświetleń: 1875
 1759. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1875
 1760. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.12.2013r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 1873
 1761. Remont cząstkowy nawierzchni z wymianą podbudowy w ciągu dróg powiatowych Nr 1477O na terenie miasta Kędzierzyna – Koźla , ul. Aleja Lisa- m² 313,0
  Wyświetleń: 1873
 1762. Sytuacja na lokalnym rynku pracy – stan na dzień 31 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1873
 1763. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 1873
 1764. Ogłoszenie z dnia 04 kwietnia 2007 roku z Wydziału Gospodarczego na zadanie: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 1872
 1765. Uchwały wraz z załącznikami z XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 1872
 1766. Obwieszczenie Starosty z dnia 29.10.2012r.
  Wyświetleń: 1871
 1767. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki oraz Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1869
 1768. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu z dnia 10 lutego 2004 - nieruchomość położona w K-K, składająca się z działki zabudowanej budynkami kompleksu poszpitalnego im. Roberta Kocha
  Wyświetleń: 1868
 1769. Zawiadomienie (Śr.6341.2.7.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1868
 1770. Informacja Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2005 roku o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1866
 1771. Stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 1866
 1772. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Aleja Armii Krajowej, o. Kędzierzyn, ul. Mostowa, o. Azoty
  Wyświetleń: 1865
 1773. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1865
 1774. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 1865
 1775. Zapowiedź XXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1864
 1776. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym na zadanie: Modernizacja nawierzchni jezdni ulicy Grunwaldzkiej (...)
  Wyświetleń: 1863
 1777. BA.6743.1.100.2016
  Wyświetleń: 1862
 1778. O e-urzędach w kędzierzyńsko-kozielskim Starostwie Powiatowym
  Wyświetleń: 1862
 1779. Organizacja zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w styczniu – kwietniu 2005r i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 1862
 1780. Potwierdzenie z UKIE
  Wyświetleń: 1862
 1781. Zawiadomienie (Śr.6341.6.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Brentag Polska Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1862
 1782. Ogłoszenie o koncesji na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2017-2019
  Wyświetleń: 1861
 1783. Zawiadomienie (Śr.6341.1.21.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 1861
 1784. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
  Wyświetleń: 1859
 1785. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu
  Wyświetleń: 1856
 1786. BA.6743.1.153.2018
  Wyświetleń: 1855
 1787. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1854
 1788. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-CeWe Color Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1853
 1789. Posiedzenie Komisji Infrastruktury
  Wyświetleń: 1852
 1790. Ogłoszenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A.
  Wyświetleń: 1850
 1791. Informacja z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla Cukrowni Cerekiew
  Wyświetleń: 1849
 1792. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1849
 1793. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 1849
 1794. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  Wyświetleń: 1848
 1795. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1848
 1796. Ogłoszenie o wyznaczeniu parkingu na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 05 stycznia 2010 r
  Wyświetleń: 1847
 1797. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Roosevelta o. Koźle
  Wyświetleń: 1847
 1798. Wniosek o wczesne wspomaganie
  Wyświetleń: 1846
 1799. Zawiadomienie (Śr.6341.1.16.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 1846
 1800. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.03.2014r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 1845
 1801. Zmiana siedziby PPPP
  Wyświetleń: 1843
 1802. Powiatowy Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1841
 1803. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1840
 1804. OGŁOSZENIE z dnia 19 grudnia 2003 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1840
 1805. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dec. administracyjnej - zabudowa stanowisk N/O do załadunku i przeładunku
  Wyświetleń: 1839
 1806. BA.6743.1.2.2017
  Wyświetleń: 1838
 1807. Plan wspólnych dyżurów radnych PAŹDZIERNIK 2003
  Wyświetleń: 1837
 1808. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 1835
 1809. Spotkanie dla przyszłych studentów AE
  Wyświetleń: 1835
 1810. Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie:Projektu stałej organizacji ruchu i oznakowania na wyznaczenie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów w strefie płatnego parkowania,w tym stanowiska przeznaczone na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę...
  Wyświetleń: 1835
 1811. Zawiadomienie (Śr.6224-35/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1835
 1812. Zawiadomienie (Śr.6224-51/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Andrzej Nazar Biogradex-Holding Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1835
 1813. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, Koźle.
  Wyświetleń: 1834
 1814. Zapowiedź IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1834
 1815. Zawiadomienie (Śr.6224-27/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1833
 1816. Zawiadomienie (Śr. 6224-28/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1831
 1817. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 13 do 18 kwietnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1830
 1818. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Jolanta Martyka i Piotr Martyka, Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1830
 1819. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - rozbudowa instalacji przemysłowej punktu przeładunku amoniaku...
  Wyświetleń: 1829
 1820. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa i Architektury - wrzesień 2003
  Wyświetleń: 1828
 1821. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Landzmierz.
  Wyświetleń: 1828
 1822. Wykaz nieruchomości przeznaczony do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Reńska Wieś - o. Komorno, Harcerska 81
  Wyświetleń: 1827
 1823. Ogłoszenie - decyzja z dnia 20 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1825
 1824. Ogłoszenie z dnia 13 września 2005 r. dot. zamówienia na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1825
 1825. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r. na terenie gmin: Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek
  Wyświetleń: 1825
 1826. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1824
 1827. Ogłoszenie z dnia 26 stycznia 2005 roku na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1824
 1828. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 1824
 1829. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na oddanie gruntu i sprzedaż pomieszczeń gospodarczych- Azoty
  Wyświetleń: 1823
 1830. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym Azoty i Cisek
  Wyświetleń: 1822
 1831. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1820
 1832. I przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, kiosk
  Wyświetleń: 1819
 1833. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14 listopada 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 1819
 1834. Zawiadomienie (Śr.6224-43/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zbigniew Jakubiak, Wrocław
  Wyświetleń: 1819
 1835. Przetarg nieograniczony na: Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1424 O Nieznaszyn - Steblów
  Wyświetleń: 1818
 1836. Zawiadomienie (Śr.6223-32/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Brenntag Polska Sp. z o o. K-K
  Wyświetleń: 1817
 1837. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1816
 1838. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Bierawa.
  Wyświetleń: 1815
 1839. Ogłoszenie z dnia 08 listopada 2004 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1815
 1840. Szkolenie dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw - na 26 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1815
 1841. Nabór na wolne stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1814
 1842. Uchwały wraz z załącznikami z IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1814
 1843. 22 grudnia 2003 r. - ULOTKA Z CENTRUM ZARZĄDANIA KRYZYSOWEGO
  Wyświetleń: 1813
 1844. Ogłoszenie Wydziału Budownictwa i Architektury - budowa stacji bazowej Plus GSM
  Wyświetleń: 1813
 1845. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1813
 1846. Nabór na wolne stanowisko Prawnika w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1812
 1847. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1812
 1848. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1812
 1849. Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc finansową w ramach programu - Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych
  Wyświetleń: 1811
 1850. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki – Kochaniec odc. Pawłowiczki – Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1809
 1851. BA.6743.6.11.2016
  Wyświetleń: 1806
 1852. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1806
 1853. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1805
 1854. Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych i Administracji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1804
 1855. Informacja z dnia 22 września 2004 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 1803
 1856. Ogloszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. Założenie baz danych: Geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT) - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1803
 1857. BA.6743.2.1.2016
  Wyświetleń: 1802
 1858. Zapowiedź XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1802
 1859. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.Przygotowanie i udział w postępowaniu o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
  Wyświetleń: 1802
 1860. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1800
 1861. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, Większyce i Komorno.
  Wyświetleń: 1800
 1862. BA.6743.2.43.2016
  Wyświetleń: 1799
 1863. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. Ochrony Zabytków w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1799
 1864. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej. Koźle
  Wyświetleń: 1799
 1865. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1797
 1866. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - zagospodarowanie zbiornika stokażowego...
  Wyświetleń: 1795
 1867. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1794
 1868. Informacja dla rolników o skupie zboża
  Wyświetleń: 1793
 1869. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1793
 1870. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1793
 1871. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1791
 1872. 22 grudnia 2003 r. - Świątecznie o sesji
  Wyświetleń: 1789
 1873. Komisja Edukacji i Promocji Rady Powiatu-protokoły 1-11
  Wyświetleń: 1789
 1874. Delegacja Bundeswehry w Starostwie
  Wyświetleń: 1788
 1875. BA.6743.6.2.2016
  Wyświetleń: 1787
 1876. Ogłoszenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1787
 1877. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1786
 1878. Przez dwa dni nie będziemy mogli zarejestrować pojazdu
  Wyświetleń: 1785
 1879. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Podlesie
  Wyświetleń: 1785
 1880. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1784
 1881. Zarządzenia Starosty 2018 r.
  Wyświetleń: 1784
 1882. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - układ zasilania zbiornika magazynowego
  Wyświetleń: 1783
 1883. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1783
 1884. ogłoszenie o przetargu - Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych Dr.Nr 1477O , ul.Waryńskiego w Kędzierzynie Koźlu.
  Wyświetleń: 1782
 1885. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 8 lutego 2006 r. na dostawę osprzętu do ciągnika rolniczego.
  Wyświetleń: 1782
 1886. Petycje 2016
  Wyświetleń: 1781
 1887. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę nowej elektrociepłowni, ul. Mostowa 30A , K-Koźle
  Wyświetleń: 1780
 1888. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1780
 1889. Ogłoszenie z dnia 8 czerwca o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1780
 1890. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1779
 1891. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1779
 1892. Zapowiedź XXV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1779
 1893. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1779
 1894. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1779
 1895. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1778
 1896. Remont chodnika w ciągu dróg powiatowej Nr 2044O na terenie miasta Kędzierzyna – Koźla , ul. Gazowa - m² - 178,0 m2
  Wyświetleń: 1776
 1897. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1776
 1898. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1776
 1899. Numery rachunków bankowych
  Wyświetleń: 1775
 1900. Zawiadomienie (Śr.6224-44/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1775
 1901. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-K-Koźle
  Wyświetleń: 1774
 1902. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia
  Wyświetleń: 1772
 1903. Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1772
 1904. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Bierawa.
  Wyświetleń: 1770
 1905. Zawiadomienie (Śr.6341.1.24.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1770
 1906. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1770
 1907. Ogłoszenie z dnia 4 lutego 2004 roku o wykazie lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1769
 1908. Zawiadomienie (Śr.6224-8/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 1769
 1909. Obchody 65 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
  Wyświetleń: 1768
 1910. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1767
 1911. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z dnia 9 grudnia 2003 roku
  Wyświetleń: 1766
 1912. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.12.2013r. realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. Zakup oprogramowania GEO-INFO 6 dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 1766
 1913. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1766
 1914. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 19 do 25 kwietnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1765
 1915. Zawiadomienie o uzgodnieniu warunków realizacji-Budowa kanalizacj sanitarnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1765
 1916. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1765
 1917. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2004 roku o wykazie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1764
 1918. BA.6743.1.30.2016
  Wyświetleń: 1762
 1919. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2018 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4
  Wyświetleń: 1761
 1920. Ogłoszenie - decyzja z dnia 7 stycznia 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę inwestycji dla BLACHOWNI HOLDING S.A.
  Wyświetleń: 1760
 1921. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1759
 1922. Konkurs „Opolska Marka 2003” - zgłoszenia do końca października 2003 r.
  Wyświetleń: 1759
 1923. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Kędzierzyna - Koźla w ilości 4000 m2
  Wyświetleń: 1757
 1924. Zawiadomienie(Śr.6341.2.16.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi
  Wyświetleń: 1757
 1925. O rejestracji zwierząt chronionych
  Wyświetleń: 1756
 1926. Zawiadomienie (Śr.6223-62/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Biogradex Holding Sp. z o.o. w Elblągu
  Wyświetleń: 1756
 1927. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1755
 1928. Informacja z dnia 30 września 2004 r. o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1755
 1929. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń mowy - zapowiedź konferencji organizowanej przez PPPP w dniu 9 października br.
  Wyświetleń: 1755
 1930. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat. Roszowicki Las.
  Wyświetleń: 1754
 1931. Ogłoszenie z dnia 17 sierpnia 2005 r. o zamówieniu na zakup paliwa i olejów dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 1753
 1932. Uchwały wraz z załącznikami z VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1753
 1933. Zapowiedź X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1753
 1934. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 1752
 1935. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu-protokoły 3,6,8,9
  Wyświetleń: 1749
 1936. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Podlesie
  Wyświetleń: 1749
 1937. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1748
 1938. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Kobylice
  Wyświetleń: 1748
 1939. Przypomnienie o szkoleniu dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw - wrzesień 2003
  Wyświetleń: 1747
 1940. Zawiadomienie (Śr.6341.2.10.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Damen Shipyards Koźle Spółka z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1747
 1941. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1747
 1942. Remont zatoki MZK w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1746
 1943. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dec. administracyjnej - przebudowa układu pakowania nawozów do big-bagów
  Wyświetleń: 1740
 1944. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. Ochrony Zabytków w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1740
 1945. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04 maja 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przeprowadzenie kursów, szkoleń dla uczniów szkół ponadgomnazjalnych, realizowanym w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1740
 1946. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Ostrożnica
  Wyświetleń: 1740
 1947. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1740
 1948. Ogłoszenie Wydziału Gospodarczego z dnia 22 lutego 2006 r. przetarg nieograniczony na dostawę części zestawu dekontaminacyjnego
  Wyświetleń: 1735
 1949. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu-protokoły 1-2
  Wyświetleń: 1734
 1950. obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1732
 1951. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Powiatowy Program Ochrony Środowiska od dziś dostępne w internecie
  Wyświetleń: 1732
 1952. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę układu wody obiegowej...
  Wyświetleń: 1731
 1953. Zapowiedź XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 1730
 1954. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Informatyka w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1729
 1955. Uchwały wraz z załącznikami z II Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1729
 1956. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1725
 1957. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administarcyjnej o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1724
 1958. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - rozbudowa węzła magazynowania i załadunku roztworów mocznika
  Wyświetleń: 1721
 1959. Misja gospodarcza z Hrabstwa Essex / wrzesień 2003
  Wyświetleń: 1721
 1960. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 października 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanym w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1721
 1961. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 1 do 7 marca 2004 r.
  Wyświetleń: 1721
 1962. Informacja o wydaniu na rzecz Gminy Reńska Wieś decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - kanalizacja sanitarna, przyłącze wodociągowe
  Wyświetleń: 1720
 1963. Ogłoszenie z dnia 15 września br. - informacja Zarządu Powiatu o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym (na rzecz najemców lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku położonym przy ul. Orkana 19)
  Wyświetleń: 1720
 1964. BA.6743.1.13.2016
  Wyświetleń: 1719
 1965. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20 czerwca 2012r. na zadanie: Przeprowadzenie kursów, szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanym w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1719
 1966. Uchwały wraz z załącznikami z VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku
  Wyświetleń: 1719
 1967. Komisja Promocji Powiatu i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1717
 1968. Zapowiedź XLI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1717
 1969. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1/351/2015 dla ZAK SA
  Wyświetleń: 1716
 1970. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1716
 1971. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.25.1.2015) w sprawie udzielenia Gminie Pawłowiczki na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wykonanie przejść rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Malawa
  Wyświetleń: 1716
 1972. Ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2005 roku o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1715
 1973. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2014, Śr.6341.2.11.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1714
 1974. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 1712
 1975. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa-protokoły 4, 6
  Wyświetleń: 1711
 1976. Plan wspólnych dyżurów radnych - styczeń 2004 rok
  Wyświetleń: 1711
 1977. Utrudnienia w ruchu – remonty dróg powiatowych / 23 września
  Wyświetleń: 1711
 1978. Zawiadomienie (Śr.6223-37/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1711
 1979. Udzielenie i obsługa kredytów złotowych
  Wyświetleń: 1710
 1980. Bieżące wydarzenia w tygodniu od 5 do 11 stycznia 2004 r.
  Wyświetleń: 1709
 1981. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1707
 1982. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.15.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKN Orlen S.A. na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1706
 1983. Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2004 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu
  Wyświetleń: 1705
 1984. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.2.20.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi na odprowadzenie ścieków komunalnych do Potoku Cisek w km 10+870
  Wyświetleń: 1705
 1985. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1703
 1986. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1703
 1987. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu na 17 lutego 2004
  Wyświetleń: 1703
 1988. Wnioski związane z ustawą o odpadach
  Wyświetleń: 1701
 1989. Ogłoszenie o przetargu na zakup komputerów dla Powiatowego Zarządu Oświaty
  Wyświetleń: 1699
 1990. Podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju oraz statystyczna liczba uczniów roku 2017
  Wyświetleń: 1699
 1991. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 1698
 1992. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11-07-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz termomodernizacja izolacji ścian wew. budynku i wykonanie systemu kanałów na Pl. Wolności(...)
  Wyświetleń: 1698
 1993. Ogłoszenie z dnia 15 września o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przy ul. Orkana 14
  Wyświetleń: 1698
 1994. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1698
 1995. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r.
  Wyświetleń: 1698
 1996. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu 22 - 28 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1697
 1997. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zespół Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 1697
 1998. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę stacji paliw dla WASBRUK Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1696
 1999. Nabór na stanowisko Referenta do spraw administracyjnej obsługi rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1696
 2000. BA.6743.1.6.2016
  Wyświetleń: 1695
 2001. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 15.01.2014r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 1695
 2002. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19-07-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie (...)
  Wyświetleń: 1692
 2003. Wniosek o nauczanie indywidualne
  Wyświetleń: 1692
 2004. Zadłużenie powiatu
  Wyświetleń: 1691
 2005. II Sesja Rady Powiatu-protokół
  Wyświetleń: 1690
 2006. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej i Pustej w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1688
 2007. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego I - IV kadencja
  Wyświetleń: 1688
 2008. Uchwały wraz z załącznikami z XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 09 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 1688
 2009. Zawiadomienie (Śr.6223-40/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1688
 2010. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23 maja 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1687
 2011. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 czerwca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...))
  Wyświetleń: 1686
 2012. Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2003 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na zmienę sposobu użytkowania istniejącej spalarni śmieci - wniosek Blachowni Holding SA
  Wyświetleń: 1686
 2013. Komisja Budżetu Rady Powiatu-protokoły 6,7,8
  Wyświetleń: 1685
 2014. Nabór na Sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu 2
  Wyświetleń: 1685
 2015. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - zabudowa instalacji osuszania powietrza pomiarowego
  Wyświetleń: 1684
 2016. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1684
 2017. Ogłoszenie przetargu na remont pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 1684
 2018. Zapowiedzi wydarzeń 12 - 18 lipca 2004 r.
  Wyświetleń: 1684
 2019. Ogłoszenie Starosty - 20 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1683
 2020. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1682
 2021. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2005 roku o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia budowę inwestycji pod nazwą stacja odwadniania osadów pościekowych dla ZAK S.A.
  Wyświetleń: 1681
 2022. Zapowiedzi wydarzeń 25-31 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1681
 2023. Uchwały wraz z załącznikami z XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1679
 2024. Uchwały wraz z załącznikami z XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2015 roku
  Wyświetleń: 1678
 2025. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 1677
 2026. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 1677
 2027. Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Wyświetleń: 1676
 2028. Uchwały wraz z załącznikami z X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2015 roku
  Wyświetleń: 1675
 2029. Zapowiedź XIII Sesji Rady Powiatu na 6 lutego 2004 roku
  Wyświetleń: 1674
 2030. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 2 do 8 lutego 2004 r.
  Wyświetleń: 1670
 2031. Zawiadomienie (Śr.6223-61/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
  Wyświetleń: 1670
 2032. VIII Sesja Rady Powiatu-protokół
  Wyświetleń: 1669
 2033. Ogłoszenie z dnia 7 stycznia 2004 r. o zamieszczonym w publicznie dostępnym wykazie wniosku Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA
  Wyświetleń: 1668
 2034. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczononego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - ogłoszenie z dnia 17 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1667
 2035. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.10.3.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki Auto Centrum Koźle - Lellek Group Sp. z o.o. S.k.
  Wyświetleń: 1665
 2036. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1664
 2037. Zawiadomienie (Śr.6223-35/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1664
 2038. Zespół Szkół Elektryczno - Telekomunikacyjnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1664
 2039. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r. na terenie gmin: Pawłowiczki , Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1663
 2040. Zawiadomienie (Śr.6224-31/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1661
 2041. Zapowiedzi wydarzeń 11-17 sierpnia 2003
  Wyświetleń: 1660
 2042. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.4.2015, Śr.6341.1.17.4.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółka PCC Energetyka Blachownia w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1658
 2043. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1657
 2044. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1657
 2045. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 1656
 2046. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz Zawiadomienie o zamieszczeniu, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-dane o wniosku na wniosek MWiK w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1656
 2047. Zawiadomienie (Śr.6341.2.14.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Leszek Krzywniak, Dziergowice
  Wyświetleń: 1655
 2048. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1653
 2049. Przypomnienie: „Koziołki” do końca września
  Wyświetleń: 1652
 2050. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1652
 2051. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 1 października 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 1651
 2052. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1651
 2053. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1650
 2054. Zawiadomienie (Śr.6341.2.12.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1650
 2055. Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II
  Wyświetleń: 1649
 2056. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek o. Roszowice, Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 1649
 2057. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 1649
 2058. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Podlesie
  Wyświetleń: 1647
 2059. Komisja Prawno - Administracyjna
  Wyświetleń: 1646
 2060. Ogłoszenie z dnia 14 października 2005 r. o zamówieniu na dostawę środków ochrony dróg oddechowych oraz zestawu dekontaminacyjnego dla potrzeb ochrony ludności po zaistnieniu skażenia środkami chemicznymi, biologicznymi lub sanitarnym
  Wyświetleń: 1646
 2061. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.26.1.2015, Śr.6341.2.26.1.2015) w sprawie udzielenia Gminie Kędzierzyn-Koźle pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanike z wód
  Wyświetleń: 1646
 2062. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w ilości 1000 m²
  Wyświetleń: 1645
 2063. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1645
 2064. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorsołych niepełnosprawnych intelektualnie
  Wyświetleń: 1644
 2065. Ogłoszenie z dnia 14 października 2004 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1644
 2066. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1644
 2067. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 1642
 2068. BA.6740.1.279.2016
  Wyświetleń: 1641
 2069. Zapowiedź koncertu w ramach XI Śląskiego Festiwalu im. Ludwika van Beethovena na 5 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1641
 2070. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Dziergowice.
  Wyświetleń: 1639
 2071. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1638
 2072. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 marca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1636
 2073. BA.6743.2.14.2016
  Wyświetleń: 1635
 2074. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku Sp. z o. o. Brenntag Polska
  Wyświetleń: 1635
 2075. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.2.21.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla p. Agnieszki Jaskółka-Czogała na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów rybnych
  Wyświetleń: 1633
 2076. Ogłoszenie z dnia 03 stycznia 2006 r. dot. ogłoszenia Kierownika PCPR w K-K o naborze na wolne stanowisko referenta do spraw kadrowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 1631
 2077. informacja o wydaniu decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1630
 2078. Ogłoszenie z dnia 12 października 2004 r. o zamówieniu Zespołu Szkół Nr 4 w K-K na remont bieżący pokryć papowych wraz z obróbkami blacharskimi
  Wyświetleń: 1630
 2079. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2 marca 2010r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 1628
 2080. BA.6743.1.37.2016
  Wyświetleń: 1626
 2081. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - modernizacja instalacji mocznika...
  Wyświetleń: 1625
 2082. Informacja o wydaniu na rzecz WARTER Spółka Jawna dec. administracyjnej - budowa pola magazynowego mazutu
  Wyświetleń: 1624
 2083. Informacja o wydaniu decyzji administracyjnej - Kanalizacja sanitarna w Łężcach oraz roboty polegające na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1623
 2084. Przetarg na dostawę tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1621
 2085. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu - na 28 czerwca 2005 roku
  Wyświetleń: 1621
 2086. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 1621
 2087. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 6/85/2015 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy
  Wyświetleń: 1619
 2088. Zamówienie z dnia 7 kwietnia 2005 roku dot. opracowania numerycznej mapy oraz uzupełnienia numerycznych baz danych map ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1619
 2089. Ogłoszenie przetargu - remont części pomieszczeń biurowych II-go piętra w siedzibie Starostwa przy pl. Wolności 13 w Kędzierzynie -Koźlu.
  Wyświetleń: 1618
 2090. Ogłoszenie z dnia 31 maja 2004 r. o przetargu nieograniczonym - II LO w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1618
 2091. Zapowiedzi wydarzeń 27.X. - 02.XI.2003 r.
  Wyświetleń: 1618
 2092. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1614
 2093. Przetarg na zakup komputerów na potrzeby Powiatowego Zarządu Oświaty w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim
  Wyświetleń: 1612
 2094. Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2004 r. dotyczące wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz gminy Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1611
 2095. Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1608
 2096. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Udzielenie i obsługa kredytów złotowych
  Wyświetleń: 1607
 2097. Zapowiedź XXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1606
 2098. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1606
 2099. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - na 18 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1605
 2100. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.6.2015, Śr.6341.2.9.6.2015,) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1605
 2101. Ogłoszenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 lipca 2003 r.
  Wyświetleń: 1602
 2102. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.2.2013, Śr.6341.2.15.2.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Matel Adam Matuszek w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1602
 2103. Ogłoszenie o przetargu z dnia 22 czerwca 2004 r. na założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1601
 2104. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu: „ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO” ...
  Wyświetleń: 1600
 2105. Ogłoszenie z dnia 08 grudnia 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. zamówienia na modernizację ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Kędzierzyna-Koźla.
  Wyświetleń: 1600
 2106. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 26 lipca do 1 sierpnia 2004 roku
  Wyświetleń: 1597
 2107. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1595
 2108. I przetarg ustny nieograniczony (zamieszczony 17 marca 2005) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu, położonej w Sławięcicach
  Wyświetleń: 1592
 2109. Uchwały wraz z załącznikami z IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1591
 2110. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
  Wyświetleń: 1591
 2111. Zawiadomienie (Śr.6341.4.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Clima Solutions s.c. Aleksander Kwiecień w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1591
 2112. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (Śr.6341.2.19.1.2015) dla ETP Spółka Akcyjna
  Wyświetleń: 1591
 2113. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1590
 2114. BA.6743.1.74.2016
  Wyświetleń: 1587
 2115. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1587
 2116. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 12 maja 2004 roku - dotyczy założenia numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Pawłowiczki i założenia numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1586
 2117. UCHWAŁA Nr XLIII/274/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 lipca 2010 roku
  Wyświetleń: 1586
 2118. Komisja Prawna - doraźna - protokoły 1,2,3,5,7
  Wyświetleń: 1585
 2119. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ŚWIADCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: ZADANIE A-UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ZADANIE B-UBEZPIECZENIA MIENIA, ZADANIE C-UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
  Wyświetleń: 1585
 2120. Zapowiedzi wydarzeń 20 - 26 października 2003 roku
  Wyświetleń: 1585
 2121. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 1585
 2122. Strategia rozwoju oświaty 2016-2022
  Wyświetleń: 1584
 2123. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 09 do 15 lutego 2004
  Wyświetleń: 1584
 2124. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej B
  Wyświetleń: 1583
 2125. Informacja o Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1582
 2126. Ogłoszenie z dnia 26 lutego 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego inwestycji
  Wyświetleń: 1582
 2127. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 12 do 18 stycznia 2004 r.
  Wyświetleń: 1582
 2128. Adres, informacje ogólne
  Wyświetleń: 1579
 2129. Ogłoszenie Wydzialu Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 1578
 2130. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2004 roku o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1576
 2131. Ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2005 roku - rokowania po drugim przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1576
 2132. Wspólne dyżury radnych LISTOPAD 2003
  Wyświetleń: 1576
 2133. informacja o pozwoleniu na budowę nr BA.6740.1.112.2017 dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 1574
 2134. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 31 sierpnia 2005 r. o przetargu
  Wyświetleń: 1574
 2135. Zapowiedzi wydarzeń 01-07 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1570
 2136. Zawiadomienie (Śr.6341.1.23.1.2015, Śr. 6341.2.18.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1567
 2137. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1565
 2138. Ogłoszenie z dnia 02 lipca 2009 roku z Wydziału Gospodarczego o zamówieniu - Przebudowa i remont parteru wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1
  Wyświetleń: 1563
 2139. Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1562
 2140. Drugi nabór na wolne stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1561
 2141. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 1561
 2142. Obwieszczenie budowa drogi Większyce Wrzosowa
  Wyświetleń: 1557
 2143. 64 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
  Wyświetleń: 1556
 2144. I Sesja Rady Powiatu-protokół
  Wyświetleń: 1555
 2145. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1555
 2146. Nabór na wolne stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1552
 2147. Informacja o wydaniu na rzecz Gospodarstwa Rolnego decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - obora dla krów w miejscowości Kózki
  Wyświetleń: 1551
 2148. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 1551
 2149. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Pedagoga w Zespole ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźle
  Wyświetleń: 1548
 2150. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr 1-19-2016 w sprawie budowy instalacji dla EnergoAsh
  Wyświetleń: 1548
 2151. Zapowiedź XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1547
 2152. Zawiadomienie (Śr.6341.7.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Brenntag Polska Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1545
 2153. Zapowiedź XXXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1541
 2154. informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr BA.6740.1.20.2017 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1538
 2155. Zapowiedzi wydarzeń 10 - 16 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1538
 2156. Zawiadomienie (Śr.6341.2.17.6.2014, Śr.6341.1.26.5.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1538
 2157. Zapowiedź Sesji Rady Powiatu - na 12 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1537
 2158. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1537
 2159. Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1536
 2160. Ogłoszenie z 26 lutego 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę tuczarni świń w Przewozie
  Wyświetleń: 1535
 2161. Ogłoszenie o przetargu na remont cząstkowy nawierzchni drogowych - lipiec 2005
  Wyświetleń: 1532
 2162. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 maja 2005 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: adaptacja przychodni przeciwgruźliczej na pomieszczenia biurowe wydziałów Starostwa
  Wyświetleń: 1530
 2163. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12 maja 2005 r. na opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienie numerycznych baz danych map ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1529
 2164. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 13 do 19 wrzesnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1529
 2165. Ogłoszenie z dnia 06-10-2016r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie (...)
  Wyświetleń: 1528
 2166. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie "Projektu stałej organizacji ruchu i oznakowania na wyznaczenie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów w strefie płatnego parkowania, w tym stanowiska przeznaczone na postój pojazdów...."
  Wyświetleń: 1523
 2167. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1523
 2168. Zawiadomienie (Śr.6341.2.3.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GROTRANS
  Wyświetleń: 1523
 2169. Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1522
 2170. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.1.22.4.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1518
 2171. Ogłoszenie z dnia 26 listopada 2004 r. dotyczy II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu
  Wyświetleń: 1516
 2172. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji z dnia 7 września 2005 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1514
 2173. Uchwały wraz z załącznikami z XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 września 2016 roku
  Wyświetleń: 1514
 2174. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Kobylice, Landzmierz
  Wyświetleń: 1514
 2175. Zapowiedzi wydarzeń 28.VII – 03.VIII.2003 r.
  Wyświetleń: 1514
 2176. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę BA.6740.5.24.2017
  Wyświetleń: 1513
 2177. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1511
 2178. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 8 do 14 marca 2004 r.
  Wyświetleń: 1510
 2179. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu 15 - 21 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1510
 2180. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1509
 2181. Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego wraz z przebudową i modernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Judyma 5
  Wyświetleń: 1508
 2182. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 1507
 2183. Zapowiedź XXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1507
 2184. Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1506
 2185. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pedagoga w Zespole ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1504
 2186. WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia - ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2004 r.
  Wyświetleń: 1504
 2187. Zapowiedzi wydarzeń 08-14 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1502
 2188. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.1.21.4.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1501
 2189. KOMISJA BUDŻETU
  Wyświetleń: 1500
 2190. Zapowiedź XXXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1499
 2191. Ogłoszenie z dnia 7 grudnia 2004 roku o przetargu nieograniczonym na dostawę prasy na rok 2005
  Wyświetleń: 1498
 2192. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.2.2015, Śr.6341.2.2.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1497
 2193. BA.6743.1.95.2018
  Wyświetleń: 1495
 2194. BA.6743.1.168.2017
  Wyświetleń: 1492
 2195. Wyjazdy i szkolenia Starosty wrzesień / październik 2003 r.
  Wyświetleń: 1492
 2196. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1491
 2197. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 13 do 19 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1489
 2198. Zawiadomienie (Śr.6341.2.17.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółka PCC Energetyka Blachownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1489
 2199. Ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2005 roku - rokowania po trzecim przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1488
 2200. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 28 czerwca do 4 lipca 2004 r.
  Wyświetleń: 1488
 2201. Ogłoszenie z dnia 12 września 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na wymianę nawierzchni na mostach i wiadukcie
  Wyświetleń: 1486
 2202. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1486
 2203. Ogłoszenie z dnia 15 grudnia z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność SKARBU PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1485
 2204. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 16 do 22 lutego 2004 roku
  Wyświetleń: 1485
 2205. Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2004 r. dotyczy przetargu na tablice rejestracyjne 2005 – 2006 r. dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1484
 2206. Uchwały wraz z załącznikami z XIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1484
 2207. Ogłoszenie z dnia 30 września 2005 r. z Wydziału Gospodarczego dot. zamówienia na zakup paliwa i olejów dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 1483
 2208. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 26 kwietnia do 2 maja 2004 r.
  Wyświetleń: 1482
 2209. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1481
 2210. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 1481
 2211. Grudniowe zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 8 do 14 grudnia 2003 roku
  Wyświetleń: 1478
 2212. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.62.3.1.2016, Śr.6341.1.3.1.2016)) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Powiatowi Strzeleckiemu na wykonanie urządzen wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1478
 2213. Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1476
 2214. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26-08-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 1476
 2215. Zawiadomienie(Śr.6341.1.16.1.2015) o wszczęciu postepowania wodnoprawnego Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Zabrzu
  Wyświetleń: 1476
 2216. Zawiadomienie (Śr.6223-54/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Polskie Młyny S.A. w Warszawie
  Wyświetleń: 1474
 2217. BA.6743.6.20.2017
  Wyświetleń: 1468
 2218. Zapowiedzi wydarzeń od 29 września do 5 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1468
 2219. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1467
 2220. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13-09-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 1463
 2221. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.14.1.2016) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 28.02.2014 r. i udzielenia pozwolenia na wykonanie obiektów energetyki wodnej- małej elektrowni wodnej (dz.1121 obręb Bierawa)
  Wyświetleń: 1463
 2222. Zmiana i ustalenie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1463
 2223. informacja o wydaniu decyzji 1/145/2016 o pozwoleniu na budowę dla SILEKOL Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1462
 2224. Zawiadomienie (Śr.6341.9.1.2015) o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Eleonora Majnusz Ubój Zwierząt i Sprzedaż Półtusz
  Wyświetleń: 1462
 2225. Grudniowe zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 15 do 21 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1460
 2226. Zapowiedź XLVII Sesji Rady Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1460
 2227. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1459
 2228. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1457
 2229. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Kędzierzyna - Koźla w
  Wyświetleń: 1457
 2230. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 31 maja do 6 czerwca br.
  Wyświetleń: 1457
 2231. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu 18 - 24 sierpnia 2003
  Wyświetleń: 1456
 2232. Ogłoszenie z Wydziału Gospodarczego z dnia 5 września 2005 r. dot. adaptacji części nieruchomości położonej przy ul. Skarbowej 3e w K-K
  Wyświetleń: 1455
 2233. 22 grudnia 2003 r. - godziny pracy Starostwa w okresie świątecznym
  Wyświetleń: 1454
 2234. Informacja Starosty o wywieszeniu wykazów z dnia 12 maja 2005 r.
  Wyświetleń: 1453
 2235. Uchwały wraz z załącznikami z XLVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1452
 2236. Ważne zmiany w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1449
 2237. Zawiadomienie (Śr.6341.1.6.1.2015, Śr.6341.2.6.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1449
 2238. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1448
 2239. Zapowiedzi wydarzeń na bieżący tydzień
  Wyświetleń: 1446
 2240. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 22 do 28 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1442
 2241. Nabór na Sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1440
 2242. Zapowiedź XXXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1440
 2243. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.6.4.2016, Śr.6341.2.5.4.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla EnergoAsh Południe Spółka z o.o. w K-Koźlu, ul.Szkolna 15 na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1436
 2244. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 19 do 25 stycznia 2004 roku
  Wyświetleń: 1434
 2245. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.1.1.2016) w sprawie udzielenia spółce Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1432
 2246. informacja o wydaniu decyzji nr 1/71/2016 o zmianie pozwlenia na budowę dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 1428
 2247. Informacja Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2005 r. o wywieszeniu informacji o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1428
 2248. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 23 do 29 lutego 2004 r.
  Wyświetleń: 1428
 2249. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic obręb Koźle ul. Sucharskiego
  Wyświetleń: 1428
 2250. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.9.5.2016, Śr.6341.2.8.5.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Sławomira Zdon na wykonanie obiektów energetyki wodnej i korzystanie z wód do celów energetycznych rzeki Kłodnicy
  Wyświetleń: 1428
 2251. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 1427
 2252. Wyniki wstępnej selekcji na wolne stanowisko w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu - inspektora ds. przetargów
  Wyświetleń: 1426
 2253. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08-06-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zad. pn. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i jedn. organizacyjnych, mienia, pojazdów i jedn. pływających
  Wyświetleń: 1425
 2254. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 maja 2005 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1425
 2255. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.2.23.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Bierawa na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wód podziemnych
  Wyświetleń: 1425
 2256. Uchwały wraz z załącznikami z XIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku
  Wyświetleń: 1424
 2257. Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1423
 2258. Zapowiedzi wydarzeń 03 - 09 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1422
 2259. Informacja OŚ-Marszałek dec.nr 2/20/2016
  Wyświetleń: 1418
 2260. Ogłoszenie o przetargu z 12 listopada 2003 r. - II LO
  Wyświetleń: 1418
 2261. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa z dnia 16 czerwca 2005 roku - umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie wniosku złożonego przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A. ul. Chemików 7 Płock
  Wyświetleń: 1418
 2262. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 1417
 2263. Ogłoszenie z dnia 13 maja 2005 r. o zamieszczeniu w opublicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia budowę inwestycji dla HERMANN RINNEN Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1417
 2264. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.2.25.1.2015) w sprawie udzielenia Gminie Pawłowiczki pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do Potoku Jakubowickiego w km 6+370
  Wyświetleń: 1417
 2265. LUTY 2004 - wspólne dyżury radnych powiatowych i miejskich
  Wyświetleń: 1415
 2266. informacja o zmianie pozwolenia na budowę BA.6740.1.221.2016
  Wyświetleń: 1414
 2267. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.1.24.2.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Kędzierzyn z siedzibą w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1414
 2268. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1410
 2269. Uchwała Zarządu Powiatu K-K w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu K-K w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności...
  Wyświetleń: 1407
 2270. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego z dnia 10 lutego 2004
  Wyświetleń: 1406
 2271. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Psychologa w Zespole ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1404
 2272. Ogłoszenia z dnia 12 maja 2005 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1402
 2273. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy-Dziergowice
  Wyświetleń: 1401
 2274. Nabór na wolne stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1399
 2275. BA.6743.1.9.2018
  Wyświetleń: 1398
 2276. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2015, Śr.6341.2.7.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1396
 2277. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 5 sierpnia 2005 r. o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1394
 2278. Uchwały wraz z załącznikami z XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 1394
 2279. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 29 grudnia 2003 r. na opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego
  Wyświetleń: 1391
 2280. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę, nr 1/6/2016 pomieszczeń magazynowych w kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Strzeleckiej 17
  Wyświetleń: 1388
 2281. Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2006 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
  Wyświetleń: 1388
 2282. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6320.1.1.2016) w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej - studnia R wodociągu grupowego "Korzonek"
  Wyświetleń: 1385
 2283. obwieszczenie ul.Wrzosowa Większyce
  Wyświetleń: 1384
 2284. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.1.2015, Śr.6341.2.10.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Zakrzowie
  Wyświetleń: 1380
 2285. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu 14-20 lipca 2003 r.
  Wyświetleń: 1378
 2286. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1377
 2287. BA.6743.2.38.2017
  Wyświetleń: 1374
 2288. Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie -Koźlu
  Wyświetleń: 1372
 2289. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.1.7.1.2016, Śr.6341.2.6.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Zarządowi Dróg Wojewódzkich na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1372
 2290. BA.6743.1.202.2017
  Wyświetleń: 1370
 2291. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dec. administracyjnej - budowa nowej elektrociepłowni
  Wyświetleń: 1370
 2292. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Psychologa w Zespole ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1370
 2293. ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ W BIEŻĄCYM TYGODNIU OD 6 DO 12 PAŹDZIERNIKA 2003 R.
  Wyświetleń: 1370
 2294. Ogłoszenie z dnia 30 września 2005 r. z Wydziału Gospodarczego dot. zamówienia na adaptację części nieruchomości położonej przy ul. Skarbowej 3 e na zaplecze bazy Wydziału Infrastruktury Drogowej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1368
 2295. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 5 sierpnia 2005 r. o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni typu „sandwich” dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1368
 2296. BA.6743.2.50.2017
  Wyświetleń: 1367
 2297. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 1367
 2298. Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1367
 2299. Uchwały wraz z załącznikami z XVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1366
 2300. BA.6743.1.4.2018
  Wyświetleń: 1362
 2301. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 14 do 20 czerwca 2004 r.
  Wyświetleń: 1360
 2302. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.13.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKN Orlen S.A. na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1360
 2303. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.1.7.1.2016, Śr.6341.2.7.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Spółce Kofama Koźle Spółka Akcyjna szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1360
 2304. Informacja Starosty o wywieszeniu wykazu z dnia 12 maja 2005 r.
  Wyświetleń: 1357
 2305. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 26 stycznia do 1 lutego 2004 r.
  Wyświetleń: 1357
 2306. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.13.1.2016, Śr.6341.2.12.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na wykonanie urządzen wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1354
 2307. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 czerwca 2005 roku o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność SKARBU PAŃSTWA przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1353
 2308. informacja o wydaniu pozwolenia nr 1/66/2016 na rozbudowę zakładu produkcyjnego Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1352
 2309. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 2 listopada 2005 r. dot. przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na remont pokładu mostu na rzece Odrze w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa
  Wyświetleń: 1351
 2310. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Brenntag Polska Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1350
 2311. IV kadencja
  Wyświetleń: 1348
 2312. Nabór na zaoczne uzupełniające studia magisterskie - oferta Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1347
 2313. Zapowiedź XXXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1347
 2314. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1346
 2315. BA.6743.2.41.2017
  Wyświetleń: 1345
 2316. BA.6743.2.43.2017
  Wyświetleń: 1345
 2317. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1342
 2318. Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap I
  Wyświetleń: 1340
 2319. Ogłoszenie z dnia 23 maja 2005 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku VFT POLAND Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1334
 2320. Uchwały wraz z załącznikami z XXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1332
 2321. Ogłoszenie z dnia 20 maja 2005 r. z PPPP - dotyczy przetargu nieograniczonego na modernizację I piętra budynku internatu przy ul. Skarbowej 4
  Wyświetleń: 1325
 2322. Uchwały wraz z załącznikami z XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 01 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 1323
 2323. Ogłoszenie z dnia 25 października 2005 r. o naborze na wolne stanowisko inspektora do spraw przetargów
  Wyświetleń: 1321
 2324. Nabór na wolne stanowisko Inf