Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
148575131805153792137410177463108477000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161454155246192185178053162322134513140043112722138698171849147894137098
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99197107364152447127112144849155174156677151948142514164510153168176623
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8612286814735026879777118804629123710416110152311207810902599413
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
432254292046479430925218053848671144863662043680806280474304
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0033988554587793584119331121729103473111404138015
 1. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 131442
 2. Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 84049
 3. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 81126
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 77318
 5. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 66943
 6. Ogłoszenia, konkursy, zadania publiczne
  Wyświetleń: 61721
 7. BIP - strona główna
  Wyświetleń: 47000
 8. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości G/B
  Wyświetleń: 44015
 9. Przetargi, sprzedaż, dzierżawa, oddanie w najem
  Wyświetleń: 41378
 10. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 33085
 11. Informacje o zgłoszeniach budowy
  Wyświetleń: 27634
 12. Budownictwo i Architektura
  Wyświetleń: 27507
 13. Wydział Budownictwa i Architektury G/B
  Wyświetleń: 23476
 14. Zapowiedź Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 22349
 15. Wydziały Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 21623
 16. Przetargi, zawiadomienia, informacje do dnia 2011-06-07
  Wyświetleń: 20902
 17. Karty usług i druki wniosków z Wydziału Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 20368
 18. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 19963
 19. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia G/B
  Wyświetleń: 18832
 20. Powiatowy Rzecznik Konsumentów / Inspektor do spraw Prawnych G/B
  Wyświetleń: 18269
 21. Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 17634
 22. Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 16326
 23. Przyjęcia stron
  Wyświetleń: 16193
 24. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 15147
 25. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 15093
 26. Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 14757
 27. Geodezja ogłoszenia
  Wyświetleń: 14342
 28. Wydział Finansowo - Budżetowy G/B
  Wyświetleń: 13868
 29. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim
  Wyświetleń: 13781
 30. Wydział Promocji G/B
  Wyświetleń: 13494
 31. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 12969
 32. Dom Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 12884
 33. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2014
  Wyświetleń: 12808
 34. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 12646
 35. Ważne komunikaty
  Wyświetleń: 12538
 36. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 12429
 37. Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety - Prowincja Nyska
  Wyświetleń: 12051
 38. Rejestry stowarzyszeń i fundacje oraz promocja
  Wyświetleń: 11536
 39. Oświadczenia majątkowe 2003
  Wyświetleń: 11318
 40. Dom Dziecka
  Wyświetleń: 11214
 41. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 11029
 42. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 10803
 43. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 10757
 44. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 10707
 45. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 10705
 46. Protokoły z Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 10269
 47. Komunikacja i Transport
  Wyświetleń: 10256
 48. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
  Wyświetleń: 10158
 49. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9939
 50. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 9808
 51. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 9759
 52. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 9435
 53. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 9151
 54. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 9097
 55. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8988
 56. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 8864
 57. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 8861
 58. Terminy narad koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 8639
 59. Powiatowy Konserwator Zabytków G/B
  Wyświetleń: 8637
 60. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2010
  Wyświetleń: 8577
 61. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 8570
 62. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 8509
 63. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 8466
 64. Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski
  Wyświetleń: 8452
 65. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8422
 66. Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 8390
 67. Sposoby i zasady udostępniania informacji publicznej
  Wyświetleń: 8385
 68. Oświadczenia majątkowe 2014 - za rok 2013
  Wyświetleń: 8365
 69. Oświadczenia majątkowe 2014 - koniec kadencji
  Wyświetleń: 8339
 70. Plany Pracy i Kontroli Komisji
  Wyświetleń: 8304
 71. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej prac Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 8272
 72. Oświadczenia majątkowe 2015 - za rok 2014
  Wyświetleń: 8256
 73. Budżet Powiatu 2006
  Wyświetleń: 8251
 74. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7981
 75. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7957
 76. Zadania publiczne Powiatu
  Wyświetleń: 7922
 77. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 7854
 78. Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 7779
 79. Strategia Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 7655
 80. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 7603
 81. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 7559
 82. Zapowiedzi Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 7553
 83. Regulamin Organizacyjny i Schemat Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 7493
 84. Oświadczenia majątkowe 2013 - za rok 2012
  Wyświetleń: 7465
 85. Orzekanie o niepełnosprawności - wnioski
  Wyświetleń: 7441
 86. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 7405
 87. Powiatowy Zespół Oświaty
  Wyświetleń: 7364
 88. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 7349
 89. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
  Wyświetleń: 7343
 90. Ciężar publiczny
  Wyświetleń: 7304
 91. II Liceum Ogólnokształcące
  Wyświetleń: 7215
 92. Budżet 2014
  Wyświetleń: 7212
 93. Wydział Komunikacji i Transportu B - old
  Wyświetleń: 7172
 94. Statut Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 7146
 95. Dług publiczny
  Wyświetleń: 7095
 96. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
  Wyświetleń: 7087
 97. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 7053
 98. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności G/B
  Wyświetleń: 6951
 99. Mienie powiatu
  Wyświetleń: 6847
 100. Plan Pracy Rady Powiatu
  Wyświetleń: 6835
 101. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 6781
 102. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 6757
 103. Budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2004 rok
  Wyświetleń: 6754
 104. Sekretarz Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 6745
 105. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 6696
 106. Petycje
  Wyświetleń: 6659
 107. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 6643
 108. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6639
 109. Protokoły z Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 6637
 110. Budżet 2011
  Wyświetleń: 6632
 111. Wydział Zamówień Publicznych i Administracji G/B
  Wyświetleń: 6615
 112. Budżet 2010
  Wyświetleń: 6609
 113. Budżet 2013
  Wyświetleń: 6577
 114. Budżet Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 6536
 115. Ochrona zabytków - wnioski, informacje (wersja archiwalna)
  Wyświetleń: 6528
 116. Druki i informacje dotyczące realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 6495
 117. Zespół Szkół Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 6479
 118. Budżet 2016 rok
  Wyświetleń: 6456
 119. Budżet 2009
  Wyświetleń: 6410
 120. Budżet 2007
  Wyświetleń: 6394
 121. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
  Wyświetleń: 6358
 122. Zapowiedzi Komisji Rady Powiatu - IV kadencja
  Wyświetleń: 6287
 123. Oświadczenia majątkowe składane w 2017
  Wyświetleń: 6264
 124. Skarbnik Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 6238
 125. Zawartość Archiwum Starostwa
  Wyświetleń: 6234
 126. Budżet 2012
  Wyświetleń: 6205
 127. Budżet Powiatu 2005
  Wyświetleń: 6167
 128. Budżet 2008
  Wyświetleń: 6129
 129. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2006
  Wyświetleń: 6126
 130. Protokoły z Komisji
  Wyświetleń: 6115
 131. Zespół Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 6092
 132. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 6081
 133. Protokoły z Komisji IV kadencja
  Wyświetleń: 5941
 134. Wydział Oświaty
  Wyświetleń: 5783
 135. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 5734
 136. Ochrona Danych Osobowych, Inspektor Ochrony Danych, Klauzule informacyjne RODO, Cyberbezpieczeństwo-zgłaszanie incydentów
  Wyświetleń: 5725
 137. Budżet 2015
  Wyświetleń: 5696
 138. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 5625
 139. Oświadczenia majątkowe 2014 - początek kadencji
  Wyświetleń: 5611
 140. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 5568
 141. Oświadczenia majątkowe składane w 2016
  Wyświetleń: 5529
 142. Bursa Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 5468
 143. Obsługa osób niesłyszących
  Wyświetleń: 5427
 144. Oświata
  Wyświetleń: 5416
 145. Komisja Edukacji i Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 5355
 146. Nieodpłatna pomoc prawna 2016
  Wyświetleń: 5302
 147. Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli G/B
  Wyświetleń: 5288
 148. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 5269
 149. Wydział Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 5221
 150. Oświadczenia majątkowe radnych 2014
  Wyświetleń: 5091
 151. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 5002
 152. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 4986
 153. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 4923
 154. Zespół ds. Kadr i Płac G/B
  Wyświetleń: 4859
 155. Protokoły z Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 4754
 156. Zestawienie roczne posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 2014 roku
  Wyświetleń: 4668
 157. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, II Crossduathlon Śródmieście
  Wyświetleń: 4661
 158. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 4598
 159. Zarządzenia Starosty 2014r.
  Wyświetleń: 4586
 160. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 4558
 161. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 4517
 162. Ognisko Artystyczne
  Wyświetleń: 4497
 163. Protokoły z Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 4459
 164. Powiatowy Program Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
  Wyświetleń: 4452
 165. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 4437
 166. Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 4430
 167. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 4401
 168. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 4388
 169. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  Wyświetleń: 4301
 170. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 4276
 171. Inspektor BHP B
  Wyświetleń: 4222
 172. Ogłoszenie o wydaniu decyzji ustalającej wyskokość odszkodowania, Al. Jana Pawła II, Kędzierzyn.
  Wyświetleń: 4189
 173. Zarządzenia Starosty 2015r.
  Wyświetleń: 4109
 174. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 4096
 175. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 4074
 176. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - usunąć
  Wyświetleń: 4052
 177. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 3987
 178. Plan postępowań 2017r.
  Wyświetleń: 3977
 179. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zrid
  Wyświetleń: 3968
 180. Radca Prawny G/B
  Wyświetleń: 3931
 181. 8. Józef Gisman - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3920
 182. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 3905
 183. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 3896
 184. SPZOZ Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej - połączony z SPZOZ
  Wyświetleń: 3871
 185. Budżet 2017 rok
  Wyświetleń: 3869
 186. BA.6740.1.349.2016
  Wyświetleń: 3859
 187. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3850
 188. BA.6743.5.36.2017
  Wyświetleń: 3842
 189. BA.6743.6.35.2016
  Wyświetleń: 3835
 190. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 3827
 191. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencji
  Wyświetleń: 3822
 192. BA.6743.2.49.2015
  Wyświetleń: 3821
 193. Oświadczenia majątkowe składane w 2018
  Wyświetleń: 3757
 194. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 3750
 195. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 3736
 196. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 3716
 197. BA.6743.5.21.2017
  Wyświetleń: 3705
 198. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego V kadencji
  Wyświetleń: 3691
 199. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3671
 200. Oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu
  Wyświetleń: 3667
 201. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencja
  Wyświetleń: 3667
 202. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 3657
 203. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia
  Wyświetleń: 3636
 204. KOMISJA REWIZYJNA - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 3629
 205. Starosta Powiatu
  Wyświetleń: 3621
 206. Zawiadomienie (Śr. 6341.6.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Michalec Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 3581
 207. Protokoły z Komisji V kadencja
  Wyświetleń: 3558
 208. Oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu 2014
  Wyświetleń: 3552
 209. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3539
 210. Konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 3525
 211. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3525
 212. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 3497
 213. Zapowiedzi Komisji Rady Powiatu - V kadencja
  Wyświetleń: 3497
 214. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów garnicznych - Bierawa, o. Brzeźce
  Wyświetleń: 3490
 215. Zawiadomienie(Śr.6341.1.15.1.2015) o wszczęciu postepowania wodnoprawnego Górnosląskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Zabrzu
  Wyświetleń: 3475
 216. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencja
  Wyświetleń: 3446
 217. test
  Wyświetleń: 3428
 218. Rzecznik Prasowy B
  Wyświetleń: 3420
 219. Bezpłatne profilaktyczne badania przesiewowe
  Wyświetleń: 3418
 220. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3409
 221. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3393
 222. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3388
 223. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3388
 224. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty)
  Wyświetleń: 3384
 225. Kędzierzyńsko - Kozielski System Informacji o Terenie
  Wyświetleń: 3359
 226. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencji
  Wyświetleń: 3358
 227. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w K-Koźlu
  Wyświetleń: 3354
 228. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, II Bieg Pamięci Powstań Śląskich
  Wyświetleń: 3345
 229. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3342
 230. Konkurs - Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  Wyświetleń: 3326
 231. Rada Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego - II kadencja
  Wyświetleń: 3312
 232. Wicestarosta Powiatu
  Wyświetleń: 3308
 233. Wykaz rzeczy znalezionych 2015 rok
  Wyświetleń: 3305
 234. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 3300
 235. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 3296
 236. Mirosław Borzym
  Wyświetleń: 3288
 237. Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 3286
 238. Zbiór aktów prawa miejscowego.
  Wyświetleń: 3265
 239. Wykaz rzeczy znalezionych 2017 rok
  Wyświetleń: 3244
 240. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 3243
 241. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 3238
 242. Komisja Edukacji i Promocji
  Wyświetleń: 3235
 243. Rejestracja zwierząt chronionych do 31 października br.
  Wyświetleń: 3234
 244. Powiatowy Program Wspierania Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 3233
 245. Andrzej Krebs
  Wyświetleń: 3230
 246. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 3221
 247. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3212
 248. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 3209
 249. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2016 roku
  Wyświetleń: 3208
 250. KOMISJA BUDŻETU - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 3182
 251. Zmiana siedziby PPPP
  Wyświetleń: 3177
 252. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 3150
 253. Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 3146
 254. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
  Wyświetleń: 3133
 255. Konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
  Wyświetleń: 3115
 256. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3100
 257. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 3089
 258. Jadwiga Mroczko
  Wyświetleń: 3088
 259. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 3084
 260. Anna Białek
  Wyświetleń: 3067
 261. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 3067
 262. Wykaz rzeczy znalezionych 2016 rok
  Wyświetleń: 3063
 263. Karty usług, pozwolenia, wnioski do pobrania, formularze z Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 3056
 264. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, Diody nie są takie złe – powiatowa akcja ekologicznej świadomości
  Wyświetleń: 3045
 265. Marta Szydłowska
  Wyświetleń: 3037
 266. Wydział Ogólno - Organizacyjny - do usunięcia
  Wyświetleń: 3035
 267. Zapraszamy wszystkich chętnych na studia w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 3035
 268. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 3034
 269. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 3033
 270. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3032
 271. 22. Marek Piątek - Radny
  Wyświetleń: 3015
 272. Józef Gisman
  Wyświetleń: 3012
 273. 20. Marta Szydłowska - Radna
  Wyświetleń: 3004
 274. Dariusz Szymański
  Wyświetleń: 3003
 275. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3002
 276. 21. Dariusz Szymański - Radny
  Wyświetleń: 2993
 277. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 2992
 278. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencji
  Wyświetleń: 2983
 279. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2979
 280. Konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  Wyświetleń: 2971
 281. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 2967
 282. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju - Projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywa do 2030 r.)
  Wyświetleń: 2958
 283. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencji
  Wyświetleń: 2957
 284. BA.6743.1.88.2016
  Wyświetleń: 2956
 285. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 2947
 286. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2943
 287. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2930
 288. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 2928
 289. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Geodety powiatowego
  Wyświetleń: 2926
 290. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2918
 291. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 2899
 292. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Koordynatora Projektu PO KL 2007-2013
  Wyświetleń: 2895
 293. Marek Piątek
  Wyświetleń: 2892
 294. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka
  Wyświetleń: 2888
 295. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2882
 296. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2879
 297. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencji
  Wyświetleń: 2878
 298. Wydział Komunikacji i Transportu B
  Wyświetleń: 2875
 299. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.2.2012, Śr.6341.2.6.7.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2873
 300. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 2851
 301. Powiatowy Program Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 2848
 302. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2847
 303. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarczego
  Wyświetleń: 2842
 304. KOMISJA BUDŻETU
  Wyświetleń: 2833
 305. O rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy
  Wyświetleń: 2833
 306. Kontrola i Audyt
  Wyświetleń: 2830
 307. Bronisław Piróg
  Wyświetleń: 2824
 308. Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalajacej na wymianę kabla elektrycznego, Blachownia.
  Wyświetleń: 2819
 309. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21-11-2014r. na wykonanie dok. technicznej dla 2 zad. inwestycyjnych proj. zintegrowanego pn. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową modernizację 2 szpitali
  Wyświetleń: 2819
 310. Jak dobrze wybrac szkołę?
  Wyświetleń: 2818
 311. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Koordynatora Projektu PO KL 2007-2013
  Wyświetleń: 2817
 312. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka
  Wyświetleń: 2815
 313. BA.6743.6.17.2017
  Wyświetleń: 2813
 314. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2812
 315. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2812
 316. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2810
 317. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2807
 318. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2804
 319. Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2795
 320. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2793
 321. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 2789
 322. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2788
 323. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - o. Cisowa
  Wyświetleń: 2785
 324. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2783
 325. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Wyświetleń: 2783
 326. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencji
  Wyświetleń: 2783
 327. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2777
 328. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 2775
 329. Zawiadomienie (Śr.6224-46/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-MILPOL Krzysztof Miler
  Wyświetleń: 2775
 330. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.06.2012 na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2772
 331. Zarządzenia Starosty 2016r.
  Wyświetleń: 2772
 332. Leon Piecuch
  Wyświetleń: 2767
 333. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2766
 334. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 2764
 335. Katalog usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu wraz z możliwością pobrania druków wniosków, formularzy
  Wyświetleń: 2761
 336. Konrad Kucz
  Wyświetleń: 2761
 337. Projekt nowej strategii Powiatu – zapraszamy do konsultacji
  Wyświetleń: 2754
 338. BA.6743.2.9.2017
  Wyświetleń: 2752
 339. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 2751
 340. 15. Konrad Kucz - Radny
  Wyświetleń: 2749
 341. Informacja o naborze na stanowisko nauczyciela języka niemieckiego w Zespole Szkół Komorno
  Wyświetleń: 2749
 342. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 2748
 343. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 2739
 344. Zapowiedź III Sesji Rady Powiatu Kędzierzńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2737
 345. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Księgowego projektu PO KL 2007-2013
  Wyświetleń: 2735
 346. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2735
 347. Bohdan Górniak
  Wyświetleń: 2728
 348. Zawiadomienie (Śr.6341.5.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Ośrodek Szkolenia Kierowców Jazda Marcin Orlik
  Wyświetleń: 2721
 349. Zawiadomienie(Śr.6341.1.13.3.2013, Śr.6341.2.14.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Park Przemysłowy Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2721
 350. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2719
 351. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2016 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4
  Wyświetleń: 2719
 352. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2718
 353. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 2717
 354. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w celu poprawienia warunków zagospodarowania - ul. Roosevelta, K-Koźle
  Wyświetleń: 2717
 355. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 2715
 356. Wykaz nieruchomości do oddania w najem - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2715
 357. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2709
 358. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2018
  Wyświetleń: 2704
 359. Uchwały wraz z załącznikami z XXXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 2703
 360. Zawiadomienie (Śr.6341.1.1.1.2013 Śr.6341.2.1.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2701
 361. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2699
 362. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2698
 363. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Geodety powiatowego
  Wyświetleń: 2697
 364. Zawiadomienie (Śr.6341.2.12.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2696
 365. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.08.2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2687
 366. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia
  Wyświetleń: 2685
 367. 19. Bronisław Piróg - Radny
  Wyświetleń: 2684
 368. Zawiadomienie (Śr.6341.2.23.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Blacharstwo Lakiernictwo Mechanika Pojazdowa Kazimierz i Janusz Gajda
  Wyświetleń: 2683
 369. Henryk Mazur
  Wyświetleń: 2682
 370. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 2681
 371. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.2.2012, Śr.6341.2.7.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2680
 372. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gminie Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2669
 373. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarczego
  Wyświetleń: 2669
 374. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zastępcy Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2663
 375. Informacja z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 16.10.2007r. o decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego - Cukrownia CEREKIEW
  Wyświetleń: 2653
 376. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2650
 377. Zapowiedź XIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2646
 378. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Koordynatora Projektu PO KL 2007-2013
  Wyświetleń: 2645
 379. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Powiatu
  Wyświetleń: 2641
 380. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2641
 381. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 2636
 382. Zarządzenia Starosty 2017r.
  Wyświetleń: 2636
 383. Stefan Wałach
  Wyświetleń: 2633
 384. Zapowiedź XLV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2633
 385. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.2.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Rajnard Matejka, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2630
 386. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej, Dziergowice, Lubieszów, Bierawa.
  Wyświetleń: 2629
 387. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Raciborska 21A
  Wyświetleń: 2629
 388. 14. Andrzej Krebs - Radny
  Wyświetleń: 2621
 389. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2620
 390. Zawiadomienie (Śr.6341.11.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Robo Wash sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2618
 391. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2617
 392. 6. Bohdan Cieślik - Radny
  Wyświetleń: 2615
 393. Informacja o wynikach naboru do Powiatowego Zarządu Oświaty na wolne stanowiska księgowego
  Wyświetleń: 2610
 394. 5. Mirosław Borzym - Radny
  Wyświetleń: 2609
 395. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2609
 396. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany - o. Landzmierz
  Wyświetleń: 2609
 397. Informacja z otwarcia ofert w dniu 21-02-2017r. dot. zadania pn "Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu"
  Wyświetleń: 2607
 398. BA.6743.1.137.2015
  Wyświetleń: 2604
 399. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2018r.
  Wyświetleń: 2604
 400. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2603
 401. Wykaz nieruchomości do oddania w najem - o.Koźle
  Wyświetleń: 2603
 402. Zapowiedź III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2601
 403. 18. Leon Piecuch - Radny
  Wyświetleń: 2599
 404. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU
  Wyświetleń: 2598
 405. Zawiadomienie (Śr.6341.1.35.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - ERGO-MEW Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2597
 406. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Rzecznika Prasowego w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2595
 407. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta Domu Dziecka w Kedzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2593
 408. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej, Solarnia i Dziergowice.
  Wyświetleń: 2592
 409. 1. Teodor Bek - Przewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2591
 410. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.04.2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2589
 411. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarczego
  Wyświetleń: 2588
 412. Zawiadomienie (Śr.6341.13.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
  Wyświetleń: 2588
 413. Zawiadomienie (Śr.6341.2.21.2.2012, Śr.6341.1.39.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Karol Kania i Synowie sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2587
 414. Zapowiedź XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2586
 415. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2585
 416. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2584
 417. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty
  Wyświetleń: 2584
 418. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej pod wynajem
  Wyświetleń: 2579
 419. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Promocji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2579
 420. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 2578
 421. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, Raciborska 21A
  Wyświetleń: 2578
 422. Zapowiedź XVIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2577
 423. Zawiadomienie (Śr.6224-45/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2574
 424. Karty usług, pozwolenia, wnioski do pobrania, formularze z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 2572
 425. 11. Engelhard Harz - Radny
  Wyświetleń: 2569
 426. Zawiadomienie (Śr.6341.1.37.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - MAN-TRANS Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2568
 427. Zawiadomienie (Śr.6341.2.11.1.2012, Śr.6341.1.24.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2567
 428. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - o. Cisowa
  Wyświetleń: 2567
 429. Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2565
 430. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina K-Koźle, Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 2565
 431. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Księgowego projektu PO KL 2007-2013
  Wyświetleń: 2564
 432. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Promocji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2562
 433. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2561
 434. Zawiadomienie (Śr.6341.1.16.8.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Jerzy Wójcik, K-Koźle
  Wyświetleń: 2560
 435. Ogłoszenie z dnia 27-03-2015r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych (...)
  Wyświetleń: 2558
 436. Projekt Strategii Rozwoju Oświaty – zapraszamy do konsultacji
  Wyświetleń: 2558
 437. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia o.Dziergowice
  Wyświetleń: 2558
 438. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2557
 439. 16. Henryk Mazur - Radny
  Wyświetleń: 2556
 440. Zawiadomienie (Śr.6341.2.14.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Veolia Transport sp.z o.o. w Toruniu
  Wyświetleń: 2556
 441. Zestawienie roczne posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2556
 442. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 2555
 443. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2552
 444. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 2552
 445. Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2548
 446. Jak uzyskać pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 2548
 447. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty
  Wyświetleń: 2548
 448. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Myjnia samochodowa-Marcel K-Koźle
  Wyświetleń: 2548
 449. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, ul.Bławatków
  Wyświetleń: 2547
 450. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat -Gm. Cisek o.Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2544
 451. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencji
  Wyświetleń: 2544
 452. Zapowiedź X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2543
 453. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2541
 454. Zapowiedź XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2538
 455. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 04.06.2007r. na zadanie: Dostawa samochodu ciężarowego do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2537
 456. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaściciela nieruchomości przyległej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania, Grunwaldzka
  Wyświetleń: 2537
 457. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego do Powiatowego Zarządu Oświaty
  Wyświetleń: 2535
 458. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31-07-2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2534
 459. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2531
 460. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego księgowego w Powiatowym Zarządzie Dróg
  Wyświetleń: 2531
 461. Zawiadomienie (Śr.6223-18/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2531
 462. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2528
 463. Zawiadomienie (Śr.6223-30/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2527
 464. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty
  Wyświetleń: 2526
 465. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2525
 466. Bohdan Cieślik
  Wyświetleń: 2524
 467. Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15.
  Wyświetleń: 2524
 468. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy.
  Wyświetleń: 2524
 469. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2523
 470. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2523
 471. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Komunikacji
  Wyświetleń: 2522
 472. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - Gmina Bierawa, o. Brzeźce
  Wyświetleń: 2520
 473. Ogłoszenie o naborze na cztery wolne stanowiska młodszego referenta w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2519
 474. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy, Landzmierz 241/6
  Wyświetleń: 2519
 475. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z dnia 2008-01-15 - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2517
 476. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2515
 477. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 2515
 478. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2512
 479. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, Dziergowice dz. 2133.
  Wyświetleń: 2512
 480. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2511
 481. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2511
 482. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2508
 483. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2507
 484. Zapowiedź XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2507
 485. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Księgowego projektu PO KL 2007-2013
  Wyświetleń: 2506
 486. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 2505
 487. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2503
 488. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2502
 489. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej, Bierawa.
  Wyświetleń: 2502
 490. 9. Teobald Gocz - Radny
  Wyświetleń: 2500
 491. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Azoty
  Wyświetleń: 2498
 492. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2498
 493. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 28 września 2006r. na zadanie: Oznakowanie poziome dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2496
 494. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Wschód Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2496
 495. Ogłoszenie w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej 110kV, gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2492
 496. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2491
 497. Engelhard Harz
  Wyświetleń: 2489
 498. 23. Stefan Wałach - Radny
  Wyświetleń: 2488
 499. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym
  Wyświetleń: 2487
 500. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu
  Wyświetleń: 2487
 501. 17. Jadwiga Mroczko - Radna
  Wyświetleń: 2486
 502. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 2484
 503. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2483
 504. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2483
 505. Zawiadomienie(Śr.6341.2.1.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Tomasz Krupa
  Wyświetleń: 2483
 506. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2482
 507. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2482
 508. Zawiadomienie (Śr.6341.4.4.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku -Brenntag Polska sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2481
 509. Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.1.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Piotr Plewik, Siemianowicie Śląskie
  Wyświetleń: 2480
 510. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowego do Powiatowego Zarządu Oświaty
  Wyświetleń: 2478
 511. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Kedzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2478
 512. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś 1109/1
  Wyświetleń: 2477
 513. Zawiadomienie (Śr.6341.1.38.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2477
 514. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2476
 515. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z 03 września 2015 r. o podjęciu decyzji o wsparciu finansowym zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pt. „Diody nie są takie złe – powiatowa akcja ekologicznej świadomości”
  Wyświetleń: 2476
 516. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2473
 517. BA.6743.2.53.2018
  Wyświetleń: 2470
 518. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty
  Wyświetleń: 2470
 519. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2469
 520. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2467
 521. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2466
 522. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2464
 523. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na sprzedaż nieruchomości - Maciowakrze
  Wyświetleń: 2464
 524. Zapowiedź XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2464
 525. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - HAWE Telekom sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2463
 526. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie nowej nawierzchni - droga nr 1407 O Pawłowiczki ul. Korfantego (...)
  Wyświetleń: 2462
 527. Zapowiedź XLII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2462
 528. Oświadczenia majątkowe radnych składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2460
 529. Ogłoszenie o wyznaczeniu parkingu na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 14 listopada 2006r
  Wyświetleń: 2458
 530. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 2457
 531. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2457
 532. Plan postępowań 2018r.
  Wyświetleń: 2457
 533. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 2456
 534. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na wymianę kabla elektrycznego, Blachownia.
  Wyświetleń: 2456
 535. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, Chrósty
  Wyświetleń: 2455
 536. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  Wyświetleń: 2453
 537. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Zielona 17/10
  Wyświetleń: 2453
 538. Zawiadomienie (Śr.6223-31/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2452
 539. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - Gmina Bierawa, o. Brzeźce
  Wyświetleń: 2450
 540. Zawiadomienie (Śr.6341.2.1.1/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - PL - Bitunowa
  Wyświetleń: 2449
 541. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2448
 542. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem - ul. Piastowska 15, Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2448
 543. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2448
 544. Zawiadomienie (Śr.7645-4/2010) o wydanej decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Südzucker Polska
  Wyświetleń: 2446
 545. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2444
 546. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30-04-2014r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2444
 547. Zapowiedź XVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2444
 548. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej pod wynajem na cele mieszkaniowe w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy, Dębowa
  Wyświetleń: 2443
 549. Informacje i usługi przyjazne obywatelom - OBYWATEL.GOV.PL
  Wyświetleń: 2442
 550. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem ruchomości - kiosk Pl. Wolności
  Wyświetleń: 2441
 551. 10. Krzysztof Gudejko - Radny
  Wyświetleń: 2440
 552. Zawiadomienie (Śr.6341.1.36.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2440
 553. Piotr Girt
  Wyświetleń: 2438
 554. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś, Raciborska 21A/3
  Wyświetleń: 2436
 555. Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalającej na przeprowadzenie rurociągu - Gmina K-Koźle
  Wyświetleń: 2436
 556. BA.6743.1.151.2015
  Wyświetleń: 2435
 557. Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2433
 558. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2433
 559. Ogłoszenie z dnia 30-09-2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2433
 560. BA.6743.1.135.2015
  Wyświetleń: 2431
 561. informacja o wydaniu decyzji nr BA.6740.1.383.2016 o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodnicy
  Wyświetleń: 2431
 562. Krzysztof Gudejko
  Wyświetleń: 2431
 563. Teodor Bek
  Wyświetleń: 2431
 564. Ogłoszenie z dnia 05-08-2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Wymiana instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej
  Wyświetleń: 2430
 565. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-przełożenie koryta rzeki Kłodnicy
  Wyświetleń: 2429
 566. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Azoty, Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2427
 567. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego księgowego w Powiatowym Zarządzie Dróg
  Wyświetleń: 2427
 568. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Orkana 14
  Wyświetleń: 2426
 569. Zawiadomienie (Śr.6341.1.26.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2425
 570. BA.6740.1.92.2017
  Wyświetleń: 2424
 571. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Kędzierzyn, Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2424
 572. Zawiadomienie (Śr.6223-33/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2424
 573. Zawiadomienie (Śr.6341.8.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Veolia Transport sp.z o.o. w Toruniu
  Wyświetleń: 2424
 574. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia-Gmina Cisek, Gmina K-Koźle
  Wyświetleń: 2423
 575. Zapowiedź XXXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2422
 576. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 2421
 577. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2421
 578. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko kierownika administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2420
 579. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu przy ul. Damrota 30 - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2420
 580. Zarząd Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 2420
 581. Zawiadomienie (Śr.6223-58/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A.
  Wyświetleń: 2420
 582. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Geodety powiatowego
  Wyświetleń: 2418
 583. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2414
 584. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Piastowska 15, o. Koźle
  Wyświetleń: 2413
 585. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2412
 586. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2411
 587. Zawiadomienie (Śr.6341.1.22.2.2012, Śr.6341.2.9.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2411
 588. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 2409
 589. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2409
 590. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany ze spółką Karol Kania i Synowie
  Wyświetleń: 2409
 591. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2408
 592. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Gajowa 10
  Wyświetleń: 2407
 593. Zawiadomienie (Śr.6224-14/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2406
 594. obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws decyzji ZRiD - ul. Marynarska w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2404
 595. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 20 lipca 2006r. na remont nawierzchni z wymianą podbudowy
  Wyświetleń: 2404
 596. Nabór na wolne stanowisko Inspektora ds. Ochrony Zabytków w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2400
 597. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 2400
 598. 13. Władysław Koczubik - Radny
  Wyświetleń: 2398
 599. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, Kędzierzyn.
  Wyświetleń: 2398
 600. Zapowiedź XLIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2398
 601. Budżet 2018 rok
  Wyświetleń: 2397
 602. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22-08-2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2397
 603. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 2396
 604. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2396
 605. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2396
 606. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2392
 607. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 8 lutego 2006 r. dot. remontu pokładu drewnianego mostu na rzece Odrze droga nr 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 2389
 608. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2388
 609. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2388
 610. Powiatowy Rzecznik Konsumenta - do usunięcia
  Wyświetleń: 2388
 611. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2388
 612. Zawiadomienie (Śr.6223-43/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-EnergiaPro Spółka Akcyjna w Opolu
  Wyświetleń: 2385
 613. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2385
 614. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2384
 615. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, Koźle.
  Wyświetleń: 2384
 616. Zawiadomienie (Śr.6341.5.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Brenntag Polska sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2384
 617. Nieodpłatna pomoc prawna 2017
  Wyświetleń: 2383
 618. I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnośc Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej w Gminie Pawłowiczki, obręb Chrósty.
  Wyświetleń: 2382
 619. Informacja o kandydatach na wolne stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2382
 620. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2382
 621. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastęcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej, ul. Dąbrowszczaków 1 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2382
 622. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
  Wyświetleń: 2382
 623. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, Plac Wolności
  Wyświetleń: 2381
 624. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2380
 625. Informacja o zamiarze wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, zezwalającej na przeprowadzenie przewodów służących do przesyłania gazu - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2379
 626. Zawiadomienie (Śr.6223-32/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2378
 627. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2377
 628. Zawiadomienie (Śr.6223-3/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Urząd Miasta K-Koźle
  Wyświetleń: 2377
 629. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2377
 630. Informacja o kandydatach na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2376
 631. Władysław Koczubik
  Wyświetleń: 2376
 632. 7. Piotr Girt - Radny
  Wyświetleń: 2375
 633. Informacja o wydaniu na rzecz TAURON WYTWARZANIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach decyzji administracyjnej Nr 662/2012 o pozwoleniu na budowę bloku energetycznego
  Wyświetleń: 2374
 634. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-budowa mostu żelbetowego na cieku Gołka
  Wyświetleń: 2374
 635. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2373
 636. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Koźle
  Wyświetleń: 2371
 637. 2. Reinhold Lepiorz - I Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2370
 638. BA.6743.1.138.2015
  Wyświetleń: 2370
 639. Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalającej na przeprowadzenie kolektora
  Wyświetleń: 2369
 640. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2368
 641. Iformacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2367
 642. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2367
 643. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 3 lata, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Azoty.
  Wyświetleń: 2367
 644. Zapowiedź XLIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2367
 645. Zapowiedź XXXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2367
 646. Zespół Radców Prawnych
  Wyświetleń: 2367
 647. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2366
 648. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2366
 649. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii,Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2365
 650. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta administracyjnego w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2365
 651. Zawiadomienie (Śr.6341.1.41.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2364
 652. Zawiadomienie (Śr.6341.2.203.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2364
 653. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2363
 654. Zawiadomienie (Śr.6223-16/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Michalec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 2363
 655. Informacja o kandydatach na wolne stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2360
 656. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 2360
 657. Informacja o kandydatach na stanowisko Kierownika Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2357
 658. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na sprzedaż nieruchomości-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2357
 659. Petycje 2015
  Wyświetleń: 2356
 660. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20-02-2015r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Udzielenie i obsługa kredytów złotowych"
  Wyświetleń: 2355
 661. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Powiatu
  Wyświetleń: 2354
 662. Zawiadomienie (Śr.6223-27/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z wniosku - DB Schenker Rail Spedkol sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2354
 663. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2353
 664. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2353
 665. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im Powstańców Śląskich w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2353
 666. Zawiadomienie (Śr.6341.1.27.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - P.A. NOVA S.A. Gliwice
  Wyświetleń: 2353
 667. Informacja o kondydatach na wolne stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kedzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2352
 668. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2352
 669. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, Sławięcice
  Wyświetleń: 2351
 670. BA.6743.2.54.2015
  Wyświetleń: 2350
 671. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2350
 672. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2350
 673. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, Pawłowiczki i Borzysławice
  Wyświetleń: 2350
 674. Zapowiedź VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2346
 675. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2345
 676. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 2344
 677. Zapowiedź XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - odwołana
  Wyświetleń: 2344
 678. Zawiadomienie (Śr.6341.10.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - CeWe Color sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2344
 679. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2343
 680. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz przebudowę kolizji tej linii z linią 15 kV, Dziergowice.
  Wyświetleń: 2342
 681. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2341
 682. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji z dnia 24.08.2007r. na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczeń gospodarczych - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2341
 683. Zapowiedź III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2339
 684. Zapowiedź XLII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2339
 685. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 2338
 686. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2338
 687. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 06.07.2007r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2337
 688. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2336
 689. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2336
 690. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2335
 691. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2335
 692. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2334
 693. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Mostowa, Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2333
 694. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2333
 695. Informacja z PCPR dot. listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. kadrowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 2332
 696. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2332
 697. Uchwały wraz z załącznikami z XXXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 2331
 698. Negocjacje z ogłoszeniem z dnia 6 marca 2006 r. z Wydziału Gospodarczego - ogłoszenie o zamówieniu na zakup paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 2329
 699. Zawiadomienie (Śr.6341.2.10.2.2012, Śr.6341.1.23.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - ABR Team sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 2329
 700. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 28 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2328
 701. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2327
 702. Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 2327
 703. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, obręb Azoty
  Wyświetleń: 2326
 704. Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2324
 705. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Rzecznika Prasowego
  Wyświetleń: 2323
 706. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 08.08.2006r. na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki - Polska Cerekiew odc. Pawłowiczki - Ostrożnica
  Wyświetleń: 2323
 707. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji z dnia 24.08.2007r. na sprzedaż nieruchomości - Gmina Cisek i Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2320
 708. Podsumowanie wizyty zespołu OBIBOKI w Niemczech
  Wyświetleń: 2320
 709. Zapowiedź XLVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2320
 710. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2006r. na dzierżawę nieruchomości położonej w Chróstach
  Wyświetleń: 2319
 711. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2014)o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-B.Skowrońska-Petek,A.Piotrowska-Bierawa
  Wyświetleń: 2319
 712. Ogłoszenie z dnia 14.09.2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2318
 713. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2317
 714. Ogłoszenie o IV przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Chrósty
  Wyświetleń: 2315
 715. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2315
 716. Nabór na wolne stanowisko Referenta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2314
 717. Ogłoszenie z 28 kwietnia 2008 Wydziału Geodezji o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2314
 718. Wydział Promocji - do usunięcia 2
  Wyświetleń: 2314
 719. Zawiadomienie (Śr.6341.2.6.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2314
 720. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2313
 721. 3. Bohdan Górniak - II Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2310
 722. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej na remont nawierzczni ul. Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2310
 723. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 23 czerwca 2006 r. na remont nawierzchni z wymianą podbudowy
  Wyświetleń: 2309
 724. Zawiadomienie (Śr.6223-59/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - MILPOL Krzysztof Miler
  Wyświetleń: 2309
 725. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 2308
 726. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2307
 727. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2307
 728. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-gm. Pawłowiczki, gm. K-Koźle
  Wyświetleń: 2306
 729. Zawiadomienie ( Śr.6341.7.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Grzegorz Cybis Masarstwo-Wędliniarstwo w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 2306
 730. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2306
 731. Zawiadomienie (Śr.6341.6.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Auto-Myjnia Jacek Nowak Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2305
 732. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2304
 733. Zawiadomienie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 2304
 734. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2303
 735. Teobald Gocz
  Wyświetleń: 2303
 736. Zawiadomienie (Śr.6224-17/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2302
 737. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyka w Starostwie Powiatowym
  Wyświetleń: 2301
 738. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Henryk Piechaczek Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2301
 739. Zawiadomienie (Śr.6341.1.21.2.2012, Śr.6341.2.8.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2301
 740. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2300
 741. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 13 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Pawłowiczki, Reńska Wieś w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2300
 742. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2298
 743. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2296
 744. Zapowiedź V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2296
 745. Zawiadomienie (Śr.6223-34/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - PL-Bitunowa sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2294
 746. Zawiadomienie (Śr.6341.1.29.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Józef Thiel Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2294
 747. ZAWIADOMIENIE(Śr.6341.16.1.2014) O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO-JAN CHYLA AUTO SERNICE K-KOŹLE
  Wyświetleń: 2293
 748. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2006r. na sprzedaż nieruchomości położonych w gm. Bierawa i gm. Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2292
 749. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Azoty i Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2292
 750. II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej w Gminie Pawłowiczki, obręb Chrósty
  Wyświetleń: 2291
 751. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04-04-2013r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2291
 752. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2290
 753. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Kędzierzyn, Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2290
 754. Zawiadomienie (Śr.6224-12/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2290
 755. Henryk Hojdem
  Wyświetleń: 2289
 756. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2289
 757. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do zamiany, z Państwem Jackiem i Izabelą Nowak, Bema
  Wyświetleń: 2289
 758. BA.6743.6.53.2015
  Wyświetleń: 2288
 759. Ogłoszenie o wyznaczeniu jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z dnia 9 listopada 2006r
  Wyświetleń: 2288
 760. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 23 listopada 2006r. na zadanie:Termomodernizacja budynku warsztatowo-magazynowego(...)
  Wyświetleń: 2287
 761. Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.”
  Wyświetleń: 2287
 762. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2287
 763. BA.6743.4.14.2017
  Wyświetleń: 2286
 764. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2286
 765. Ogłoszenie o II przetargu ustym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2285
 766. Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. Prowadzenie Domu pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
  Wyświetleń: 2284
 767. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z 28 marca 2006r. o przetargu nieograniczonym dla dróg powiatowych miejskich
  Wyświetleń: 2284
 768. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę-K-Koźle
  Wyświetleń: 2283
 769. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2283
 770. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2281
 771. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2281
 772. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z 28 marca 2006r. o przetargu nieograniczonym dla dróg powiatowych pozamiejskich
  Wyświetleń: 2281
 773. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2280
 774. Zawiadomienie (Śr.6224-38/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2280
 775. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2280
 776. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2278
 777. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym ul. Piastowska 15 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2278
 778. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu przy ul. Damrota 30 - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2277
 779. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2277
 780. Zawiadomienie (Śr.6224-39/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Sudzucker Polska S.A.
  Wyświetleń: 2276
 781. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Rzecznika Prasowego w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2275
 782. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent administracyjny w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2275
 783. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2274
 784. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2274
 785. Zawiadomienie (Śr.6341.2.15.3.2012,) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu
  Wyświetleń: 2274
 786. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22-06-2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wymiana instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2270
 787. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2270
 788. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2268
 789. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2268
 790. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2268
 791. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 04 lipca 2006r. na remont nawierzchni z wymianą podbudowy
  Wyświetleń: 2266
 792. Zawiadomienie (Śr.6223-50/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2265
 793. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2264
 794. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 2264
 795. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2264
 796. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2264
 797. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z 7 kwietnia 2006r. o przetargu nieograniczonym na mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych dróg powiatowych miejskich
  Wyświetleń: 2263
 798. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 2263
 799. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - teren po zlikwidowanej Stoczni Koźle
  Wyświetleń: 2263
 800. Zawiadomienie (Śr.6224-6/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2263
 801. Zapowiedź LVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2262
 802. BA.6743.6.51.2015
  Wyświetleń: 2261
 803. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2261
 804. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - o. Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2261
 805. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2261
 806. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.10.2013r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utwardzenie placu przy budynku nr 15 przy ul. Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2260
 807. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2017 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4
  Wyświetleń: 2260
 808. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski, Knurów
  Wyświetleń: 2260
 809. BA.6743.5.60.2016
  Wyświetleń: 2259
 810. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06-11-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych (...)
  Wyświetleń: 2259
 811. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2259
 812. Zawiadomienie (Śr.6224-16/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Joachim Sekler
  Wyświetleń: 2259
 813. Zawiadomienie (Śr.6341.1.6.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2258
 814. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2257
 815. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, obręb Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2256
 816. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2256
 817. Zawiadomienie (Śr.6341.10.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - DB Schenker Rail Polska Spółka Akcyjna w Zabrzu
  Wyświetleń: 2256
 818. Zawiadomienie (Śr.6224-33/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2255
 819. Zawiadomienie (Śr.7645-4/2010) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Südzucker Polska
  Wyświetleń: 2255
 820. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji,Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2253
 821. PCPR w K-K szuka kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  Wyświetleń: 2253
 822. Zawiadomienie (Śr.6224-19/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2253
 823. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 2252
 824. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego na udzielenie i obsługę kredytu
  Wyświetleń: 2251
 825. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2008-01-15 - Bierawa
  Wyświetleń: 2251
 826. Zapowiedź XXXVIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2251
 827. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2250
 828. Zawiadomienie (Śr.6341.1.27.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2250
 829. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2249
 830. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11-02-2015r. o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Baza Danych GESUT), obiektów topograficznych (...)
  Wyświetleń: 2249
 831. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Bernadeta Lach i Janusza Lach, Przewóz
  Wyświetleń: 2249
 832. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2248
 833. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - o. Koźle, ul. Anny 11
  Wyświetleń: 2247
 834. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 28 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Pawłowiczki, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2247
 835. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o. Koźle
  Wyświetleń: 2247
 836. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 04 września 2006r. na zadanie: Opracowanie graficzne, wykonanie, druk i dostawa materiałów promocyjnych (...)
  Wyświetleń: 2245
 837. Zawiadomienie (Śr.6223-42/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zakład Projektowania i Wykonastwa PIWIS w Opolu
  Wyświetleń: 2245
 838. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2245
 839. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-budowa mostu na rzece Odrze
  Wyświetleń: 2245
 840. Reinhold Lepiorz
  Wyświetleń: 2244
 841. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski, Knurów
  Wyświetleń: 2244
 842. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2243
 843. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gerard Jaszkowic, Ucieszków
  Wyświetleń: 2243
 844. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2242
 845. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Cisek
  Wyświetleń: 2242
 846. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2241
 847. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bierawa - Brzeźce, ul. Gliwicka
  Wyświetleń: 2241
 848. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Do Spraw Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2240
 849. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego na dostawę i montaż windy, remont klatek schodowych, remont kominów na dachu, montaż oporowych płotków śniegowych oraz naprawę instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2240
 850. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego z dnia 01 grudnia 2006r. na zadanie: Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2240
 851. Zapowiedź XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2239
 852. Zawiadomienie (Śr.6223-5/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Warter Spółka Jawna
  Wyświetleń: 2239
 853. Zapowiedź LI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2238
 854. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś.
  Wyświetleń: 2237
 855. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2236
 856. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Geodezji - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - URBANOWICE
  Wyświetleń: 2235
 857. Zawiadomienie (Śr.6223-20/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2235
 858. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2234
 859. Zawiadomienie (Śr.6223-7/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2234
 860. Zawiadomienie (Śr.6341.1.6.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Fundacji EURO-COUTRY Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zakrzowie
  Wyświetleń: 2234
 861. Zapowiedź LV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2233
 862. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko zastępcy Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2232
 863. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 13 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2232
 864. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na działalność medyczną
  Wyświetleń: 2232
 865. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat, Koźle.
  Wyświetleń: 2232
 866. BA.6743.2.64.2015
  Wyświetleń: 2231
 867. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2231
 868. Ogłoszenie Wydziału Geodezji z dnia 16 września 2008 roku o wywieszeniu wykazów nieruchomości Skarbu Państwa: Cisek, Kędzierzyn, Blachownia
  Wyświetleń: 2231
 869. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Cisek ob.Landzmierz
  Wyświetleń: 2231
 870. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Judyma, K-Koźle
  Wyświetleń: 2230
 871. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2228
 872. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Ligota Wielka, Azoty, Blachownia
  Wyświetleń: 2228
 873. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2013 Śr.6341.2.3.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2228
 874. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2227
 875. Ogłoszenie z Wydziału Gospodarczego z dnia 4 kwietnia 2006 roku o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż windy oraz remont w budynku przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 2227
 876. Zapowiedź XLV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2227
 877. Zawiadomienie (Śr.6223-23/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2227
 878. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Blachownia
  Wyświetleń: 2225
 879. Ogłoszenie z dn. 03.01.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2225
 880. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2224
 881. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko Kierownika w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 2223
 882. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę o. Koźle
  Wyświetleń: 2223
 883. Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2017r.
  Wyświetleń: 2223
 884. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2222
 885. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2221
 886. Zawiadomienie (Śr.6224-50/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zdzisław Czuczwara PIWIS
  Wyświetleń: 2221
 887. Filia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu rozpoczęła swoją działalność w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2220
 888. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o. Cisek
  Wyświetleń: 2220
 889. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym - Kędzierzyn-Koźle, Sławięcicka 83
  Wyświetleń: 2219
 890. Zapowiedź VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2219
 891. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego położonej w Gminie K-Koźle
  Wyświetleń: 2218
 892. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2008-01-15 - Dziergowice
  Wyświetleń: 2218
 893. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2218
 894. Zawiadomienie (Śr.6341.1.33.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2217
 895. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty
  Wyświetleń: 2216
 896. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 2216
 897. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejw Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2216
 898. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - o. Dębowa
  Wyświetleń: 2216
 899. Zawiadomienie (Śr.6341.1.17.1.2014, Śr.6341.2.8.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Pietrowice Wielkie
  Wyświetleń: 2216
 900. Ogłoszenie o III przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, obręb Chrósty.
  Wyświetleń: 2215
 901. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego Wydziału Infrastruktury Drogowej na dostawę oznakowania pionowego z dnia 28 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 2215
 902. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Rzecznika Prasowego
  Wyświetleń: 2214
 903. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2214
 904. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 2213
 905. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym, Koźle
  Wyświetleń: 2213
 906. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2213
 907. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat, Chrósty.
  Wyświetleń: 2211
 908. BA.6743.1.136.2015
  Wyświetleń: 2210
 909. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2210
 910. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2210
 911. Zawiadomienie (Śr.6341.2.19.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zakład Usług Komunalnych w Baborowie
  Wyświetleń: 2210
 912. Zawiadomienie(Śr.6341.2.4.1.2014) o wszczęciu postępowaia wodnoprawnego - MWiK Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2210
 913. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego księgowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2209
 914. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - gm. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2209
 915. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. administracyjnej obsługi rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2208
 916. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Termomodernizacja izolacji wilgotnościowej zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2208
 917. Zawiadomienie (Śr.6223-15/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Paweł Kopaniecki
  Wyświetleń: 2208
 918. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
  Wyświetleń: 2208
 919. Informacja o zmianie składu osobowego Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2207
 920. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2207
 921. KOMISJA PROMOCJI POWIATU I ROLNICTWA - istniała do września 2011 roku
  Wyświetleń: 2205
 922. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - z wniosku Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania odpadów Czysty Region Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2205
 923. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 2205
 924. 4. Anna Białek - Radna
  Wyświetleń: 2204
 925. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2204
 926. Zapowiedź XXXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2204
 927. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2204
 928. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2203
 929. BA.6744.5.2016
  Wyświetleń: 2202
 930. Zawiadomienie (Śr.6341.4.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Ruetgers Poland Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2202
 931. Działalność PUP w K-K - podsumowanie 2003 r.
  Wyświetleń: 2201
 932. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 2200
 933. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 29 sierpnia 2006r na zadanie: Wykonanie nowej nawierzchni ul. 1 Maja w Kędzierzynie Koźlu (...)
  Wyświetleń: 2200
 934. Zawiadomienie o zamieszczeniu Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2200
 935. Ogłoszenie -konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2198
 936. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 13 marca 2007r. na zadanie: Świadczenie ochrony mienia Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2198
 937. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2198
 938. Zawiadomienie (Śr.6224-10/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2198
 939. Mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2197
 940. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego z dnia 07.12.2007r.:Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2197
 941. Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2195
 942. Zapowiedź XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2195
 943. Zawiadomienie (Śr.6223-35/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2195
 944. Zawiadomienie (Śr.6224-11/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Adam Mundziakiewicz
  Wyświetleń: 2195
 945. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika w Wydziale Promocji w Starostwie Powiatowym w Kedzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2194
 946. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2194
 947. Informacja o wynikach naboru na na stanowisko Kierownika w Wydziale Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji
  Wyświetleń: 2193
 948. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, ul. Judyma 4
  Wyświetleń: 2193
 949. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2193
 950. Zawiadomienie (Śr.6224-40/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2193
 951. Informacja o wynikach naboru do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na wolne stanowisko referenta do spraw kadrowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 2190
 952. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Geodezji - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Kotlarnia, Grabówka
  Wyświetleń: 2189
 953. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2188
 954. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2188
 955. Zapowiedź LIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2188
 956. Informacja o wydaniu na rzecz inwestora Robert Białdyga Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM, Jaryszów - decyzji administracyjnej o pozwoleniu na przebudowę wytwórni mas bitumicznych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Głównej
  Wyświetleń: 2187
 957. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Brentag Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2187
 958. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21 listopada 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2186
 959. Co słychać w służbie zdrowia
  Wyświetleń: 2185
 960. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2185
 961. Wykaz nieruchmości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Cisek o. Kobylice
  Wyświetleń: 2183
 962. Geolog powiatowy B
  Wyświetleń: 2182
 963. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2182
 964. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2182
 965. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Al. Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2182
 966. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o. Koźle
  Wyświetleń: 2181
 967. Zapowiedź XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2181
 968. Roczny Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 2180
 969. Działalność lobbingowa 2016
  Wyświetleń: 2177
 970. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2177
 971. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 2177
 972. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia
  Wyświetleń: 2176
 973. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Przewóz
  Wyświetleń: 2176
 974. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2175
 975. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2175
 976. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 19 lutego 2007r. na zadanie: Dostawa samochodu służbowego do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2175
 977. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Cisek
  Wyświetleń: 2175
 978. Zawiadomienie (Śr.6223-44/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2175
 979. Zawiadomienie (Śr.6223-4/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Rinnen Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2174
 980. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2173
 981. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26 czerwca 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość.
  Wyświetleń: 2173
 982. Zapowiedź XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2173
 983. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko Podinspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2172
 984. Obwieszczenie o wydaniu decyzji (Śr.6341.2.11.6.2011) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2172
 985. Oferta pracy dla nauczyciela przedmiotów zawodowych branży elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  Wyświetleń: 2172
 986. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 2172
 987. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarczym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2171
 988. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Starszego referenta ds. administracyjnych w Zespole Szkół Elektryczno - Telekomunikacyjnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2171
 989. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 9 października 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2171
 990. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziały Infrastruktury Drogowej z dnia 25 sierpnia 2006r. na zadanie: Wykonanie nowej nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1434 0 - ul. Szpaków (os. Miejsce Kłodnickie) w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2171
 991. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ULICA KOZIELSKA
  Wyświetleń: 2170
 992. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2170
 993. Zapowiedź XLIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2169
 994. Zawiadomienie (Śr.6341.9.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Galon Paliwa Karol Galara w Głubczycach
  Wyświetleń: 2169
 995. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 18 sierpnia 2006r. na remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2168
 996. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2167
 997. Ogłoszenie w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2167
 998. Zawiadomienie (Śr.6224-13/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2167
 999. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2164
 1000. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o. Cisek, o. Koźle
  Wyświetleń: 2164
 1001. Ogłoszenie IV przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ul. Bławatków Kędzierzy-Koźle
  Wyświetleń: 2163
 1002. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Gmina Kędzierzyn-Koźle Obręb BLACHOWNIA teren dawnych Zakładów Chemicznych
  Wyświetleń: 2162
 1003. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, o. Koźle, Kobylice, Landzmierz
  Wyświetleń: 2162
 1004. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2159
 1005. Zawiadomienie(Śr.6341.1.1.2.20150 o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - dr Michał Gwoździewicz
  Wyświetleń: 2159
 1006. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2158
 1007. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2158
 1008. Zawiadomienie (Śr.6341.6.1.2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Warter Sp.z o.o. w Warszawie
  Wyświetleń: 2158
 1009. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek CLIMA SOLUTIONS s.c. Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2158
 1010. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2157
 1011. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2157
 1012. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2157
 1013. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2157
 1014. Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2156
 1015. Ogłoszenie z dnia 05.12.2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2156
 1016. Załatwianie Spraw
  Wyświetleń: 2156
 1017. Zapowiedź IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2156
 1018. Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2156
 1019. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży
  Wyświetleń: 2155
 1020. Zawiadomienie z Wydziału Budownictwa i Architektury o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego-Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2155
 1021. Jak uzyskać miejsce w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym:
  Wyświetleń: 2154
 1022. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 9 lipca 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2154
 1023. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2153
 1024. Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2153
 1025. Zawiadomienie (Śr.6223-55/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - ORLEN S.A.
  Wyświetleń: 2153
 1026. Zawiadomienie (Śr.6341.8.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Auto Plus - Lellek Andrzej
  Wyświetleń: 2153
 1027. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Karol Kania i Synowie Sp. z o. o. Piasek
  Wyświetleń: 2153
 1028. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte
  Wyświetleń: 2152
 1029. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko starszego inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko - kozielskim
  Wyświetleń: 2152
 1030. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.11.2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2152
 1031. Zapowiedź XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2152
 1032. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 16.10.2007r. na sprzedaż nieruchomości - gm. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2151
 1033. Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu branży mechanicznej, żeglugowej w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2151
 1034. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia o. Koźle
  Wyświetleń: 2151
 1035. Program Aktywności Lokalnej na lata 2011-2013 dla młodzieży w wieku 15-25 lat z terenu powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego przebywającej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinach zastępczych
  Wyświetleń: 2150
 1036. Realizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami oraz wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
  Wyświetleń: 2150
 1037. Zapowiedź XXI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2150
 1038. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Lenartowicach
  Wyświetleń: 2149
 1039. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńśko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2149
 1040. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 27 listopada 2006r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dziergowicach i Długomiłowicach
  Wyświetleń: 2148
 1041. Ogłoszenie z dn. 09.08.2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu.
  Wyświetleń: 2148
 1042. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2148
 1043. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ALEJA JANA PAWŁA II
  Wyświetleń: 2147
 1044. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2146
 1045. Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu o zamówieniu z dnia 11.02.2013r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego
  Wyświetleń: 2146
 1046. Zawiadomienie (Śr.6223-57/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Urząd Miasta K-Koźle
  Wyświetleń: 2146
 1047. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - Koźle ul. Roosevelta
  Wyświetleń: 2145
 1048. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2145
 1049. Informacja o wydaniu na rzecz KAMET S.A., decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - budowa zbiornika na azot w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 2144
 1050. Zarząd Powiatu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2144
 1051. Zawiadomienie ( Śr.6341.1.4.2.2014, Śr.6341.2.2.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2144
 1052. Ogłoszenie o wyznaczeniu parkingu na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 15 marca 2010 r
  Wyświetleń: 2143
 1053. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę o. Koźle
  Wyświetleń: 2143
 1054. Zapowiedź XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2143
 1055. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółdzielnia Usług Rolniczych w Cisku
  Wyświetleń: 2143
 1056. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2142
 1057. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2141
 1058. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów złotowych.
  Wyświetleń: 2140
 1059. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2139
 1060. Informacja o wydaniu na rzecz Gminy Pawłowiczki decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grodzisko
  Wyświetleń: 2139
 1061. Zapowiedź II Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2139
 1062. Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2139
 1063. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny
  Wyświetleń: 2138
 1064. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 15 lutego 2007r. na sprzedaż nieruchomości - Maciowakrze
  Wyświetleń: 2138
 1065. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - o. Koźle, ul. Anny 11
  Wyświetleń: 2138
 1066. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 5 listopada 2012r. na zadanie: dostawy materiałów biurowych
  Wyświetleń: 2138
 1067. Zapowiedź LIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2137
 1068. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2013 Śr.6341.2.2.2.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2137
 1069. Zawiadomienie (Śr.6341.2.20.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zakład Usług Komunalnych w Baborowie
  Wyświetleń: 2137
 1070. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2136
 1071. Zapowiedź XX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2136
 1072. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2136
 1073. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 2135
 1074. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2132
 1075. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem-K-Koźle
  Wyświetleń: 2132
 1076. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 13 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2132
 1077. Zapowiedź XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2132
 1078. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - Azoty
  Wyświetleń: 2131
 1079. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu przy ul. Damrota 30 - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2131
 1080. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2131
 1081. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2130
 1082. Zawiadomienie (Śr.6341.1.24.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2130
 1083. 12. Henryk Hojdem - Radny
  Wyświetleń: 2129
 1084. 13 nowych nauczycieli mianowanych
  Wyświetleń: 2129
 1085. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 30.04.2007r. na zadanie: Dostawa samochodu ciężarowego do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2129
 1086. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 2128
 1087. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.06.2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wykonanie robót budowlanych na Placu Wolności przy Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu"
  Wyświetleń: 2128
 1088. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2127
 1089. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencji
  Wyświetleń: 2127
 1090. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Bogdan Szpryngiel, Dębowa
  Wyświetleń: 2127
 1091. Ogłoszenie z dnia 02 października 2007r. z Wydziału Geodezji o II przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości położonej w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Sławęcickiej 83
  Wyświetleń: 2126
 1092. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Koźle, Piastowska 15
  Wyświetleń: 2125
 1093. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno - Telekomunikacyjnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2125
 1094. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2125
 1095. Zawiadomienie (Śr.6223-22/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2125
 1096. Nabór na Sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2123
 1097. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2123
 1098. Zapowiedź XLVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2123
 1099. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2122
 1100. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2121
 1101. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2121
 1102. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2121
 1103. Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, Dąbrowszczaków 1
  Wyświetleń: 2120
 1104. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2120
 1105. Stypendia dla studentów z terenów wiejskich Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2120
 1106. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2120
 1107. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Martyna Sekler, Poborszów
  Wyświetleń: 2119
 1108. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej w Cisku
  Wyświetleń: 2118
 1109. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Kobylice, Landzmierz
  Wyświetleń: 2118
 1110. Zapowiedź XIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2118
 1111. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2118
 1112. BA.6743.2.57.2015
  Wyświetleń: 2117
 1113. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - budowa instalacji do transportu i dozowania kwasu tereftalowego...
  Wyświetleń: 2117
 1114. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Bierawa o. Dziergowice
  Wyświetleń: 2117
 1115. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2116
 1116. Zawiadomienie (Śr.6341.1.27.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2116
 1117. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.11.2013r.:Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2115
 1118. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2115
 1119. Zapowiedź XLIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2115
 1120. Zawiadomienie (Śr.6224-36/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2115
 1121. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - o. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2114
 1122. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Cisek 411/4 i 412/4
  Wyświetleń: 2113
 1123. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2113
 1124. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili sie do naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2112
 1125. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 2112
 1126. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2111
 1127. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2109
 1128. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2108
 1129. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości na okres 3 lat ul. Damrota 30, Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2107
 1130. Zapowiedź IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2107
 1131. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko referenta administracyjnego w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2106
 1132. Ogłoszenie o II przetargu ustym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 2007-12-17 na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2106
 1133. Zawiadomienie ( Śr.6341.2.10.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2106
 1134. Zawiadomienie (Śr.6224-7/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Bogdan Szpryngiel
  Wyświetleń: 2106
 1135. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2106
 1136. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 14 lipca 2006r. na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1402 O na odcinku ulicy Brzozowej w miejscowości Stara Kuźnia (...)
  Wyświetleń: 2105
 1137. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17-11-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu BIP
  Wyświetleń: 2105
 1138. Działalność lobbingowa 2015
  Wyświetleń: 2104
 1139. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2104
 1140. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu - na 20 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 2104
 1141. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle pozwolenia na budowę nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2103
 1142. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
  Wyświetleń: 2103
 1143. Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2103
 1144. Zawiadomienie (Śr.6341.1.17.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2103
 1145. Informacja o wydaniu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 2102
 1146. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty
  Wyświetleń: 2102
 1147. Informacja z dnia 29 września 2008 roku z Wydziału Geodezji o wywieszonych wykazach nieruchomości
  Wyświetleń: 2102
 1148. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym ul. Kozielska 11 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2102
 1149. Wykaz ruchomości przeznaczonej do oddania w najem o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2102
 1150. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2102
 1151. Zawiadomienie (Śr.6320.1.1.2014) o wszczęciu postępowania - Spółka pod firmą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2102
 1152. Ogłoszenie z dn. 23.01.2013 o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych i chemii gospodarczej
  Wyświetleń: 2101
 1153. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 12 grudnia 2006r. na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej (...)
  Wyświetleń: 2100
 1154. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Założenie baz danych: Geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (Baza danych GESUT) - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2100
 1155. Zapowiedź LX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2100
 1156. Zapowiedź XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2098
 1157. Zawiadomienie (Śr.6224-4/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - RINNEN POLSKA
  Wyświetleń: 2098
 1158. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-gm. Cisek
  Wyświetleń: 2097
 1159. Ogłoszenie w sprawie stowarzyszeń NIE przejestrowanych do KRS
  Wyświetleń: 2097
 1160. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
  Wyświetleń: 2096
 1161. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2095
 1162. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - z wniosku TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  Wyświetleń: 2095
 1163. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2095
 1164. Zapowiedź LII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2095
 1165. Zawiadomienie (Śr.6223-36/2010-2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kędzierzyn Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 2095
 1166. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego(Śr.6341.2.18.1.2012)
  Wyświetleń: 2094
 1167. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Plac Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2093
 1168. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
  Wyświetleń: 2093
 1169. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Sławięcice
  Wyświetleń: 2092
 1170. Zapowiedź IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2092
 1171. Zawiadomienie (Śr.6341.1.22.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 2091
 1172. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - przebudowa układu przenośników węgla
  Wyświetleń: 2090
 1173. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2090
 1174. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2089
 1175. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej nr 108216 O w Cisku
  Wyświetleń: 2089
 1176. Ogłoszenie z dnia 29 kwietnia 2008 r. z Wydziału Geodezji o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego położonej w Maciowakrzy
  Wyświetleń: 2089
 1177. Wykaz nieruchomośći przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2089
 1178. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2089
 1179. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2087
 1180. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania i sprzedaży-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2087
 1181. Zapowiedź X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2087
 1182. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zofia Stępień Świebodzin
  Wyświetleń: 2087
 1183. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 2087
 1184. Wskazówki dotyczące oświadczeń radnych za 2003 rok
  Wyświetleń: 2086
 1185. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2086
 1186. Informacja o wydaniu na rzecz Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 2084
 1187. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Koźle
  Wyświetleń: 2084
 1188. V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej
  Wyświetleń: 2084
 1189. Zapowiedź XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2084
 1190. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2084
 1191. Ogłoszenie z dn. 27.02.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2083
 1192. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2083
 1193. Zapowiedź XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2083
 1194. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Brenntag Polska Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2083
 1195. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2082
 1196. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Opole
  Wyświetleń: 2082
 1197. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2082
 1198. Ogłoszenie o przetargu z Wydziału Gospodarczego z dnia 26 października 2006r. na zadanie: Dostawa pompy szlamowej i pompy pływającej oraz agregatu prądotwórczego(...)
  Wyświetleń: 2081
 1199. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2080
 1200. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Sławięcice
  Wyświetleń: 2079
 1201. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Blachownia
  Wyświetleń: 2077
 1202. Zawiadomienie ( Śr.6341.1.18.1.2013, Śr.6341.2.17.1.2013 ) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2075
 1203. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2075
 1204. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 2074
 1205. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 2073
 1206. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2073
 1207. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - o. Koźle
  Wyświetleń: 2071
 1208. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2071
 1209. Zawiadomienie (Śr.6341.1.21.2.2014, Śr.6341.2.13.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2070
 1210. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnkokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2069
 1211. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta w Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2069
 1212. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, Kiosk, Plac Wolności 13
  Wyświetleń: 2069
 1213. Zapowiedź VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2069
 1214. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2069
 1215. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2068
 1216. Zawiadomienie (Śr.6341.5.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego R.Gołański "Warter" Sp. z o.o. Warszawa
  Wyświetleń: 2068
 1217. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-wykonanie nowego koryta i budowa mostu na cieku Lineta
  Wyświetleń: 2068
 1218. Ogłoszenie Wydziału Geodezji z 16 września 2008 roku: I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2067
 1219. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2065
 1220. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Powiat Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2065
 1221. II piętro Starostwa po remoncie
  Wyświetleń: 2064
 1222. Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2008 roku Wydziału Geodezji o wywieszeniu wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w Blachowni, Azotach i Cisku
  Wyświetleń: 2064
 1223. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek Damen Shipyards Koźle Sp z o.o.
  Wyświetleń: 2064
 1224. Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2063
 1225. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 30 listopada 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów biurowych i fryzjerskich na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2062
 1226. Kolejna wyższa uczelnia zamierza uruchomić swoją filię w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2061
 1227. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2061
 1228. Informacja z dnia 24 kwietnia 2008r. o wywieszonym wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 2060
 1229. Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Tranportu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2060
 1230. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 5 listopada 2012r. na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych realizowanej w ramach projektu po nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość.
  Wyświetleń: 2060
 1231. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Martyna Sekler, Poborszów
  Wyświetleń: 2060
 1232. Zawiadomienie (Śr.6341.2.21.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Elżbieta Tejchman, Ostrożnica
  Wyświetleń: 2060
 1233. Ogłoszenie o I przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2059
 1234. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2059
 1235. Zawiadomienie ( Śr.6341.8.3.2013 ) o wszczęciu postępowania - Rinnen Polska, Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Spedycja Międzynarodowa, Grabówka
  Wyświetleń: 2059
 1236. Zawiadomienie (Śr.6341.2.15.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2059
 1237. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2058
 1238. Ogłoszenie z dnia 4-08-2014r. o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja izolacji wilgotnościowej zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2057
 1239. BA.6743.6.68.2015
  Wyświetleń: 2056
 1240. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2056
 1241. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-dotyczy rowu melioracyjnego RE-1
  Wyświetleń: 2056
 1242. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na wniosek Pana Andrzeja Paszkiewicza - Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 2055
 1243. BA.6743.6.62.2015
  Wyświetleń: 2054
 1244. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 5/34/2015 dwóch elektrowni wiatrowych dla ENERGIA FRANZ Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2054
 1245. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 27 lutego 2007r. na zadanie: Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  Wyświetleń: 2054
 1246. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, Cisek
  Wyświetleń: 2053
 1247. Ogłoszenie dot. opracowania - Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010-2014
  Wyświetleń: 2052
 1248. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23-06-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz termomodernizacja izolacji ścian wew. budynku i wykonanie systemu kanałów na Pl. Wolności(...)
  Wyświetleń: 2052
 1249. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - ul. Anny 11, K-Koźle
  Wyświetleń: 2052
 1250. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2052
 1251. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Kędzierzyn, Zielona
  Wyświetleń: 2051
 1252. Zapowiedź IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2051
 1253. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego położonych w Gminie Kędzierzyn - Koźle obręb Sławięcice
  Wyświetleń: 2050
 1254. Zawiadomienie o uzgodnieniu warunków realizacji-Budowa rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w Długomiłowicach
  Wyświetleń: 2050
 1255. Aktywizacja bezrobotnych - porozumienie Starosty z Marszałkiem Województwa
  Wyświetleń: 2049
 1256. Ogłoszenie o naborze nauczyciela mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 2049
 1257. Oświadczenia majątkowe członków zarządu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2049
 1258. Zawiadomienie (Śr.6341.2.1.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2049
 1259. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2049
 1260. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2048
 1261. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 09.05.2007r. na zadanie: Remont zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 2055 O ul. Karola Miarki
  Wyświetleń: 2048
 1262. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2048
 1263. Bieżące informacje
  Wyświetleń: 2047
 1264. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2047
 1265. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy. Piastowska 15
  Wyświetleń: 2047
 1266. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 68/1000, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do sprzedaży prawa własności udziału w budynku garażowo-gospodarczym wzniesionym na tym gruncie w trybie przetargu ustneg, az
  Wyświetleń: 2047
 1267. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katrografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2046
 1268. Zapowiedź XLI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2046
 1269. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia-Budowa kompleksowego uzbrojenia terenu byłego poligonu wojskowego w Pokrzywnicy
  Wyświetleń: 2045
 1270. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2044
 1271. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02-01-2014r.realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego(...)
  Wyświetleń: 2044
 1272. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2044
 1273. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 26.06.2007r. na sprzedaż nieruchomości-Blachownia
  Wyświetleń: 2043
 1274. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2043
 1275. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2043
 1276. Zawiadomienie (Śr.6223-1/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejski Zakład Komunikacyjny w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2043
 1277. Uchwały wraz z załącznikami z V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 marca 2015 roku
  Wyświetleń: 2042
 1278. Zapowiedź XXXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2042
 1279. Ogłoszenie o V przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Chrósty.
  Wyświetleń: 2041
 1280. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2014, Śr.6341.2.6.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Pietrowice Wielkie
  Wyświetleń: 2041
 1281. Wykaz nieruchomościprzeznaczoych do zbycia w trybie bezprzetargowym rzecz dotychczasowego uzytkowania wieczystego Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2040
 1282. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2039
 1283. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczeń gospodarczych-obręb AZOTY ul. Grabskiego
  Wyświetleń: 2039
 1284. Ogłoszenie z dn. 03.10.2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2039
 1285. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 2039
 1286. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2038
 1287. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2038
 1288. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Wójta Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2036
 1289. Zapowiedź XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2036
 1290. Zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży dz.371/5 o. Sławięcice
  Wyświetleń: 2036
 1291. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 23 listopada 2006r. na zadanie: Remont klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2035
 1292. Zapowiedź II Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2035
 1293. Zapowiedź XX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2035
 1294. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2035
 1295. Uchwały wraz z załącznikami z I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2034
 1296. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, Przewóz
  Wyświetleń: 2033
 1297. Zawiadomienie (Śr.6223-38/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zakład Produkcyjny Cukrownia Cerekiew w Ciężkowicach
  Wyświetleń: 2033
 1298. Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa i remont wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1
  Wyświetleń: 2032
 1299. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11
  Wyświetleń: 2032
 1300. Zapowiedź XXXIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2032
 1301. Zawiadomienie (Śr.6341.2.11.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2032
 1302. Dnia 29 września 2008 roku o godz. 12.00 odbędą się obrady XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2031
 1303. Informacja o Sesji Rady Powiatu - zapowiedź na 15 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2030
 1304. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania
  Wyświetleń: 2030
 1305. Konwent Starostów w Namysłowie
  Wyświetleń: 2029
 1306. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2029
 1307. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2029
 1308. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2029
 1309. Zawiadomienie (Śr.6341.2.17.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - FRETPOL Pyskowice
  Wyświetleń: 2029
 1310. Informacja o wydaniu na rzecz Prezydenta Miasta K-Koźla decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa Alei Jana Pawła II
  Wyświetleń: 2028
 1311. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2028
 1312. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 1-08-2014r. prowadzonego w trybie przetargu nieogr. na zadanie pn. Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 2028
 1313. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2027
 1314. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - PKN Orlen S.A.
  Wyświetleń: 2027
 1315. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-dotyczy rowu melioracyjnego RD
  Wyświetleń: 2027
 1316. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 17 października 2006r. na zadanie: Odtworzenie rowów w ciągu drogi powiatowej nr 1415 O Grudynia Wielka - Milice
  Wyświetleń: 2026
 1317. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Ucieszków
  Wyświetleń: 2026
 1318. Zapowiedź XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2026
 1319. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Karol Kania i Synowie Sp. z o. o. Piasek
  Wyświetleń: 2026
 1320. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2025
 1321. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Dróg
  Wyświetleń: 2025
 1322. Płatne parkowanie na ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 2025
 1323. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2025
 1324. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2025
 1325. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2025
 1326. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko młodszego referenta w Lokalnym Punkcie Informacyjnym
  Wyświetleń: 2024
 1327. Nowy sprzęt dla CKPiU
  Wyświetleń: 2024
 1328. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 21.02.2007r. na sprzedaż nieruchomości - Cisowa
  Wyświetleń: 2024
 1329. Raport o stanie środowiska
  Wyświetleń: 2024
 1330. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - o. Blachownia
  Wyświetleń: 2024
 1331. Zawiadomienie (Śr.6224-34/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2024
 1332. Zawiadomienie (Śr.6341.2.16.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wyświetleń: 2024
 1333. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2024
 1334. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2022
 1335. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2021
 1336. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2020
 1337. Zawiadomienie(Śr.6341.1.11.2.2013, Śr.6341.2.12.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Magdalena Kwasniewska oraz Sławomir Kwaśniewski Dziergowice
  Wyświetleń: 2020
 1338. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim. Stan na czerwiec 2003 roku.
  Wyświetleń: 2018
 1339. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2016
 1340. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Kędzierzyn-Koźle, Judyma
  Wyświetleń: 2016
 1341. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2016
 1342. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.11.2013r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 2013
 1343. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Pawłowiczki.
  Wyświetleń: 2013
 1344. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Azoty
  Wyświetleń: 2012
 1345. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska Inspektora w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2011
 1346. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2011
 1347. Targi Pracy’ 2003
  Wyświetleń: 2011
 1348. Zapowiedź XX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2011
 1349. Zapowiedź LVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2010
 1350. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
  Wyświetleń: 2009
 1351. Ogłoszenie z Wydziału Gospodarczego z dnia 28 kwietnia 2006 roku na opracowanie graficzne, druk i dostawę broszur, plakatów, mini folderów i notatników oraz wykonanie płyt CD i długopisów z nadrukiem
  Wyświetleń: 2009
 1352. Zawiadomienie (Śr.6341.1.17.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2009
 1353. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej na świadczenie ochrony ubezpieczeniowej
  Wyświetleń: 2008
 1354. Zapowiedź V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2007
 1355. Zapowiedź XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2006
 1356. Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Krępnej, ul. Jasiońska 8
  Wyświetleń: 2005
 1357. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Azoty
  Wyświetleń: 2005
 1358. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2005
 1359. BA.6743.6.63.2016
  Wyświetleń: 2003
 1360. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2002
 1361. Straty po burzy z 29/30 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 2002
 1362. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Cisowa
  Wyświetleń: 2002
 1363. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kobylice
  Wyświetleń: 2001
 1364. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dok. technicznej dla 2 zadań inwestycyjnych proj. zintegrowanego pn. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową modernizację 2 szpitali.
  Wyświetleń: 2001
 1365. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Cisek.
  Wyświetleń: 2000
 1366. Zapowiedź XLVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2000
 1367. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2000
 1368. Zawiadomienie (Śr.6223-53/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Polskie Młyny S.A. w Warszawie
  Wyświetleń: 1998
 1369. Zapowiedź XVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1997
 1370. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 1997
 1371. Zapowiedź IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1997
 1372. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1997
 1373. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1996
 1374. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu
  Wyświetleń: 1996
 1375. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1995
 1376. Obwieszczenie dot. Budowy Zintegrowanego Centrum Wytwórczego Opakowań w Zakresie Technologii - projekt budowlany - przez MARMA POLSKIE FOLIE sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1995
 1377. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - Piastowska 15, K-Koźle
  Wyświetleń: 1995
 1378. Zapowiedź VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1995
 1379. zawiadomienie (Śr. 6341.8.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -Filip Knyszewski K-Koźle
  Wyświetleń: 1995
 1380. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1995
 1381. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gminie Bierawa i Gminie K-Koźle
  Wyświetleń: 1994
 1382. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Piastowska 15, o. Koźle
  Wyświetleń: 1993
 1383. Zapowiedź LVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1993
 1384. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1992
 1385. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A. Wrocław
  Wyświetleń: 1992
 1386. Zawiadomienie (Śr.6341.9.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Carrefour Polska
  Wyświetleń: 1992
 1387. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1992
 1388. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek Usługi Transportowe Chyla Adam
  Wyświetleń: 1992
 1389. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych droga nr 1477 O, ul. Waryńskiego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1991
 1390. II FORUM SAMORZĄDOWE GMIN POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO
  Wyświetleń: 1991
 1391. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na oddanie w najem powierzchni biurowych w obiekcie przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 1990
 1392. Zawiadomienie (Śr.6224-52/2009, Śr.6223-63/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Krzysztof Bussek ERGO-MEW Sp. zo.o.
  Wyświetleń: 1990
 1393. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - o. Łężce
  Wyświetleń: 1990
 1394. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09-09-2014r. na zadanie pn. Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15.
  Wyświetleń: 1989
 1395. POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE
  Wyświetleń: 1989
 1396. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Lenartowice
  Wyświetleń: 1989
 1397. Zapowiedź V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1989
 1398. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.2.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1989
 1399. Zawiadomienie (Śr.6341.1.26.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - ICOPAL S.A. Zduńska Wola
  Wyświetleń: 1988
 1400. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na wniosek-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 1988
 1401. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1987
 1402. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, o. Cisek
  Wyświetleń: 1987
 1403. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A. Wrocław
  Wyświetleń: 1987
 1404. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Sudzucker Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1986
 1405. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1985
 1406. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.04.2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1985
 1407. W dniu 18 grudnia 2008 roku o godz. 13 00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu odbędą się obrady XXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 1985
 1408. Zawiadomienie (Śr.6223-45/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1985
 1409. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1985
 1410. BA.6743.6.38.2016
  Wyświetleń: 1984
 1411. Zawiadomienie (Śr.6341.1.29.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1984
 1412. obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji zrid na budowę ul. Przyjaciół w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 1983
 1413. Ogłoszenie z dnia 29 marca 2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1982
 1414. Uchwały wraz z załącznikami z III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1982
 1415. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1982
 1416. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-P.A. NOVA S.A. Gliwice
  Wyświetleń: 1981
 1417. ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
  Wyświetleń: 1979
 1418. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1978
 1419. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania
  Wyświetleń: 1977
 1420. Zawiadomienie (Śr.6341.1.16.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1977
 1421. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1977
 1422. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specialnych w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1976
 1423. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.05.2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1976
 1424. Zawiadomienie (Śr.6224-42/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Norbert Stronciwilk, Norbert Ruzik
  Wyświetleń: 1976
 1425. Ogłoszenie z dnia 28.11.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placu przy budynku nr 15 przy ulicy Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1975
 1426. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1974
 1427. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko referenta administracyjnego w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1973
 1428. Zawiadomienie (Śr.6223-34/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1973
 1429. I przetarg ustny nieograniczony na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczenia gospodarczego w budynku garażowo-gospodarczym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 68/1000
  Wyświetleń: 1972
 1430. Informacja o wydaniu na rzecz Pana Patryka Ruzik decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - stacja demontażu pojazdów z wykorzystaniem istniejących obiektów oraz budowa nowych placów w miejscowości Chrósty
  Wyświetleń: 1971
 1431. Zawiadomienie (Śr.6341.1.18.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 1971
 1432. Ogłoszenie z dnia 26 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1970
 1433. Polityka oświatowa Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 1970
 1434. Obwieszczenie 2/2013 Dyrektora RZGW w Gliwicach dot. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry
  Wyświetleń: 1969
 1435. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Wójta Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1968
 1436. Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego o projekcie dokumentu pn.: Program ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w zakresie emisji benzenu i pyłu PM10
  Wyświetleń: 1968
 1437. Zapowiedź L Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1967
 1438. Zawiadomienie (Śr.6224-30/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1967
 1439. Budżet 2014
  Wyświetleń: 1966
 1440. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 1964
 1441. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Wójta Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1964
 1442. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02-09-2014r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rewitalizacja skweru Starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 1964
 1443. Ogłoszenie z 12 IV 2007 z Wydziału Gospodarczego na zadanie Wywóz odpadów w postaci przeterminowanych środków chemicznych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych-placówki gminne i powiatowe-zlokalizowanych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
  Wyświetleń: 1963
 1444. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Kędzierzyn-Koźle, Judyma
  Wyświetleń: 1962
 1445. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 1961
 1446. Zawiadomienie XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1961
 1447. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 1960
 1448. Przetarg nieograniczony na : Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 1960
 1449. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1959
 1450. Oceniali projekt
  Wyświetleń: 1959
 1451. Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1957
 1452. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczenia gospodarczego w budynku garażowo-gospodarczym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 68/1000, Azoty.
  Wyświetleń: 1957
 1453. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1957
 1454. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu (7 - 13 lipca)
  Wyświetleń: 1956
 1455. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 1956
 1456. Porozumienie Gisman & Kisman
  Wyświetleń: 1955
 1457. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - o. Koźle
  Wyświetleń: 1955
 1458. Zawiadomienie (Śr.6320.2.1.2013) o wszczęciu postępowania - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 1953
 1459. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Zakład Usług Ślusarsko-Mechanicznych NBS K-Koźle
  Wyświetleń: 1953
 1460. DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNE
  Wyświetleń: 1952
 1461. Zapowiedź LIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1952
 1462. Zawiadomienie (Śr.6341.9.5.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
  Wyświetleń: 1952
 1463. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Geodezji - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - KOBYLICE
  Wyświetleń: 1951
 1464. Pobór w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim - od 1 marca do 16 kwietnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1950
 1465. Prośba o pomoc dla ofiar tornada
  Wyświetleń: 1950
 1466. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1949
 1467. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 1948
 1468. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 1948
 1469. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1947
 1470. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości ul. Bławatków, o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1947
 1471. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1947
 1472. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym naokres 3 lat
  Wyświetleń: 1946
 1473. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina K-Koźle
  Wyświetleń: 1946
 1474. Kilka bieżących informacji z 10 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1944
 1475. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - EITCOM sp.z o.o.
  Wyświetleń: 1944
 1476. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- na wniosek Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1944
 1477. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 1943
 1478. 11 października 2003 r. Kędzierzyńsko-Kozielski Dzień Profilaktyki Chorób Płuc
  Wyświetleń: 1942
 1479. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 1942
 1480. Wieści
  Wyświetleń: 1940
 1481. Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1940
 1482. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 1940
 1483. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty ZAK S.A. pozwolenia na budowę: Budowa obiektu - wykonanie stanowiska do rozładunku autocystern z aldehydami masłowymi w K-Koźlu przy ul. Mostowej 30A
  Wyświetleń: 1939
 1484. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, Roszowicki Las.
  Wyświetleń: 1939
 1485. Zawiadomienie (Śr.6341.2.3.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 1939
 1486. BA.6743.1.91.2016
  Wyświetleń: 1938
 1487. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na okres 3 lat, ul. Anny 11 Koźle
  Wyświetleń: 1936
 1488. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1936
 1489. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r. na terenie gmin: Pawłowiczki, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1936
 1490. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 1935
 1491. Informacja z dnia 06 maja 2008 roku o wywieszonych wykazach nieruchomości
  Wyświetleń: 1934
 1492. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 1934
 1493. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1934
 1494. Autobus dla osób niepełnosprawnych na konferencję 16-17 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1933
 1495. Ogłoszenie o wyznaczeniu jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z dnia 15 marca 2010 r.
  Wyświetleń: 1933
 1496. Zawiadomienie (Śr.6224-48/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Tadeusz Przybyła
  Wyświetleń: 1933
 1497. Zastępca Konsula Generalnego Francji w Krakowie z wizytą w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1932
 1498. Zawiadomienie (Śr.6341.2.22.5.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Józef Thiel Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1932
 1499. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2004 roku o wykazie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 1931
 1500. Zapowiedź XLV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńśko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1931
 1501. Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1930
 1502. Ogłoszenie o przetargu z dnia 10 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1929
 1503. Ogłoszenie z dnia 06 kwietnia 2007 roku z Wydziału Gospodarczego na zadanie: Budowa dźwigu ososbowego, remont klatki schodowej, wejścia głównego i instalacji odgromowej oraz uzupełnienie tynków i malowanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1929
 1504. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - o. Kędzierzyn, Al. Armii Krajowej
  Wyświetleń: 1929
 1505. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Horti Grudynia Sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 1929
 1506. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1929
 1507. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1928
 1508. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 1928
 1509. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- na wniosek Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1928
 1510. Ogłoszenie o zamówienia z dnia 24 luty 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1927
 1511. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1927
 1512. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1927
 1513. Ogłoszenie z dnia 24 marca 2004 o pozwoleniu na budowę tuczarni trzody chlewnej w Przewozie
  Wyświetleń: 1926
 1514. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1925
 1515. Wydział Finansowo - Budżetowy, do usunięcia
  Wyświetleń: 1924
 1516. Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 1923
 1517. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycvznej 110kV
  Wyświetleń: 1922
 1518. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - HAWE Telekom Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1922
 1519. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1921
 1520. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 5 listopada 2012r. na zadanie: Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  Wyświetleń: 1920
 1521. Zawiadomienie ( Śr.6320.3.1.2013) o wszczęciu postępowania - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 1920
 1522. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1919
 1523. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1918
 1524. Drugi nabór na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1917
 1525. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 05.05.2014r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 1917
 1526. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piastowskiej 11
  Wyświetleń: 1916
 1527. Zawiadomienie (Śr.6341.1.23.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1916
 1528. Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym na okres do 3 lat, Kedzierzyn.
  Wyświetleń: 1915
 1529. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1914
 1530. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Landzmierz
  Wyświetleń: 1914
 1531. Ogłoszenie Wydziału Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 1913
 1532. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Kędzierzyn-Koźle, o. Koźle
  Wyświetleń: 1913
 1533. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1913
 1534. Informacja o wyborze osoby na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 1912
 1535. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1912
 1536. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1912
 1537. Ogłoszenie Wydziału Geodezji z dnia 16 kwietnia 2009 roku - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Ligocie Małej, Azotach i Blachowni
  Wyświetleń: 1911
 1538. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 1911
 1539. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa obiektu kontenerowego...
  Wyświetleń: 1909
 1540. Ochrona zabytków - wnioski, informacje
  Wyświetleń: 1908
 1541. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1908
 1542. Spotkanie dla przyszłych studentów Akademii Ekonomicznej
  Wyświetleń: 1908
 1543. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1908
 1544. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-gm. Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1907
 1545. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 1906
 1546. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 1906
 1547. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.5.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej
  Wyświetleń: 1906
 1548. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 1905
 1549. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej pod wynajem
  Wyświetleń: 1905
 1550. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1430 O Gierałtowice - DK Nr 38 w ilości 5.500 m2
  Wyświetleń: 1905
 1551. Z Kędzierzyna-Koźla na A4
  Wyświetleń: 1903
 1552. Zawiadomienie (Śr.6341.2.10.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A. Wrocław
  Wyświetleń: 1903
 1553. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1903
 1554. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia-Maciowakrze
  Wyświetleń: 1902
 1555. Zapowiedź VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1901
 1556. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Poborszów
  Wyświetleń: 1901
 1557. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1900
 1558. Informacja o wydaniu na rzecz SILEKOL Sp. z o.o. z siedzibą w K-Koźlu decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa obiektu instalacji formaliny PFT w K-Koźlu, przy ul. Mostowej 30K, o. Azoty
  Wyświetleń: 1899
 1559. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 1899
 1560. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1899
 1561. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1898
 1562. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.01.2014r.realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 1898
 1563. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2013 ) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Fundacji EURO-COUTRY Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zakrzowie
  Wyświetleń: 1898
 1564. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1897
 1565. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1897
 1566. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1897
 1567. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA
  Wyświetleń: 1897
 1568. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste o. Koźle
  Wyświetleń: 1896
 1569. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1896
 1570. BA.6743.2.7.2016
  Wyświetleń: 1895
 1571. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki oraz I przetargu - Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1895
 1572. SPRZĄTANIE ŚWIATA 2003
  Wyświetleń: 1895
 1573. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie - o. Koźle
  Wyświetleń: 1895
 1574. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1895
 1575. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1894
 1576. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyka w Starostwie Powiatowym
  Wyświetleń: 1893
 1577. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Gospodarczego - ogłoszenie o zamówieniu na zakup paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w K-K na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 1892
 1578. BA.6743.2.59.2016
  Wyświetleń: 1891
 1579. DLA PRACODAWCÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 1891
 1580. Informacja o wynikach IV przetargu, Sławięcice.
  Wyświetleń: 1889
 1581. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Starszego referenta ds. administracyjnych w Zespole Szkół Elektryczno - Telekomunikacyjnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1889
 1582. Zawiadomienie (Śr.6223-39/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1888
 1583. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1888
 1584. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1887
 1585. Ogłoszenie z dnia 19-08-2014r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów dłogoterminowych złotowych.
  Wyświetleń: 1887
 1586. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Cisek
  Wyświetleń: 1887
 1587. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 23 do 29 sierpnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1887
 1588. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Karol Kania i Synowie Sp. z o. o. Piasek
  Wyświetleń: 1887
 1589. Zapowiedź XXXI Sesji Rady Powiatu na 30 sierpnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1886
 1590. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1886
 1591. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 1884
 1592. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowego na okres 3 lat Kędzierzyn Al. Armii Krajowej
  Wyświetleń: 1883
 1593. Informacja o wydaniu a rzecz Gminy Reska Wieś z siedzibą w Reńskiej Wsi przy ul. Pawłowickiej 1 decyzji administracyjnej nr 6/89/2013 o pozwoleniu a budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1882
 1594. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 1882
 1595. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (Śr.6341.1.5.2.2013)
  Wyświetleń: 1882
 1596. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w styczniu - kwietniu 2005r. i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 1880
 1597. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat - ul. Damrota 30, Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1880
 1598. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do sprzedaży pomieszczeń gospodarczych wzniesionych na tym gruncie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - o. Azoty
  Wyświetleń: 1879
 1599. Zawiadomienie (Śr. 6224-32/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1878
 1600. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1878
 1601. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 1878
 1602. BA.6743.1.120.2016
  Wyświetleń: 1877
 1603. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 1877
 1604. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Kozielska
  Wyświetleń: 1877
 1605. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1877
 1606. Oferta pracy dla nauczyciela przedmiotów zawodowych branży samochodowej, sp. elektronika samochodowa w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  Wyświetleń: 1876
 1607. Zawiadomienie (Śr.6224-49/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zdzisław Czuczwara PIWIS
  Wyświetleń: 1876
 1608. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1876
 1609. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1875
 1610. W Kędzierzynie-Koźlu rusza punkt zamiejscowy wrocławskiej Akademii Ekonomicznej
  Wyświetleń: 1875
 1611. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 1874
 1612. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1874
 1613. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1874
 1614. Jest decyzja dla Bergera
  Wyświetleń: 1873
 1615. Ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1873
 1616. Zawiadomienie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dokumentów: Sprawozdania z realizacji PPOG oraz Raportu z wykonania PPOŚ
  Wyświetleń: 1873
 1617. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Bierawa.
  Wyświetleń: 1872
 1618. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1872
 1619. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.1.2014, Śr.6341.2.12.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Powiatu Strzeleckiego ul.Jordanowska 2, 44-100 Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 1872
 1620. Zawiadomienie (Śr.6341.1.25.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - FRETPOL Pyskowice
  Wyświetleń: 1872
 1621. Debata oświatowa
  Wyświetleń: 1871
 1622. Informacja o wydaniu na rzecz BP 22 Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu decyzji o pozwoleniu na budowę-Budowa biogazowni rolniczej w K-Koźlu ul. Szkolna 15
  Wyświetleń: 1871
 1623. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1871
 1624. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1871
 1625. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regina i Zenon Gawron, Gierałtowice
  Wyświetleń: 1871
 1626. Zapowiedź XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1870
 1627. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1870
 1628. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1867
 1629. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1866
 1630. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1866
 1631. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Judyma, K-Koźle
  Wyświetleń: 1866
 1632. Zapowiedź XXXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1866
 1633. Wydział Promocji - do usunięcia
  Wyświetleń: 1864
 1634. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w K-K
  Wyświetleń: 1864
 1635. Uchwały wraz z załącznikami z VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 1862
 1636. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zwrotu na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle ul. Skarbowa w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1862
 1637. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1862
 1638. Ogłoszenie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej przy ul. Piastowskiej 11 w Koźlu
  Wyświetleń: 1861
 1639. Wznowiono Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1861
 1640. Informacja z dnia 23 kwietnia 2008r. o wywieszonych wykazach nieruchomości
  Wyświetleń: 1860
 1641. Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 1860
 1642. Ogłoszenie z dnia 29 września 2008 roku z Wydziału Geodezji o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1859
 1643. Przetarg na zakup komputerów dla Zarządu Oświaty
  Wyświetleń: 1859
 1644. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Kędzierzyn.
  Wyświetleń: 1859
 1645. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Landzmierz
  Wyświetleń: 1858
 1646. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - TAURON S.A. Opole
  Wyświetleń: 1857
 1647. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 1856
 1648. Ogłoszenie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia-Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1856
 1649. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 1856
 1650. Przetarg nieograniczony na założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 1856
 1651. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1856
 1652. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1856
 1653. 25 września odbyły się „Targi Pracy” organizowane przez Starostę Józefa Gismana i Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1855
 1654. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 1855
 1655. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Cisek
  Wyświetleń: 1854
 1656. Zawiadomienie (Śr.6224-53/2009-2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zbigniew Jakubiak
  Wyświetleń: 1853
 1657. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia, do usunięcia
  Wyświetleń: 1852
 1658. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 1851
 1659. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencji
  Wyświetleń: 1851
 1660. BA.6743.1.180.2016
  Wyświetleń: 1850
 1661. Spotkanie dla osób zainteresowanych dwuletnimi zaocznymi magisterskimi studiami uzupełniającymi
  Wyświetleń: 1849
 1662. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.1.2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zespół Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 1849
 1663. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1849
 1664. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1848
 1665. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1848
 1666. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia-Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w ZAK S.A. wraz z kanalizacją sanitarną miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 1848
 1667. Zawiadomienie (Śr.6223-46/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1847
 1668. przetarg nieograniczony na: Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1423 O Sukowice - Długomiłowice
  Wyświetleń: 1845
 1669. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - EnergiaPro GRUPA TAURON S.A.
  Wyświetleń: 1845
 1670. Ogólnopolska Konferencja „Niepełnosprawni czy sprawni inaczej – Partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego”
  Wyświetleń: 1844
 1671. Zapowiedź XXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1844
 1672. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1844
 1673. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-P.A. NOVA S.A. Gliwice
  Wyświetleń: 1844
 1674. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w styczniu - kwietniu 2005r. i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 1843
 1675. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Cisek Landzmierz
  Wyświetleń: 1841
 1676. Wykaz nieruchomości przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy - o. Koźle ul. Roosevelta
  Wyświetleń: 1841
 1677. Zawiadomienie (Śr.6223-36/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1841
 1678. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1840
 1679. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-NTP Galwanika Sp z o.o.
  Wyświetleń: 1840
 1680. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1435 O na terenie miasta Kędzierzyna –
  Wyświetleń: 1838
 1681. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.10.2011 na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1838
 1682. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1838
 1683. „SPRZĄTANIE ŚWIATA’ 2004” - EKOLOGICZNIE POPROSZĘ
  Wyświetleń: 1837
 1684. Zawiadomienie (Śr.6223-17/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Lellek - Krystian Lellek, Andrzej Lellek, Grzegorz Lellek
  Wyświetleń: 1837
 1685. Zawiadomienie (Śr.6224-5/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1836
 1686. Zapowiedź VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1835
 1687. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1835
 1688. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1834
 1689. W Wydziale Komunikacji i Dróg załatwia się m.in.:
  Wyświetleń: 1834
 1690. Zdjęcia z I Forum Samorządowego
  Wyświetleń: 1834
 1691. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Azoty
  Wyświetleń: 1833
 1692. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki - Kochaniec odc. Pawłowiczki - Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1833
 1693. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1832
 1694. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących " Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016-2022"
  Wyświetleń: 1832
 1695. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1832
 1696. Informacje dla konsumentów
  Wyświetleń: 1831
 1697. Zawiadomienie (Śr.6223-48/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Betafence Spółka z o.o. Kotlarnia
  Wyświetleń: 1829
 1698. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 1829
 1699. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1828
 1700. Ogłoszenie z dn. 01.08.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych.
  Wyświetleń: 1828
 1701. Trwa remont obiektu byłej przychodni przy ul. Kozielskiej 11 w Kędzierzynie
  Wyświetleń: 1828
 1702. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 1828
 1703. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Górnośląska Spółka Gazownictwa
  Wyświetleń: 1828
 1704. Wykonanie cienkiej warstwy na zimno na drogach powiatowych na terenie Kędzierzyna - Koźla
  Wyświetleń: 1827
 1705. Zawiadomienie (Śr.6223-41/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-ICOPAL Spółka Akcyjna w Zduńskiej Woli
  Wyświetleń: 1827
 1706. Informacja z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  Wyświetleń: 1826
 1707. O badaniach technicznych pojazdów - spotkanie w Starostwie
  Wyświetleń: 1825
 1708. Zawiadomienie (Śr.6223-24/2008-2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gospodarstwo Rolne w m. Dzielów
  Wyświetleń: 1824
 1709. Zawiadomienie (Śr.6223-33/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1824
 1710. Ogłoszenie przetargu -założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Cisek, w systemie Geo-Info 2000, w PUWG „1965
  Wyświetleń: 1823
 1711. Zawiadomienie (Śr.6223-56/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Urząd Miasta K-Koźle
  Wyświetleń: 1823
 1712. Informacja o wydaniu na rzecz FLUOROCHEMIKA POLAND Sp. z o.o. decyzji administracyjnej o zmianie pozwolenia na budowę - budowa zespołu obiektów przemysłowych branży chemicznej
  Wyświetleń: 1822
 1713. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-CeWe Color Sp. z o. o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1822
 1714. Zawiadomienie (Śr.6341.2.15.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółdzielnia Inwalidów „Inmet” w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1819
 1715. Pozostałe wnioski, zgłoszenia i informacje
  Wyświetleń: 1817
 1716. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1817
 1717. BA.6743.2.33.2016
  Wyświetleń: 1816
 1718. Zawiadomienie ( Śr.6341.2.11.3.2013, Śr.6341.1.10.2.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1816
 1719. Zawiadomienie (Śr.6341.1.25.2.2014,Śr.6341.2.14.3.2014)o wszczęciu postepowania wodnoprawnego -Zarząd Dróg Wojdwódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1813
 1720. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1813
 1721. Podsumowanie I półrocza
  Wyświetleń: 1812
 1722. Zapowiedź XXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1811
 1723. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1811
 1724. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w 2004r.
  Wyświetleń: 1811
 1725. Ogłoszenie o wyznaczeniu jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z dnia 5 stycznia 2010 r.
  Wyświetleń: 1809
 1726. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1809
 1727. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1809
 1728. Uchwała Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu K-Kozielskiego "w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym"
  Wyświetleń: 1808
 1729. Informacja o wydaniu na rzecz EUROCERAS Sp. z o.o., decyzji administracyjnej o pozwoleniu na: rozbudowę budynku nr 5213 wraz z budową linii nr V do produkcji wosków polietylenowych Ceralene i budową wieży granulacyjnej w K-Koźlu przy ul. Szkolnej 15
  Wyświetleń: 1807
 1730. Zawiadomienie (Śr.6341.1.18.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1807
 1731. BA.6743.6.1.2016
  Wyświetleń: 1805
 1732. Remont nawierzchni wraz z wymianą podbudowy w ciągu dróg powiatowych : nr 1403 O Roszowice - Biadaczów, nr 2052 O ulica B.Krzywoustego, nr 2053 O Aleja Lisa na terenie Kędzierzyna - Koźla w ilości 1501m²
  Wyświetleń: 1805
 1733. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w styczniu - kwietniu 2005r. i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 1805
 1734. BA.6743.1.130.2016
  Wyświetleń: 1803
 1735. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1428 O Miejsce Odrzańskie – Dzielnica w miejscowości Podlesie
  Wyświetleń: 1803
 1736. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 21 do 27 czerwca br.
  Wyświetleń: 1802
 1737. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 1800
 1738. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1799
 1739. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla Gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1798
 1740. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1798
 1741. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1798
 1742. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Bierawa.
  Wyświetleń: 1797
 1743. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1797
 1744. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa B
  Wyświetleń: 1796
 1745. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Aleja Armii Krajowej, o. Kędzierzyn, ul. Mostowa, o. Azoty
  Wyświetleń: 1793
 1746. Obwieszczenie Starosty z dnia 29.10.2012r.
  Wyświetleń: 1792
 1747. OGŁOSZENIE z dnia 12 maja 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Gminy Kędzierzyn-Koźle w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji sortowania odpadów
  Wyświetleń: 1792
 1748. BA.6743.1.153.2018
  Wyświetleń: 1790
 1749. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu z dnia 10 lutego 2004 - nieruchomość położona w K-K, składająca się z działki zabudowanej budynkami kompleksu poszpitalnego im. Roberta Kocha
  Wyświetleń: 1789
 1750. Informacja o wydaniu na rzecz BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych i LPG
  Wyświetleń: 1788
 1751. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 6-12-2013r.realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego(...)
  Wyświetleń: 1788
 1752. Remont cząstkowy nawierzchni z wymianą podbudowy w ciągu dróg powiatowych Nr 1477O na terenie miasta Kędzierzyna – Koźla , ul. Aleja Lisa- m² 313,0
  Wyświetleń: 1788
 1753. Zawiadomienie (Śr.6224-29/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1788
 1754. Informacja Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2005 roku o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1787
 1755. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 1787
 1756. Uchwały wraz z załącznikami z XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 1786
 1757. Potwierdzenie z UKIE
  Wyświetleń: 1785
 1758. Sytuacja na lokalnym rynku pracy – stan na dzień 31 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1785
 1759. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1784
 1760. Ogłoszenie z dnia 04 kwietnia 2007 roku z Wydziału Gospodarczego na zadanie: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 1783
 1761. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1783
 1762. Przetarg - ogłoszenie z dnia 9 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1782
 1763. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.03.2014r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 1781
 1764. Zawiadomienie (Śr.6341.2.7.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1781
 1765. Zmiana siedziby PPPP
  Wyświetleń: 1781
 1766. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dec. administracyjnej - zabudowa stanowisk N/O do załadunku i przeładunku
  Wyświetleń: 1780
 1767. Ogłoszenie z dnia 8 marca 2006 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność SKARBU PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1780
 1768. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1780
 1769. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1780
 1770. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz zawiadomienie o zamieszczeniu, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1779
 1771. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 1778
 1772. O e-urzędach w kędzierzyńsko-kozielskim Starostwie Powiatowym
  Wyświetleń: 1778
 1773. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu
  Wyświetleń: 1778
 1774. Organizacja zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w styczniu – kwietniu 2005r i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 1776
 1775. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.12.2013r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 1773
 1776. Zawiadomienie (Śr.6341.1.18.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1773
 1777. Petycje 2017
  Wyświetleń: 1770
 1778. Posiedzenie Komisji Infrastruktury
  Wyświetleń: 1770
 1779. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Cisek.
  Wyświetleń: 1770
 1780. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 1770
 1781. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym na zadanie: Modernizacja nawierzchni jezdni ulicy Grunwaldzkiej (...)
  Wyświetleń: 1768
 1782. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1768
 1783. Informacja z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla Cukrowni Cerekiew
  Wyświetleń: 1767
 1784. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki oraz Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1766
 1785. BA.6743.1.100.2016
  Wyświetleń: 1764
 1786. BA.6743.1.47.2017
  Wyświetleń: 1763
 1787. Spotkanie dla przyszłych studentów AE
  Wyświetleń: 1762
 1788. Ogłoszenie o wyznaczeniu parkingu na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 05 stycznia 2010 r
  Wyświetleń: 1761
 1789. Zawiadomienie (Śr. 6224-28/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1761
 1790. Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2017 rok.
  Wyświetleń: 1760
 1791. Zawiadomienie (Śr.6224-35/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1760
 1792. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1758
 1793. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-CeWe Color Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1757
 1794. Ogłoszenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A.
  Wyświetleń: 1756
 1795. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Roosevelta o. Koźle
  Wyświetleń: 1755
 1796. Zawiadomienie (Śr.6341.1.21.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 1755
 1797. Plan wspólnych dyżurów radnych PAŹDZIERNIK 2003
  Wyświetleń: 1753
 1798. Stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 1753
 1799. Wykaz nieruchomości przeznaczony do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Reńska Wieś - o. Komorno, Harcerska 81
  Wyświetleń: 1753
 1800. Przetarg nieograniczony na: Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1424 O Nieznaszyn - Steblów
  Wyświetleń: 1752
 1801. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1752
 1802. Ogłoszenie o koncesji na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2017-2019
  Wyświetleń: 1751
 1803. Zawiadomienie (Śr.6223-32/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Brenntag Polska Sp. z o o. K-K
  Wyświetleń: 1750
 1804. Ogłoszenie Wydziału Budownictwa i Architektury - budowa stacji bazowej Plus GSM
  Wyświetleń: 1749
 1805. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, Koźle.
  Wyświetleń: 1749
 1806. Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie:Projektu stałej organizacji ruchu i oznakowania na wyznaczenie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów w strefie płatnego parkowania,w tym stanowiska przeznaczone na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę...
  Wyświetleń: 1749
 1807. OGŁOSZENIE z dnia 19 grudnia 2003 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1748
 1808. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa i Architektury - wrzesień 2003
  Wyświetleń: 1748
 1809. Zawiadomienie (Śr.6341.1.16.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 1748
 1810. BA.6743.1.2.2017
  Wyświetleń: 1747
 1811. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r. na terenie gmin: Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek
  Wyświetleń: 1747
 1812. Ogłoszenie z dnia 13 września 2005 r. dot. zamówienia na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1746
 1813. Zapowiedź IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1746
 1814. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - rozbudowa instalacji przemysłowej punktu przeładunku amoniaku...
  Wyświetleń: 1743
 1815. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1743
 1816. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Landzmierz.
  Wyświetleń: 1743
 1817. I przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, kiosk
  Wyświetleń: 1741
 1818. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
  Wyświetleń: 1741
 1819. Powiatowy Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1741
 1820. Zawiadomienie (Śr.6341.6.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Brentag Polska Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1739
 1821. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 13 do 18 kwietnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1738
 1822. Zawiadomienie (Śr.6224-51/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Andrzej Nazar Biogradex-Holding Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1738
 1823. 22 grudnia 2003 r. - ULOTKA Z CENTRUM ZARZĄDANIA KRYZYSOWEGO
  Wyświetleń: 1737
 1824. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1737
 1825. Ogłoszenie - decyzja z dnia 20 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1736
 1826. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1736
 1827. Ogłoszenie z dnia 26 stycznia 2005 roku na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1734
 1828. Wniosek o wczesne wspomaganie
  Wyświetleń: 1734
 1829. Zawiadomienie (Śr.6224-27/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1734
 1830. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1733
 1831. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym Azoty i Cisek
  Wyświetleń: 1732
 1832. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 1731
 1833. Zawiadomienie (Śr.6224-43/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zbigniew Jakubiak, Wrocław
  Wyświetleń: 1731
 1834. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. Ochrony Zabytków w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1730
 1835. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1730
 1836. Ogłoszenie z dnia 08 listopada 2004 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1730
 1837. Uchwały wraz z załącznikami z IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 1728
 1838. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1727
 1839. Ogloszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. Założenie baz danych: Geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT) - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1726
 1840. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14 listopada 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 1726
 1841. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1726
 1842. BA.6743.2.1.2016
  Wyświetleń: 1724
 1843. Informacja dla rolników o skupie zboża
  Wyświetleń: 1724
 1844. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Jolanta Martyka i Piotr Martyka, Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1724
 1845. Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc finansową w ramach programu - Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych
  Wyświetleń: 1723
 1846. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1721
 1847. BA.6743.6.11.2016
  Wyświetleń: 1720
 1848. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 1719
 1849. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1718
 1850. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Bierawa.
  Wyświetleń: 1718
 1851. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1718
 1852. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - układ zasilania zbiornika magazynowego
  Wyświetleń: 1717
 1853. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1717
 1854. Komisja Edukacji i Promocji Rady Powiatu-protokoły 1-11
  Wyświetleń: 1716
 1855. Szkolenie dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw - na 26 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1716
 1856. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na oddanie gruntu i sprzedaż pomieszczeń gospodarczych- Azoty
  Wyświetleń: 1714
 1857. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  Wyświetleń: 1714
 1858. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1714
 1859. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1712
 1860. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1711
 1861. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Kędzierzyna - Koźla w ilości 4000 m2
  Wyświetleń: 1708
 1862. Zapowiedź XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1708
 1863. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1708
 1864. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1708
 1865. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - zagospodarowanie zbiornika stokażowego...
  Wyświetleń: 1707
 1866. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej. Koźle
  Wyświetleń: 1707
 1867. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1707
 1868. Delegacja Bundeswehry w Starostwie
  Wyświetleń: 1706
 1869. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Podlesie
  Wyświetleń: 1706
 1870. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1705
 1871. Przez dwa dni nie będziemy mogli zarejestrować pojazdu
  Wyświetleń: 1705
 1872. 22 grudnia 2003 r. - Świątecznie o sesji
  Wyświetleń: 1702
 1873. O rejestracji zwierząt chronionych
  Wyświetleń: 1702
 1874. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki – Kochaniec odc. Pawłowiczki – Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1702
 1875. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, Większyce i Komorno.
  Wyświetleń: 1702
 1876. Zapowiedź XXV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1701
 1877. Ogłoszenie - decyzja z dnia 7 stycznia 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę inwestycji dla BLACHOWNI HOLDING S.A.
  Wyświetleń: 1700
 1878. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z dnia 9 grudnia 2003 roku
  Wyświetleń: 1699
 1879. Zawiadomienie o uzgodnieniu warunków realizacji-Budowa kanalizacj sanitarnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1699
 1880. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1699
 1881. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-K-Koźle
  Wyświetleń: 1698
 1882. Remont chodnika w ciągu dróg powiatowej Nr 2044O na terenie miasta Kędzierzyna – Koźla , ul. Gazowa - m² - 178,0 m2
  Wyświetleń: 1698
 1883. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Bierawa.
  Wyświetleń: 1698
 1884. Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Zamówień Publicznych i Administracji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1697
 1885. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.Przygotowanie i udział w postępowaniu o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
  Wyświetleń: 1697
 1886. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1696
 1887. Informacja z dnia 22 września 2004 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 1695
 1888. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 8 lutego 2006 r. na dostawę osprzętu do ciągnika rolniczego.
  Wyświetleń: 1695
 1889. BA.6743.6.2.2016
  Wyświetleń: 1693
 1890. Ogłoszenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1693
 1891. Ogłoszenie z dnia 17 sierpnia 2005 r. o zamówieniu na zakup paliwa i olejów dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 1692
 1892. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1692
 1893. Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia
  Wyświetleń: 1691
 1894. BA.6743.2.43.2016
  Wyświetleń: 1688
 1895. Zawiadomienie (Śr.6341.1.24.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1688
 1896. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1687
 1897. ogłoszenie o przetargu - Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych Dr.Nr 1477O , ul.Waryńskiego w Kędzierzynie Koźlu.
  Wyświetleń: 1687
 1898. Ogłoszenie z dnia 8 czerwca o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1687
 1899. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1687
 1900. BA.6743.1.30.2016
  Wyświetleń: 1686
 1901. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1686
 1902. Informacja z dnia 30 września 2004 r. o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1685
 1903. Nabór na wolne stanowisko Prawnika w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1685
 1904. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń mowy - zapowiedź konferencji organizowanej przez PPPP w dniu 9 października br.
  Wyświetleń: 1684
 1905. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1683
 1906. Nabór na wolne stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1683
 1907. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1683
 1908. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Podlesie
  Wyświetleń: 1683
 1909. Obchody 65 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
  Wyświetleń: 1681
 1910. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.12.2013r. realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. Zakup oprogramowania GEO-INFO 6 dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 1681
 1911. Konkurs „Opolska Marka 2003” - zgłoszenia do końca października 2003 r.
  Wyświetleń: 1678
 1912. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę nowej elektrociepłowni, ul. Mostowa 30A , K-Koźle
  Wyświetleń: 1677
 1913. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 1677
 1914. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Powiatowy Program Ochrony Środowiska od dziś dostępne w internecie
  Wyświetleń: 1677
 1915. Ogłoszenie z dnia 4 lutego 2004 roku o wykazie lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1676
 1916. Zawiadomienie (Śr.6224-44/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1676
 1917. Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1675
 1918. Zawiadomienie (Śr.6224-8/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 1675
 1919. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dec. administracyjnej - przebudowa układu pakowania nawozów do big-bagów
  Wyświetleń: 1673
 1920. Remont zatoki MZK w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1673
 1921. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 19 do 25 kwietnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1672
 1922. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1672
 1923. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1670
 1924. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1668
 1925. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1668
 1926. Przypomnienie o szkoleniu dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw - wrzesień 2003
  Wyświetleń: 1667
 1927. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Kobylice
  Wyświetleń: 1666
 1928. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat. Roszowicki Las.
  Wyświetleń: 1665
 1929. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1664
 1930. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2004 roku o wykazie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1663
 1931. Uchwały wraz z załącznikami z VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1662
 1932. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 1661
 1933. Zapowiedź XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 1661
 1934. Zawiadomienie (Śr.6223-62/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Biogradex Holding Sp. z o.o. w Elblągu
  Wyświetleń: 1661
 1935. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1660
 1936. Zapowiedź X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1659
 1937. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1659
 1938. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu-protokoły 1-2
  Wyświetleń: 1657
 1939. Petycje 2016
  Wyświetleń: 1656
 1940. Informacja o wydaniu na rzecz Gminy Reńska Wieś decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - kanalizacja sanitarna, przyłącze wodociągowe
  Wyświetleń: 1655
 1941. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administarcyjnej o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1655
 1942. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę układu wody obiegowej...
  Wyświetleń: 1654
 1943. Komisja Promocji Powiatu i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1651
 1944. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 października 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanym w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1650
 1945. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Ostrożnica
  Wyświetleń: 1650
 1946. Zawiadomienie (Śr.6341.2.10.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Damen Shipyards Koźle Spółka z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1650
 1947. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. Ochrony Zabytków w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1647
 1948. Zarządzenia Starosty 2018 r.
  Wyświetleń: 1647
 1949. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1646
 1950. Utrudnienia w ruchu – remonty dróg powiatowych / 23 września
  Wyświetleń: 1646
 1951. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa-protokoły 4, 6
  Wyświetleń: 1644
 1952. Ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2005 roku o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1644
 1953. Uchwały wraz z załącznikami z II Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1644
 1954. Ogłoszenie z dnia 15 września br. - informacja Zarządu Powiatu o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym (na rzecz najemców lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku położonym przy ul. Orkana 19)
  Wyświetleń: 1642
 1955. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1642
 1956. Ogłoszenie Wydziału Gospodarczego z dnia 22 lutego 2006 r. przetarg nieograniczony na dostawę części zestawu dekontaminacyjnego
  Wyświetleń: 1638
 1957. Zawiadomienie(Śr.6341.2.16.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi
  Wyświetleń: 1638
 1958. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1637
 1959. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu-protokoły 3,6,8,9
  Wyświetleń: 1636
 1960. Plan wspólnych dyżurów radnych - styczeń 2004 rok
  Wyświetleń: 1636
 1961. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1634
 1962. obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1633
 1963. Uchwały wraz z załącznikami z VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku
  Wyświetleń: 1633
 1964. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20 czerwca 2012r. na zadanie: Przeprowadzenie kursów, szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanym w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1631
 1965. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1630
 1966. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2018 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4
  Wyświetleń: 1629
 1967. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1/351/2015 dla ZAK SA
  Wyświetleń: 1628
 1968. BA.6743.1.6.2016
  Wyświetleń: 1627
 1969. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Informatyka w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1627
 1970. BA.6743.1.13.2016
  Wyświetleń: 1626
 1971. II Sesja Rady Powiatu-protokół
  Wyświetleń: 1624
 1972. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04 maja 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przeprowadzenie kursów, szkoleń dla uczniów szkół ponadgomnazjalnych, realizowanym w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1623
 1973. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19-07-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie (...)
  Wyświetleń: 1623
 1974. Zadłużenie powiatu
  Wyświetleń: 1622
 1975. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1622
 1976. Zapowiedź XLI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1622
 1977. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę stacji paliw dla WASBRUK Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1621
 1978. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 czerwca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...))
  Wyświetleń: 1621
 1979. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11-07-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz termomodernizacja izolacji ścian wew. budynku i wykonanie systemu kanałów na Pl. Wolności(...)
  Wyświetleń: 1621
 1980. Zawiadomienie (Śr.6223-40/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1621
 1981. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1621
 1982. Bieżące wydarzenia w tygodniu od 5 do 11 stycznia 2004 r.
  Wyświetleń: 1619
 1983. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zespół Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 1619
 1984. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 1618
 1985. Ogłoszenie Starosty - 20 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1618
 1986. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2005 roku o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia budowę inwestycji pod nazwą stacja odwadniania osadów pościekowych dla ZAK S.A.
  Wyświetleń: 1617
 1987. Misja gospodarcza z Hrabstwa Essex / wrzesień 2003
  Wyświetleń: 1615
 1988. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 1 do 7 marca 2004 r.
  Wyświetleń: 1615
 1989. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej i Pustej w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1613
 1990. VIII Sesja Rady Powiatu-protokół
  Wyświetleń: 1613
 1991. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.25.1.2015) w sprawie udzielenia Gminie Pawłowiczki na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wykonanie przejść rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Malawa
  Wyświetleń: 1613
 1992. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 15.01.2014r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 1610
 1993. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu na 17 lutego 2004
  Wyświetleń: 1610
 1994. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - rozbudowa węzła magazynowania i załadunku roztworów mocznika
  Wyświetleń: 1609
 1995. Ogłoszenie z dnia 15 września o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przy ul. Orkana 14
  Wyświetleń: 1609
 1996. Wnioski związane z ustawą o odpadach
  Wyświetleń: 1609
 1997. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r.
  Wyświetleń: 1609
 1998. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2014, Śr.6341.2.11.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1608
 1999. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu 22 - 28 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1606
 2000. Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2004 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu
  Wyświetleń: 1604
 2001. Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2003 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na zmienę sposobu użytkowania istniejącej spalarni śmieci - wniosek Blachowni Holding SA
  Wyświetleń: 1603
 2002. Zawiadomienie (Śr.6223-37/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1603
 2003. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1602
 2004. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.2.20.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi na odprowadzenie ścieków komunalnych do Potoku Cisek w km 10+870
  Wyświetleń: 1601
 2005. Numery rachunków bankowych
  Wyświetleń: 1600
 2006. Zapowiedzi wydarzeń 12 - 18 lipca 2004 r.
  Wyświetleń: 1600
 2007. Zapowiedź koncertu w ramach XI Śląskiego Festiwalu im. Ludwika van Beethovena na 5 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1599
 2008. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1599
 2009. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz Zawiadomienie o zamieszczeniu, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-dane o wniosku na wniosek MWiK w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1599
 2010. Zawiadomienie (Śr.6341.2.14.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Leszek Krzywniak, Dziergowice
  Wyświetleń: 1597
 2011. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - zabudowa instalacji osuszania powietrza pomiarowego
  Wyświetleń: 1595
 2012. Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Wyświetleń: 1594
 2013. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego I - IV kadencja
  Wyświetleń: 1594
 2014. Komisja Budżetu Rady Powiatu-protokoły 6,7,8
  Wyświetleń: 1592
 2015. Ogłoszenie z dnia 7 stycznia 2004 r. o zamieszczonym w publicznie dostępnym wykazie wniosku Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA
  Wyświetleń: 1592
 2016. Zapowiedzi wydarzeń 25-31 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1592
 2017. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1591
 2018. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczononego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - ogłoszenie z dnia 17 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1590
 2019. Ogłoszenie o przetargu na zakup komputerów dla Powiatowego Zarządu Oświaty
  Wyświetleń: 1588
 2020. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r. na terenie gmin: Pawłowiczki , Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1588
 2021. Wniosek o nauczanie indywidualne
  Wyświetleń: 1586
 2022. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1584
 2023. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 1584
 2024. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.4.2015, Śr.6341.1.17.4.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółka PCC Energetyka Blachownia w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1584
 2025. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1583
 2026. Zawiadomienie (Śr.6223-61/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
  Wyświetleń: 1583
 2027. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.15.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKN Orlen S.A. na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1583
 2028. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 2 do 8 lutego 2004 r.
  Wyświetleń: 1582
 2029. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1579
 2030. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 1 października 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 1578
 2031. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23 maja 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1578
 2032. Zawiadomienie (Śr.6224-31/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1578
 2033. Informacja o wydaniu na rzecz WARTER Spółka Jawna dec. administracyjnej - budowa pola magazynowego mazutu
  Wyświetleń: 1577
 2034. Ogłoszenie przetargu na remont pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 1577
 2035. Zamówienie z dnia 7 kwietnia 2005 roku dot. opracowania numerycznej mapy oraz uzupełnienia numerycznych baz danych map ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1577
 2036. Przypomnienie: „Koziołki” do końca września
  Wyświetleń: 1576
 2037. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 1576
 2038. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku Sp. z o. o. Brenntag Polska
  Wyświetleń: 1576
 2039. BA.6743.2.14.2016
  Wyświetleń: 1575
 2040. Uchwały wraz z załącznikami z XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 09 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 1572
 2041. Zapowiedzi wydarzeń 11-17 sierpnia 2003
  Wyświetleń: 1572
 2042. Zawiadomienie (Śr.6223-35/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1572
 2043. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1571
 2044. Uchwały wraz z załącznikami z XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2015 roku
  Wyświetleń: 1571
 2045. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek o. Roszowice, Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 1571
 2046. Zapowiedź XIII Sesji Rady Powiatu na 6 lutego 2004 roku
  Wyświetleń: 1571
 2047. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1571
 2048. Komisja Prawno - Administracyjna
  Wyświetleń: 1570
 2049. Nabór na stanowisko Referenta do spraw administracyjnej obsługi rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1570
 2050. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w ilości 1000 m²
  Wyświetleń: 1569
 2051. Przetarg na dostawę tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1569
 2052. Uchwały wraz z załącznikami z XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1569
 2053. Ogłoszenie z dnia 14 października 2004 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1568
 2054. Udzielenie i obsługa kredytów złotowych
  Wyświetleń: 1568
 2055. Zespół Szkół Elektryczno - Telekomunikacyjnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1568
 2056. Ogłoszenie z dnia 12 października 2004 r. o zamówieniu Zespołu Szkół Nr 4 w K-K na remont bieżący pokryć papowych wraz z obróbkami blacharskimi
  Wyświetleń: 1566
 2057. Zawiadomienie (Śr.6341.2.12.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1566
 2058. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 1566
 2059. Uchwały wraz z załącznikami z X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2015 roku
  Wyświetleń: 1565
 2060. Ogłoszenie z dnia 14 października 2005 r. o zamówieniu na dostawę środków ochrony dróg oddechowych oraz zestawu dekontaminacyjnego dla potrzeb ochrony ludności po zaistnieniu skażenia środkami chemicznymi, biologicznymi lub sanitarnym
  Wyświetleń: 1564
 2061. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 1562
 2062. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 marca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1561
 2063. Podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju oraz statystyczna liczba uczniów roku 2017
  Wyświetleń: 1561
 2064. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1561
 2065. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - modernizacja instalacji mocznika...
  Wyświetleń: 1559
 2066. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1558
 2067. Ogłoszenie przetargu - remont części pomieszczeń biurowych II-go piętra w siedzibie Starostwa przy pl. Wolności 13 w Kędzierzynie -Koźlu.
  Wyświetleń: 1556
 2068. Nabór na Sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu 2
  Wyświetleń: 1555
 2069. Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2004 r. dotyczące wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz gminy Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1554
 2070. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1554
 2071. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1551
 2072. Wniosek o kształcenie specjalne
  Wyświetleń: 1551
 2073. Ogłoszenie z dnia 03 stycznia 2006 r. dot. ogłoszenia Kierownika PCPR w K-K o naborze na wolne stanowisko referenta do spraw kadrowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 1550
 2074. Przetarg na zakup komputerów na potrzeby Powiatowego Zarządu Oświaty w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim
  Wyświetleń: 1549
 2075. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 1549
 2076. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Podlesie
  Wyświetleń: 1547
 2077. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1546
 2078. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.10.3.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki Auto Centrum Koźle - Lellek Group Sp. z o.o. S.k.
  Wyświetleń: 1545
 2079. informacja o wydaniu decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1542
 2080. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.26.1.2015, Śr.6341.2.26.1.2015) w sprawie udzielenia Gminie Kędzierzyn-Koźle pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanike z wód
  Wyświetleń: 1541
 2081. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Dziergowice.
  Wyświetleń: 1540
 2082. Ogłoszenie z dnia 31 maja 2004 r. o przetargu nieograniczonym - II LO w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1538
 2083. Ogłoszenie z dnia 08 grudnia 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. zamówienia na modernizację ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Kędzierzyna-Koźla.
  Wyświetleń: 1537
 2084. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 1537
 2085. Informacja o Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1535
 2086. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.2.21.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla p. Agnieszki Jaskółka-Czogała na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów rybnych
  Wyświetleń: 1535
 2087. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
  Wyświetleń: 1534
 2088. Informacja o wydaniu decyzji administracyjnej - Kanalizacja sanitarna w Łężcach oraz roboty polegające na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1533
 2089. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - na 18 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1533
 2090. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu: „ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO” ...
  Wyświetleń: 1532
 2091. Zapowiedzi wydarzeń 27.X. - 02.XI.2003 r.
  Wyświetleń: 1532
 2092. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 6/85/2015 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy
  Wyświetleń: 1530
 2093. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2 marca 2010r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 1530
 2094. Ogłoszenie o przetargu z dnia 22 czerwca 2004 r. na założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1527
 2095. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorsołych niepełnosprawnych intelektualnie
  Wyświetleń: 1524
 2096. Ogłoszenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 lipca 2003 r.
  Wyświetleń: 1523
 2097. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1522
 2098. Komisja Prawna - doraźna - protokoły 1,2,3,5,7
  Wyświetleń: 1522
 2099. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu - na 28 czerwca 2005 roku
  Wyświetleń: 1522
 2100. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej B
  Wyświetleń: 1518
 2101. BA.6740.1.279.2016
  Wyświetleń: 1517
 2102. Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II
  Wyświetleń: 1514
 2103. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Udzielenie i obsługa kredytów złotowych
  Wyświetleń: 1513
 2104. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 09 do 15 lutego 2004
  Wyświetleń: 1513
 2105. BA.6743.1.74.2016
  Wyświetleń: 1512
 2106. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1512
 2107. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1512
 2108. I przetarg ustny nieograniczony (zamieszczony 17 marca 2005) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu, położonej w Sławięcicach
  Wyświetleń: 1511
 2109. Ogłoszenie Wydzialu Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 1511
 2110. Uchwały wraz z załącznikami z IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1511
 2111. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 26 lipca do 1 sierpnia 2004 roku
  Wyświetleń: 1511
 2112. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.2.2013, Śr.6341.2.15.2.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Matel Adam Matuszek w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1511
 2113. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (Śr.6341.2.19.1.2015) dla ETP Spółka Akcyjna
  Wyświetleń: 1511
 2114. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1511
 2115. Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1510
 2116. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 12 do 18 stycznia 2004 r.
  Wyświetleń: 1510
 2117. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1510
 2118. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2004 roku o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1509
 2119. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.6.2015, Śr.6341.2.9.6.2015,) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1509
 2120. Adres, informacje ogólne
  Wyświetleń: 1508
 2121. BA.6743.1.37.2016
  Wyświetleń: 1507
 2122. Zawiadomienie (Śr.6341.4.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Clima Solutions s.c. Aleksander Kwiecień w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1506
 2123. 64 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
  Wyświetleń: 1505
 2124. Ogłoszenie z dnia 26 lutego 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego inwestycji
  Wyświetleń: 1505
 2125. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1505
 2126. Zawiadomienie (Śr.6341.1.23.1.2015, Śr. 6341.2.18.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1502
 2127. Ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2005 roku - rokowania po drugim przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1500
 2128. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 12 maja 2004 roku - dotyczy założenia numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Pawłowiczki i założenia numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1497
 2129. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 1497
 2130. Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1496
 2131. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1496
 2132. Informacja o wydaniu na rzecz Gospodarstwa Rolnego decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - obora dla krów w miejscowości Kózki
  Wyświetleń: 1495
 2133. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ŚWIADCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: ZADANIE A-UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ZADANIE B-UBEZPIECZENIA MIENIA, ZADANIE C-UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
  Wyświetleń: 1493
 2134. Zapowiedzi wydarzeń 20 - 26 października 2003 roku
  Wyświetleń: 1493
 2135. Zapowiedź XXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1493
 2136. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 31 sierpnia 2005 r. o przetargu
  Wyświetleń: 1492
 2137. Obwieszczenie budowa drogi Większyce Wrzosowa
  Wyświetleń: 1488
 2138. informacja o pozwoleniu na budowę nr BA.6740.1.112.2017 dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 1487
 2139. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 1487
 2140. Drugi nabór na wolne stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1486
 2141. Ogłoszenie z dnia 02 lipca 2009 roku z Wydziału Gospodarczego o zamówieniu - Przebudowa i remont parteru wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1
  Wyświetleń: 1485
 2142. UCHWAŁA Nr XLIII/274/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 lipca 2010 roku
  Wyświetleń: 1484
 2143. Zapowiedź XXXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1484
 2144. Zapowiedzi wydarzeń 01-07 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1483
 2145. Wspólne dyżury radnych LISTOPAD 2003
  Wyświetleń: 1480
 2146. Zapowiedzi wydarzeń 10 - 16 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1479
 2147. informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr BA.6740.1.20.2017 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1475
 2148. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1475
 2149. Zapowiedź Sesji Rady Powiatu - na 12 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1474
 2150. I Sesja Rady Powiatu-protokół
  Wyświetleń: 1473
 2151. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12 maja 2005 r. na opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienie numerycznych baz danych map ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1471
 2152. Zawiadomienie (Śr.6341.2.3.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GROTRANS
  Wyświetleń: 1469
 2153. Nabór na wolne stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1463
 2154. Ogłoszenie o przetargu na remont cząstkowy nawierzchni drogowych - lipiec 2005
  Wyświetleń: 1461
 2155. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 1461
 2156. Strategia rozwoju oświaty 2016-2022
  Wyświetleń: 1461
 2157. Ogłoszenie z dnia 26 listopada 2004 r. dotyczy II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu
  Wyświetleń: 1457
 2158. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr 1-19-2016 w sprawie budowy instalacji dla EnergoAsh
  Wyświetleń: 1456
 2159. Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1455
 2160. Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1451
 2161. Zawiadomienie (Śr.6341.7.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Brenntag Polska Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1449
 2162. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 maja 2005 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: adaptacja przychodni przeciwgruźliczej na pomieszczenia biurowe wydziałów Starostwa
  Wyświetleń: 1447
 2163. Zawiadomienie (Śr.6341.2.17.6.2014, Śr.6341.1.26.5.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1447
 2164. Ogłoszenie z 26 lutego 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę tuczarni świń w Przewozie
  Wyświetleń: 1446
 2165. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1445
 2166. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu 15 - 21 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1444
 2167. Wyjazdy i szkolenia Starosty wrzesień / październik 2003 r.
  Wyświetleń: 1442
 2168. Zapowiedzi wydarzeń 08-14 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1442
 2169. Zapowiedzi wydarzeń 28.VII – 03.VIII.2003 r.
  Wyświetleń: 1439
 2170. Ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2005 roku - rokowania po trzecim przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1437
 2171. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.1.22.4.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1435
 2172. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 1433
 2173. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 13 do 19 wrzesnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1433
 2174. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.2.2015, Śr.6341.2.2.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1431
 2175. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1430
 2176. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Pedagoga w Zespole ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźle
  Wyświetleń: 1429
 2177. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Kobylice, Landzmierz
  Wyświetleń: 1429
 2178. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1427
 2179. BA.6743.1.95.2018
  Wyświetleń: 1425
 2180. Zawiadomienie (Śr.6341.9.1.2015) o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Eleonora Majnusz Ubój Zwierząt i Sprzedaż Półtusz
  Wyświetleń: 1425
 2181. Uchwały wraz z załącznikami z XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 września 2016 roku
  Wyświetleń: 1424
 2182. Zawiadomienie (Śr.6223-54/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Polskie Młyny S.A. w Warszawie
  Wyświetleń: 1424
 2183. Zawiadomienie (Śr.6341.2.17.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółka PCC Energetyka Blachownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1424
 2184. Ogłoszenie z dnia 06-10-2016r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie (...)
  Wyświetleń: 1423
 2185. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 28 czerwca do 4 lipca 2004 r.
  Wyświetleń: 1421
 2186. Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2004 r. dotyczy przetargu na tablice rejestracyjne 2005 – 2006 r. dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1420
 2187. Grudniowe zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 8 do 14 grudnia 2003 roku
  Wyświetleń: 1419
 2188. KOMISJA BUDŻETU
  Wyświetleń: 1419
 2189. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1417
 2190. Grudniowe zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 15 do 21 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1416
 2191. Ogłoszenie z dnia 12 września 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na wymianę nawierzchni na mostach i wiadukcie
  Wyświetleń: 1416
 2192. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1415
 2193. Zapowiedź XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1415
 2194. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pedagoga w Zespole ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1413
 2195. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 8 do 14 marca 2004 r.
  Wyświetleń: 1413
 2196. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji z dnia 7 września 2005 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1412
 2197. WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia - ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2004 r.
  Wyświetleń: 1412
 2198. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26-08-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 1411
 2199. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.1.21.4.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1411
 2200. Zawiadomienie(Śr.6341.1.16.1.2015) o wszczęciu postepowania wodnoprawnego Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Zabrzu
  Wyświetleń: 1410
 2201. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 16 do 22 lutego 2004 roku
  Wyświetleń: 1407
 2202. Ogłoszenie z dnia 7 grudnia 2004 roku o przetargu nieograniczonym na dostawę prasy na rok 2005
  Wyświetleń: 1406
 2203. Ogłoszenie z Wydziału Gospodarczego z dnia 5 września 2005 r. dot. adaptacji części nieruchomości położonej przy ul. Skarbowej 3e w K-K
  Wyświetleń: 1405
 2204. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie "Projektu stałej organizacji ruchu i oznakowania na wyznaczenie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów w strefie płatnego parkowania, w tym stanowiska przeznaczone na postój pojazdów...."
  Wyświetleń: 1404
 2205. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1403
 2206. Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1402
 2207. Zapowiedź XLVII Sesji Rady Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1401
 2208. Uchwały wraz z załącznikami z XIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1400
 2209. Zapowiedź XXXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1400
 2210. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 13 do 19 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1397
 2211. Zapowiedź XXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1395
 2212. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 1395
 2213. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13-09-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 1394
 2214. Ogłoszenie z dnia 30 września 2005 r. z Wydziału Gospodarczego dot. zamówienia na zakup paliwa i olejów dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 1394
 2215. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 26 kwietnia do 2 maja 2004 r.
  Wyświetleń: 1390
 2216. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.62.3.1.2016, Śr.6341.1.3.1.2016)) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Powiatowi Strzeleckiemu na wykonanie urządzen wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1390
 2217. Informacja Starosty o wywieszeniu wykazów z dnia 12 maja 2005 r.
  Wyświetleń: 1388
 2218. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1387
 2219. Ogłoszenie z dnia 15 grudnia z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność SKARBU PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1383
 2220. Zapowiedzi wydarzeń od 29 września do 5 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1383
 2221. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu 18 - 24 sierpnia 2003
  Wyświetleń: 1380
 2222. Ogłoszenie o przetargu z 12 listopada 2003 r. - II LO
  Wyświetleń: 1379
 2223. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1377
 2224. Zapowiedzi wydarzeń na bieżący tydzień
  Wyświetleń: 1377
 2225. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 22 do 28 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1377
 2226. BA.6743.1.168.2017
  Wyświetleń: 1375
 2227. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 31 maja do 6 czerwca br.
  Wyświetleń: 1373
 2228. 22 grudnia 2003 r. - godziny pracy Starostwa w okresie świątecznym
  Wyświetleń: 1371
 2229. Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1371
 2230. Wyniki wstępnej selekcji na wolne stanowisko w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu - inspektora ds. przetargów
  Wyświetleń: 1370
 2231. informacja o wydaniu decyzji 1/145/2016 o pozwoleniu na budowę dla SILEKOL Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1368
 2232. BA.6743.6.20.2017
  Wyświetleń: 1367
 2233. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę BA.6740.5.24.2017
  Wyświetleń: 1367
 2234. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 19 do 25 stycznia 2004 roku
  Wyświetleń: 1367
 2235. Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego wraz z przebudową i modernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Judyma 5
  Wyświetleń: 1366
 2236. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 1365
 2237. Zawiadomienie (Śr.6341.1.6.1.2015, Śr.6341.2.6.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1365
 2238. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1364
 2239. Zmiana i ustalenie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1364
 2240. Informacja Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2005 r. o wywieszeniu informacji o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1362
 2241. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 1360
 2242. Zapowiedzi wydarzeń 03 - 09 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1358
 2243. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.14.1.2016) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 28.02.2014 r. i udzielenia pozwolenia na wykonanie obiektów energetyki wodnej- małej elektrowni wodnej (dz.1121 obręb Bierawa)
  Wyświetleń: 1356
 2244. Nabór na Sekretarza w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1354
 2245. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.1.1.2016) w sprawie udzielenia spółce Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1354
 2246. LUTY 2004 - wspólne dyżury radnych powiatowych i miejskich
  Wyświetleń: 1353
 2247. Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1352
 2248. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.6.4.2016, Śr.6341.2.5.4.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla EnergoAsh Południe Spółka z o.o. w K-Koźlu, ul.Szkolna 15 na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1345
 2249. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1343
 2250. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 maja 2005 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1342
 2251. Ogłoszenia z dnia 12 maja 2005 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1341
 2252. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 23 do 29 lutego 2004 r.
  Wyświetleń: 1341
 2253. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic obręb Koźle ul. Sucharskiego
  Wyświetleń: 1341
 2254. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.2.23.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Bierawa na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wód podziemnych
  Wyświetleń: 1340
 2255. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Kędzierzyna - Koźla w
  Wyświetleń: 1339
 2256. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.2.25.1.2015) w sprawie udzielenia Gminie Pawłowiczki pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do Potoku Jakubowickiego w km 6+370
  Wyświetleń: 1339
 2257. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa z dnia 16 czerwca 2005 roku - umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie wniosku złożonego przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A. ul. Chemików 7 Płock
  Wyświetleń: 1338
 2258. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08-06-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zad. pn. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i jedn. organizacyjnych, mienia, pojazdów i jedn. pływających
  Wyświetleń: 1337
 2259. Nabór na wolne stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1332
 2260. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego z dnia 10 lutego 2004
  Wyświetleń: 1331
 2261. informacja o wydaniu decyzji nr 1/71/2016 o zmianie pozwlenia na budowę dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 1330
 2262. Zapowiedź XXXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1329
 2263. Informacja OŚ-Marszałek dec.nr 2/20/2016
  Wyświetleń: 1327
 2264. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.9.5.2016, Śr.6341.2.8.5.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Sławomira Zdon na wykonanie obiektów energetyki wodnej i korzystanie z wód do celów energetycznych rzeki Kłodnicy
  Wyświetleń: 1327
 2265. IV kadencja
  Wyświetleń: 1325
 2266. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.1.24.2.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Kędzierzyn z siedzibą w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1324
 2267. Uchwały wraz z załącznikami z XIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku
  Wyświetleń: 1323
 2268. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu 14-20 lipca 2003 r.
  Wyświetleń: 1320
 2269. Ogłoszenie z dnia 13 maja 2005 r. o zamieszczeniu w opublicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia budowę inwestycji dla HERMANN RINNEN Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1319
 2270. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy-Dziergowice
  Wyświetleń: 1318
 2271. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2015, Śr.6341.2.7.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1317
 2272. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Psychologa w Zespole ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1316
 2273. Ważne zmiany w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1316
 2274. Uchwały wraz z załącznikami z XLVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1315
 2275. BA.6743.2.38.2017
  Wyświetleń: 1314
 2276. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.1.2015, Śr.6341.2.10.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Zakrzowie
  Wyświetleń: 1314
 2277. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę, nr 1/6/2016 pomieszczeń magazynowych w kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Strzeleckiej 17
  Wyświetleń: 1312
 2278. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 29 grudnia 2003 r. na opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego
  Wyświetleń: 1307
 2279. ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ W BIEŻĄCYM TYGODNIU OD 6 DO 12 PAŹDZIERNIKA 2003 R.
  Wyświetleń: 1307
 2280. informacja o zmianie pozwolenia na budowę BA.6740.1.221.2016
  Wyświetleń: 1305
 2281. obwieszczenie ul.Wrzosowa Większyce
  Wyświetleń: 1305
 2282. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 5 sierpnia 2005 r. o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1304
 2283. Ogłoszenie z dnia 30 września 2005 r. z Wydziału Gospodarczego dot. zamówienia na adaptację części nieruchomości położonej przy ul. Skarbowej 3 e na zaplecze bazy Wydziału Infrastruktury Drogowej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1302
 2284. Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1301
 2285. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 26 stycznia do 1 lutego 2004 r.
  Wyświetleń: 1300
 2286. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1300
 2287. Uchwała Zarządu Powiatu K-K w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu K-K w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności...
  Wyświetleń: 1297
 2288. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 14 do 20 czerwca 2004 r.
  Wyświetleń: 1297
 2289. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 1295
 2290. Uchwały wraz z załącznikami z XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 1295
 2291. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dec. administracyjnej - budowa nowej elektrociepłowni
  Wyświetleń: 1293
 2292. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 1293
 2293. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 5 sierpnia 2005 r. o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni typu „sandwich” dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1291
 2294. Zapowiedź XXXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1291
 2295. Nabór na zaoczne uzupełniające studia magisterskie - oferta Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1288
 2296. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1288
 2297. Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2006 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
  Wyświetleń: 1287
 2298. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Psychologa w Zespole ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1285
 2299. Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie -Koźlu
  Wyświetleń: 1281
 2300. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.13.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKN Orlen S.A. na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1281
 2301. Informacja Starosty o wywieszeniu wykazu z dnia 12 maja 2005 r.
  Wyświetleń: 1280
 2302. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6320.1.1.2016) w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej - studnia R wodociągu grupowego "Korzonek"
  Wyświetleń: 1279
 2303. BA.6743.1.4.2018
  Wyświetleń: 1276
 2304. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 2 listopada 2005 r. dot. przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na remont pokładu mostu na rzece Odrze w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa
  Wyświetleń: 1273
 2305. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.1.7.1.2016, Śr.6341.2.7.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Spółce Kofama Koźle Spółka Akcyjna szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1273
 2306. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 czerwca 2005 roku o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność SKARBU PAŃSTWA przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1271
 2307. informacja o wydaniu pozwolenia nr 1/66/2016 na rozbudowę zakładu produkcyjnego Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1269
 2308. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1268
 2309. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Brenntag Polska Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1268
 2310. BA.6743.2.50.2017
  Wyświetleń: 1267
 2311. Uchwały wraz z załącznikami z XVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1266
 2312. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.13.1.2016, Śr.6341.2.12.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na wykonanie urządzen wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1266
 2313. informacja o zmianie decyzji o pozwoleniu na przebudowę układu przenośników węgla dla GA ZAK S.A.
  Wyświetleń: 1265
 2314. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1263
 2315. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.1.7.1.2016, Śr.6341.2.6.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Zarządowi Dróg Wojewódzkich na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1261
 2316. BA.6743.1.9.2018
  Wyświetleń: 1256
 2317. Uchwały wraz z załącznikami z XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 01 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 1254
 2318. Ogłoszenie z dnia 25 października 2005 r. o naborze na wolne stanowisko inspektora do spraw przetargów
  Wyświetleń: 1253
 2319. Ogłoszenie z dnia 20 maja 2005 r. z PPPP - dotyczy przetargu nieograniczonego na modernizację I piętra budynku internatu przy ul. Skarbowej 4
  Wyświetleń: 1249
 2320. BA.6743.1.202.2017
  Wyświetleń: 1248
 2321. Ogłoszenie z dnia 23 maja 2005 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku VFT POLAND Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1242