Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet 2013

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała XXXI/240/2013 wraz z załącznikami z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  na 2013r.:

ZIPBudżet 2013.zip

Uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu znajdują się w BIP w dziale - AKTY PRAWNE, pozycja menu- Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja oraz Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Koielskiego IV kadencja

W załączonym poniżej pliku znajduje się Uchwała XXXI/239/2013 wraz z załącznikami z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2028:
 

ZIPWieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 - 2028.zip
 

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu K-Kozielskiego na 2013r.pdf

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu K-Kozielskiego na 2013r.pdf

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu K-Kozielskiego.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2013r.pdf

Sprawozdania za I kwartał:

PDFRB-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów.pdf
PDFRB-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf
PDFRB-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRB-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych dot. SPZOZ.pdf
PDFRB-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRB-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf
PDFRB-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot. SPZOZ.pdf

Sprawozdania za II kwartał:

PDFRb-27S
PDFRb-28S cz.I
PDFRb-28S cz.II
PDFRb-N
PDFRb-N
PDFRb-NDS
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie, korekta.pdf
PDFRb-Z
PDFRb-Z

Sprawozdania za III kwartał:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych cz.I.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych cz.II.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych dot SP ZOZ.pdf
PDFRb-NDS sprwozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie, korekta.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot. SP ZOZ.pdf

Sprawozdania za IV kwartał:

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych cz.I.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych cz.II.pdf
PDFRb-28S korekta cz.I.pdf
PDFRb-28S korekta cz.II.pdf
PDFRb-28S korekta nr 2 cz.I.pdf
PDFRb-28S korekta nr 2 cz.II.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-N korekta.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań.pdf
PDFRb-Z korekta.pdf
PDFRb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów dot. SP ZOZ.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań dot SP ZOZ dot. SP ZOZ.pdf
PDFRb-Z korekta dot SP ZOZ.pdf

Sprawozdania roczne:

PDFRb-UN sprwozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych.pdf
PDFRb-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych dot. SP ZOZ.pdf
PDFRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych.pdf
PDFRb-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe, Wydział Finansowo - Budżetowy,
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Trelka
Data wytworzenia: 2013-04-24

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    25-01-2013 13:54
    przez: Agnieszka Kalus
  • zmodyfikowano:
    20-03-2014 09:37
    przez: Agata Goździewicz
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×