Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Karty usług i druki wniosków z Wydziału Budownictwa i Architektury

     UWAGA PROJEKTANCI I INWESTORZY

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 r. poz. 462):

§ 5. Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być ponumerowane.

Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu.

§ 6. 1. Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę przystosowaną do formatu A4,

w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu.

W związku z powyższym projekty budowlane z nieponumerowanymi stronami, niezszyte trwale i nieoprawione nie będą przyjmowane do zatwierdzenia.

 

Dodatkowo przypominamy, że w/w Rozporządzenie oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015r. (Dz.U. z 2015r.  poz. 1554), zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  określają zawartość strony tytułowej projektu budowlanego. 

PDFprzykład strony tytułowej projektu budowlanego.pdf

 


 

Od dnia 17.12.2015 obowiązują nowe druki:

DOCB-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.doc
PDFB-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.pdf
DOCB-2 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.doc
PDFB-2 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf
DOCB-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.doc
PDFB-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
DOCB-4 Informacja uzupełniająca do B-1, B-2, B-3.doc
PDFB-4 Informacja uzupełniająca do B-1, B-2, B-3.pdf

DOCZgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.doc
PDFZgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.pdf
 


Wzór nowego druku wniosku zgłoszenia budowy sieci wodociągowej,kanalizacyjnej, cieplnej, telekomunikacyjnej i stacji transformatorowej o pow. do 35m2.
PDFzgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-kanalizacyjnej-cieplnej-telekomunikacyjnej-i-stacji-transformatorowej-o-pow-do-35m2_v3.pdf
DOCzgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-kanalizacyjnej-cieplnej-telekomunikacyjnej-i-stacji-transformatorowej-o-pow-do-35m2_v3.doc


Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem
PDFoświadczenie o zapoznaniu się z projektem.pdf
DOCXoświaczenie o zapoznaniu się z projektem.docx

Oświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania
PDFoświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania.pdf
DOCXoświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania.docx


Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji
PDFwniosek o nadanie klauzuli ostateczności.pdf
DOCXwniosek o nadanie klauzuli ostateczności.docx


DOCwniosek o dziennik budowy.doc
DOCwniosek o przeniesienie decyzji.doc
DOCzgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu.doc

PDFZestawienie opłat skarbowych.pdf

W załączonych poniżej plikach znajdują się karty usług z Wydziału Budownictwa i Architektury:

DOCKATALOG USŁUG
PDFKarta usług nr 1 - Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót rozbiórkowych.pdf
PDFKarta usług nr 2 - Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę obiektów budowlanych oraz przeprowadzania robót budowlanych.pdf
PDFKarta usług nr 3 - Uchylenie decyzji pozwolenia na budowę.pdf
PDFKarta usług nr 4 - Wydawanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych.pdf
PDFKarta usług nr 5 - Przyjęcie zgłoszenia planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.pdf
PDFKarta usług nr 6 - Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.pdf
PDFKarta usług nr 7 - Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.pdf
PDFKarta usług nr 8 - Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.pdf
PDFKarta usług nr 9 - Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.pdf
PDFKarta usług nr 10 - Wydawanie dzienników budowy rozbiórki montażu.pdf
PDFKarta usług nr 11 - Zaświadczenia o samodzielności lokali.pdf


 
 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-12-2005
  przez: Lesław Grzybek
 • opublikowano:
  30-12-2005 14:47
  przez: Barbara Adamiak
 • zmodyfikowano:
  08-03-2018 08:02
  przez: Robert Czarnecki
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe, Wydział Budownictwa i Architektury
  odwiedzin: 19221
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×