Przejdź do treści strony WCAG

Karty usług i druki wniosków z Wydziału Budownictwa i Architektury

     UWAGA PROJEKTANCI I INWESTORZY

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 r. poz. 462):

§ 5. Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być ponumerowane.

Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu.

§ 6. 1. Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę przystosowaną do formatu A4,

w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu.

W związku z powyższym projekty budowlane z nieponumerowanymi stronami, niezszyte trwale i nieoprawione nie będą przyjmowane do zatwierdzenia.

 

Dodatkowo przypominamy, że w/w Rozporządzenie oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015r. (Dz.U. z 2015r.  poz. 1554), zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  określają zawartość strony tytułowej projektu budowlanego. 

PDFprzykład strony tytułowej projektu budowlanego.pdf

 


 

Od dnia 17.12.2015 obowiązują nowe druki:

DOCB-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.doc
PDFB-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.pdf
DOCB-2 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.doc
PDFB-2 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf
DOCB-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.doc
PDFB-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
DOCB-4 Informacja uzupełniająca do B-1, B-2, B-3.doc
PDFB-4 Informacja uzupełniająca do B-1, B-2, B-3.pdf

DOCzgloszenie-budowy-obiektow-lub-wykonania-robot-budowlanych-niewymagajacych-pozwolenia-na-budowe_v4.doc
PDFzgloszenie-budowy-obiektow-lub-wykonania-robot-budowlanych-niewymagajacych-pozwolenia-na-budowe_v4.pdf

 


Wzór nowego druku wniosku zgłoszenia budowy sieci wodociągowej,kanalizacyjnej, cieplnej, telekomunikacyjnej i stacji transformatorowej o pow. do 35m2.
PDFzgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-kanalizacyjnej-cieplnej-telekomunikacyjnej-i-stacji-transformatorowej-o-pow-do-35m2_v3.pdf
DOCzgloszenie-budowy-sieci-wodociagowej-kanalizacyjnej-cieplnej-telekomunikacyjnej-i-stacji-transformatorowej-o-pow-do-35m2_v3.doc


Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem
PDFoświadczenie o zapoznaniu się z projektem.pdf
DOCXoświaczenie o zapoznaniu się z projektem.docx

Oświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania
PDFoświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania.pdf
DOCXoświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania.docx


Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji
PDFwniosek o nadanie klauzuli ostateczności.pdf
DOCXwniosek o nadanie klauzuli ostateczności.docx


DOCwniosek o dziennik budowy.doc
DOCwniosek o przeniesienie decyzji.doc
DOCzgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu.doc

PDFZestawienie opłat skarbowych.pdf

W załączonych poniżej plikach znajdują się karty usług z Wydziału Budownictwa i Architektury:

DOCKATALOG USŁUG
PDFKarta usług nr 1 - Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót rozbiórkowych.pdf
PDFKarta usług nr 2 - Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę obiektów budowlanych oraz przeprowadzania robót budowlanych.pdf
PDFKarta usług nr 3 - Uchylenie decyzji pozwolenia na budowę.pdf
PDFKarta usług nr 4 - Wydawanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych.pdf
PDFKarta usług nr 5 - Przyjęcie zgłoszenia planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.pdf
PDFKarta usług nr 6 - Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.pdf
PDFKarta usług nr 7 - Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.pdf
PDFKarta usług nr 8 - Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.pdf
PDFKarta usług nr 9 - Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.pdf
PDFKarta usług nr 10 - Wydawanie dzienników budowy rozbiórki montażu.pdf
PDFKarta usług nr 11 - Zaświadczenia o samodzielności lokali.pdf