Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karty usług i druki wniosków z Wydziału Budownictwa i Architektury

U W A G A

Przy podpisywaniu dokumentów podczas wizyty w urzędzie prosimy o używanie własnych długopisów.

 

B-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
DOCB-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.doc
PDFB-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.pdf


B-2 Wniosek zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
DOCB-2 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.doc
PDFB-2 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf


B-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
DOCB-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.doc
PDFB-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf


 B-4 Informacja uzupełniająca do B-1, B-2, B-3
DOCB-4 Informacja uzupełniająca do B-1, B-2, B-3.doc
PDFB-4 Informacja uzupełniająca do B-1, B-2, B-3.pdf


Wniosek zgłoszenia budowy lub wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę
DOCXzgłoszenie budowy lub wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę.docx
PDFzgłoszenie budowy lub wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę.pdf


Wniosek zgłoszenia budowy wymagającej dołączenia projektu budowlanego
DOCXzgłoszenie wymagające dołączenia projektu.docx
PDFzgłoszenie wymagające dołączenia projektu.pdf


Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem
PDFoświadczenie o zapoznaniu się z projektem.pdf
DOCXoświaczenie o zapoznaniu się z projektem.docx


Oświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania
PDFoświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania.pdf
DOCXoświadczenie o rezygnacji z prawa do odwołania.docx


Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji
PDFwniosek o nadanie klauzuli ostateczności.pdf
DOCXwniosek o nadanie klauzuli ostateczności.docx


Wniosek o przeniesienie decyzji
DOCwniosek-o-przeniesienie-decyzji.doc
PDFwniosek-o-przeniesienie-decyzji.pdf


Wniosek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania
DOCzgloszenie-zmiany-sposobu-uzytkowania-obiektu.doc
PDFzgloszenie-zmiany-sposobu-uzytkowania-obiektu.pdf


Wniosek o wydanie dziennika budowy
DOCwniosek o dziennik budowy.doc

Opłata za wydanie dziennika budowy:
DB2 – duży (19 stron) - 10,95 zł
DB2a
– duży, dodatkowy tom  (25 stron) - 10,95 zł
D1
- budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze (7 stron) - 6,03 zł
D3
– mały (4 strony) – 3,94 zł

 • opłata z tytułu wydania dziennika budowy:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Bank PKO SA w Kędzierzynie-Koźlu
nr konta: 06 1020 3714 0000 4302 0105 5623


Opłata skarbowa

 • opłata skarbowa z tytułu:
  - pozwolenia na budowę (wydanie, przeniesienie, zmiana)
  - pozwolenia na rozbiórkę
  - pełnomocnictwo
  - zaświadczenie
  - klauzula ostateczności

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydział Finansowy
Bank PKO BP o/Opole
nr konta: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
         


W załączonych poniżej plikach znajdują się karty usług z Wydziału Budownictwa i Architektury:

DOCKATALOG USŁUG
PDFKarta usług nr 1 - Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót rozbiórkowych.pdf
PDFKarta usług nr 2 - Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę obiektów budowlanych oraz przeprowadzania robót budowlanych.pdf
PDFKarta usług nr 3 - Uchylenie decyzji pozwolenia na budowę.pdf
PDFKarta usług nr 4 - Wydawanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych.pdf
PDFKarta usług nr 5 - Przyjęcie zgłoszenia planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.pdf
PDFKarta usług nr 6 - Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.pdf
PDFKarta usług nr 7 - Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.pdf
PDFKarta usług nr 8 - Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.pdf
PDFKarta usług nr 9 - Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.pdf
PDFKarta usług nr 10 - Wydawanie dzienników budowy rozbiórki montażu.pdf
PDFKarta usług nr 11 - Zaświadczenia o samodzielności lokali.pdf