Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Decyzje Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa :

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach z ustawy POŚ

 

Karty osuwisk i karty terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu kędzierzyńsko–kozielskiego:
PDFRejestr map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w obrębie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.pdf
ZIPKarty osuwisk i karty terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu kędzierzyńsko–kozie.zip

Zinwentaryzowane na terenie powiatu, osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi, zostały ujęte w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) prowadzonym przez Państwowy Instytut Badawczy Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

System dostępny pod adresem internetowym http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3

 

Wnioski i zgłoszenia:

DOCWNIOSEK o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.doc
DOCZGŁOSZENIE faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej- trwałe.doc
DOCZGŁOSZENIE faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej- nietrwałe.doc
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia LASY.pdf

PDFWniosek o rejestrację zwierząt egzotycznych.pdf
PDFWniosek o wpis do rejestru zwierząt egzotycznych.pdf

 

Karty usług: 

PDF01 - Karta usługi - wydanie pozwolenia zintegrowanego.pdf
PDF02 - Karta usługi - wydanie pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza.pdf
PDF03 - Karta usługi - zgloszenie instalacji nie wymagających pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza.pdf
04 - Karta w opracowaniu
05 - Karta w opracowaniu
06 - Karta w opracowaniu

PDF11 - Karta usługi - udzieleie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów.pdf
PDF12 - Karta uslugi - rejestracja zwierząt egzotycznych.pdf
PDF13 - Karta usługi - hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.pdf
PDF14 - Karta usługi - rejestracja sprzetu służącego do połowu ryb.pdf
PDF15 - Karta usługi - wydanie, wymiana karty wędkarskiej.pdf

 


Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie oraz Biuletynie Informacji Publicznej, dokumentu, pn.: „Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za okres 2012-2013”.

Zawiadamiając o powyższym, jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wniosku oraz składnia uwag i wniosków w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13 pokój 32 i 35 w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
PDFRaport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za okres 2012-2013.pdf -projekt

W dniu 26 sierpnia 2014r. Uchwałą nr LVI/421/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego został przyjęty dokument „Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za okres 2012-2013”
PDFUchwała LVI-421-2014 w sprawie przyjęcia dokumentu, pn. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu K-Kozielskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2014r.pdf
PDFZałącznik do uchwały LVI.421.2014.pdf

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach z ustawy POŚ (stara wersja nie aktualizowana)

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-12-2005
  przez: Andrzej Gądek
 • opublikowano:
  30-12-2005 14:07
  przez: Barbara Adamiak
 • zmodyfikowano:
  04-03-2019 15:03
  przez: Łukasz Grabowski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  odwiedzin: 15704
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×