Przejdź do treści strony WCAG

Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Decyzje Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa :

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach z ustawy POŚ

 

Karty osuwisk i karty terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu kędzierzyńsko–kozielskiego:
PDFRejestr map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w obrębie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.pdf
ZIPKarty osuwisk i karty terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu kędzierzyńsko–kozie.zip

Zinwentaryzowane na terenie powiatu, osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi, zostały ujęte w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) prowadzonym przez Państwowy Instytut Badawczy Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

System dostępny pod adresem internetowym http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3

 

Wnioski i zgłoszenia:

DOCWNIOSEK o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.doc
DOCZGŁOSZENIE faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej- trwałe.doc
DOCZGŁOSZENIE faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej- nietrwałe.doc
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia dot. UPUL dla lasów.pdf
PDFWniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających umowie międzynarodowej.pdf
PDFWniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających umowie międzynarodowej.pdf
PDFWniosek o wydanie karty wędkarskiej.pdf
PDFWniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej.pdf


Karty usług: 

PDF1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.pdf
PDF2. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.pdf
PDF3. Zgłoszenie instalacji niewymagajacych uzyskania pozwolenia.pdf
PDF4. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.pdf
PDF5. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.pdf
PDF6. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.pdf
PDF7. Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.pdf
PDF8. Rejestracja zwierząt egzotycznych.pdf
PDF9. Rejestracja sprzętu służącego do połowu ryb.pdf
PDF10. Wydanie wymiana, wydanie duplikatu karty wędkarskiej.pdf
PDF11. Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych.pdf