Przejdź do treści strony WCAG

Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Wnioski o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

PDFFormularz EGiB - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.pdf

PDFFormularz P1 - wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków.pdf

PDFFormularz P2 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (w postaci elektronicznej).pdf

PDFFormularz P3 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (w postaci elektronicznej).pdf

PDFFormularz P4 - wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 (w postaci elektronicznej).pdf

PDFFormularz P5 - wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości.pdf

PDFFormularz P6 - wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.pdf

PDFFormularz P7 - wniosek o udostępnienie innych materiałów.pdf

Wypełnione i podpisane wnioski można składać osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, za pośrednictwem platformy internetowej ePUAP, przesłać pocztą na adres Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Doktora Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn - Koźle lub pocztą elektroniczną na adres osrodek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Pozostałe formularze:

PDFZgłoszenie prac geodezyjnych_PIERWOTNE.pdf

XLSZgloszenie pracy geodezyjnej (wersja edytowalna).xls

PDFZgłoszenie prac geodezyjnych_UZUPEŁNIAJĄCE.pdf

DOCXZawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.docx

PDFwniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.pdf

Wypełnione i podpisane formularze zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, za pośrednictwem platformy internetowej ePUAP, przesłać pocztą na adres Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Doktora Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn - Koźle lub pocztą elektroniczną na adres m.mika@powiat.kedzierzyn-kozle.pl lub j.mroczek@powiat.kedzierzyn-kozle.pl. Przekazanie operatu technicznego w postaci elektronicznej należy uzgodnić pod numerem telefonu 77 4052794 .


Format wymiany danych - GIV:

http://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/8253/komunikaty-informacje-podgik-rozporzadzenie-mswia-dzu-nr-263-poz-1572.html

Pliki modyfikujące bazy danych należy przesyłać na adres mapa@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Opłaty :
PDFOplaty_ewidencje.pdf
PDFWysokość opłat za udostępnianie map (2020 rok).pdf

Terminy narad koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 2020 rok:

PDFZESTAWIENIE TERMINÓW NARAD KOORDYNACYJNYCH II półrocze.pdf
PDFZestawienie narad koordynacyjnych I półrocze 2020.pdf

 

Wniosek na naradę koordynacyjną:

DOCXwniosek ZUD nowy.docx
Dokumentacje należy składać w Wydziale Geodezji,Kartografii, Katastru i Nieruchomości,  ul. Doktora Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

 

 


 

DOCpunkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości

W załączonych poniżej plikach znajdują się karty  usług z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości:
DOCKATALOG USŁUG - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCkarta usług
DOCKarta usług 11 - przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych.doc
DOCKarta usług 12 - udostępnienie danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.doc
DOCKarta usług 13 - wydawanie wyrysów i wypisów.doc
DOCkarta usług
DOCkarta usług