Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet 2016 rok

PDFBilans łączny.pdf
PDFRachunek Zysków i Strat.pdf
PDFZestawienie Zmaina Funduszu Jednostki.pdf
PDFOpina RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2016.pdf

PDFUchwała XIII.109.2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały XIII.109.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały XIII.109.2015.pdf

PDFUchwała XIII.110.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu K-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały XIII.110.2015 .pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały XIII.110.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 3) do uchwały XIII.110.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 1) do uchwały XIII.110.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 2) do uchwały XIII.110.pdf
PDFZałącznik nr 3 do uchwały XIII.110.2015.pdf
PDFZałącznik nr 4 do uchwały XIII.110.2015.pdf
PDFZałącznik nr 5a do uchwały XIII.110.2015 .pdf
PDFZałącznik nr 5b do uchwały XIII.110.2015.pdf
PDFZałącznik nr 6 do uchwały XIII.110.2015.pdf

PDFUchwała nr 505.2015.pdf  z dnia 11 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
PDFUchwała nr 589.2015.pdf  z dnia 11 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2016r.
PDFUchwała nr 590.2015.pdf  z dnia 11 grudnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej
PDFUchwała nr 692.2015.pdf z dnia 22 stycznia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
PDFUchwała nr 714.2015.pdf  z dnia  22 stycznia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej

 

Sprawozdania za I kwartał:

PDFRb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych .pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności ZOZ.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań ZOZ.pdf

Sprawozadnia za II kwartał:

PDFsprawozdanie RB-N ZOZ za II kw 2016.pdf
PDFSprawozdanie RB-Z ZOZ za II kw 2016.pdf
 

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst za II kwartał 2016.pdf
PDFRB-N kwartale sparwozdanie o stanie należności za II kw 2016.pdf
PDFRB 28S sprawozdania z wykonania palu wydatków budżetowych jst za II kw 2016.pdf
PDFRB-Z Kwartale sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2016.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadywżce/deficycie jst za II kw 2016.pdf

Sprawozdania za III kwartał

PDFsprawozdanie Rb 28S za III kwartał 2016.pdf

PDFsprawozdanie RB27S za III kwartał 2016.pdf
PDFsprawozdanie Rb-N za III kwartał 2016.pdf
PDFsprawozdanie Rb-NDS za III kwartal 2016.pdf
PDFsprawozdanie Rb-Z za III kw 2016.pdf

PDFsprawozdanie Rb-Z ZOZ za III kw 2016.pdf
PDFsprawozdanie Rb-N ZOZ za III kw 2016.pdf

Sprawozdania za IV kawrtał

PDFRb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst.pdf
PDFRb -ST sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym jst.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania wydaktów budżetowych jst.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
 

PDFRb-N sprawozdanie ZOZ.pdf
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych ZOZ.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie ZOZ.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  18-03-2016
  przez: Wiesława Trelka
 • opublikowano:
  18-03-2016 10:50
  przez: Agata Goździewicz
 • zmodyfikowano:
  07-03-2018 08:48
  przez: Anna Marzec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział Finanoswo - Budżetowy
  odwiedzin: 8215
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl