"Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL - "

Informacje ogólne

Siedziba Starostwa Powiatowego

Plac Wolności 13

47-220 Kędzierzyn – Koźle

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości: ul. Piastowska 15, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

Powiatowy Zarząd Dróg: ul. Skarbowa 3e, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia: ul. Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej: ul. Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 
Audyt Wewnętrzny i Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli: ul. Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

 


Budynek_Starostwa_m.jpeg
 

Godziny urzędowania

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek – piątek 7.00 – 15.00

Godziny przyjęć stron w Wydziale Komunikacji  i Transportu
poniedziałek 8.00 - 15.30
wtorek - piątek 7.30 - 14.30

 

e-mail :

www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 

 

NIP 749-18-05-951

REGON 531412208

 

Przyjęcia stron : Przyjęcia stron

 

 

Telefony:

 

Fax 77/ 472 32 95

Centrala 77/ 472 32 00


Kancelaria 77/ 405 27 30, 405 27 31

Biuro Rady 77/ 405 27 39


Sekretariat 77/ 405 27 20

 

Wydział Budownictwa i Architektury 77/ 405 27 24, 405 27 21, 405 27 11

Wydział Finansowo-Budżetowy 77/ 405 27 47
77/ 405 27 45 (księgowość budżetu powiatu)
77/ 405 27 61 (wieczyste użytkowanie)
77/ 405 27 33 (fundusze celowe; płace)

77/ 405 27 46 (sprawozdawczość)

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

77/ 482 90 48, wew. 102    (sekretariat)
77/ 482 90 48, wew. 109,113   (fax)
77/ 482 38 10, 77/ 482 33 62   (Ośrodek dokumentacji)
77/ 482 33 61, 77/ 482 33 63  (Ewidencja gruntów)
77/ 482 33 60   (Mapa numeryczna)
77/ 482 62 44   (Zespół uzgadniania dokumentacji)
77/ 482 33 25, 77/ 482 62 43   (Gospodarka nieruchomościami, wyłączenia z produkcji rolnej)
77/ 482 65 10   (Kierownik)
77/ 482 62 43   (Z-ca kierownika)

 


Wydział Gospodarczy 77/ 4052740, 4052710

Wydział Komunikacji i Transportu
77/ 405 27 36 (prawa jazdy)
77/ 405 27 35, 405 27 38 (rejestracja pojazdów)


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 77/ 405 27 49, 405 27 43, 405 27 26 (geolog)

Wydział Ogólno-Organizacyjny 77/ 405 27 27

Audyt Wewnętrzny, Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli 077/ 405 27 28

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej 77/ 472 32 05, 472 32 06
 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia 77/ 481 99 57,  77/483 46 06


Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 77/ 405 27 41, 77/481 82 77.

 Przyjmuje w poniedziałki w godz. 8.00-16.00 i wtorki 7.00-15.00
 

Powiatowy Zarząd Dróg 77/ 482 91 33, 482 91 32 (fax)

 

Wydział Promocji 77/ 405 27 12

 

 

 

  

NUMERY KONT BANKOWYCH DOTYCZĄCE DOCHODÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

 


BANK PKO BP SA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
 
06 1020 3714 0000 4302 0105 5623
 
POWYŻSZE KONTO DOTYCZY WPŁAT:
 
WPŁYWY Z ZADAŃ KOMUNIKACYJNYCH TJ.:
OPŁATA ZA WYDANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH,
OPŁATA ZA WYDANIE PRAWA JAZDY,
OPŁATA ZA WYDANIE CZASOWYCH POZWOLEŃ I INNYCH DRUKÓW
OPŁATA ZA WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ
OPŁATA ZA DZIENNIK BUDOWY
PRACE GEODEZYJNE
 
 
 
BANK PKO BP SA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
 
56 1020 3714 0000 4602 0012 6771
 
POWYŻSZE KONTO DOTYCZY WPŁAT:
 
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU SKARBU PAŃSTWA
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
WPŁYWY Z PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO-SKARB PAŃSTWA

 

 
Projekt i realizacja: © 2011-2016 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności