Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Administartor Bezpieczeństwa Informacji

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu jest Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy Plac Wolności 13
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016r, poz.922), w celu realizacji przez Starostwo Powiatowe obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się na piśmie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

 

Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski Zarządzeniem Nr 38/2017 z dnia 29 listopada 2017 r powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji ( ABI).

Pracownik powołany na stanowisko:

ABI: Krzysztof KSIĘSKI

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13, pok. 37

Tel. 774052777

email:

 

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy m.in.: zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

 • Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
 • Nadzorowanie opracowania i aktualizacji dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych,
 • Nadzorowanie przestrzegania zasad określonych w dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych,
 • Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • Dokonanie, we wskazanym przez GIODO terminie, sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych  z przepisami o ochronie danych osobowych oraz przedstawienie sprawozdania z wykonania Generalnemu Inspektorowi za pośrednictwem administratora danych
 • Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2018
  przez: Agata Goździewicz
 • opublikowano:
  23-01-2018 07:38
  przez: Agata Goździewicz
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 119
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×