Przejdź do treści strony WCAG

Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego VI kadencji

W Radzie Powiatu działa 6 Komisji problemowych:

KOMISJA REWIZYJNA
1. Ireneusz Smal – Przewodniczący      
2. Jadwiga Kuźbida - Zastępca Przewodniczącego
3. Henryk  Chromik
4. Jerzy Pałys

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1. Alojzy Parys- Przewodniczący
2. Piotr Jahn
3. Jerzy Pałys

KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
1. Jadwiga Kuźbida – Przewodnicząca        
2. Bożena Łotecka
3. Rafał Olejnik
4. Sebastian Szklarczyk
5. Dariusz Szymański
6. Małgorzata Tudaj
7. Tomasz Wantuła

KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU
1. Bożena Łotecka – Przewodnicząca             
2. Józef Gisman
3. Piotr Jahn
4. Andrzej Krebs
5. Andrzej Lachowicz
6. Paweł Masełko
7. Barbara Wołowska

KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA
1. Piotr Jahn - Przewodniczący                   
2. Henryk Chromik
3. Jerzy Pałys
4. Alojzy Parys
5. Ireneusz Smal
6. Sebastian Szklarczyk
7. Stanisław Węgrzyn  

KOMISJA BUDŻETU
1. Barbara Wołowska - Przewodnicząca                
2. Andrzej Krebs
3. Andrzej Lachowicz
4. Jadwiga Mroczko
5. Sebastian Szklarczyk
6. Małgorzata Tudaj
7. Marian Wojciechowski