Przejdź do treści strony WCAG

BA.6743.2.1.2020 - Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bierawie ul. Kościelna do dz. nr 1039/14 i 1039/15

Numer sprawy

Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora

Adres inwestycji

BA.6743.2.1.2020

Gmina Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa

Bierawa, ul. Kościelna, działki nr 1024/9, 1039/1, 1039/2, 1039/16

Opis projektowanego obiektu

budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bierawie ul. Kościelna do dz. nr 1039/14 i 1039/15

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

Nie wniesiono sprzeciwu.