Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
121116139505145553566000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
136298119504140449125273160955173198131431153213100538101116117415136396
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145451140080174048160322146509122877126888103091126405156836134884125097
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8975496075138030117011129429138698141245135664127624147547136910157937
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
765637880166344610446921672523819619364491547994289472589692
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
398283942142415395634830748350582874391657047613605683067287
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
003391810422168531210882211161995055101896123462
 1. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 150024
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 101269
 3. Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 100753
 4. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 92843
 5. BIP - strona główna
  Wyświetleń: 80195
 6. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 79021
 7. Ogłoszenia, konkursy, zadania publiczne
  Wyświetleń: 75358
 8. Przetargi, sprzedaż, dzierżawa, oddanie w najem
  Wyświetleń: 51045
 9. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości G/B
  Wyświetleń: 50252
 10. Zawiadomienia Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie
  Wyświetleń: 38321
 11. Informacje o zgłoszeniach budowy
  Wyświetleń: 36420
 12. Budownictwo i Architektura
  Wyświetleń: 32491
 13. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 27394
 14. Wydziały Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 27322
 15. Wydział Budownictwa i Architektury G/B
  Wyświetleń: 27025
 16. Zapowiedź Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 26168
 17. Przetargi, zawiadomienia, informacje do dnia 2011-06-07
  Wyświetleń: 25224
 18. Karty usług i druki wniosków z Wydziału Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 24504
 19. Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 21478
 20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia G/B
  Wyświetleń: 21303
 21. Powiatowy Rzecznik Konsumentów / Inspektor do spraw Prawnych G/B
  Wyświetleń: 20404
 22. Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 18689
 23. Przyjęcia stron
  Wyświetleń: 18094
 24. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 17513
 25. Geodezja ogłoszenia
  Wyświetleń: 16969
 26. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 16804
 27. Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 16610
 28. Wydział Finansowo - Budżetowy G/B
  Wyświetleń: 15664
 29. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim
  Wyświetleń: 15559
 30. Wydział Promocji G/B
  Wyświetleń: 15129
 31. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 14666
 32. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 14642
 33. Dom Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14566
 34. Ważne komunikaty
  Wyświetleń: 14331
 35. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 14285
 36. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2014
  Wyświetleń: 14144
 37. Rejestry stowarzyszeń i fundacje oraz promocja
  Wyświetleń: 14073
 38. Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety - Prowincja Nyska
  Wyświetleń: 13545
 39. Dom Dziecka
  Wyświetleń: 13181
 40. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 13102
 41. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 13089
 42. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 12924
 43. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 12836
 44. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Wyświetleń: 12766
 45. Oświadczenia majątkowe 2003
  Wyświetleń: 12738
 46. Protokoły z Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 12573
 47. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 12297
 48. Komunikacja i Transport
  Wyświetleń: 12028
 49. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
  Wyświetleń: 11999
 50. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11749
 51. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 11629
 52. Sposoby i zasady udostępniania informacji publicznej
  Wyświetleń: 11502
 53. BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
  Wyświetleń: 11144
 54. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 11051
 55. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 10968
 56. Orzekanie o niepełnosprawności - wnioski
  Wyświetleń: 10962
 57. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 10881
 58. Powiatowy Konserwator Zabytków G/B
  Wyświetleń: 10428
 59. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 10342
 60. Plany Pracy i Kontroli Komisji
  Wyświetleń: 10339
 61. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10291
 62. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10209
 63. Terminy narad koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 9756
 64. Budżet Powiatu 2006
  Wyświetleń: 9747
 65. Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 9670
 66. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2010
  Wyświetleń: 9668
 67. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 9638
 68. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 9598
 69. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9559
 70. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej prac Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 9514
 71. Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  Wyświetleń: 9505
 72. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności G/B
  Wyświetleń: 9361
 73. Strategia Rozwoju Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 9306
 74. Inspektor Ochrony Danych; Ochrona Danych Osobowych-RODO; Cyberbezpieczeństwo-zgłaszanie incydentów; Monitoring wizyjny
  Wyświetleń: 9184
 75. Oświadczenia majątkowe 2014 - za rok 2013
  Wyświetleń: 9179
 76. Oświadczenia majątkowe 2015 - za rok 2014
  Wyświetleń: 9166
 77. Zadania publiczne Powiatu
  Wyświetleń: 9160
 78. Oświadczenia majątkowe 2014 - koniec kadencji
  Wyświetleń: 9093
 79. Regulamin Organizacyjny Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 9071
 80. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9044
 81. Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 9038
 82. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9008
 83. Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski
  Wyświetleń: 8992
 84. Zapowiedzi Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 8969
 85. Budżet 2014
  Wyświetleń: 8796
 86. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
  Wyświetleń: 8700
 87. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 8671
 88. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 8633
 89. Statut Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 8557
 90. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 8553
 91. Wydział Zamówień Publicznych i Administracji G/B
  Wyświetleń: 8402
 92. Budżet 2013
  Wyświetleń: 8332
 93. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 8325
 94. II Liceum Ogólnokształcące
  Wyświetleń: 8245
 95. Ciężar publiczny
  Wyświetleń: 8210
 96. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
  Wyświetleń: 8207
 97. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 8206
 98. Budżet 2016 rok
  Wyświetleń: 8197
 99. Budżet 2010
  Wyświetleń: 8132
 100. Plan Pracy Rady Powiatu
  Wyświetleń: 8120
 101. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 8097
 102. Budżet 2011
  Wyświetleń: 8083
 103. Budżet 2009
  Wyświetleń: 8074
 104. Dług publiczny
  Wyświetleń: 8056
 105. Wydział Oświaty
  Wyświetleń: 8056
 106. Mienie powiatu
  Wyświetleń: 8012
 107. Sekretarz Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 7959
 108. Powiatowy Zespół Oświaty
  Wyświetleń: 7927
 109. Budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2004 rok
  Wyświetleń: 7852
 110. Wydział Komunikacji i Transportu B - old
  Wyświetleń: 7842
 111. Protokoły z Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 7780
 112. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 7771
 113. Budżet 2007
  Wyświetleń: 7743
 114. Petycje
  Wyświetleń: 7738
 115. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 7733
 116. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7712
 117. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 7683
 118. Druki i informacje dotyczące realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 7678
 119. Budżet 2012
  Wyświetleń: 7632
 120. Budżet Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 7598
 121. Zawartość Archiwum Starostwa
  Wyświetleń: 7582
 122. Budżet 2008
  Wyświetleń: 7535
 123. Budżet 2015
  Wyświetleń: 7520
 124. Skarbnik Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 7466
 125. Zespół Szkół Nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 7454
 126. Oświata
  Wyświetleń: 7433
 127. Protokoły z Komisji
  Wyświetleń: 7391
 128. Budżet Powiatu 2005
  Wyświetleń: 7322
 129. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
  Wyświetleń: 7256
 130. Oświadczenia majątkowe składane w 2017
  Wyświetleń: 7225
 131. Zespół Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 7207
 132. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2006
  Wyświetleń: 7144
 133. Ochrona zabytków - wnioski, informacje (wersja archiwalna)
  Wyświetleń: 7106
 134. Załatwianie Spraw
  Wyświetleń: 7096
 135. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 7091
 136. Zapowiedzi Komisji Rady Powiatu - IV kadencja
  Wyświetleń: 6778
 137. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 6718
 138. Oświadczenia majątkowe 2014 - początek kadencji
  Wyświetleń: 6668
 139. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 6555
 140. Bursa Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 6550
 141. Protokoły z Komisji IV kadencja
  Wyświetleń: 6509
 142. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 6457
 143. Oświadczenia majątkowe składane w 2016
  Wyświetleń: 6447
 144. Obsługa osób niesłyszących
  Wyświetleń: 6383
 145. Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli G/B
  Wyświetleń: 6268
 146. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego i mediacja
  Wyświetleń: 6231
 147. Komisja Edukacji i Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 6198
 148. Zespół ds. Kadr i Płac G/B
  Wyświetleń: 6072
 149. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 5950
 150. Nieodpłatna pomoc prawna 2016
  Wyświetleń: 5859
 151. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 5855
 152. Wydział Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 5801
 153. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 5776
 154. Oświadczenia majątkowe radnych 2014
  Wyświetleń: 5620
 155. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 5611
 156. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 5452
 157. Ognisko Artystyczne
  Wyświetleń: 5440
 158. Budżet 2017 rok
  Wyświetleń: 5413
 159. Oświadczenia majątkowe składane w 2018
  Wyświetleń: 5359
 160. Zestawienie roczne posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 2014 roku
  Wyświetleń: 5262
 161. Protokoły z Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 5246
 162. Zarządzenia Starosty 2014r.
  Wyświetleń: 5143
 163. Radca Prawny G/B
  Wyświetleń: 5121
 164. Zbiór aktów prawa miejscowego.
  Wyświetleń: 5072
 165. Protokoły z Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja
  Wyświetleń: 5071
 166. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, II Crossduathlon Śródmieście
  Wyświetleń: 5062
 167. Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 5015
 168. Plan postępowań 2017r.
  Wyświetleń: 4978
 169. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 4973
 170. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 4933
 171. Powiatowy Program Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
  Wyświetleń: 4864
 172. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 4855
 173. Inspektor BHP B
  Wyświetleń: 4826
 174. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 4798
 175. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 4741
 176. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  Wyświetleń: 4723
 177. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 4704
 178. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 4676
 179. Zarządzenia Starosty 2015r.
  Wyświetleń: 4663
 180. Ogłoszenie o wydaniu decyzji ustalającej wyskokość odszkodowania, Al. Jana Pawła II, Kędzierzyn.
  Wyświetleń: 4641
 181. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 4567
 182. Wydział Komunikacji i Transportu B
  Wyświetleń: 4477
 183. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - usunąć
  Wyświetleń: 4471
 184. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - V kadencja
  Wyświetleń: 4453
 185. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4436
 186. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 4383
 187. BA.6743.5.36.2017
  Wyświetleń: 4364
 188. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencji
  Wyświetleń: 4353
 189. BA.6743.6.35.2016
  Wyświetleń: 4291
 190. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zrid
  Wyświetleń: 4288
 191. BA.6743.2.49.2015
  Wyświetleń: 4271
 192. BA.6740.1.349.2016
  Wyświetleń: 4263
 193. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 4263
 194. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego V kadencji
  Wyświetleń: 4251
 195. 8. Józef Gisman - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 4230
 196. Wykaz rzeczy znalezionych 2017 rok
  Wyświetleń: 4223
 197. SPZOZ Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej - połączony z SPZOZ
  Wyświetleń: 4210
 198. Wykaz rzeczy znalezionych 2015 rok
  Wyświetleń: 4199
 199. KOMISJA REWIZYJNA - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 4195
 200. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencja
  Wyświetleń: 4193
 201. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 4131
 202. BA.6743.5.21.2017
  Wyświetleń: 4127
 203. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 4119
 204. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 4056
 205. Protokoły z Komisji V kadencja
  Wyświetleń: 4039
 206. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4012
 207. Oświadczenia majątkowe członków zarządu powiatu 2014
  Wyświetleń: 4011
 208. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencja
  Wyświetleń: 4007
 209. Wykaz rzeczy znalezionych 2016 rok
  Wyświetleń: 4004
 210. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3971
 211. Rzecznik Prasowy B
  Wyświetleń: 3960
 212. Konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 3954
 213. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów garnicznych - Bierawa, o. Brzeźce
  Wyświetleń: 3952
 214. Zapowiedzi Komisji Rady Powiatu - V kadencja
  Wyświetleń: 3942
 215. Zawiadomienie (Śr. 6341.6.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Michalec Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 3932
 216. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3930
 217. Starosta Powiatu
  Wyświetleń: 3926
 218. Rejestracja zwierząt chronionych do 31 października br.
  Wyświetleń: 3925
 219. Jak dobrze wybrac szkołę?
  Wyświetleń: 3921
 220. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3912
 221. Budżet 2018 rok
  Wyświetleń: 3904
 222. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencji
  Wyświetleń: 3898
 223. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2018
  Wyświetleń: 3866
 224. Bezpłatne profilaktyczne badania przesiewowe
  Wyświetleń: 3856
 225. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3855
 226. Rada Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego - II kadencja
  Wyświetleń: 3820
 227. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3820
 228. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3819
 229. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 3805
 230. Zawiadomienie(Śr.6341.1.15.1.2015) o wszczęciu postepowania wodnoprawnego Górnosląskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Zabrzu
  Wyświetleń: 3804
 231. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 3802
 232. test
  Wyświetleń: 3735
 233. KOMISJA BUDŻETU - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 3729
 234. Andrzej Krebs
  Wyświetleń: 3726
 235. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, II Bieg Pamięci Powstań Śląskich
  Wyświetleń: 3725
 236. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 3712
 237. Kędzierzyńsko - Kozielski System Informacji o Terenie
  Wyświetleń: 3711
 238. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 3705
 239. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3696
 240. Konkurs - Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  Wyświetleń: 3681
 241. Mirosław Borzym
  Wyświetleń: 3660
 242. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2016 roku
  Wyświetleń: 3659
 243. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 3629
 244. Powiatowy Program Wspierania Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 3615
 245. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 3611
 246. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 3605
 247. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 3594
 248. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 3584
 249. Komisja Edukacji i Promocji
  Wyświetleń: 3579
 250. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3569
 251. Wicestarosta Powiatu
  Wyświetleń: 3557
 252. Plan postępowań 2018r.
  Wyświetleń: 3539
 253. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
  Wyświetleń: 3533
 254. Zmiana siedziby PPPP
  Wyświetleń: 3532
 255. Dariusz Szymański
  Wyświetleń: 3517
 256. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - IV kadencja
  Wyświetleń: 3515
 257. Konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
  Wyświetleń: 3494
 258. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencji
  Wyświetleń: 3486
 259. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencji
  Wyświetleń: 3478
 260. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3462
 261. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 3454
 262. Anna Białek
  Wyświetleń: 3442
 263. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI - protokoły V kadencja
  Wyświetleń: 3442
 264. 22. Marek Piątek - Radny
  Wyświetleń: 3440
 265. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3434
 266. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3430
 267. Jadwiga Mroczko
  Wyświetleń: 3429
 268. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju - Projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywa do 2030 r.)
  Wyświetleń: 3399
 269. Karty usług, pozwolenia, wnioski do pobrania, formularze z Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 3395
 270. Marta Szydłowska
  Wyświetleń: 3393
 271. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, Diody nie są takie złe – powiatowa akcja ekologicznej świadomości
  Wyświetleń: 3388
 272. Józef Gisman
  Wyświetleń: 3381
 273. Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencji
  Wyświetleń: 3380
 274. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 3375
 275. 20. Marta Szydłowska - Radna
  Wyświetleń: 3361
 276. BA.6743.1.88.2016
  Wyświetleń: 3350
 277. Zarządzenia Starosty 2016r.
  Wyświetleń: 3349
 278. Wydział Ogólno - Organizacyjny - do usunięcia
  Wyświetleń: 3348
 279. Zapraszamy wszystkich chętnych na studia w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 3347
 280. Zarządzenia Starosty 2017r.
  Wyświetleń: 3333
 281. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3329
 282. 21. Dariusz Szymański - Radny
  Wyświetleń: 3324
 283. Konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  Wyświetleń: 3319
 284. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3303
 285. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencji
  Wyświetleń: 3286
 286. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 3280
 287. O rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy
  Wyświetleń: 3280
 288. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 3273
 289. KOMISJA BUDŻETU
  Wyświetleń: 3272
 290. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 3256
 291. Kontrola i Audyt
  Wyświetleń: 3254
 292. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3247
 293. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.2.2012, Śr.6341.2.6.7.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 3234
 294. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 3232
 295. BA.6743.6.17.2017
  Wyświetleń: 3221
 296. Marek Piątek
  Wyświetleń: 3219
 297. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 3214
 298. Powiatowy Program Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 3207
 299. Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - III kadencja
  Wyświetleń: 3202
 300. Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalajacej na wymianę kabla elektrycznego, Blachownia.
  Wyświetleń: 3199
 301. Projekt nowej strategii Powiatu – zapraszamy do konsultacji
  Wyświetleń: 3195
 302. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Wyświetleń: 3186
 303. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3171
 304. Zawiadomienie (Śr.6224-46/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-MILPOL Krzysztof Miler
  Wyświetleń: 3171
 305. BA.6743.2.9.2017
  Wyświetleń: 3168
 306. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 3167
 307. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 3165
 308. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - o. Cisowa
  Wyświetleń: 3159
 309. Zapowiedź XIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3151
 310. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 3150
 311. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 3136
 312. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 3131
 313. Projekt Strategii Rozwoju Oświaty – zapraszamy do konsultacji
  Wyświetleń: 3131
 314. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21-11-2014r. na wykonanie dok. technicznej dla 2 zad. inwestycyjnych proj. zintegrowanego pn. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową modernizację 2 szpitali
  Wyświetleń: 3125
 315. Bronisław Piróg
  Wyświetleń: 3119
 316. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 3116
 317. Wykaz nieruchomości do oddania w najem - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 3115
 318. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.06.2012 na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 3103
 319. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2016 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4
  Wyświetleń: 3101
 320. Konrad Kucz
  Wyświetleń: 3100
 321. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 3095
 322. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.08.2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 3081
 323. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia
  Wyświetleń: 3080
 324. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w celu poprawienia warunków zagospodarowania - ul. Roosevelta, K-Koźle
  Wyświetleń: 3080
 325. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 3077
 326. Zawiadomienie (Śr.6341.5.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Ośrodek Szkolenia Kierowców Jazda Marcin Orlik
  Wyświetleń: 3065
 327. Zawiadomienie(Śr.6341.1.13.3.2013, Śr.6341.2.14.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Park Przemysłowy Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 3062
 328. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU
  Wyświetleń: 3061
 329. Uchwały wraz z załącznikami z XXXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 roku
  Wyświetleń: 3057
 330. Katalog usług świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu wraz z możliwością pobrania druków wniosków, formularzy
  Wyświetleń: 3050
 331. Zawiadomienie (Śr.6341.2.12.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 3049
 332. Zawiadomienie (Śr.6341.2.23.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Blacharstwo Lakiernictwo Mechanika Pojazdowa Kazimierz i Janusz Gajda
  Wyświetleń: 3048
 333. Zawiadomienie (Śr.6341.1.1.1.2013 Śr.6341.2.1.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 3047
 334. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gminie Reńska Wieś
  Wyświetleń: 3038
 335. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3036
 336. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.2.2012, Śr.6341.2.7.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 3034
 337. Bohdan Górniak
  Wyświetleń: 3030
 338. Informacja z otwarcia ofert w dniu 21-02-2017r. dot. zadania pn "Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu"
  Wyświetleń: 3028
 339. Leon Piecuch
  Wyświetleń: 3019
 340. Zapowiedź XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3007
 341. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 3006
 342. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej, Dziergowice, Lubieszów, Bierawa.
  Wyświetleń: 3001
 343. Oświadczenia majątkowe radnych składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2998
 344. Henryk Mazur
  Wyświetleń: 2993
 345. 15. Konrad Kucz - Radny
  Wyświetleń: 2987
 346. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, Raciborska 21A
  Wyświetleń: 2986
 347. Zapowiedź XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2986
 348. Zapowiedź XLV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2985
 349. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.2.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Rajnard Matejka, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2980
 350. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2976
 351. Wykaz nieruchomości do oddania w najem - o.Koźle
  Wyświetleń: 2976
 352. Informacja z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 16.10.2007r. o decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego - Cukrownia CEREKIEW
  Wyświetleń: 2975
 353. Zawiadomienie (Śr.6341.1.37.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - MAN-TRANS Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2973
 354. 19. Bronisław Piróg - Radny
  Wyświetleń: 2972
 355. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej pod wynajem
  Wyświetleń: 2970
 356. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej, Solarnia i Dziergowice.
  Wyświetleń: 2970
 357. Zapowiedź III Sesji Rady Powiatu Kędzierzńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2964
 358. BA.6743.1.137.2015
  Wyświetleń: 2963
 359. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 2963
 360. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - o. Cisowa
  Wyświetleń: 2961
 361. Zapowiedź XVIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2960
 362. Zawiadomienie (Śr.6341.1.35.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - ERGO-MEW Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2960
 363. Zestawienie roczne posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 2013 roku
  Wyświetleń: 2958
 364. Zapowiedź III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2950
 365. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.04.2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2946
 366. Stefan Wałach
  Wyświetleń: 2945
 367. Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2941
 368. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencji
  Wyświetleń: 2940
 369. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 2939
 370. Zawiadomienie (Śr.6341.2.21.2.2012, Śr.6341.1.39.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Karol Kania i Synowie sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2938
 371. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2936
 372. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 2934
 373. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2930
 374. Zawiadomienie (Śr.6341.11.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Robo Wash sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2929
 375. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2929
 376. Zawiadomienie (Śr.6341.1.16.8.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Jerzy Wójcik, K-Koźle
  Wyświetleń: 2924
 377. Zawiadomienie (Śr.6341.13.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
  Wyświetleń: 2921
 378. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Myjnia samochodowa-Marcel K-Koźle
  Wyświetleń: 2918
 379. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany - o. Landzmierz
  Wyświetleń: 2917
 380. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31-07-2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2914
 381. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia o.Dziergowice
  Wyświetleń: 2913
 382. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Raciborska 21A
  Wyświetleń: 2913
 383. Jak uzyskać pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 2909
 384. 1. Teodor Bek - Przewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2908
 385. 5. Mirosław Borzym - Radny
  Wyświetleń: 2907
 386. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 2906
 387. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu
  Wyświetleń: 2906
 388. Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15.
  Wyświetleń: 2905
 389. Zawiadomienie (Śr.6341.2.11.1.2012, Śr.6341.1.24.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2903
 390. Zawiadomienie (Śr.6223-30/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2902
 391. Ogłoszenie w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej 110kV, gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2901
 392. 6. Bohdan Cieślik - Radny
  Wyświetleń: 2899
 393. Ogłoszenie z dnia 27-03-2015r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych (...)
  Wyświetleń: 2897
 394. Zapowiedź X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2894
 395. Powiatowy Rzecznik Konsumenta - do usunięcia
  Wyświetleń: 2893
 396. 14. Andrzej Krebs - Radny
  Wyświetleń: 2892
 397. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2892
 398. 18. Leon Piecuch - Radny
  Wyświetleń: 2890
 399. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy.
  Wyświetleń: 2889
 400. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2884
 401. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2882
 402. Informacje i usługi przyjazne obywatelom - OBYWATEL.GOV.PL
  Wyświetleń: 2880
 403. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 2880
 404. Nieodpłatna pomoc prawna 2017
  Wyświetleń: 2877
 405. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat -Gm. Cisek o.Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2871
 406. Zawiadomienie (Śr.6224-45/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2871
 407. 11. Engelhard Harz - Radny
  Wyświetleń: 2870
 408. 16. Henryk Mazur - Radny
  Wyświetleń: 2870
 409. Ochrona zabytków - wnioski, informacje
  Wyświetleń: 2869
 410. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2018r.
  Wyświetleń: 2869
 411. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z 03 września 2015 r. o podjęciu decyzji o wsparciu finansowym zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pt. „Diody nie są takie złe – powiatowa akcja ekologicznej świadomości”
  Wyświetleń: 2868
 412. Zawiadomienie (Śr.6341.2.14.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Veolia Transport sp.z o.o. w Toruniu
  Wyświetleń: 2868
 413. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2867
 414. Petycje 2015
  Wyświetleń: 2867
 415. Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.1.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Piotr Plewik, Siemianowicie Śląskie
  Wyświetleń: 2864
 416. BA.6743.2.54.2015
  Wyświetleń: 2863
 417. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2859
 418. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - Gmina Bierawa, o. Brzeźce
  Wyświetleń: 2859
 419. Teodor Bek
  Wyświetleń: 2858
 420. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia z dnia 2008-01-15 - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2857
 421. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, ul.Bławatków
  Wyświetleń: 2853
 422. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic - Gmina Bierawa, o. Brzeźce
  Wyświetleń: 2852
 423. Zapowiedź XVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2850
 424. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, Dziergowice dz. 2133.
  Wyświetleń: 2849
 425. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 04.06.2007r. na zadanie: Dostawa samochodu ciężarowego do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2848
 426. Zapowiedź XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2848
 427. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2841
 428. Karty usług, pozwolenia, wnioski do pobrania, formularze z Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 2840
 429. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaściciela nieruchomości przyległej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania, Grunwaldzka
  Wyświetleń: 2840
 430. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2837
 431. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, Chrósty
  Wyświetleń: 2836
 432. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  Wyświetleń: 2835
 433. Zawiadomienie (Śr.6223-18/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2835
 434. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2834
 435. Zawiadomienie (Śr.7645-4/2010) o wydanej decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Südzucker Polska
  Wyświetleń: 2832
 436. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej, Bierawa.
  Wyświetleń: 2829
 437. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 28 września 2006r. na zadanie: Oznakowanie poziome dróg powiatowych
  Wyświetleń: 2827
 438. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie nowej nawierzchni - droga nr 1407 O Pawłowiczki ul. Korfantego (...)
  Wyświetleń: 2827
 439. Zawiadomienie (Śr.6341.1.38.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2827
 440. 17. Jadwiga Mroczko - Radna
  Wyświetleń: 2823
 441. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2821
 442. Bohdan Cieślik
  Wyświetleń: 2819
 443. 9. Teobald Gocz - Radny
  Wyświetleń: 2818
 444. Zawiadomienie (Śr.6341.2.1.1/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - PL - Bitunowa
  Wyświetleń: 2815
 445. Uchwały wraz z załącznikami z XXXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 2814
 446. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś 1109/1
  Wyświetleń: 2811
 447. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2811
 448. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Wschód Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2810
 449. BA.6743.1.135.2015
  Wyświetleń: 2808
 450. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Azoty
  Wyświetleń: 2808
 451. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2808
 452. Zarząd Dróg Powiatowych
  Wyświetleń: 2807
 453. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem ruchomości - kiosk Pl. Wolności
  Wyświetleń: 2805
 454. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2803
 455. Ogłoszenie o wyznaczeniu parkingu na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 14 listopada 2006r
  Wyświetleń: 2801
 456. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na wymianę kabla elektrycznego, Blachownia.
  Wyświetleń: 2800
 457. BA.6743.1.151.2015
  Wyświetleń: 2799
 458. Zapowiedź XLII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2799
 459. Zawiadomienie (Śr.6341.4.4.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku -Brenntag Polska sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2799
 460. Zawiadomienie (Śr.6341.1.36.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2797
 461. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2796
 462. 23. Stefan Wałach - Radny
  Wyświetleń: 2793
 463. Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalającej na przeprowadzenie rurociągu - Gmina K-Koźle
  Wyświetleń: 2791
 464. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina K-Koźle, Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 2788
 465. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - HAWE Telekom sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2783
 466. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 2779
 467. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2776
 468. Zawiadomienie (Śr.6341.8.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Veolia Transport sp.z o.o. w Toruniu
  Wyświetleń: 2773
 469. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Azoty, Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2769
 470. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2769
 471. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22-08-2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2767
 472. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2767
 473. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2767
 474. Zapowiedź XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2763
 475. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Kędzierzyn, Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2761
 476. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy, Landzmierz 241/6
  Wyświetleń: 2760
 477. Zawiadomienie (Śr.6223-58/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A.
  Wyświetleń: 2760
 478. Zawiadomienie (Śr.6341.5.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Brenntag Polska sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2760
 479. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-budowa mostu żelbetowego na cieku Gołka
  Wyświetleń: 2760
 480. BA.6743.2.53.2018
  Wyświetleń: 2759
 481. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na sprzedaż nieruchomości - Maciowakrze
  Wyświetleń: 2758
 482. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Orkana 14
  Wyświetleń: 2758
 483. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2757
 484. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem - ul. Piastowska 15, Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2753
 485. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2751
 486. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2751
 487. Ogłoszenie z dnia 05-08-2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Wymiana instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej
  Wyświetleń: 2749
 488. Ogłoszenie z dnia 30-09-2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2749
 489. BA.6740.1.92.2017
  Wyświetleń: 2748
 490. Zawiadomienie (Śr.6341.1.26.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2748
 491. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 8 lutego 2006 r. dot. remontu pokładu drewnianego mostu na rzece Odrze droga nr 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 2747
 492. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2747
 493. Zawiadomienie (Śr.6223-31/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2747
 494. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2745
 495. Engelhard Harz
  Wyświetleń: 2744
 496. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej pod wynajem na cele mieszkaniowe w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy, Dębowa
  Wyświetleń: 2742
 497. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu przy ul. Damrota 30 - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2741
 498. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Zielona 17/10
  Wyświetleń: 2740
 499. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 2740
 500. Zawiadomienie (Śr.6223-33/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2740
 501. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii,Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2739
 502. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego w Powiatowym Zarządzie Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2739
 503. Zapowiedź XLIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2736
 504. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś, Raciborska 21A/3
  Wyświetleń: 2734
 505. Zawiadomienie (Śr.6223-32/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2732
 506. Zawiadomienie(Śr.6341.2.1.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Tomasz Krupa
  Wyświetleń: 2732
 507. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 2730
 508. obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws decyzji ZRiD - ul. Marynarska w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2729
 509. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany ze spółką Karol Kania i Synowie
  Wyświetleń: 2729
 510. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia-Gmina Cisek, Gmina K-Koźle
  Wyświetleń: 2726
 511. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, Koźle.
  Wyświetleń: 2726
 512. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o rokowaniach na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Gajowa 10
  Wyświetleń: 2724
 513. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2723
 514. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2722
 515. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-przełożenie koryta rzeki Kłodnicy
  Wyświetleń: 2722
 516. Piotr Girt
  Wyświetleń: 2720
 517. BA.6743.1.138.2015
  Wyświetleń: 2719
 518. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, Plac Wolności
  Wyświetleń: 2719
 519. Zawiadomienie (Śr.6341.1.29.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Józef Thiel Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2719
 520. Zawiadomienie (Śr.6341.1.22.2.2012, Śr.6341.2.9.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2717
 521. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2006r. na dzierżawę nieruchomości położonej w Chróstach
  Wyświetleń: 2715
 522. Zapowiedź XXXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2715
 523. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz przebudowę kolizji tej linii z linią 15 kV, Dziergowice.
  Wyświetleń: 2714
 524. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2712
 525. Zawiadomienie (Śr.6341.2.203.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2712
 526. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 20 lipca 2006r. na remont nawierzchni z wymianą podbudowy
  Wyświetleń: 2711
 527. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2710
 528. Zawiadomienie (Śr.6223-27/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z wniosku - DB Schenker Rail Spedkol sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2710
 529. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do zamiany, z Państwem Jackiem i Izabelą Nowak, Bema
  Wyświetleń: 2709
 530. BA.6743.4.14.2017
  Wyświetleń: 2708
 531. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Piastowska 15, o. Koźle
  Wyświetleń: 2708
 532. Zapowiedź XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - odwołana
  Wyświetleń: 2708
 533. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
  Wyświetleń: 2707
 534. Zawiadomienie (Śr.6223-3/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Urząd Miasta K-Koźle
  Wyświetleń: 2702
 535. Informacja o kandydatach na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2701
 536. Informacja z PCPR dot. listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. kadrowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 2701
 537. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na sprzedaż nieruchomości-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2701
 538. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, Kędzierzyn.
  Wyświetleń: 2701
 539. Zapowiedź VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2699
 540. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Koźle
  Wyświetleń: 2698
 541. Zawiadomienie (Śr.6224-14/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2698
 542. informacja o wydaniu decyzji nr BA.6740.1.383.2016 o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodnicy
  Wyświetleń: 2697
 543. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na 3 lata, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Azoty.
  Wyświetleń: 2697
 544. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2696
 545. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20-02-2015r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Udzielenie i obsługa kredytów złotowych"
  Wyświetleń: 2695
 546. Zapowiedź XXXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2695
 547. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Geodezji - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - URBANOWICE
  Wyświetleń: 2694
 548. Zapowiedź XLIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2693
 549. Zapowiedź III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2692
 550. Zawiadomienie (Śr.6341.1.41.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2692
 551. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2017 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4
  Wyświetleń: 2690
 552. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30-04-2014r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2689
 553. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Mostowa, Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2687
 554. 10. Krzysztof Gudejko - Radny
  Wyświetleń: 2685
 555. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2685
 556. 7. Piotr Girt - Radny
  Wyświetleń: 2683
 557. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji z dnia 24.08.2007r. na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczeń gospodarczych - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2683
 558. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2683
 559. Krzysztof Gudejko
  Wyświetleń: 2681
 560. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2681
 561. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2680
 562. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2680
 563. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2679
 564. 2. Reinhold Lepiorz - I Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2676
 565. Numery rachunków bankowych
  Wyświetleń: 2676
 566. Zawiadomienie (Śr.6223-43/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-EnergiaPro Spółka Akcyjna w Opolu
  Wyświetleń: 2676
 567. Władysław Koczubik
  Wyświetleń: 2675
 568. Zawiadomienie (Śr.6341.6.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Auto-Myjnia Jacek Nowak Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2674
 569. Zawiadomienie (Śr.6223-16/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Michalec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 2673
 570. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 06.07.2007r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2672
 571. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2669
 572. Zespół Radców Prawnych
  Wyświetleń: 2669
 573. BA.6743.6.53.2015
  Wyświetleń: 2668
 574. Zapowiedź XLVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2668
 575. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z 28 marca 2006r. o przetargu nieograniczonym dla dróg powiatowych miejskich
  Wyświetleń: 2667
 576. Prośba o pomoc dla ofiar tornada
  Wyświetleń: 2664
 577. I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnośc Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej w Gminie Pawłowiczki, obręb Chrósty.
  Wyświetleń: 2663
 578. Ogłoszenie o wydaniu decyzji zezwalającej na przeprowadzenie kolektora
  Wyświetleń: 2659
 579. Zapowiedź XLII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2658
 580. Zawiadomienie (Śr.6341.1.27.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - P.A. NOVA S.A. Gliwice
  Wyświetleń: 2658
 581. BA.6743.5.60.2016
  Wyświetleń: 2657
 582. PCPR w K-K szuka kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  Wyświetleń: 2657
 583. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Henryk Piechaczek Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2655
 584. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2006r. na sprzedaż nieruchomości położonych w gm. Bierawa i gm. Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2654
 585. Zawiadomienie (Śr.6341.2.10.2.2012, Śr.6341.1.23.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - ABR Team sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 2652
 586. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 28 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Pawłowiczki, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2650
 587. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2650
 588. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 2649
 589. Zawiadomienie (Śr.6224-38/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2649
 590. 13. Władysław Koczubik - Radny
  Wyświetleń: 2648
 591. Ogłoszenie o IV przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Chrósty
  Wyświetleń: 2648
 592. Ogłoszenie o wyznaczeniu jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z dnia 9 listopada 2006r
  Wyświetleń: 2648
 593. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, Sławięcice
  Wyświetleń: 2647
 594. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2647
 595. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z 28 marca 2006r. o przetargu nieograniczonym dla dróg powiatowych pozamiejskich
  Wyświetleń: 2646
 596. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2643
 597. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2014)o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-B.Skowrońska-Petek,A.Piotrowska-Bierawa
  Wyświetleń: 2643
 598. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 23 czerwca 2006 r. na remont nawierzchni z wymianą podbudowy
  Wyświetleń: 2642
 599. Wydział Promocji - do usunięcia 2
  Wyświetleń: 2642
 600. Zawiadomienie (Śr.6341.1.6.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2641
 601. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2638
 602. Zawiadomienie (Śr.6341.1.21.2.2012, Śr.6341.2.8.4.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2638
 603. Zawiadomienie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 2638
 604. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji,Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2636
 605. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny, Pawłowiczki i Borzysławice
  Wyświetleń: 2636
 606. Zawiadomienie (Śr.6223-34/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - PL-Bitunowa sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2636
 607. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Kędzierzyn, Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2634
 608. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-gm. Pawłowiczki, gm. K-Koźle
  Wyświetleń: 2633
 609. Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2633
 610. Informacja o wydaniu na rzecz TAURON WYTWARZANIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach decyzji administracyjnej Nr 662/2012 o pozwoleniu na budowę bloku energetycznego
  Wyświetleń: 2632
 611. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2631
 612. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 28 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2631
 613. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2631
 614. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
  Wyświetleń: 2630
 615. Zawiadomienie (Śr.6341.2.6.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2630
 616. Zawiadomienie ( Śr.6341.7.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Grzegorz Cybis Masarstwo-Wędliniarstwo w Naczęsławicach
  Wyświetleń: 2629
 617. Negocjacje z ogłoszeniem z dnia 6 marca 2006 r. z Wydziału Gospodarczego - ogłoszenie o zamówieniu na zakup paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 2626
 618. Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 2626
 619. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 04 lipca 2006r. na remont nawierzchni z wymianą podbudowy
  Wyświetleń: 2623
 620. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego z dnia 01 grudnia 2006r. na zadanie: Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2622
 621. Ogłoszenie z dnia 14.09.2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2622
 622. Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.”
  Wyświetleń: 2622
 623. Zawiadomienie (Śr.6224-16/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Joachim Sekler
  Wyświetleń: 2622
 624. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski, Knurów
  Wyświetleń: 2622
 625. Działalność lobbingowa 2015
  Wyświetleń: 2621
 626. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06-11-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych (...)
  Wyświetleń: 2621
 627. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2621
 628. Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. Prowadzenie Domu pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
  Wyświetleń: 2620
 629. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 2620
 630. ZAWIADOMIENIE(Śr.6341.16.1.2014) O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO-JAN CHYLA AUTO SERNICE K-KOŹLE
  Wyświetleń: 2620
 631. BA.6743.6.51.2015
  Wyświetleń: 2619
 632. Geolog powiatowy B
  Wyświetleń: 2618
 633. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu przy ul. Damrota 30 - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2618
 634. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 13 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Pawłowiczki, Reńska Wieś w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2618
 635. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2617
 636. Informacja o zamiarze wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, zezwalającej na przeprowadzenie przewodów służących do przesyłania gazu - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2616
 637. Ogłoszenie o II przetargu ustym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2616
 638. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego na dostawę i montaż windy, remont klatek schodowych, remont kominów na dachu, montaż oporowych płotków śniegowych oraz naprawę instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2616
 639. BA.6743.1.136.2015
  Wyświetleń: 2615
 640. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej na remont nawierzczni ul. Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2615
 641. Zawiadomienie (Śr.6223-20/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2615
 642. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o. Koźle
  Wyświetleń: 2614
 643. Ogłoszenie z 28 kwietnia 2008 Wydziału Geodezji o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Dziergowicach
  Wyświetleń: 2612
 644. Zawiadomienie (Śr.6223-5/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Warter Spółka Jawna
  Wyświetleń: 2612
 645. Zapowiedź XXXVIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2611
 646. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2610
 647. Zawiadomienie (Śr.6223-59/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - MILPOL Krzysztof Miler
  Wyświetleń: 2609
 648. Zawiadomienie (Śr.6224-19/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2607
 649. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 2606
 650. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2605
 651. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2604
 652. Zawiadomienie (Śr.6224-33/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2604
 653. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji z dnia 24.08.2007r. na sprzedaż nieruchomości - Gmina Cisek i Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2602
 654. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z 7 kwietnia 2006r. o przetargu nieograniczonym na mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych dróg powiatowych miejskich
  Wyświetleń: 2602
 655. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - o. Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2602
 656. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2600
 657. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 13 marca 2007r. na zadanie: Świadczenie ochrony mienia Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2600
 658. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2600
 659. Działalność lobbingowa 2016
  Wyświetleń: 2598
 660. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym - Kędzierzyn-Koźle, Sławięcicka 83
  Wyświetleń: 2598
 661. Informacja o wynikach naboru do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na wolne stanowisko referenta do spraw kadrowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 2596
 662. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2596
 663. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 18 sierpnia 2006r. na remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2596
 664. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Cisek
  Wyświetleń: 2596
 665. Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2595
 666. Zapowiedź LI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2595
 667. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2595
 668. 3. Bohdan Górniak - II Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2594
 669. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę-K-Koźle
  Wyświetleń: 2594
 670. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 23 listopada 2006r. na zadanie:Termomodernizacja budynku warsztatowo-magazynowego(...)
  Wyświetleń: 2594
 671. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na działalność medyczną
  Wyświetleń: 2594
 672. Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2017r.
  Wyświetleń: 2594
 673. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2594
 674. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2593
 675. Zawiadomienie (Śr.6224-7/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Bogdan Szpryngiel
  Wyświetleń: 2593
 676. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gerard Jaszkowic, Ucieszków
  Wyświetleń: 2592
 677. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego VI kadencja
  Wyświetleń: 2591
 678. Zawiadomienie (Śr.7645-4/2010) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Südzucker Polska
  Wyświetleń: 2591
 679. Ogłoszenie z dn. 03.01.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2590
 680. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Bernadeta Lach i Janusza Lach, Przewóz
  Wyświetleń: 2590
 681. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 14 lipca 2006r. na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1402 O na odcinku ulicy Brzozowej w miejscowości Stara Kuźnia (...)
  Wyświetleń: 2587
 682. Podsumowanie wizyty zespołu OBIBOKI w Niemczech
  Wyświetleń: 2587
 683. Zawiadomienie (Śr.6223-50/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2587
 684. Zawiadomienie (Śr.6341.10.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - CeWe Color sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2587
 685. Jak uzyskać miejsce w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym:
  Wyświetleń: 2586
 686. Zapowiedź LVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2586
 687. Zawiadomienie (Śr.6224-17/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2586
 688. Zawiadomienie (Śr.6341.1.27.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2585
 689. BA.6743.2.64.2015
  Wyświetleń: 2584
 690. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2584
 691. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 08.08.2006r. na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki - Polska Cerekiew odc. Pawłowiczki - Ostrożnica
  Wyświetleń: 2582
 692. Ogłoszenie Wydziału Geodezji z dnia 16 września 2008 roku o wywieszeniu wykazów nieruchomości Skarbu Państwa: Cisek, Kędzierzyn, Blachownia
  Wyświetleń: 2581
 693. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego Wydziału Infrastruktury Drogowej na dostawę oznakowania pionowego z dnia 28 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 2579
 694. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 2578
 695. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarczym
  Wyświetleń: 2578
 696. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2577
 697. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2577
 698. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę o. Koźle
  Wyświetleń: 2577
 699. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2577
 700. Zawiadomienie (Śr.6341.1.6.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Fundacji EURO-COUTRY Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zakrzowie
  Wyświetleń: 2577
 701. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2576
 702. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarczym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2575
 703. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2575
 704. Zapowiedź XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2574
 705. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2574
 706. Zawiadomienie (Śr.6341.1.17.1.2014, Śr.6341.2.8.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Pietrowice Wielkie
  Wyświetleń: 2574
 707. Zawiadomienie (Śr.6341.10.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - DB Schenker Rail Polska Spółka Akcyjna w Zabrzu
  Wyświetleń: 2574
 708. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym ul. Piastowska 15 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2573
 709. Zawiadomienie (Śr.6224-6/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2573
 710. Zapowiedź XLV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2572
 711. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2571
 712. KOMISJA PROMOCJI POWIATU I ROLNICTWA - istniała do września 2011 roku
  Wyświetleń: 2569
 713. Zapowiedź XXXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2569
 714. Henryk Hojdem
  Wyświetleń: 2568
 715. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2568
 716. Zawiadomienie (Śr.6341.2.15.3.2012,) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu
  Wyświetleń: 2567
 717. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11-02-2015r. o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Baza Danych GESUT), obiektów topograficznych (...)
  Wyświetleń: 2566
 718. Zawiadomienie (Śr.6223-23/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2566
 719. Zawiadomienie (Śr.6224-39/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Sudzucker Polska S.A.
  Wyświetleń: 2565
 720. Zawiadomienie (Śr.6224-12/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2564
 721. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, obręb Azoty
  Wyświetleń: 2563
 722. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 2563
 723. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego na udzielenie i obsługę kredytu
  Wyświetleń: 2563
 724. Zapowiedź XX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2563
 725. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2562
 726. II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej w Gminie Pawłowiczki, obręb Chrósty
  Wyświetleń: 2562
 727. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2562
 728. Reinhold Lepiorz
  Wyświetleń: 2561
 729. Zapowiedź LV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2561
 730. Zawiadomienie (Śr.6341.4.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Ruetgers Poland Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2561
 731. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Brentag Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2561
 732. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ALEJA JANA PAWŁA II
  Wyświetleń: 2558
 733. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o. Cisek
  Wyświetleń: 2558
 734. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2558
 735. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2556
 736. Zawiadomienie (Śr.6223-15/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Paweł Kopaniecki
  Wyświetleń: 2555
 737. Zawiadomienie o zamieszczeniu Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2553
 738. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat, Koźle.
  Wyświetleń: 2552
 739. Zawiadomienie (Śr.6223-7/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2552
 740. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Geodezji - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Kotlarnia, Grabówka
  Wyświetleń: 2550
 741. Realizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami oraz wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
  Wyświetleń: 2550
 742. Zawiadomienie (Śr.6341.1.33.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2550
 743. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-budowa mostu na rzece Odrze
  Wyświetleń: 2548
 744. Zapowiedź XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2547
 745. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Azoty i Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2546
 746. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04-04-2013r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 2546
 747. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - o. Koźle, ul. Anny 11
  Wyświetleń: 2545
 748. Ogłoszenie w sprawie stowarzyszeń NIE przejestrowanych do KRS
  Wyświetleń: 2545
 749. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2543
 750. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22-06-2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wymiana instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2542
 751. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Ligota Wielka, Azoty, Blachownia
  Wyświetleń: 2540
 752. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Judyma, K-Koźle
  Wyświetleń: 2540
 753. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2540
 754. Zapowiedź VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2540
 755. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2538
 756. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 19 lutego 2007r. na zadanie: Dostawa samochodu służbowego do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2538
 757. Zapowiedź V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2538
 758. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2538
 759. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.10.2013r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utwardzenie placu przy budynku nr 15 przy ul. Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2536
 760. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2534
 761. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - o. Dębowa
  Wyświetleń: 2534
 762. Zawiadomienie (Śr.6341.2.19.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zakład Usług Komunalnych w Baborowie
  Wyświetleń: 2534
 763. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - z wniosku Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania odpadów Czysty Region Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2533
 764. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, Reńska Wieś.
  Wyświetleń: 2533
 765. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2533
 766. Teobald Gocz
  Wyświetleń: 2533
 767. Zapowiedź XXXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2533
 768. Zawiadomienie (Śr.6224-42/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Norbert Stronciwilk, Norbert Ruzik
  Wyświetleń: 2533
 769. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 04 września 2006r. na zadanie: Opracowanie graficzne, wykonanie, druk i dostawa materiałów promocyjnych (...)
  Wyświetleń: 2532
 770. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2532
 771. Mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2531
 772. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 29 sierpnia 2006r na zadanie: Wykonanie nowej nawierzchni ul. 1 Maja w Kędzierzynie Koźlu (...)
  Wyświetleń: 2531
 773. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2529
 774. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - teren po zlikwidowanej Stoczni Koźle
  Wyświetleń: 2528
 775. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat, Chrósty.
  Wyświetleń: 2528
 776. Informacja o zmianie składu osobowego Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2526
 777. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2013 Śr.6341.2.3.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2526
 778. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2008-01-15 - Bierawa
  Wyświetleń: 2523
 779. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bierawa - Brzeźce, ul. Gliwicka
  Wyświetleń: 2523
 780. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym, Koźle
  Wyświetleń: 2523
 781. Zawiadomienie(Śr.6341.2.4.1.2014) o wszczęciu postępowaia wodnoprawnego - MWiK Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2522
 782. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 13 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2521
 783. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2520
 784. Filia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu rozpoczęła swoją działalność w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2519
 785. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26 czerwca 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość.
  Wyświetleń: 2519
 786. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2519
 787. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2518
 788. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ULICA KOZIELSKA
  Wyświetleń: 2517
 789. Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2516
 790. Zawiadomienie (Śr.6224-50/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zdzisław Czuczwara PIWIS
  Wyświetleń: 2516
 791. Zawiadomienie(Śr.6341.1.1.2.20150 o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - dr Michał Gwoździewicz
  Wyświetleń: 2516
 792. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Blachownia
  Wyświetleń: 2515
 793. Oświadczenia majątkowe składane w 2019 roku
  Wyświetleń: 2515
 794. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski, Knurów
  Wyświetleń: 2515
 795. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2515
 796. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Termomodernizacja izolacji wilgotnościowej zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2514
 797. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2013 Śr.6341.2.2.2.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2514
 798. Oświadczenia majątkowe członków zarządu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2513
 799. Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2513
 800. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21 listopada 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2512
 801. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Przewóz
  Wyświetleń: 2512
 802. Zawiadomienie (Śr.6224-11/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Adam Mundziakiewicz
  Wyświetleń: 2511
 803. Zapowiedź II Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2509
 804. Zawiadomienie (Śr.6223-22/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2509
 805. Zapowiedź XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2508
 806. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - gm. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2507
 807. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia o. Koźle
  Wyświetleń: 2507
 808. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o. Koźle
  Wyświetleń: 2506
 809. Informacja o wydaniu na rzecz KAMET S.A., decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - budowa zbiornika na azot w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 2505
 810. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży
  Wyświetleń: 2505
 811. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Gospodarczego z dnia 07.12.2007r.:Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 2505
 812. Informacja o wydaniu na rzecz inwestora Robert Białdyga Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM, Jaryszów - decyzji administracyjnej o pozwoleniu na przebudowę wytwórni mas bitumicznych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Głównej
  Wyświetleń: 2504
 813. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
  Wyświetleń: 2504
 814. Zawiadomienie (Śr.6341.2.20.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zakład Usług Komunalnych w Baborowie
  Wyświetleń: 2504
 815. Zawiadomienie (Śr.6341.8.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Auto Plus - Lellek Andrzej
  Wyświetleń: 2503
 816. 4. Anna Białek - Radna
  Wyświetleń: 2502
 817. Zapowiedź LIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2501
 818. Zapowiedź XLIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2501
 819. Zawiadomienie (Śr.6224-13/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2501
 820. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, obręb Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2500
 821. Informacja o wydaniu na rzecz Gminy Pawłowiczki decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grodzisko
  Wyświetleń: 2500
 822. Obwieszczenie o wydaniu decyzji (Śr.6341.2.11.6.2011) udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2500
 823. Ogłoszenie IV przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ul. Bławatków Kędzierzy-Koźle
  Wyświetleń: 2500
 824. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego położonej w Gminie K-Koźle
  Wyświetleń: 2500
 825. Ogłoszenie w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2500
 826. Ogłoszenie z Wydziału Gospodarczego z dnia 4 kwietnia 2006 roku o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż windy oraz remont w budynku przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 2500
 827. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2500
 828. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 27 listopada 2006r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dziergowicach i Długomiłowicach
  Wyświetleń: 2499
 829. Zawiadomienie (Śr.6341.6.1.2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Warter Sp.z o.o. w Warszawie
  Wyświetleń: 2499
 830. Zawiadomienie (Śr.6341.9.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Galon Paliwa Karol Galara w Głubczycach
  Wyświetleń: 2498
 831. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2495
 832. Ogłoszenie o III przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, obręb Chrósty.
  Wyświetleń: 2495
 833. Zapowiedź XLVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2495
 834. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2495
 835. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2494
 836. Roczny Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 2493
 837. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2008-01-15 - Dziergowice
  Wyświetleń: 2493
 838. Zawiadomienie (Śr.6223-42/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zakład Projektowania i Wykonastwa PIWIS w Opolu
  Wyświetleń: 2492
 839. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2490
 840. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Cisek ob.Landzmierz
  Wyświetleń: 2489
 841. Zawiadomienie (Śr.6341.1.24.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2489
 842. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia
  Wyświetleń: 2488
 843. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2488
 844. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Koźle, Piastowska 15
  Wyświetleń: 2487
 845. Zawiadomienie (Śr.6341.1.27.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2487
 846. BA.6744.5.2016
  Wyświetleń: 2486
 847. BA.6743.2.57.2015
  Wyświetleń: 2485
 848. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2485
 849. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 9 października 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2485
 850. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę o. Koźle
  Wyświetleń: 2485
 851. Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2485
 852. Zawiadomienie (Śr.6223-57/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Urząd Miasta K-Koźle
  Wyświetleń: 2485
 853. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.11.2011r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2484
 854. Zawiadomienie (Śr.6341.2.1.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2484
 855. Program Aktywności Lokalnej na lata 2011-2013 dla młodzieży w wieku 15-25 lat z terenu powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego przebywającej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinach zastępczych
  Wyświetleń: 2482
 856. Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2481
 857. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - Koźle ul. Roosevelta
  Wyświetleń: 2480
 858. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Al. Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2480
 859. Zawiadomienie (Śr.6224-4/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - RINNEN POLSKA
  Wyświetleń: 2480
 860. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2479
 861. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziały Infrastruktury Drogowej z dnia 25 sierpnia 2006r. na zadanie: Wykonanie nowej nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1434 0 - ul. Szpaków (os. Miejsce Kłodnickie) w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2479
 862. Zapowiedź XX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2479
 863. Zapowiedź XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2477
 864. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 2476
 865. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Sławięcice
  Wyświetleń: 2474
 866. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - budowa instalacji do transportu i dozowania kwasu tereftalowego...
  Wyświetleń: 2473
 867. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia - Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2473
 868. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2473
 869. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2472
 870. Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu o zamówieniu z dnia 11.02.2013r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego
  Wyświetleń: 2472
 871. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 15 lutego 2007r. na sprzedaż nieruchomości - Maciowakrze
  Wyświetleń: 2472
 872. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2472
 873. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o. Cisek, o. Koźle
  Wyświetleń: 2471
 874. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zofia Stępień Świebodzin
  Wyświetleń: 2471
 875. Zawiadomienie (Śr.6341.1.22.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 2470
 876. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2469
 877. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu przy ul. Damrota 30 - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2469
 878. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2469
 879. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 9 lipca 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2468
 880. Zawiadomienie (Śr.6224-40/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2468
 881. Ogłoszenie Wydziału Geodezji z 16 września 2008 roku: I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2467
 882. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2467
 883. Zapowiedź LIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2466
 884. Zawiadomienie (Śr.6223-55/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - ORLEN S.A.
  Wyświetleń: 2466
 885. Zawiadomienie z Wydziału Budownictwa i Architektury o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego-Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2465
 886. Zawiadomienie (Śr.6223-35/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2464
 887. Działalność PUP w K-K - podsumowanie 2003 r.
  Wyświetleń: 2463
 888. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.06.2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wykonanie robót budowlanych na Placu Wolności przy Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu"
  Wyświetleń: 2463
 889. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.11.2015r. o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Założenie baz danych: Geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (Baza danych GESUT) - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2463
 890. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Gmina Kędzierzyn-Koźle Obręb BLACHOWNIA teren dawnych Zakładów Chemicznych
  Wyświetleń: 2463
 891. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości - o. Koźle, ul. Anny 11
  Wyświetleń: 2462
 892. Ogłoszenie z dn. 27.02.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2461
 893. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu - na 20 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 2461
 894. Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2460
 895. Zawiadomienie ( Śr.6341.1.18.1.2013, Śr.6341.2.17.1.2013 ) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2460
 896. Zawiadomienie (Śr.6341.1.17.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2460
 897. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, ul. Judyma 4
  Wyświetleń: 2459
 898. Zapowiedź XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2459
 899. Ogłoszenie o wyznaczeniu parkingu na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 15 marca 2010 r
  Wyświetleń: 2458
 900. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2458
 901. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 30.04.2007r. na zadanie: Dostawa samochodu ciężarowego do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2456
 902. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Karol Kania i Synowie Sp. z o. o. Piasek
  Wyświetleń: 2456
 903. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.11.2013r.:Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2454
 904. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2454
 905. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
  Wyświetleń: 2454
 906. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2453
 907. Wykaz nieruchmości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Cisek o. Kobylice
  Wyświetleń: 2451
 908. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle pozwolenia na budowę nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2450
 909. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej w Cisku
  Wyświetleń: 2450
 910. Ogłoszenie z dnia 05.12.2011r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2448
 911. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Bogdan Szpryngiel, Dębowa
  Wyświetleń: 2446
 912. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości na okres 3 lat ul. Damrota 30, Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2445
 913. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2445
 914. Zawiadomienie (Śr.6320.1.1.2014) o wszczęciu postępowania - Spółka pod firmą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2445
 915. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego II kadencji
  Wyświetleń: 2444
 916. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2444
 917. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2443
 918. Ogłoszenie z dnia 02 października 2007r. z Wydziału Geodezji o II przetargu ustnym nieograniczonym dla nieruchomości położonej w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Sławęcickiej 83
  Wyświetleń: 2443
 919. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2443
 920. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 2442
 921. Ogłoszenie z dn. 23.01.2013 o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych i chemii gospodarczej
  Wyświetleń: 2441
 922. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2439
 923. Zawiadomienie ( Śr.6341.1.4.2.2014, Śr.6341.2.2.2.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2439
 924. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - przebudowa układu przenośników węgla
  Wyświetleń: 2438
 925. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny
  Wyświetleń: 2437
 926. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 16.10.2007r. na sprzedaż nieruchomości - gm. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2437
 927. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2437
 928. Zapowiedź XLIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2436
 929. Zapowiedź XXI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2435
 930. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-dotyczy rowu melioracyjnego RE-1
  Wyświetleń: 2435
 931. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2434
 932. 13 nowych nauczycieli mianowanych
  Wyświetleń: 2433
 933. Zapowiedź IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2433
 934. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Opole
  Wyświetleń: 2433
 935. Płatne parkowanie na ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 2432
 936. Zapowiedź IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2432
 937. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na wniosek Pana Andrzeja Paszkiewicza - Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 2432
 938. Informacja o wydaniu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 2430
 939. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 2430
 940. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2429
 941. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11
  Wyświetleń: 2429
 942. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Bierawa o. Dziergowice
  Wyświetleń: 2428
 943. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Cisek
  Wyświetleń: 2428
 944. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym ul. Kozielska 11 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2428
 945. Zapowiedź XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2428
 946. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2427
 947. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 13 listopada 2006r. na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w sezonie zimowym 2006/2007
  Wyświetleń: 2427
 948. Ogłoszenie z dn. 09.08.2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu.
  Wyświetleń: 2427
 949. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - Azoty
  Wyświetleń: 2426
 950. Co słychać w służbie zdrowia
  Wyświetleń: 2425
 951. Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa i remont wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1
  Wyświetleń: 2424
 952. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Martyna Sekler, Poborszów
  Wyświetleń: 2424
 953. Zapowiedź XIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2423
 954. Zawiadomienie ( Śr.6341.2.10.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2423
 955. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2422
 956. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółdzielnia Usług Rolniczych w Cisku
  Wyświetleń: 2422
 957. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem-K-Koźle
  Wyświetleń: 2421
 958. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, o. Koźle, Kobylice, Landzmierz
  Wyświetleń: 2421
 959. Zawiadomienie (Śr.6341.1.21.2.2014, Śr.6341.2.13.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2420
 960. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2420
 961. Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńśko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2419
 962. Zawiadomienie (Śr.6223-44/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2419
 963. Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2418
 964. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - o. Koźle
  Wyświetleń: 2418
 965. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania i sprzedaży-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2417
 966. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek CLIMA SOLUTIONS s.c. Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2417
 967. Ogłoszenie o I przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2416
 968. Zapowiedź IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2416
 969. Zawiadomienie ( Śr.6341.8.3.2013 ) o wszczęciu postępowania - Rinnen Polska, Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Spedycja Międzynarodowa, Grabówka
  Wyświetleń: 2416
 970. Zawiadomienie (Śr.6224-10/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2416
 971. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 2415
 972. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 2415
 973. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Cisek 411/4 i 412/4
  Wyświetleń: 2415
 974. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2415
 975. BA.6743.6.63.2016
  Wyświetleń: 2414
 976. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 21.02.2007r. na sprzedaż nieruchomości - Cisowa
  Wyświetleń: 2414
 977. Zapowiedź IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2414
 978. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2414
 979. Zawiadomienie(Śr.6341.1.11.2.2013, Śr.6341.2.12.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Magdalena Kwasniewska oraz Sławomir Kwaśniewski Dziergowice
  Wyświetleń: 2414
 980. Zapowiedź VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2413
 981. BA.6743.6.62.2015
  Wyświetleń: 2410
 982. Ogłoszenie o II przetargu ustym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 2007-12-17 na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2410
 983. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 12 grudnia 2006r. na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej (...)
  Wyświetleń: 2410
 984. Zapowiedź LII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2410
 985. Zawiadomienie (Śr.6341.2.15.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2409
 986. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2408
 987. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Lenartowicach
  Wyświetleń: 2407
 988. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2407
 989. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Koźle
  Wyświetleń: 2405
 990. Wykaz ruchomości przeznaczonej do oddania w najem o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2405
 991. Zawiadomienie (Śr.6341.5.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego R.Gołański "Warter" Sp. z o.o. Warszawa
  Wyświetleń: 2403
 992. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek Damen Shipyards Koźle Sp z o.o.
  Wyświetleń: 2402
 993. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2401
 994. Zawiadomienie (Śr.6223-4/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Rinnen Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2399
 995. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa B
  Wyświetleń: 2398
 996. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 5 listopada 2012r. na zadanie: dostawy materiałów biurowych
  Wyświetleń: 2397
 997. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Powiat Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2397
 998. Informacja z dnia 29 września 2008 roku z Wydziału Geodezji o wywieszonych wykazach nieruchomości
  Wyświetleń: 2395
 999. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Gospodarczego z dnia 23 listopada 2006r. na zadanie: Remont klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2395
 1000. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Sławięcice
  Wyświetleń: 2395
 1001. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-gm. Cisek
  Wyświetleń: 2394
 1002. Ogłoszenie o przetargu z Wydziału Gospodarczego z dnia 26 października 2006r. na zadanie: Dostawa pompy szlamowej i pompy pływającej oraz agregatu prądotwórczego(...)
  Wyświetleń: 2393
 1003. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17-11-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu BIP
  Wyświetleń: 2393
 1004. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2393
 1005. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, Kiosk, Plac Wolności 13
  Wyświetleń: 2392
 1006. 12. Henryk Hojdem - Radny
  Wyświetleń: 2391
 1007. BA.6743.6.68.2015
  Wyświetleń: 2391
 1008. Ogłoszenie dot. opracowania - Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010-2014
  Wyświetleń: 2391
 1009. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Plac Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2390
 1010. Ogłoszenie o V przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Chrósty.
  Wyświetleń: 2389
 1011. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Blachownia
  Wyświetleń: 2389
 1012. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2389
 1013. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2389
 1014. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego(Śr.6341.2.18.1.2012)
  Wyświetleń: 2388
 1015. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 5/34/2015 dwóch elektrowni wiatrowych dla ENERGIA FRANZ Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2387
 1016. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - z wniosku TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  Wyświetleń: 2387
 1017. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczeń gospodarczych-obręb AZOTY ul. Grabskiego
  Wyświetleń: 2387
 1018. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2387
 1019. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego położonych w Gminie Kędzierzyn - Koźle obręb Sławięcice
  Wyświetleń: 2387
 1020. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.3.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
  Wyświetleń: 2387
 1021. Nowy sprzęt dla CKPiU
  Wyświetleń: 2386
 1022. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2386
 1023. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2385
 1024. Zapowiedź XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2383
 1025. Zapowiedź XLI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2383
 1026. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów złotowych.
  Wyświetleń: 2381
 1027. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2381
 1028. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Cisek.
  Wyświetleń: 2380
 1029. Zawiadomienie o uzgodnieniu warunków realizacji-Budowa rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w Długomiłowicach
  Wyświetleń: 2380
 1030. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2379
 1031. Zapowiedź VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2379
 1032. Zawiadomienie (Śr.6224-36/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2379
 1033. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2378
 1034. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej na świadczenie ochrony ubezpieczeniowej
  Wyświetleń: 2378
 1035. Wykaz nieruchomośći przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat
  Wyświetleń: 2378
 1036. Zapowiedź XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2377
 1037. Zapowiedź XXXIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2377
 1038. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 2377
 1039. Ogłoszenie z dnia 29 kwietnia 2008 r. z Wydziału Geodezji o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego położonej w Maciowakrzy
  Wyświetleń: 2376
 1040. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - o. Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2376
 1041. Zawiadomienie (Śr.6341.2.21.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Elżbieta Tejchman, Ostrożnica
  Wyświetleń: 2376
 1042. Uchwały wraz z załącznikami z V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 marca 2015 roku
  Wyświetleń: 2375
 1043. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Azoty
  Wyświetleń: 2375
 1044. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej nr 108216 O w Cisku
  Wyświetleń: 2374
 1045. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - ul. Anny 11, K-Koźle
  Wyświetleń: 2374
 1046. Ogłoszenie o zamówieniu z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 17 października 2006r. na zadanie: Odtworzenie rowów w ciągu drogi powiatowej nr 1415 O Grudynia Wielka - Milice
  Wyświetleń: 2373
 1047. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu składane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2373
 1048. Informacja o wydaniu na rzecz Prezydenta Miasta K-Koźla decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa Alei Jana Pawła II
  Wyświetleń: 2372
 1049. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2372
 1050. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2371
 1051. V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej
  Wyświetleń: 2371
 1052. Zawiadomienie (Śr.6341.2.16.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wyświetleń: 2371
 1053. Zawiadomienie (Śr.6223-1/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejski Zakład Komunikacyjny w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2370
 1054. Zawiadomienie (Śr.6223-36/2010-2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kędzierzyn Stara Kuźnia
  Wyświetleń: 2370
 1055. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Kobylice, Landzmierz
  Wyświetleń: 2368
 1056. Zawiadomienie (Śr.6341.1.26.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - ICOPAL S.A. Zduńska Wola
  Wyświetleń: 2368
 1057. II piętro Starostwa po remoncie
  Wyświetleń: 2367
 1058. Zapowiedź XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2367
 1059. Zawiadomienie (Śr.6224-52/2009, Śr.6223-63/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Krzysztof Bussek ERGO-MEW Sp. zo.o.
  Wyświetleń: 2367
 1060. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2366
 1061. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23-06-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz termomodernizacja izolacji ścian wew. budynku i wykonanie systemu kanałów na Pl. Wolności(...)
  Wyświetleń: 2366
 1062. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2366
 1063. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2366
 1064. Zapowiedź LX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2364
 1065. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2364
 1066. Informacja o wydaniu na rzecz Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 2363
 1067. Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2008 roku Wydziału Geodezji o wywieszeniu wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w Blachowni, Azotach i Cisku
  Wyświetleń: 2363
 1068. Zapowiedź XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2363
 1069. Zawiadomienie (Śr.6341.2.11.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2363
 1070. Zapowiedź VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2362
 1071. Zapowiedź XXXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2362
 1072. Konwent Starostów w Namysłowie
  Wyświetleń: 2361
 1073. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2360
 1074. Dnia 29 września 2008 roku o godz. 12.00 odbędą się obrady XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2359
 1075. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania
  Wyświetleń: 2359
 1076. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2359
 1077. Zawiadomienie (Śr.6341.1.5.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Martyna Sekler, Poborszów
  Wyświetleń: 2359
 1078. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Karol Kania i Synowie Sp. z o. o. Piasek
  Wyświetleń: 2359
 1079. Obwieszczenie dot. Budowy Zintegrowanego Centrum Wytwórczego Opakowań w Zakresie Technologii - projekt budowlany - przez MARMA POLSKIE FOLIE sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2358
 1080. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Ucieszków
  Wyświetleń: 2358
 1081. Zapowiedź X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2358
 1082. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Wójta Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2357
 1083. Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego o projekcie dokumentu pn.: Program ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w zakresie emisji benzenu i pyłu PM10
  Wyświetleń: 2356
 1084. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 27 lutego 2007r. na zadanie: Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  Wyświetleń: 2356
 1085. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09-09-2014r. na zadanie pn. Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15.
  Wyświetleń: 2356
 1086. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 1-08-2014r. prowadzonego w trybie przetargu nieogr. na zadanie pn. Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 2356
 1087. Zapowiedź XVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2354
 1088. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2354
 1089. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, Przewóz
  Wyświetleń: 2354
 1090. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2354
 1091. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02-01-2014r.realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego(...)
  Wyświetleń: 2353
 1092. Ogłoszenie z dnia 29 marca 2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2353
 1093. Stypendia dla studentów z terenów wiejskich Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2352
 1094. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2352
 1095. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.05.2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2350
 1096. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - PKN Orlen S.A.
  Wyświetleń: 2350
 1097. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2349
 1098. Wskazówki dotyczące oświadczeń radnych za 2003 rok
  Wyświetleń: 2348
 1099. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dok. technicznej dla 2 zadań inwestycyjnych proj. zintegrowanego pn. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim poprzez kompleksową modernizację 2 szpitali.
  Wyświetleń: 2347
 1100. Uchwały wraz z załącznikami z I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2347
 1101. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2346
 1102. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, Cisek
  Wyświetleń: 2345
 1103. Zapowiedź XLII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2345
 1104. Aktywizacja bezrobotnych - porozumienie Starosty z Marszałkiem Województwa
  Wyświetleń: 2343
 1105. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2343
 1106. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-wykonanie nowego koryta i budowa mostu na cieku Lineta
  Wyświetleń: 2343
 1107. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A. Wrocław
  Wyświetleń: 2342
 1108. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2341
 1109. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.11.2013r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 2341
 1110. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Zakład Usług Ślusarsko-Mechanicznych NBS K-Koźle
  Wyświetleń: 2341
 1111. ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
  Wyświetleń: 2341
 1112. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2339
 1113. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim. Stan na czerwiec 2003 roku.
  Wyświetleń: 2338
 1114. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Brenntag Polska Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2338
 1115. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2337
 1116. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 09.05.2007r. na zadanie: Remont zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 2055 O ul. Karola Miarki
  Wyświetleń: 2337
 1117. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2337
 1118. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2337
 1119. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2336
 1120. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 30 listopada 2012r. na zadanie: Dostawa materiałów biurowych i fryzjerskich na potrzeby projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 2336
 1121. Wykaz nieruchomościprzeznaczoych do zbycia w trybie bezprzetargowym rzecz dotychczasowego uzytkowania wieczystego Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2336
 1122. Zapowiedź LVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2336
 1123. Informacja o wynikach IV przetargu, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2335
 1124. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2335
 1125. W dniu 18 grudnia 2008 roku o godz. 13 00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu odbędą się obrady XXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2335
 1126. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy. Piastowska 15
  Wyświetleń: 2335
 1127. Zawiadomienie (Śr.6223-53/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Polskie Młyny S.A. w Warszawie
  Wyświetleń: 2335
 1128. Zawiadomienie (Śr.6341.2.17.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - FRETPOL Pyskowice
  Wyświetleń: 2335
 1129. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Cisowa
  Wyświetleń: 2334
 1130. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A. Wrocław
  Wyświetleń: 2334
 1131. Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Krępnej, ul. Jasiońska 8
  Wyświetleń: 2333
 1132. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 5 listopada 2012r. na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych realizowanej w ramach projektu po nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość.
  Wyświetleń: 2333
 1133. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2332
 1134. Ogłoszenie z dnia 4-08-2014r. o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja izolacji wilgotnościowej zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2332
 1135. Zapowiedź XLVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2332
 1136. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-dotyczy rowu melioracyjnego RD
  Wyświetleń: 2332
 1137. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania
  Wyświetleń: 2330
 1138. Zapowiedź V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2330
 1139. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.04.2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2329
 1140. Zapowiedź II Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2327
 1141. BA.6743.1.180.2016
  Wyświetleń: 2325
 1142. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.1.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Sudzucker Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu
  Wyświetleń: 2325
 1143. I przetarg ustny nieograniczony na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczenia gospodarczego w budynku garażowo-gospodarczym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 68/1000
  Wyświetleń: 2324
 1144. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2324
 1145. POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE
  Wyświetleń: 2324
 1146. Zapowiedź XX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2324
 1147. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 5 listopada 2012r. na zadanie: Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  Wyświetleń: 2323
 1148. BA.6743.6.38.2016
  Wyświetleń: 2322
 1149. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Kędzierzyn-Koźle, Judyma
  Wyświetleń: 2321
 1150. Zapowiedź XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2321
 1151. Informacja o Sesji Rady Powiatu - zapowiedź na 15 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2320
 1152. Informacja z dnia 24 kwietnia 2008r. o wywieszonym wykazie nieruchomości
  Wyświetleń: 2319
 1153. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - o. Blachownia
  Wyświetleń: 2319
 1154. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2319
 1155. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2318
 1156. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2317
 1157. Zapowiedź LVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2317
 1158. Zawiadomienie (Śr.6341.2.3.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2317
 1159. Ogłoszenie z dn. 03.10.2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2315
 1160. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2315
 1161. Bieżące informacje
  Wyświetleń: 2314
 1162. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2314
 1163. Targi Pracy’ 2003
  Wyświetleń: 2314
 1164. Zawiadomienie (Śr.6341.1.18.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2314
 1165. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2314
 1166. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Wójta Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2313
 1167. Ogłoszenie o wyznaczeniu jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z dnia 15 marca 2010 r.
  Wyświetleń: 2313
 1168. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2313
 1169. Zawiadomienie (Śr.6224-49/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zdzisław Czuczwara PIWIS
  Wyświetleń: 2313
 1170. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2312
 1171. Kolejna wyższa uczelnia zamierza uruchomić swoją filię w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2312
 1172. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-P.A. NOVA S.A. Gliwice
  Wyświetleń: 2312
 1173. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia-Budowa kompleksowego uzbrojenia terenu byłego poligonu wojskowego w Pokrzywnicy
  Wyświetleń: 2312
 1174. Obwieszczenie 2/2013 Dyrektora RZGW w Gliwicach dot. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry
  Wyświetleń: 2311
 1175. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na okres 3 lat, ul. Anny 11 Koźle
  Wyświetleń: 2311
 1176. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2311
 1177. Zawiadomienie (Śr.6341.1.15.1.2014, Śr.6341.2.6.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Pietrowice Wielkie
  Wyświetleń: 2311
 1178. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z dnia 26.06.2007r. na sprzedaż nieruchomości-Blachownia
  Wyświetleń: 2310
 1179. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Pawłowiczki.
  Wyświetleń: 2310
 1180. Zawiadomienie (Śr.6223-38/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zakład Produkcyjny Cukrownia Cerekiew w Ciężkowicach
  Wyświetleń: 2310
 1181. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na wniosek-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 2310
 1182. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02-09-2014r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rewitalizacja skweru Starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 2309
 1183. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2308
 1184. Ogłoszenie z dnia 28.11.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utwardzenie placu przy budynku nr 15 przy ulicy Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2306
 1185. Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących " Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016-2022"
  Wyświetleń: 2306
 1186. Oświadczenie majątkowe skarbnika powiatu
  Wyświetleń: 2304
 1187. BA.6743.1.91.2016
  Wyświetleń: 2300
 1188. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2300
 1189. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2300
 1190. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2297
 1191. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - o. Koźle
  Wyświetleń: 2297
 1192. Zawiadomienie (Śr.6223-34/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2296
 1193. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego VI kadencja
  Wyświetleń: 2295
 1194. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2295
 1195. Zawiadomienie (Śr.6341.9.5.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
  Wyświetleń: 2295
 1196. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 2294
 1197. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Poborszów
  Wyświetleń: 2294
 1198. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2293
 1199. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Kędzierzyn, Zielona
  Wyświetleń: 2292
 1200. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2291
 1201. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - o. Koźle
  Wyświetleń: 2290
 1202. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu
  Wyświetleń: 2290
 1203. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2290
 1204. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2289
 1205. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gminie Bierawa i Gminie K-Koźle
  Wyświetleń: 2289
 1206. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - EITCOM sp.z o.o.
  Wyświetleń: 2289
 1207. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2289
 1208. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych droga nr 1477 O, ul. Waryńskiego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2287
 1209. Uchwały wraz z załącznikami z III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2287
 1210. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Piastowska 15, o. Koźle
  Wyświetleń: 2285
 1211. Zapowiedź LIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2284
 1212. Ogłoszenie z 12 IV 2007 z Wydziału Gospodarczego na zadanie Wywóz odpadów w postaci przeterminowanych środków chemicznych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych-placówki gminne i powiatowe-zlokalizowanych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
  Wyświetleń: 2283
 1213. Zapowiedź IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2283
 1214. Zawiadomienie (Śr.6341.1.17.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2283
 1215. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2282
 1216. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - Piastowska 15, K-Koźle
  Wyświetleń: 2282
 1217. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - z wniosku Wójta Gminy Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2281
 1218. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2281
 1219. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - o. Łężce
  Wyświetleń: 2281
 1220. Zapowiedź V Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2280
 1221. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2278
 1222. Zawiadomienie (Śr.6224-34/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2278
 1223. Zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży dz.371/5 o. Sławięcice
  Wyświetleń: 2278
 1224. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2278
 1225. Zawiadomienie (Śr.6341.9.2.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Carrefour Polska
  Wyświetleń: 2277
 1226. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Azoty
  Wyświetleń: 2276
 1227. Informacja o wydaniu a rzecz Gminy Reska Wieś z siedzibą w Reńskiej Wsi przy ul. Pawłowickiej 1 decyzji administracyjnej nr 6/89/2013 o pozwoleniu a budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
  Wyświetleń: 2273
 1228. Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2273
 1229. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym naokres 3 lat
  Wyświetleń: 2273
 1230. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, Roszowicki Las.
  Wyświetleń: 2273
 1231. Zapowiedź L Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2273
 1232. Zawiadomienie (Śr.6320.2.1.2013) o wszczęciu postępowania - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2273
 1233. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2273
 1234. Raport o stanie środowiska
  Wyświetleń: 2272
 1235. Ogłoszenie z Wydziału Gospodarczego z dnia 28 kwietnia 2006 roku na opracowanie graficzne, druk i dostawę broszur, plakatów, mini folderów i notatników oraz wykonanie płyt CD i długopisów z nadrukiem
  Wyświetleń: 2271
 1236. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2271
 1237. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2270
 1238. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci stanowiącej własność Skarbu Państwa, Blachownia.
  Wyświetleń: 2269
 1239. Zawiadomienie (Śr.6223-17/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Lellek - Krystian Lellek, Andrzej Lellek, Grzegorz Lellek
  Wyświetleń: 2269
 1240. Zawiadomienie (Śr.6341.1.16.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2269
 1241. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 2268
 1242. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kobylice
  Wyświetleń: 2268
 1243. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek Usługi Transportowe Chyla Adam
  Wyświetleń: 2268
 1244. II FORUM SAMORZĄDOWE GMIN POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO
  Wyświetleń: 2267
 1245. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2266
 1246. BA.6743.1.120.2016
  Wyświetleń: 2263
 1247. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na oddanie w najem powierzchni biurowych w obiekcie przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2263
 1248. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2263
 1249. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- na wniosek Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2263
 1250. Ogłoszenie z dnia 24 marca 2004 o pozwoleniu na budowę tuczarni trzody chlewnej w Przewozie
  Wyświetleń: 2262
 1251. Zawiadomienie (Śr.6341.1.29.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2262
 1252. Ogłoszenie Wydziału Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 2260
 1253. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu (7 - 13 lipca)
  Wyświetleń: 2260
 1254. Zawiadomienie XXX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2259
 1255. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 68/1000, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do sprzedaży prawa własności udziału w budynku garażowo-gospodarczym wzniesionym na tym gruncie w trybie przetargu ustneg, az
  Wyświetleń: 2258
 1256. Informacja o wydaniu na rzecz Pana Patryka Ruzik decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - stacja demontażu pojazdów z wykorzystaniem istniejących obiektów oraz budowa nowych placów w miejscowości Chrósty
  Wyświetleń: 2257
 1257. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - o. Kędzierzyn-Koźle, Judyma
  Wyświetleń: 2257
 1258. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Lenartowice
  Wyświetleń: 2256
 1259. Zawiadomienie ( Śr.6320.3.1.2013) o wszczęciu postępowania - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2256
 1260. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, o. Cisek
  Wyświetleń: 2255
 1261. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości ul. Bławatków, o. Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2254
 1262. Polityka oświatowa Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 2254
 1263. Przetarg nieograniczony na : Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych na terenie Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 2253
 1264. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 2252
 1265. Kilka bieżących informacji z 10 września 2003 r.
  Wyświetleń: 2251
 1266. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - HAWE Telekom Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2250
 1267. Informacja o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonej pod wynajem
  Wyświetleń: 2249
 1268. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2249
 1269. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2249
 1270. Ogłoszenie o przetargu z dnia 10 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2248
 1271. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 05.05.2014r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 15
  Wyświetleń: 2248
 1272. Zapowiedź XLV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńśko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2248
 1273. Zawiadomienie (Śr.6224-30/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2248
 1274. Zawiadomienie (Śr.6224-48/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Tadeusz Przybyła
  Wyświetleń: 2248
 1275. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2248
 1276. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty ZAK S.A. pozwolenia na budowę: Budowa obiektu - wykonanie stanowiska do rozładunku autocystern z aldehydami masłowymi w K-Koźlu przy ul. Mostowej 30A
  Wyświetleń: 2247
 1277. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2247
 1278. Zawiadomienie (Śr.6223-45/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2247
 1279. Informacja o wydaniu na rzecz BP 22 Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu decyzji o pozwoleniu na budowę-Budowa biogazowni rolniczej w K-Koźlu ul. Szkolna 15
  Wyświetleń: 2246
 1280. Straty po burzy z 29/30 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 2245
 1281. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2245
 1282. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Cisek
  Wyświetleń: 2244
 1283. zawiadomienie (Śr. 6341.8.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego -Filip Knyszewski K-Koźle
  Wyświetleń: 2244
 1284. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2244
 1285. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2243
 1286. Zarządzenia Starosty 2018 r.
  Wyświetleń: 2242
 1287. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2242
 1288. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - o. Kędzierzyn, Al. Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2241
 1289. Ogłoszenie Wydziału Geodezji z dnia 16 kwietnia 2009 roku - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Ligocie Małej, Azotach i Blachowni
  Wyświetleń: 2240
 1290. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piastowskiej 11
  Wyświetleń: 2239
 1291. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2235
 1292. Autobus dla osób niepełnosprawnych na konferencję 16-17 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2234
 1293. Porozumienie Gisman & Kisman
  Wyświetleń: 2234
 1294. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Landzmierz
  Wyświetleń: 2234
 1295. BA.6743.2.59.2016
  Wyświetleń: 2231
 1296. Ogłoszenie z dnia 26 września 2003 r.
  Wyświetleń: 2231
 1297. obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji zrid na budowę ul. Przyjaciół w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 2230
 1298. Zawiadomienie (Śr. 6224-32/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2229
 1299. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie - o. Koźle
  Wyświetleń: 2228
 1300. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2227
 1301. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2227
 1302. Ogłoszenie o zamówienia z dnia 24 luty 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2226
 1303. Komisja Budżetu
  Wyświetleń: 2225
 1304. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2013 ) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Fundacji EURO-COUTRY Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zakrzowie
  Wyświetleń: 2225
 1305. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2225
 1306. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2225
 1307. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 2224
 1308. DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNE
  Wyświetleń: 2223
 1309. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż pomieszczenia gospodarczego w budynku garażowo-gospodarczym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 68/1000, Azoty.
  Wyświetleń: 2223
 1310. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Geodezji - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - KOBYLICE
  Wyświetleń: 2223
 1311. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Horti Grudynia Sp. z o.o. w Opolu
  Wyświetleń: 2223
 1312. BA.6743.2.7.2016
  Wyświetleń: 2222
 1313. Zawiadomienie ( Śr.6341.2.11.3.2013, Śr.6341.1.10.2.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2222
 1314. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.2.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2222
 1315. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2222
 1316. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2221
 1317. Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2221
 1318. 11 października 2003 r. Kędzierzyńsko-Kozielski Dzień Profilaktyki Chorób Płuc
  Wyświetleń: 2220
 1319. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2220
 1320. Ogłoszenie z dnia 06 kwietnia 2007 roku z Wydziału Gospodarczego na zadanie: Budowa dźwigu ososbowego, remont klatki schodowej, wejścia głównego i instalacji odgromowej oraz uzupełnienie tynków i malowanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego w K-Koźlu
  Wyświetleń: 2220
 1321. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 2219
 1322. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2004 roku o wykazie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 2219
 1323. Uchwała Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu K-Kozielskiego "w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym"
  Wyświetleń: 2219
 1324. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.5.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej
  Wyświetleń: 2218
 1325. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2218
 1326. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA
  Wyświetleń: 2218
 1327. Spotkanie dla przyszłych studentów Akademii Ekonomicznej
  Wyświetleń: 2217
 1328. Zawiadomienie (Śr.6223-24/2008-2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gospodarstwo Rolne w m. Dzielów
  Wyświetleń: 2217
 1329. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2217
 1330. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Sławięcice.
  Wyświetleń: 2216
 1331. Ogłoszenie z dnia 19-08-2014r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytów dłogoterminowych złotowych.
  Wyświetleń: 2216
 1332. Zawiadomienie (Śr.6341.2.22.5.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Józef Thiel Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2215
 1333. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycvznej 110kV
  Wyświetleń: 2214
 1334. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 2213
 1335. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2213
 1336. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa obiektu kontenerowego...
  Wyświetleń: 2212
 1337. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2212
 1338. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2212
 1339. Informacja o wyborze osoby na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 2211
 1340. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do sprzedaży pomieszczeń gospodarczych wzniesionych na tym gruncie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - o. Azoty
  Wyświetleń: 2211
 1341. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2210
 1342. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2209
 1343. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- na wniosek Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2209
 1344. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste o. Koźle
  Wyświetleń: 2206
 1345. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  Wyświetleń: 2206
 1346. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Kędzierzyn-Koźle, o. Koźle
  Wyświetleń: 2206
 1347. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia-Maciowakrze
  Wyświetleń: 2205
 1348. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym ul. Damrota 30 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2205
 1349. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina K-Koźle
  Wyświetleń: 2204
 1350. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-gm. Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2204
 1351. Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2006 r. z Wydziału Gospodarczego - ogłoszenie o zamówieniu na zakup paliwa dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w K-K na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 2203
 1352. Zawiadomienie (Śr.6341.1.25.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - FRETPOL Pyskowice
  Wyświetleń: 2203
 1353. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2203
 1354. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2202
 1355. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 2201
 1356. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2200
 1357. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2199
 1358. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Judyma, K-Koźle
  Wyświetleń: 2199
 1359. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2196
 1360. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Kozielska
  Wyświetleń: 2196
 1361. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Bierawa.
  Wyświetleń: 2196
 1362. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2195
 1363. Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2195
 1364. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Karol Kania i Synowie Sp. z o. o. Piasek
  Wyświetleń: 2194
 1365. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2194
 1366. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2193
 1367. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2192
 1368. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.01.2014r.realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2191
 1369. Wydział Finansowo - Budżetowy, do usunięcia
  Wyświetleń: 2191
 1370. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 2191
 1371. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (Śr.6341.1.5.2.2013)
  Wyświetleń: 2189
 1372. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2188
 1373. Oceniali projekt
  Wyświetleń: 2187
 1374. Zapowiedź XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2187
 1375. Informacja o wydaniu na rzecz SILEKOL Sp. z o.o. z siedzibą w K-Koźlu decyzji o pozwoleniu na budowę - Budowa obiektu instalacji formaliny PFT w K-Koźlu, przy ul. Mostowej 30K, o. Azoty
  Wyświetleń: 2186
 1376. Informacja z dnia 06 maja 2008 roku o wywieszonych wykazach nieruchomości
  Wyświetleń: 2184
 1377. Ogłoszenie z dnia 8 marca 2006 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność SKARBU PAŃSTWA
  Wyświetleń: 2184
 1378. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki oraz I przetargu - Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2183
 1379. Zawiadomienie (Śr.6223-33/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2183
 1380. Ogłoszenie z dnia 29 września 2008 roku z Wydziału Geodezji o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2182
 1381. Zawiadomienie (Śr.6223-36/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2182
 1382. Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym na okres do 3 lat, Kedzierzyn.
  Wyświetleń: 2181
 1383. Zawiadomienie (Śr.6224-29/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2181
 1384. Zawiadomienie (Śr.6341.1.23.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 2181
 1385. Przetarg na zakup komputerów dla Zarządu Oświaty
  Wyświetleń: 2180
 1386. Zawiadomienie (Śr.6341.1.20.1.2014, Śr.6341.2.12.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Powiatu Strzeleckiego ul.Jordanowska 2, 44-100 Strzelce Opolskie
  Wyświetleń: 2180
 1387. Zawiadomienie (Śr.6341.2.10.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Sudzucker Polska S.A. Wrocław
  Wyświetleń: 2180
 1388. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2180
 1389. Wieści
  Wyświetleń: 2179
 1390. Zawiadomienie (Śr.6223-46/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 2179
 1391. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - EnergiaPro GRUPA TAURON S.A.
  Wyświetleń: 2179
 1392. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2179
 1393. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowego na okres 3 lat Kędzierzyn Al. Armii Krajowej
  Wyświetleń: 2178
 1394. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2178
 1395. 25 września odbyły się „Targi Pracy” organizowane przez Starostę Józefa Gismana i Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2177
 1396. Zapowiedź VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2175
 1397. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2175
 1398. Zawiadomienie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dokumentów: Sprawozdania z realizacji PPOG oraz Raportu z wykonania PPOŚ
  Wyświetleń: 2174
 1399. Informacje dla konsumentów
  Wyświetleń: 2172
 1400. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Landzmierz
  Wyświetleń: 2171
 1401. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat - ul. Damrota 30, Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2171
 1402. BA.6743.6.1.2016
  Wyświetleń: 2170
 1403. Informacja z dnia 23 kwietnia 2008r. o wywieszonych wykazach nieruchomości
  Wyświetleń: 2169
 1404. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2169
 1405. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-NTP Galwanika Sp z o.o.
  Wyświetleń: 2169
 1406. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2167
 1407. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
  Wyświetleń: 2166
 1408. Informacja z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
  Wyświetleń: 2165
 1409. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2165
 1410. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2018 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4
  Wyświetleń: 2165
 1411. SPRZĄTANIE ŚWIATA 2003
  Wyświetleń: 2164
 1412. Zawiadomienie (Śr.6341.1.2.1.2012) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2163
 1413. BA.6743.1.130.2016
  Wyświetleń: 2162
 1414. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2162
 1415. Podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju oraz statystyczna liczba uczniów roku 2017
  Wyświetleń: 2161
 1416. Spotkanie dla osób zainteresowanych dwuletnimi zaocznymi magisterskimi studiami uzupełniającymi
  Wyświetleń: 2161
 1417. Wydział Promocji - do usunięcia
  Wyświetleń: 2160
 1418. Ogłoszenie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia-Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2159
 1419. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki - Kochaniec odc. Pawłowiczki - Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2159
 1420. Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2017 rok.
  Wyświetleń: 2158
 1421. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 23 do 29 sierpnia 2004 r.
  Wyświetleń: 2158
 1422. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2158
 1423. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym na zadanie: Modernizacja nawierzchni jezdni ulicy Grunwaldzkiej (...)
  Wyświetleń: 2157
 1424. Ogłoszenie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej przy ul. Piastowskiej 11 w Koźlu
  Wyświetleń: 2157
 1425. Zawiadomienie (Śr.6224-5/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2157
 1426. Debata oświatowa
  Wyświetleń: 2156
 1427. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2156
 1428. Wnioski do pobrania
  Wyświetleń: 2155
 1429. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w styczniu - kwietniu 2005r. i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 2154
 1430. Zawiadomienie (Śr.6223-48/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Betafence Spółka z o.o. Kotlarnia
  Wyświetleń: 2152
 1431. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r. na terenie gmin: Pawłowiczki, Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2152
 1432. BA.6743.2.33.2016
  Wyświetleń: 2151
 1433. Informacja o wydaniu na rzecz FLUOROCHEMIKA POLAND Sp. z o.o. decyzji administracyjnej o zmianie pozwolenia na budowę - budowa zespołu obiektów przemysłowych branży chemicznej
  Wyświetleń: 2151
 1434. Zastępca Konsula Generalnego Francji w Krakowie z wizytą w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2151
 1435. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2151
 1436. Ogłoszenie z dn. 01.08.2013r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych.
  Wyświetleń: 2150
 1437. Podsumowanie I półrocza
  Wyświetleń: 2150
 1438. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2150
 1439. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
  Wyświetleń: 2149
 1440. przetarg nieograniczony na: Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1423 O Sukowice - Długomiłowice
  Wyświetleń: 2148
 1441. Zapowiedź XXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2148
 1442. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2147
 1443. Komisja Edukacji
  Wyświetleń: 2146
 1444. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2146
 1445. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2146
 1446. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2145
 1447. BA.6743.1.2.2017
  Wyświetleń: 2144
 1448. Jest decyzja dla Bergera
  Wyświetleń: 2144
 1449. Ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2012r. o udzieleniu zamówienia na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 2144
 1450. Pobór w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim - od 1 marca do 16 kwietnia 2004 r.
  Wyświetleń: 2144
 1451. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2143
 1452. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki oraz Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2142
 1453. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w K-K
  Wyświetleń: 2142
 1454. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2141
 1455. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Kędzierzyn.
  Wyświetleń: 2141
 1456. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w styczniu - kwietniu 2005r. i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 2141
 1457. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2140
 1458. Zapowiedź XXXI Sesji Rady Powiatu na 30 sierpnia 2005 r.
  Wyświetleń: 2140
 1459. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia-Budowa tranzytowego rurociągu tłocznego z Ortowic do oczyszczalni ścieków w ZAK S.A. wraz z kanalizacją sanitarną miejscowości Korzonek Wieś
  Wyświetleń: 2139
 1460. Ogłoszenie przetargu -założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Cisek, w systemie Geo-Info 2000, w PUWG „1965
  Wyświetleń: 2138
 1461. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1430 O Gierałtowice - DK Nr 38 w ilości 5.500 m2
  Wyświetleń: 2138
 1462. Przetarg nieograniczony na założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 2138
 1463. Udzielenie i obsługa kredytów złotowych
  Wyświetleń: 2137
 1464. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zwrotu na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle ul. Skarbowa w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2137
 1465. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Kędzierzyn
  Wyświetleń: 2136
 1466. Wznowiono Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 2136
 1467. Z Kędzierzyna-Koźla na A4
  Wyświetleń: 2136
 1468. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2136
 1469. Ogłoszenie o koncesji na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2017-2019
  Wyświetleń: 2134
 1470. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-CeWe Color Sp. z o. o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2134
 1471. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 2134
 1472. Zawiadomienie z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego
  Wyświetleń: 2133
 1473. BA.6743.1.47.2017
  Wyświetleń: 2132
 1474. Zawiadomienie (Śr.6223-41/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-ICOPAL Spółka Akcyjna w Zduńskiej Woli
  Wyświetleń: 2132
 1475. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Bierawa.
  Wyświetleń: 2131
 1476. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2131
 1477. OGŁOSZENIE z dnia 12 maja 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Gminy Kędzierzyn-Koźle w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji sortowania odpadów
  Wyświetleń: 2130
 1478. Zawiadomienie (Śr.6223-39/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2129
 1479. Zawiadomienie (Śr.6341.1.25.2.2014,Śr.6341.2.14.3.2014)o wszczęciu postepowania wodnoprawnego -Zarząd Dróg Wojdwódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2129
 1480. Zawiadomienie (Śr.6341.2.7.3.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2129
 1481. „SPRZĄTANIE ŚWIATA’ 2004” - EKOLOGICZNIE POPROSZĘ
  Wyświetleń: 2128
 1482. BA.6743.1.100.2016
  Wyświetleń: 2128
 1483. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego III kadencji
  Wyświetleń: 2128
 1484. Zapowiedź XXXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2127
 1485. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - TAURON S.A. Opole
  Wyświetleń: 2127
 1486. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz zawiadomienie o zamieszczeniu, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2126
 1487. DLA PRACODAWCÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 2124
 1488. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości na oddanie gruntu i sprzedaż pomieszczeń gospodarczych- Azoty
  Wyświetleń: 2123
 1489. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.1.2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zespół Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 2122
 1490. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2122
 1491. Zawiadomienie (Śr.6341.1.18.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2121
 1492. Informacja o wydaniu na rzecz BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych i LPG
  Wyświetleń: 2120
 1493. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Gm. Cisek Landzmierz
  Wyświetleń: 2120
 1494. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w styczniu - kwietniu 2005r. i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 2120
 1495. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.12.2013r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 2117
 1496. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 6-12-2013r.realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego(...)
  Wyświetleń: 2117
 1497. Petycje 2016
  Wyświetleń: 2117
 1498. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2116
 1499. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2115
 1500. Wykaz nieruchomości przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy - o. Koźle ul. Roosevelta
  Wyświetleń: 2114
 1501. Ogłoszenie z dnia 04 kwietnia 2007 roku z Wydziału Gospodarczego na zadanie: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 2112
 1502. Zawiadomienie (Śr.6224-51/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Andrzej Nazar Biogradex-Holding Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2112
 1503. Zapowiedź VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2111
 1504. Zawiadomienie (Śr.6224-53/2009-2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zbigniew Jakubiak
  Wyświetleń: 2111
 1505. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2111
 1506. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Azoty
  Wyświetleń: 2110
 1507. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Cisek
  Wyświetleń: 2110
 1508. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1435 O na terenie miasta Kędzierzyna –
  Wyświetleń: 2109
 1509. Zawiadomienie (Śr.6341.1.18.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2108
 1510. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-P.A. NOVA S.A. Gliwice
  Wyświetleń: 2108
 1511. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2107
 1512. Ogólnopolska Konferencja „Niepełnosprawni czy sprawni inaczej – Partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego”
  Wyświetleń: 2106
 1513. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego VI kadencja
  Wyświetleń: 2106
 1514. Zawiadomienie (Śr.6224-27/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2103
 1515. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2103
 1516. Ogłoszenie o wyznaczeniu parkingu na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne z dnia 05 stycznia 2010 r
  Wyświetleń: 2102
 1517. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.10.2011 na zadanie: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń prasowych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2102
 1518. Przetarg - ogłoszenie z dnia 9 października 2003 r.
  Wyświetleń: 2102
 1519. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2102
 1520. Informacja z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla Cukrowni Cerekiew
  Wyświetleń: 2101
 1521. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Cisek.
  Wyświetleń: 2101
 1522. W Kędzierzynie-Koźlu rusza punkt zamiejscowy wrocławskiej Akademii Ekonomicznej
  Wyświetleń: 2100
 1523. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia, do usunięcia
  Wyświetleń: 2100
 1524. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 21 do 27 czerwca br.
  Wyświetleń: 2100
 1525. Zawiadomienie (Śr.6341.6.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Brentag Polska Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2100
 1526. Informacja o wydaniu na rzecz EUROCERAS Sp. z o.o., decyzji administracyjnej o pozwoleniu na: rozbudowę budynku nr 5213 wraz z budową linii nr V do produkcji wosków polietylenowych Ceralene i budową wieży granulacyjnej w K-Koźlu przy ul. Szkolnej 15
  Wyświetleń: 2099
 1527. Uchwały wraz z załącznikami z XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 2096
 1528. Zawiadomienie (Śr.6341.2.15.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółdzielnia Inwalidów „Inmet” w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 2095
 1529. Wykonanie cienkiej warstwy na zimno na drogach powiatowych na terenie Kędzierzyna - Koźla
  Wyświetleń: 2092
 1530. Stanowisko Zarządu Powiatu dotyczące przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu k - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011- 2015
  Wyświetleń: 2091
 1531. Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc finansową w ramach programu - Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych
  Wyświetleń: 2090
 1532. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2089
 1533. Zawiadomienie (Śr.6341.1.16.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2089
 1534. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.1.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Regina i Zenon Gawron, Gierałtowice
  Wyświetleń: 2089
 1535. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-CeWe Color Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2087
 1536. OGŁOSZENIE z dnia 19 grudnia 2003 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 2086
 1537. Uchwały wraz z załącznikami z VII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 maja 2015 roku
  Wyświetleń: 2086
 1538. W Wydziale Komunikacji i Dróg załatwia się m.in.:
  Wyświetleń: 2086
 1539. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2086
 1540. BA.6743.1.153.2018
  Wyświetleń: 2085
 1541. BA.6743.2.43.2016
  Wyświetleń: 2085
 1542. Zawiadomienie (Śr. 6224-28/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2085
 1543. O badaniach technicznych pojazdów - spotkanie w Starostwie
  Wyświetleń: 2084
 1544. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2084
 1545. Obwieszczenie Starosty z dnia 29.10.2012r.
  Wyświetleń: 2083
 1546. Ogłoszenie o wyznaczeniu jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego z dnia 5 stycznia 2010 r.
  Wyświetleń: 2080
 1547. Remont nawierzchni wraz z wymianą podbudowy w ciągu dróg powiatowych : nr 1403 O Roszowice - Biadaczów, nr 2052 O ulica B.Krzywoustego, nr 2053 O Aleja Lisa na terenie Kędzierzyna - Koźla w ilości 1501m²
  Wyświetleń: 2080
 1548. Posiedzenie Komisji Infrastruktury
  Wyświetleń: 2078
 1549. Wniosek o wczesne wspomaganie
  Wyświetleń: 2078
 1550. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2078
 1551. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 2076
 1552. Pozostałe wnioski, zgłoszenia i informacje
  Wyświetleń: 2076
 1553. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2076
 1554. BA.6743.2.1.2016
  Wyświetleń: 2074
 1555. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2073
 1556. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2073
 1557. Informacja Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2005 roku o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2072
 1558. Remont cząstkowy nawierzchni z wymianą podbudowy w ciągu dróg powiatowych Nr 1477O na terenie miasta Kędzierzyna – Koźla , ul. Aleja Lisa- m² 313,0
  Wyświetleń: 2072
 1559. Trwa remont obiektu byłej przychodni przy ul. Kozielskiej 11 w Kędzierzynie
  Wyświetleń: 2072
 1560. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 2072
 1561. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Roosevelta o. Koźle
  Wyświetleń: 2072
 1562. Zdjęcia z I Forum Samorządowego
  Wyświetleń: 2071
 1563. Uchwały wraz z załącznikami z VI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2068
 1564. Zawiadomienie (Śr.6341.1.21.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 2068
 1565. Powiatowy Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2067
 1566. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2065
 1567. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Górnośląska Spółka Gazownictwa
  Wyświetleń: 2065
 1568. Potwierdzenie z UKIE
  Wyświetleń: 2063
 1569. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich w 2004r.
  Wyświetleń: 2062
 1570. BA.6743.6.2.2016
  Wyświetleń: 2061
 1571. Zawiadomienie (Śr.6223-56/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Urząd Miasta K-Koźle
  Wyświetleń: 2061
 1572. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Jolanta Martyka i Piotr Martyka, Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2061
 1573. BA.6743.6.11.2016
  Wyświetleń: 2059
 1574. Organizacja zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w styczniu – kwietniu 2005r i w sezonie zimowym 2005/2006
  Wyświetleń: 2059
 1575. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym Azoty i Cisek
  Wyświetleń: 2057
 1576. Zawiadomienie (Śr.6341.1.3.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu
  Wyświetleń: 2056
 1577. O e-urzędach w kędzierzyńsko-kozielskim Starostwie Powiatowym
  Wyświetleń: 2055
 1578. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, Bierawa.
  Wyświetleń: 2053
 1579. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-K-Koźle
  Wyświetleń: 2053
 1580. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1428 O Miejsce Odrzańskie – Dzielnica w miejscowości Podlesie
  Wyświetleń: 2053
 1581. Sytuacja na lokalnym rynku pracy – stan na dzień 31 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 2051
 1582. Zawiadomienie (Śr.6224-8/2010) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 2049
 1583. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Landzmierz.
  Wyświetleń: 2048
 1584. Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie:Projektu stałej organizacji ruchu i oznakowania na wyznaczenie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów w strefie płatnego parkowania,w tym stanowiska przeznaczone na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę...
  Wyświetleń: 2045
 1585. Zawiadomienie (Śr.6224-35/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 2045
 1586. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2044
 1587. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2044
 1588. Ogłoszenie Wydziału Budownictwa i Architektury - budowa stacji bazowej Plus GSM
  Wyświetleń: 2043
 1589. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, Koźle.
  Wyświetleń: 2043
 1590. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Aleja Armii Krajowej, o. Kędzierzyn, ul. Mostowa, o. Azoty
  Wyświetleń: 2042
 1591. Zapowiedź IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2042
 1592. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę nowej elektrociepłowni, ul. Mostowa 30A , K-Koźle
  Wyświetleń: 2040
 1593. Informacja z dnia 22 września 2004 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 2040
 1594. Uchwały wraz z załącznikami z IV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2015 roku
  Wyświetleń: 2038
 1595. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.Przygotowanie i udział w postępowaniu o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
  Wyświetleń: 2038
 1596. Zawiadomienie (Śr.6224-43/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Zbigniew Jakubiak, Wrocław
  Wyświetleń: 2037
 1597. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2037
 1598. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14 listopada 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 2035
 1599. I przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, kiosk
  Wyświetleń: 2034
 1600. Ogloszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. Założenie baz danych: Geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT) - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2033
 1601. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla Gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś
  Wyświetleń: 2033
 1602. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, Większyce i Komorno.
  Wyświetleń: 2033
 1603. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - zagospodarowanie zbiornika stokażowego...
  Wyświetleń: 2032
 1604. Zapowiedź XLI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2032
 1605. Ogłoszenie Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 8 lutego 2006 r. na dostawę osprzętu do ciągnika rolniczego.
  Wyświetleń: 2030
 1606. Zapowiedź XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2030
 1607. Ogłoszenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A.
  Wyświetleń: 2029
 1608. Zawiadomienie (Śr.6341.2.10.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Damen Shipyards Koźle Spółka z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2027
 1609. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2027
 1610. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2026
 1611. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki – Kochaniec odc. Pawłowiczki – Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 2025
 1612. BA.6743.1.30.2016
  Wyświetleń: 2024
 1613. ogłoszenie o przetargu - Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych Dr.Nr 1477O , ul.Waryńskiego w Kędzierzynie Koźlu.
  Wyświetleń: 2022
 1614. Wykaz nieruchomości przeznaczony do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Reńska Wieś - o. Komorno, Harcerska 81
  Wyświetleń: 2017
 1615. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu z dnia 10 lutego 2004 - nieruchomość położona w K-K, składająca się z działki zabudowanej budynkami kompleksu poszpitalnego im. Roberta Kocha
  Wyświetleń: 2016
 1616. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 2016
 1617. Plan wspólnych dyżurów radnych PAŹDZIERNIK 2003
  Wyświetleń: 2014
 1618. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży-Ostrożnica
  Wyświetleń: 2014
 1619. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.03.2014r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2013
 1620. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2013
 1621. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 2012
 1622. Zawiadomienie (Śr.6223-32/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Brenntag Polska Sp. z o o. K-K
  Wyświetleń: 2012
 1623. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2012
 1624. Ogłoszenie z dnia 08 listopada 2004 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2011
 1625. Spotkanie dla przyszłych studentów AE
  Wyświetleń: 2010
 1626. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 2010
 1627. Zapowiedź XXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2010
 1628. Zmiana siedziby PPPP
  Wyświetleń: 2010
 1629. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w Gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 2009
 1630. Ogłoszenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 2009
 1631. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - rozbudowa instalacji przemysłowej punktu przeładunku amoniaku...
  Wyświetleń: 2008
 1632. Ogłoszenie - decyzja z dnia 20 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 2007
 1633. Ogłoszenie z dnia 26 stycznia 2005 roku na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 2007
 1634. Uchwały wraz z załącznikami z XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2006
 1635. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 2004
 1636. Zawiadomienie(Śr.6341.2.16.3.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi
  Wyświetleń: 2004
 1637. Szkolenie dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw - na 26 września 2003 r.
  Wyświetleń: 2003
 1638. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa i Architektury - wrzesień 2003
  Wyświetleń: 2002
 1639. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dla nieruchomości położonej w Gminie Kędzierzyn - Koźle
  Wyświetleń: 2000
 1640. Uchwały wraz z załącznikami z XXXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 09 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 2000
 1641. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 2000
 1642. 22 grudnia 2003 r. - ULOTKA Z CENTRUM ZARZĄDANIA KRYZYSOWEGO
  Wyświetleń: 1999
 1643. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 13 do 18 kwietnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1999
 1644. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r. na terenie gmin: Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek
  Wyświetleń: 1999
 1645. Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1998
 1646. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-GDDKiA Opole
  Wyświetleń: 1998
 1647. obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1997
 1648. Ogłoszenie z dnia 13 września 2005 r. dot. zamówienia na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1997
 1649. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Podlesie
  Wyświetleń: 1996
 1650. Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Wyświetleń: 1994
 1651. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - rozbudowa węzła magazynowania i załadunku roztworów mocznika
  Wyświetleń: 1992
 1652. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dec. administracyjnej - zabudowa stanowisk N/O do załadunku i przeładunku
  Wyświetleń: 1992
 1653. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorsołych niepełnosprawnych intelektualnie
  Wyświetleń: 1992
 1654. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej. Koźle
  Wyświetleń: 1991
 1655. Zapowiedź XXV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1991
 1656. BA.6743.1.37.2016
  Wyświetleń: 1990
 1657. Zapowiedź XXXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1989
 1658. Ogłoszenie z dnia 8 czerwca o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1988
 1659. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Bierawa.
  Wyświetleń: 1987
 1660. Zawiadomienie (Śr.6341.1.24.2.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1987
 1661. Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II
  Wyświetleń: 1986
 1662. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1986
 1663. Interpelacje VI kadencja
  Wyświetleń: 1981
 1664. Komisja Edukacji i Promocji Rady Powiatu-protokoły 1-11
  Wyświetleń: 1981
 1665. Zawiadomienie (Śr.6224-44/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1980
 1666. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Kobylice
  Wyświetleń: 1979
 1667. BA.6743.1.13.2016
  Wyświetleń: 1978
 1668. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1978
 1669. Informacja dla rolników o skupie zboża
  Wyświetleń: 1976
 1670. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.12.2013r. realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. Zakup oprogramowania GEO-INFO 6 dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
  Wyświetleń: 1974
 1671. Zawiadomienie o uzgodnieniu warunków realizacji-Budowa kanalizacj sanitarnej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1972
 1672. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu-protokoły 3,6,8,9
  Wyświetleń: 1971
 1673. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2004 roku o wykazie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1971
 1674. 22 grudnia 2003 r. - Świątecznie o sesji
  Wyświetleń: 1970
 1675. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administarcyjnej o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1970
 1676. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat. Roszowicki Las.
  Wyświetleń: 1970
 1677. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - układ zasilania zbiornika magazynowego
  Wyświetleń: 1969
 1678. Wniosek o nauczanie indywidualne
  Wyświetleń: 1969
 1679. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1969
 1680. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1968
 1681. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 1967
 1682. Ogłoszenie Wydziału Gospodarczego z dnia 22 lutego 2006 r. przetarg nieograniczony na dostawę części zestawu dekontaminacyjnego
  Wyświetleń: 1966
 1683. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Kędzierzyn
  Wyświetleń: 1964
 1684. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20 czerwca 2012r. na zadanie: Przeprowadzenie kursów, szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanym w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1963
 1685. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 19 do 25 kwietnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1963
 1686. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1962
 1687. Strategia rozwoju oświaty 2016-2022
  Wyświetleń: 1962
 1688. Ogłoszenie z dnia 4 lutego 2004 roku o wykazie lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1961
 1689. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1960
 1690. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę układu wody obiegowej...
  Wyświetleń: 1958
 1691. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1958
 1692. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z dnia 9 grudnia 2003 roku
  Wyświetleń: 1957
 1693. BA.6743.1.6.2016
  Wyświetleń: 1956
 1694. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1956
 1695. Remont zatoki MZK w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1956
 1696. Uchwały wraz z załącznikami z II Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1956
 1697. Obchody 65 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
  Wyświetleń: 1954
 1698. Przetarg nieograniczony na: Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1424 O Nieznaszyn - Steblów
  Wyświetleń: 1954
 1699. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.25.1.2015) w sprawie udzielenia Gminie Pawłowiczki na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wykonanie przejść rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Malawa
  Wyświetleń: 1954
 1700. Przez dwa dni nie będziemy mogli zarejestrować pojazdu
  Wyświetleń: 1953
 1701. Zapowiedź XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1952
 1702. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23 maja 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1951
 1703. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1951
 1704. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1950
 1705. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1/351/2015 dla ZAK SA
  Wyświetleń: 1949
 1706. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13.
  Wyświetleń: 1949
 1707. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 1 do 7 marca 2004 r.
  Wyświetleń: 1949
 1708. Zawiadomienie (Śr.6223-61/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
  Wyświetleń: 1946
 1709. Informacja o wydaniu na rzecz Gminy Reńska Wieś decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - kanalizacja sanitarna, przyłącze wodociągowe
  Wyświetleń: 1944
 1710. Remont chodnika w ciągu dróg powiatowej Nr 2044O na terenie miasta Kędzierzyna – Koźla , ul. Gazowa - m² - 178,0 m2
  Wyświetleń: 1943
 1711. Zawiadomienie (Śr.6341.1.19.1.2014, Śr.6341.2.11.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1942
 1712. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1942
 1713. Ogłoszenie z dnia 17 sierpnia 2005 r. o zamówieniu na zakup paliwa i olejów dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 1940
 1714. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04 maja 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przeprowadzenie kursów, szkoleń dla uczniów szkół ponadgomnazjalnych, realizowanym w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1939
 1715. Ogłoszenie przetargu na remont pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum Wydziału Komunikacji
  Wyświetleń: 1939
 1716. Zawiadomienie (Śr.6223-62/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Biogradex Holding Sp. z o.o. w Elblągu
  Wyświetleń: 1939
 1717. Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2004 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu
  Wyświetleń: 1938
 1718. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
  Wyświetleń: 1938
 1719. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.15.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKN Orlen S.A. na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1937
 1720. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Podlesie
  Wyświetleń: 1935
 1721. Delegacja Bundeswehry w Starostwie
  Wyświetleń: 1934
 1722. Zawiadomienie (Śr.6223-35/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1933
 1723. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty
  Wyświetleń: 1932
 1724. BA.6740.1.279.2016
  Wyświetleń: 1931
 1725. Ogłoszenie o przetargu na zakup komputerów dla Powiatowego Zarządu Oświaty
  Wyświetleń: 1930
 1726. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.2.20.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi na odprowadzenie ścieków komunalnych do Potoku Cisek w km 10+870
  Wyświetleń: 1930
 1727. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu-protokoły 1-2
  Wyświetleń: 1928
 1728. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1928
 1729. Uchwały wraz z załącznikami z VIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku
  Wyświetleń: 1927
 1730. Przypomnienie o szkoleniu dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw - wrzesień 2003
  Wyświetleń: 1925
 1731. Zawiadomienie (Śr.6223-37/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1925
 1732. Zapowiedź XXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1924
 1733. Zawiadomienie (Śr.6341.1.12.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Zespół Szkół w Komornie
  Wyświetleń: 1924
 1734. Konkurs „Opolska Marka 2003” - zgłoszenia do końca października 2003 r.
  Wyświetleń: 1923
 1735. Zapowiedź X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1923
 1736. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1923
 1737. Zawiadomienie (Śr.6223-40/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1923
 1738. Uchwały wraz z załącznikami z XLVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r.
  Wyświetleń: 1918
 1739. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń mowy - zapowiedź konferencji organizowanej przez PPPP w dniu 9 października br.
  Wyświetleń: 1916
 1740. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu 22 - 28 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1916
 1741. Informacja z dnia 30 września 2004 r. o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1915
 1742. Wnioski związane z ustawą o odpadach
  Wyświetleń: 1915
 1743. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości - o. Kędzierzyn, Damrota 30
  Wyświetleń: 1913
 1744. Uchwały wraz z załącznikami z XI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2015 roku
  Wyświetleń: 1912
 1745. Ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2005 roku o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1910
 1746. Uchwały wraz z załącznikami z X Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2015 roku
  Wyświetleń: 1910
 1747. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej - zabudowa instalacji osuszania powietrza pomiarowego
  Wyświetleń: 1909
 1748. O rejestracji zwierząt chronionych
  Wyświetleń: 1909
 1749. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11-07-2014r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Rewitalizacja skweru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz termomodernizacja izolacji ścian wew. budynku i wykonanie systemu kanałów na Pl. Wolności(...)
  Wyświetleń: 1907
 1750. Ogłoszenie z dnia 15 września br. - informacja Zarządu Powiatu o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym (na rzecz najemców lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku położonym przy ul. Orkana 19)
  Wyświetleń: 1905
 1751. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego I - IV kadencja
  Wyświetleń: 1905
 1752. Zawiadomienie (Śr.6224-31/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1904
 1753. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 października 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowanym w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1902
 1754. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1902
 1755. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 15.01.2014r. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu i jednostek organizacyjnych Powiatu
  Wyświetleń: 1901
 1756. Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Powiatowy Program Ochrony Środowiska od dziś dostępne w internecie
  Wyświetleń: 1901
 1757. Bieżące wydarzenia w tygodniu od 5 do 11 stycznia 2004 r.
  Wyświetleń: 1900
 1758. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.10.3.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki Auto Centrum Koźle - Lellek Group Sp. z o.o. S.k.
  Wyświetleń: 1899
 1759. Zespół Szkół Elektryczno - Telekomunikacyjnych w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1898
 1760. Misja gospodarcza z Hrabstwa Essex / wrzesień 2003
  Wyświetleń: 1894
 1761. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.2.21.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla p. Agnieszki Jaskółka-Czogała na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów rybnych
  Wyświetleń: 1892
 1762. Zapowiedź XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
  Wyświetleń: 1890
 1763. Ogłoszenie Starosty - 20 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1887
 1764. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej B
  Wyświetleń: 1885
 1765. Plan wspólnych dyżurów radnych - styczeń 2004 rok
  Wyświetleń: 1883
 1766. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.26.1.2015, Śr.6341.2.26.1.2015) w sprawie udzielenia Gminie Kędzierzyn-Koźle pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanike z wód
  Wyświetleń: 1883
 1767. informacja o wydaniu decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1880
 1768. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1880
 1769. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r.
  Wyświetleń: 1880
 1770. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - na wniosek Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla
  Wyświetleń: 1878
 1771. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dec. administracyjnej - przebudowa układu pakowania nawozów do big-bagów
  Wyświetleń: 1877
 1772. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 2 do 8 lutego 2004 r.
  Wyświetleń: 1876
 1773. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Gmina Bierawa
  Wyświetleń: 1876
 1774. Komisja Promocji Powiatu i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1874
 1775. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Gmina Cisek
  Wyświetleń: 1873
 1776. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Kędzierzyna - Koźla w ilości 4000 m2
  Wyświetleń: 1871
 1777. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej i Pustej w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1870
 1778. Zapowiedź XIII Sesji Rady Powiatu na 6 lutego 2004 roku
  Wyświetleń: 1868
 1779. BA.6743.1.74.2016
  Wyświetleń: 1867
 1780. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1867
 1781. Ogłoszenie - decyzja z dnia 7 stycznia 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę inwestycji dla BLACHOWNI HOLDING S.A.
  Wyświetleń: 1865
 1782. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1865
 1783. Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa-protokoły 4, 6
  Wyświetleń: 1864
 1784. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 czerwca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa materiałów dydaktycznych i sprzętów na potrzeby projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...))
  Wyświetleń: 1863
 1785. Ogłoszenie z dnia 15 września o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przy ul. Orkana 14
  Wyświetleń: 1862
 1786. Zapowiedź XIV Sesji Rady Powiatu na 17 lutego 2004
  Wyświetleń: 1862
 1787. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Dziergowice.
  Wyświetleń: 1860
 1788. Zapowiedź XXXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1860
 1789. BA.6743.2.14.2016
  Wyświetleń: 1858
 1790. Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego wraz z przebudową i modernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Judyma 5
  Wyświetleń: 1856
 1791. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, Miejsce Kłodnickie
  Wyświetleń: 1855
 1792. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich w 2004r. na terenie gmin: Pawłowiczki , Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1855
 1793. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę stacji paliw dla WASBRUK Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1854
 1794. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku Sp. z o. o. Brenntag Polska
  Wyświetleń: 1854
 1795. Utrudnienia w ruchu – remonty dróg powiatowych / 23 września
  Wyświetleń: 1851
 1796. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Podlesie
  Wyświetleń: 1850
 1797. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 1 października 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość
  Wyświetleń: 1849
 1798. BA.6743.1.168.2017
  Wyświetleń: 1844
 1799. Zapowiedzi wydarzeń 25-31 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1844
 1800. Komisja Budżetu Rady Powiatu-protokoły 6,7,8
  Wyświetleń: 1843
 1801. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1843
 1802. Zawiadomienie (Śr.6341.2.12.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1843
 1803. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek o. Roszowice, Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 1842
 1804. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1842
 1805. Zawiadomienie (Śr.6341.2.13.4.2015, Śr.6341.1.17.4.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółka PCC Energetyka Blachownia w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1841
 1806. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1840
 1807. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1840
 1808. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1835
 1809. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19-07-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie (...)
  Wyświetleń: 1834
 1810. Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2003 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na zmienę sposobu użytkowania istniejącej spalarni śmieci - wniosek Blachowni Holding SA
  Wyświetleń: 1834
 1811. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - modernizacja instalacji mocznika...
  Wyświetleń: 1833
 1812. Ogłoszenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 lipca 2003 r.
  Wyświetleń: 1833
 1813. Zapowiedzi wydarzeń 12 - 18 lipca 2004 r.
  Wyświetleń: 1833
 1814. Zapowiedź XXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1833
 1815. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2 marca 2010r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych
  Wyświetleń: 1832
 1816. Ogłoszenie z dnia 7 stycznia 2004 r. o zamieszczonym w publicznie dostępnym wykazie wniosku Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA
  Wyświetleń: 1832
 1817. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczononego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - ogłoszenie z dnia 17 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1830
 1818. Zadłużenie powiatu
  Wyświetleń: 1830
 1819. Zawiadomienie (Śr.6341.2.14.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Leszek Krzywniak, Dziergowice
  Wyświetleń: 1830
 1820. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 marca 2012r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji opiekuna-nauczyciela dodatkowych zajęć szkolnych, realizowanej w ramach projektu pod nazwą: Dobry zawód - lepsza przyszłość (...)
  Wyświetleń: 1829
 1821. II Sesja Rady Powiatu-protokół
  Wyświetleń: 1827
 1822. Informacja o wydaniu decyzji administracyjnej - Kanalizacja sanitarna w Łężcach oraz roboty polegające na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1827
 1823. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.6.2015, Śr.6341.2.9.6.2015,) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1825
 1824. Zapowiedzi wydarzeń 11-17 sierpnia 2003
  Wyświetleń: 1823
 1825. informacja o pozwoleniu na budowę nr BA.6740.1.112.2017 dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 1822
 1826. Ogłoszenie z dnia 03 stycznia 2006 r. dot. ogłoszenia Kierownika PCPR w K-K o naborze na wolne stanowisko referenta do spraw kadrowo-administracyjnych
  Wyświetleń: 1822
 1827. Uchwały wraz z załącznikami z IX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1822
 1828. Komisja Prawno - Administracyjna
  Wyświetleń: 1821
 1829. Zawiadomienie (Śr.6341.1.14.2.2013, Śr.6341.2.15.2.2013) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Matel Adam Matuszek w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1820
 1830. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu: „ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO” ...
  Wyświetleń: 1819
 1831. Zawiadomienie (Śr.6341.1.10.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 1819
 1832. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1818
 1833. Zapowiedź XII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - na 18 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1818
 1834. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2005 roku o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia budowę inwestycji pod nazwą stacja odwadniania osadów pościekowych dla ZAK S.A.
  Wyświetleń: 1817
 1835. Zapowiedź XXXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1815
 1836. Ogłoszenie z dnia 31 maja 2004 r. o przetargu nieograniczonym - II LO w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1811
 1837. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1809
 1838. VIII Sesja Rady Powiatu-protokół
  Wyświetleń: 1809
 1839. Zawiadomienie (Śr.6341.4.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Clima Solutions s.c. Aleksander Kwiecień w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1808
 1840. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę BA.6740.5.24.2017
  Wyświetleń: 1807
 1841. Ogłoszenie z dnia 08 grudnia 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. zamówienia na modernizację ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Kędzierzyna-Koźla.
  Wyświetleń: 1807
 1842. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 6/85/2015 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy
  Wyświetleń: 1806
 1843. Zapowiedź XXX Sesji Rady Powiatu - na 28 czerwca 2005 roku
  Wyświetleń: 1806
 1844. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz Zawiadomienie o zamieszczeniu, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie-dane o wniosku na wniosek MWiK w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1804
 1845. Ważne zmiany w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1801
 1846. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 26 lipca do 1 sierpnia 2004 roku
  Wyświetleń: 1799
 1847. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1798
 1848. Przetarg na dostawę tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu
  Wyświetleń: 1797
 1849. Ogłoszenie z dnia 14 października 2005 r. o zamówieniu na dostawę środków ochrony dróg oddechowych oraz zestawu dekontaminacyjnego dla potrzeb ochrony ludności po zaistnieniu skażenia środkami chemicznymi, biologicznymi lub sanitarnym
  Wyświetleń: 1795
 1850. Ogłoszenie z dnia 14 października 2004 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1794
 1851. Zawiadomienie (Śr.6341.1.7.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
  Wyświetleń: 1794
 1852. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w ilości 1000 m²
  Wyświetleń: 1793
 1853. Uchwały wraz z załącznikami z XXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 września 2016 roku
  Wyświetleń: 1791
 1854. Zapowiedzi wydarzeń 27.X. - 02.XI.2003 r.
  Wyświetleń: 1788
 1855. Ogłoszenie z dnia 12 października 2004 r. o zamówieniu Zespołu Szkół Nr 4 w K-K na remont bieżący pokryć papowych wraz z obróbkami blacharskimi
  Wyświetleń: 1787
 1856. UCHWAŁA Nr XLIII/274/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 lipca 2010 roku
  Wyświetleń: 1787
 1857. Zapowiedź XXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1787
 1858. I Sesja Rady Powiatu-protokół
  Wyświetleń: 1783
 1859. Informacja o wydaniu na rzecz WARTER Spółka Jawna dec. administracyjnej - budowa pola magazynowego mazutu
  Wyświetleń: 1783
 1860. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 12 maja 2004 roku - dotyczy założenia numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Pawłowiczki i założenia numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1783
 1861. Ogłoszenie przetargu - remont części pomieszczeń biurowych II-go piętra w siedzibie Starostwa przy pl. Wolności 13 w Kędzierzynie -Koźlu.
  Wyświetleń: 1783
 1862. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Udzielenie i obsługa kredytów złotowych
  Wyświetleń: 1782
 1863. BA.6743.1.9.2018
  Wyświetleń: 1780
 1864. Przypomnienie: „Koziołki” do końca września
  Wyświetleń: 1780
 1865. I przetarg ustny nieograniczony (zamieszczony 17 marca 2005) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu, położonej w Sławięcicach
  Wyświetleń: 1778
 1866. Obwieszczenie budowa drogi Większyce Wrzosowa
  Wyświetleń: 1778
 1867. Ogłoszenie o przetargu z dnia 22 czerwca 2004 r. na założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1778
 1868. Ogłoszenie Wydzialu Budownictwa i Architektury
  Wyświetleń: 1778
 1869. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1776
 1870. Uchwała Zarządu Powiatu K-K w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu K-K w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności...
  Wyświetleń: 1771
 1871. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1771
 1872. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr 1-19-2016 w sprawie budowy instalacji dla EnergoAsh
  Wyświetleń: 1769
 1873. Zapowiedzi wydarzeń 01-07 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1768
 1874. Ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2005 roku - rokowania po drugim przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1766
 1875. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 09 do 15 lutego 2004
  Wyświetleń: 1766
 1876. Adres, informacje ogólne
  Wyświetleń: 1764
 1877. Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1763
 1878. Informacja o Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1758
 1879. Przetarg na zakup komputerów na potrzeby Powiatowego Zarządu Oświaty w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim
  Wyświetleń: 1758
 1880. Wspólne dyżury radnych LISTOPAD 2003
  Wyświetleń: 1758
 1881. Zawiadomienie (Śr.6341.7.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Brenntag Polska Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1755
 1882. Ogłoszenie z dnia 06-10-2016r. o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie (...)
  Wyświetleń: 1754
 1883. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1754
 1884. Zapowiedź koncertu w ramach XI Śląskiego Festiwalu im. Ludwika van Beethovena na 5 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1754
 1885. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie "Projektu stałej organizacji ruchu i oznakowania na wyznaczenie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów w strefie płatnego parkowania, w tym stanowiska przeznaczone na postój pojazdów...."
  Wyświetleń: 1753
 1886. Ogłoszenie z 26 lutego 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę tuczarni świń w Przewozie
  Wyświetleń: 1753
 1887. Komisja Prawna - doraźna - protokoły 1,2,3,5,7
  Wyświetleń: 1752
 1888. Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2004 r. dotyczące wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz gminy Polska Cerekiew
  Wyświetleń: 1752
 1889. Zawiadomienie (Śr.6341.1.23.1.2015, Śr. 6341.2.18.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1752
 1890. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1749
 1891. Zapowiedź XXXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1749
 1892. Zamówienie z dnia 7 kwietnia 2005 roku dot. opracowania numerycznej mapy oraz uzupełnienia numerycznych baz danych map ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1743
 1893. Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1742
 1894. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ŚWIADCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: ZADANIE A-UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ZADANIE B-UBEZPIECZENIA MIENIA, ZADANIE C-UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
  Wyświetleń: 1742
 1895. Zarządzenia Starosty 2019 r.
  Wyświetleń: 1741
 1896. Budżet 2019 rok
  Wyświetleń: 1740
 1897. Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2004 roku o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1740
 1898. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 31 sierpnia 2005 r. o przetargu
  Wyświetleń: 1740
 1899. Zapowiedzi wydarzeń 20 - 26 października 2003 roku
  Wyświetleń: 1740
 1900. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12 maja 2005 r. na opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienie numerycznych baz danych map ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1737
 1901. BA.6743.1.95.2018
  Wyświetleń: 1736
 1902. BA.6743.6.20.2017
  Wyświetleń: 1736
 1903. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 maja 2005 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: adaptacja przychodni przeciwgruźliczej na pomieszczenia biurowe wydziałów Starostwa
  Wyświetleń: 1736
 1904. Zapowiedź Sesji Rady Powiatu - na 12 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1736
 1905. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (Śr.6341.2.19.1.2015) dla ETP Spółka Akcyjna
  Wyświetleń: 1736
 1906. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji z dnia 7 września 2005 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1734
 1907. Zapowiedź XXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1733
 1908. Zapowiedzi wydarzeń 28.VII – 03.VIII.2003 r.
  Wyświetleń: 1731
 1909. Uchwały wraz z załącznikami z XIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1729
 1910. Wykaz rzeczy znalezionych 2018 rok
  Wyświetleń: 1729
 1911. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.1.21.4.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1729
 1912. Ogłoszenie o przetargu na remont cząstkowy nawierzchni drogowych - lipiec 2005
  Wyświetleń: 1727
 1913. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.9.5.2016, Śr.6341.2.8.5.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Sławomira Zdon na wykonanie obiektów energetyki wodnej i korzystanie z wód do celów energetycznych rzeki Kłodnicy
  Wyświetleń: 1727
 1914. Informacja o wydaniu na rzecz Gospodarstwa Rolnego decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę - obora dla krów w miejscowości Kózki
  Wyświetleń: 1726
 1915. Ogłoszenie z dnia 02 lipca 2009 roku z Wydziału Gospodarczego o zamówieniu - Przebudowa i remont parteru wraz z zabezpieczeniem budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 1
  Wyświetleń: 1724
 1916. BA.6743.2.43.2017
  Wyświetleń: 1723
 1917. Ogłoszenie z dnia 7 grudnia 2004 roku o przetargu nieograniczonym na dostawę prasy na rok 2005
  Wyświetleń: 1722
 1918. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Kobylice, Landzmierz
  Wyświetleń: 1721
 1919. Zapowiedzi wydarzeń 10 - 16 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1721
 1920. Ogłoszenie z dnia 13 maja 2005 r. o zamieszczeniu w opublicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia budowę inwestycji dla HERMANN RINNEN Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1720
 1921. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1718
 1922. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1717
 1923. Ogłoszenie z dnia 26 lutego 2004 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego inwestycji
  Wyświetleń: 1716
 1924. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.14.1.2016) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 28.02.2014 r. i udzielenia pozwolenia na wykonanie obiektów energetyki wodnej- małej elektrowni wodnej (dz.1121 obręb Bierawa)
  Wyświetleń: 1716
 1925. informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr BA.6740.1.20.2017 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1714
 1926. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08-06-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zad. pn. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i jedn. organizacyjnych, mienia, pojazdów i jedn. pływających
  Wyświetleń: 1714
 1927. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 12 do 18 stycznia 2004 r.
  Wyświetleń: 1712
 1928. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 13 do 19 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1711
 1929. Ogłoszenie z dnia 26 listopada 2004 r. dotyczy II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu
  Wyświetleń: 1707
 1930. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 1707
 1931. Zapowiedź I Sesji Rady Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1707
 1932. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 8 do 14 marca 2004 r.
  Wyświetleń: 1705
 1933. Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap I
  Wyświetleń: 1701
 1934. Rejestr i ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 1701
 1935. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. K-Koźle
  Wyświetleń: 1701
 1936. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 13 do 19 wrzesnia 2004 r.
  Wyświetleń: 1699
 1937. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu 15 - 21 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1696
 1938. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.1.22.4.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1696
 1939. Zawiadomienie (Śr.6341.1.9.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 1692
 1940. WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do zbycia - ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2004 r.
  Wyświetleń: 1689
 1941. Ogłoszenie z dnia 15 grudnia z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność SKARBU PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1688
 1942. Zawiadomienie (Śr.6223-54/2009) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku-Polskie Młyny S.A. w Warszawie
  Wyświetleń: 1687
 1943. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 1686
 1944. Ogłoszenie z dnia 12 września 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na wymianę nawierzchni na mostach i wiadukcie
  Wyświetleń: 1685
 1945. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 16 do 22 lutego 2004 roku
  Wyświetleń: 1685
 1946. Zawiadomienie (Śr.6341.2.17.6.2014, Śr.6341.1.26.5.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1685
 1947. Zawiadomienie (Śr.6341.1.4.2.2015, Śr.6341.2.2.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  Wyświetleń: 1684
 1948. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.62.3.1.2016, Śr.6341.1.3.1.2016)) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Powiatowi Strzeleckiemu na wykonanie urządzen wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1684
 1949. KOMISJA BUDŻETU
  Wyświetleń: 1682
 1950. Ogłoszenie z dnia 30 września 2005 r. z Wydziału Gospodarczego dot. zamówienia na zakup paliwa i olejów dla pojazdów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu na zasadzie bezgotówkowych transakcji
  Wyświetleń: 1682
 1951. BA.6743.1.202.2017
  Wyświetleń: 1680
 1952. Zawiadomienie (Śr.6341.1.6.1.2015, Śr.6341.2.6.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Zarząd Powiatu Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1679
 1953. Zawiadomienie (Śr.6341.2.17.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Spółka PCC Energetyka Blachownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1677
 1954. Zapowiedź XXVII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1676
 1955. Zapowiedź XXXII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1675
 1956. 64 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
  Wyświetleń: 1670
 1957. Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2004 r. dotyczy przetargu na tablice rejestracyjne 2005 – 2006 r. dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1670
 1958. Zawiadomienie (Śr.6341.2.3.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GROTRANS
  Wyświetleń: 1668
 1959. Informacja OŚ-Marszałek dec.nr 2/20/2016
  Wyświetleń: 1667
 1960. informacja o wydaniu decyzji 1/145/2016 o pozwoleniu na budowę dla SILEKOL Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1666
 1961. Zapowiedzi wydarzeń 08-14 września 2003 r.
  Wyświetleń: 1666
 1962. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 26 kwietnia do 2 maja 2004 r.
  Wyświetleń: 1664
 1963. Zmiana i ustalenie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1663
 1964. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1660
 1965. Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018
  Wyświetleń: 1656
 1966. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.6.4.2016, Śr.6341.2.5.4.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla EnergoAsh Południe Spółka z o.o. w K-Koźlu, ul.Szkolna 15 na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1656
 1967. Grudniowe zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 8 do 14 grudnia 2003 roku
  Wyświetleń: 1655
 1968. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic obręb Koźle ul. Sucharskiego
  Wyświetleń: 1654
 1969. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13-09-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 1653
 1970. Zapowiedź XXXIV Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1653
 1971. Zawiadomienie (Śr.6341.2.5.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Powiat Strzelecki
  Wyświetleń: 1653
 1972. Protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 1651
 1973. Zapowiedź XLVII Sesji Rady Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1651
 1974. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6320.1.1.2016) w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej - studnia R wodociągu grupowego "Korzonek"
  Wyświetleń: 1651
 1975. informacja o zmianie pozwolenia na budowę BA.6740.1.221.2016
  Wyświetleń: 1650
 1976. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.1.24.2.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Kędzierzyn z siedzibą w Starej Kuźni
  Wyświetleń: 1650
 1977. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.2.23.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Bierawa na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wód podziemnych
  Wyświetleń: 1644
 1978. Zapowiedzi wydarzeń od 29 września do 5 października 2003 r.
  Wyświetleń: 1643
 1979. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 31 maja do 6 czerwca br.
  Wyświetleń: 1643
 1980. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.1.7.1.2016, Śr.6341.2.6.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Zarządowi Dróg Wojewódzkich na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1642
 1981. BA.6743.2.50.2017
  Wyświetleń: 1640
 1982. BA.6743.2.41.2017
  Wyświetleń: 1639
 1983. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Kędzierzyna - Koźla w
  Wyświetleń: 1638
 1984. Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo drużyn piłkarskich w rozgrywkach ligowych.
  Wyświetleń: 1638
 1985. Ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2005 roku - rokowania po trzecim przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1638
 1986. Wyjazdy i szkolenia Starosty wrzesień / październik 2003 r.
  Wyświetleń: 1638
 1987. BA.6743.1.4.2018
  Wyświetleń: 1634
 1988. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 28 czerwca do 4 lipca 2004 r.
  Wyświetleń: 1632
 1989. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 maja 2005 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1631
 1990. Uchwały wraz z załącznikami z XIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku
  Wyświetleń: 1631
 1991. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 22 do 28 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1630
 1992. informacja o wydaniu decyzji nr 1/71/2016 o zmianie pozwlenia na budowę dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 1623
 1993. Zapowiedzi wydarzeń w tygodniu 18 - 24 sierpnia 2003
  Wyświetleń: 1622
 1994. Zawiadomienie (Śr.6341.1.8.1.2015, Śr.6341.2.7.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1616
 1995. Grudniowe zapowiedzi wydarzeń w tygodniu od 15 do 21 grudnia 2003 r.
  Wyświetleń: 1615
 1996. Informacja Starosty o wywieszeniu wykazów z dnia 12 maja 2005 r.
  Wyświetleń: 1615
 1997. Uchwały wraz z załącznikami z XIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 1615
 1998. Zawiadomienie(Śr.6341.1.16.1.2015) o wszczęciu postepowania wodnoprawnego Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Zabrzu
  Wyświetleń: 1614
 1999. Ogłoszenia z dnia 12 maja 2005 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1613
 2000. obwieszczenie ul.Wrzosowa Większyce
  Wyświetleń: 1611
 2001. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę, nr 1/6/2016 pomieszczeń magazynowych w kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Strzeleckiej 17
  Wyświetleń: 1609
 2002. Ogłoszenie o przetargu z 12 listopada 2003 r. - II LO
  Wyświetleń: 1602
 2003. Uchwały wraz z załącznikami z XVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1602
 2004. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy-Dziergowice
  Wyświetleń: 1600
 2005. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26-08-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13
  Wyświetleń: 1600
 2006. Zapowiedź XXXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1599
 2007. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.1.1.2016) w sprawie udzielenia spółce Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1599
 2008. Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2006 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
  Wyświetleń: 1596
 2009. 22 grudnia 2003 r. - godziny pracy Starostwa w okresie świątecznym
  Wyświetleń: 1595
 2010. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.13.1.2016, Śr.6341.2.12.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na wykonanie urządzen wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1595
 2011. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 29 grudnia 2003 r. na opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego
  Wyświetleń: 1593
 2012. Zawiadomienie (Śr.6341.9.1.2015) o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Eleonora Majnusz Ubój Zwierząt i Sprzedaż Półtusz
  Wyświetleń: 1591
 2013. Informacja Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2005 r. o wywieszeniu informacji o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1590
 2014. Ogłoszenie z Wydziału Geodezji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego z dnia 10 lutego 2004
  Wyświetleń: 1590
 2015. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 23 do 29 lutego 2004 r.
  Wyświetleń: 1589
 2016. Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1588
 2017. Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019
  Wyświetleń: 1585
 2018. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 5 sierpnia 2005 r. o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1585
 2019. informacja o wydaniu pozwolenia nr 1/66/2016 na rozbudowę zakładu produkcyjnego Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1584
 2020. KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 1584
 2021. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.2.25.1.2015) w sprawie udzielenia Gminie Pawłowiczki pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do Potoku Jakubowickiego w km 6+370
  Wyświetleń: 1583
 2022. LUTY 2004 - wspólne dyżury radnych powiatowych i miejskich
  Wyświetleń: 1582
 2023. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu 14-20 lipca 2003 r.
  Wyświetleń: 1580
 2024. Zapowiedzi wydarzeń 03 - 09 listopada 2003 r.
  Wyświetleń: 1579
 2025. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.1.7.1.2016, Śr.6341.2.7.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Spółce Kofama Koźle Spółka Akcyjna szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1579
 2026. Ogłoszenie z dnia 25 października 2005 r. o naborze na wolne stanowisko inspektora do spraw przetargów
  Wyświetleń: 1578
 2027. Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Kędzierzyn-Koźle
  Wyświetleń: 1577
 2028. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 19 do 25 stycznia 2004 roku
  Wyświetleń: 1577
 2029. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1575
 2030. Wyniki wstępnej selekcji na wolne stanowisko w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu - inspektora ds. przetargów
  Wyświetleń: 1574
 2031. Ogłoszenie z Wydziału Gospodarczego z dnia 5 września 2005 r. dot. adaptacji części nieruchomości położonej przy ul. Skarbowej 3e w K-K
  Wyświetleń: 1572
 2032. Uchwały wraz z załącznikami z XXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1570
 2033. BA.6743.2.38.2017
  Wyświetleń: 1569
 2034. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa z dnia 16 czerwca 2005 roku - umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie wniosku złożonego przez Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A. ul. Chemików 7 Płock
  Wyświetleń: 1565
 2035. Zapowiedzi wydarzeń na bieżący tydzień
  Wyświetleń: 1563
 2036. Uchwały wraz z załącznikami z XXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1560
 2037. Roczne zestawienie narad koordynacyjnych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1558
 2038. Informacja Starosty o wywieszeniu wykazu z dnia 12 maja 2005 r.
  Wyświetleń: 1553
 2039. ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ W BIEŻĄCYM TYGODNIU OD 6 DO 12 PAŹDZIERNIKA 2003 R.
  Wyświetleń: 1553
 2040. Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków: Etap I
  Wyświetleń: 1549
 2041. Zawiadomienie (Śr.6341.1.13.1.2015, Śr.6341.2.10.1.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Zakrzowie
  Wyświetleń: 1549
 2042. Ogłoszenie z dnia 23 maja 2005 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku VFT POLAND Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1547
 2043. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.13.1.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PKN Orlen S.A. na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1547
 2044. Uchwały wraz z załącznikami z XV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 01 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 1546
 2045. Imienne wykazy głosowań z Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1544
 2046. informacja o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1544
 2047. Informacja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 czerwca 2005 roku o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność SKARBU PAŃSTWA przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1543
 2048. Zawiadomienie (Śr.6341.2.4.3.2015) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Brenntag Polska Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1543
 2049. BA.6743.1.136.2017
  Wyświetleń: 1535
 2050. Uchwały wraz z załącznikami z XXXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1534
 2051. BA.6743.1.7.2018
  Wyświetleń: 1533
 2052. Plan postępowań 2019r.
  Wyświetleń: 1530
 2053. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 14 do 20 czerwca 2004 r.
  Wyświetleń: 1529
 2054. Zapowiedź XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1523
 2055. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu od 26 stycznia do 1 lutego 2004 r.
  Wyświetleń: 1521
 2056. Informacja o wydaniu na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. dec. administracyjnej - budowa nowej elektrociepłowni
  Wyświetleń: 1520
 2057. Wykaz rzeczy znalezionych 2019 rok
  Wyświetleń: 1520
 2058. Ogłoszenie z dnia 20 maja 2005 r. z PPPP - dotyczy przetargu nieograniczonego na modernizację I piętra budynku internatu przy ul. Skarbowej 4
  Wyświetleń: 1519
 2059. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1518
 2060. KOMISJA INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA
  Wyświetleń: 1515
 2061. Ogłoszenie z dnia 30 września 2005 r. z Wydziału Budownictwa i Architektury dot. zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie wniosku Betafence Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1515
 2062. Nabór na zaoczne uzupełniające studia magisterskie - oferta Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1514
 2063. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 2 listopada 2005 r. dot. przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na remont pokładu mostu na rzece Odrze w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek – Bierawa
  Wyświetleń: 1512
 2064. Uchwały wraz z załącznikami z XXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1509
 2065. Apel Prezesa KRUS do rolników lato 2016
  Wyświetleń: 1508
 2066. Uchwały wraz z załącznikami z XXXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 roku
  Wyświetleń: 1508
 2067. Zapowiedź XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1507
 2068. Informacja o vacatach w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008
  Wyświetleń: 1505
 2069. BA.67431.129.2017
  Wyświetleń: 1504
 2070. Ogłoszenie w sprawie prac związanych z monitoringiem lasu.
  Wyświetleń: 1501
 2071. Ogłoszenie z Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 5 sierpnia 2005 r. o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni typu „sandwich” dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1501
 2072. Zapowiedź XIX Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1501
 2073. Uchwały wraz z załącznikami z XVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 marca 2016 roku
  Wyświetleń: 1494
 2074. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.2.11.2.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Zarządowi Powiatu Strzeleckiego na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1494
 2075. Ogłoszenie z dnia 30 września 2005 r. z Wydziału Gospodarczego dot. zamówienia na adaptację części nieruchomości położonej przy ul. Skarbowej 3 e na zaplecze bazy Wydziału Infrastruktury Drogowej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1492
 2076. BA.6743.5.37.2017
  Wyświetleń: 1491
 2077. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1428 O Miejsce Odrzańskie – Dzielnica w miejscowości Podlesie
  Wyświetleń: 1489
 2078. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.14.2.2015) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla p. Jarosława Zawadzkiego - Jarosław Zawadzki cleanout - na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1487
 2079. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.1.5.1.2016, Śr.6341.2.4.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Gminie Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1483
 2080. Uchwały wraz z załącznikami z XVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1481
 2081. Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok.
  Wyświetleń: 1474
 2082. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 11.08.2005 dot. umieszczenia w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w K-K
  Wyświetleń: 1472
 2083. Zapowiedź XXXIII Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1469
 2084. Infoprmacja o wydaniu decyzji nr BA.6740.1.139.2017 dla Anety Kłosowskiej KŁOS-TRANS
  Wyświetleń: 1468
 2085. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.10.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla "A. Berger Polska" Sp. z o.o. na odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji
  Wyświetleń: 1464
 2086. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę BA.6740.1.229.2017
  Wyświetleń: 1463
 2087. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Budowa drogi gminnej - ul. Główna, ul. Leśna w Pociękarbiu
  Wyświetleń: 1462
 2088. Uchwały wraz z załącznikami z XLVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1462
 2089. Ogłoszenie przetargu z dnia 30 grudnia 2005 r. Wydziału Infrastruktury Drogowej
  Wyświetleń: 1461
 2090. Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2005 r. z Wydziału Budownictwa i Architektury dot. zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie wniosku Magnesium Multi Support sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1457
 2091. Uchwały wraz z załącznikami z XXII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2016 roku
  Wyświetleń: 1457
 2092. informacja BA.6740.1.159.2016 Silekol
  Wyświetleń: 1456
 2093. Uchwały wraz z załącznikami z XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 1455
 2094. Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego
  Wyświetleń: 1450
 2095. Ogłoszenie z dnia 07 grudnia 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA położonej w gminie Cisek...
  Wyświetleń: 1447
 2096. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przebudowa ul. Powstańca Filipa Pieli w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1445
 2097. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę numer BA.6740.1.352.2016
  Wyświetleń: 1444
 2098. KOMISJA EDUKACJI I PROMOCJI POWIATU
  Wyświetleń: 1442
 2099. Zawiadomienie (Śr.6341.1.11.1.2014) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski, Knurów
  Wyświetleń: 1437
 2100. BA.6743.4.13.2017
  Wyświetleń: 1434
 2101. informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę rozbudowy węzła odwirowania kryształów mocznika
  Wyświetleń: 1432
 2102. IV kadencja
  Wyświetleń: 1432
 2103. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.5.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Anety Myśliwiec na wykonanie urządzenia wodnego tj. zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Gliwickiej dz. nr 195 obręb Goszyce
  Wyświetleń: 1430
 2104. informacja o zmianie decyzji o pozwoleniu na przebudowę układu przenośników węgla dla GA ZAK S.A.
  Wyświetleń: 1429
 2105. Plan wspólnych dyżurów radnych WRZESIEŃ 2003
  Wyświetleń: 1429
 2106. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę inwestycji dla Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” S.A. z dnia 13 lipca 2005 roku
  Wyświetleń: 1425
 2107. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 września 2005 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Wyświetleń: 1425
 2108. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.2.1.1.2016) w sprawie udzielenia Spółce Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
  Wyświetleń: 1425
 2109. Zapowiedź XXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1424
 2110. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.6.1.2016) w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego Spółce BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1422
 2111. BA.6743.1.48.2017
  Wyświetleń: 1419
 2112. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.3.1.2017, ŚR.6341.2.5.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1419
 2113. Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora do spraw przetargów
  Wyświetleń: 1418
 2114. Zapowiedź XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1417
 2115. Uchwały wraz z załącznikami z XX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 06 września 2016 roku
  Wyświetleń: 1416
 2116. Ogłoszenie z dnia 12 października 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej dot. przetargu o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na zebranie w dowiązaniu do istniejącego systemu referencyjnego danych do ewidencji dróg powiatowych...
  Wyświetleń: 1411
 2117. Uchwały wraz z załącznikami z XXVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 marca 2017 roku
  Wyświetleń: 1411
 2118. Ogłoszenie z dnia 15 września 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej dot. przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na remont nawierzchni z wymianą podbudowy w ciągu drogi powiatowej nr 1403 O Roszowice – Biadaczów
  Wyświetleń: 1409
 2119. Ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2006 r. - nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Geodezji
  Wyświetleń: 1408
 2120. BA.6743.2.60.2017
  Wyświetleń: 1407
 2121. Ogłoszenie z dnia 28 października 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na wymianę nawierzchni w ciągu dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1403
 2122. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 1400
 2123. BA.6743.6.25.2017
  Wyświetleń: 1399
 2124. BA.6744.4.2017
  Wyświetleń: 1398
 2125. Ogłoszenie z dnia 26 września 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej dot. zamówienia na dostawę oznakowania pionowego na drogi powiatowe wraz z ustawieniem
  Wyświetleń: 1394
 2126. Ogłoszenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. z Wydziału Gospodarczego Starostwa - wynajem pomieszczeń biurowych
  Wyświetleń: 1393
 2127. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego VI kadencji
  Wyświetleń: 1390
 2128. Uchwały wraz z załącznikami z XXV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku
  Wyświetleń: 1389
 2129. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1386
 2130. BA.6743.1.104.2018
  Wyświetleń: 1385
 2131. BA.6743.2.28.2018
  Wyświetleń: 1385
 2132. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 1384
 2133. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.12.1.1.2016) w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1384
 2134. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.10.5.2016, Śr.6341.2.9.5.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1381
 2135. BA.6743.2.61.2017
  Wyświetleń: 1379
 2136. Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencji
  Wyświetleń: 1379
 2137. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 05.08.2005r. o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę inwestycji Petrochemii Blachownia S.A.
  Wyświetleń: 1378
 2138. Wykazy geodezyjne z dnia 1 czerwca 2005 roku
  Wyświetleń: 1378
 2139. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.4.1.2016) w sprawie udzielenia spółce Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1378
 2140. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.8.1.2016) w sprawie udzielenia spółce Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie Oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1372
 2141. decyzja ZRiD nr 8/2017 (BA.6744.9.2017)
  Wyświetleń: 1367
 2142. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.7.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Grzegorza Cibis na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
  Wyświetleń: 1366
 2143. Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2005r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej dot. przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na dostawę przyczepy do ciągnika rolniczego
  Wyświetleń: 1364
 2144. Zapowiedzi wydarzeń w bieżącym tygodniu 21-27 lipca 2003 r.
  Wyświetleń: 1363
 2145. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.15.2.2016) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Betafence Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1363
 2146. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.26.2.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla ZUK w Polskiej Cerekwi na pobór wód podziemnych na potrzeby ujęcia wody w Zakrzowie.
  Wyświetleń: 1360
 2147. BA.6743.6.7.2018
  Wyświetleń: 1358
 2148. „Świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania, holowania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów zabezpieczonych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym”
  Wyświetleń: 1357
 2149. Protokoły z Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 1357
 2150. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - Gmina Cisek, o. Landzmierz
  Wyświetleń: 1354
 2151. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.23.1.2016) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA
  Wyświetleń: 1353
 2152. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę BA.6740.4.15.2017
  Wyświetleń: 1350
 2153. Uchwały wraz z załącznikami z XXIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1350
 2154. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.12.1.2016) w sprawie udzielenia Gminie Kędzierzyn-Koźle,pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu R-H3a polegającą na wykonaniu przepustu drogowego drogi publicznej gminnej ul. Chrobrego w km 1+074
  Wyświetleń: 1350
 2155. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa z dnia 16 czerwca 2005 roku - decyzja dla dla VFT POLAND Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1349
 2156. Uchwały wraz z załącznikami z XXXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 października 2017 roku
  Wyświetleń: 1347
 2157. Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1343
 2158. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania(ŚR.6341.2.23.2.2016) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w części pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA
  Wyświetleń: 1340
 2159. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.9.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Cewe Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
  Wyświetleń: 1339
 2160. Informacja o wydaniu decyzji dla Petrochemia Blachownia S.A. BA.6740.1.324.2016
  Wyświetleń: 1338
 2161. Ogłoszenie z dnia 26 października 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gm. Bierawa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 1337
 2162. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr BA.6740.1.347.2017
  Wyświetleń: 1332
 2163. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.8.1.2017, ŚR.6341.2.6.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1331
 2164. Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców za II półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1329
 2165. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  Wyświetleń: 1328
 2166. 20-lecie Powiatu
  Wyświetleń: 1327
 2167. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 1327
 2168. BA.6743.2.63.2017
  Wyświetleń: 1325
 2169. Ogłoszenie z dnia 29 września 2005 roku z PCPR - przetarg nieograniczony na adaptację części nieruchomości położonej przy ul. Skarbowej w Kędzierzynie-Koźlu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1322
 2170. Imienne wykazy głosowań V Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1320
 2171. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.31.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Strzeleckiego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg powiatowych i gminnych (kompleks "Kozielska" ) do ziemi
  Wyświetleń: 1319
 2172. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.20.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Remondis Gliwice Sp. z o.o. na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieku Młynówka w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1317
 2173. Uchwały wraz z załącznikami z XXX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1313
 2174. Ogłoszenie z dnia 18 listopada 2005 r. z Wydziału Geodezji dot. wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA położonej w gminie Kedzierzyn-Koźle, przeznaczonej do dzierżawy na 20 lat na rzecz dotychczasowych użytkowników
  Wyświetleń: 1312
 2175. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.29.1.2017) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Strzeleckiego na odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej 1809 O w m. Otmice, do ziemi
  Wyświetleń: 1310
 2176. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.9.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia, siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej pod dnem rzeki Kłodnicy na działce nr 219/5 obręb Lenartowice
  Wyświetleń: 1309
 2177. Ogłoszenie z dnia 24 maja 2005 roku o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1306
 2178. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.18.1.2016, Śr.6341.2.15.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla BRITOP LIGHTING Sp. z o.o. w Bierawie na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1306
 2179. Uchwały wraz z załącznikami z XXXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 lipca 2017 r.
  Wyświetleń: 1304
 2180. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.12.2.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. na wprowadzanie ścieków do kanalizacji
  Wyświetleń: 1304
 2181. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym (zamieszczone 22 marca 2005 r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kłodnicy
  Wyświetleń: 1302
 2182. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr BA.6740.5.22.2017
  Wyświetleń: 1299
 2183. BA.6743.1.225.2017
  Wyświetleń: 1298
 2184. Uchwały wraz z załącznikami z III Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1298
 2185. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.25.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść wodociągiem DN 90 mm pod wałem przeciwpowodziowym ziemnym w ul. Stawowej w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1298
 2186. obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws decyzji ZRiD - ul. Łokietka w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1291
 2187. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.7.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Głogowskiej w Większycach dz. nr 507 obręb Większyce
  Wyświetleń: 1291
 2188. Zapowiedź XLVII Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
  Wyświetleń: 1290
 2189. Ogłoszenie o I przetargu na nieruchomość położoną przy ul. Piastowskiej
  Wyświetleń: 1281
 2190. Wydział Infrastruktury Drogowej
  Wyświetleń: 1280
 2191. informacja o wydaniu pozwolenia BA.6740.1.321.2016
  Wyświetleń: 1279
 2192. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.14.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu, na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
  Wyświetleń: 1278
 2193. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2005
  Wyświetleń: 1275
 2194. informacja o wydaniu decyzji nr BA.6740.1.18.2017 dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 1271
 2195. Wykaz nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nz rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Wyświetleń: 1269
 2196. Ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji na usługi w zakresie usług publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1267
 2197. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.17.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez przebudowę istniejącego przepustu pod drogą powiatową nr 1247 O w m. Królowe dla Powiatu Głubczyckiego
  Wyświetleń: 1264
 2198. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 grudnia 2005 r. z Wydziału Gospodarczego na adaptację przychodni przeciwgruźliczej na pomieszczenia biurowe Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30
  Wyświetleń: 1263
 2199. Ogłoszenie z Wydziału Budownictwa o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia na budowę inwestycji dla HSV Polska Spółka z o.o. z dnia 13 lipca 2005 roku
  Wyświetleń: 1263
 2200. I przetarg ustny nieograniczony (zamieszczony 17 marca 2005) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu, położonej w Komornie
  Wyświetleń: 1262
 2201. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.21.1.2016, Śr.6341.2.16.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1262
 2202. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę instalacji do produkcji woskków poletylenowych Ceralene dla EuroCeras Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1255
 2203. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID. Przebudowa i rozbudowa ul. Mjr H. Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1252
 2204. Wykaz nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nz rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Wyświetleń: 1252
 2205. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ( Śr.6341.5.1.2016) w sprawie udzielenia p. Tomaszowi Budyńskiemu - Myjnia Samochodaowa Tomasz Budyński, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1252
 2206. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.17.2.2016) w sprawie udzielenie GDDKiA w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z Południowe Obwodnicy m. K-Koźle do wód i do ziemi
  Wyświetleń: 1248
 2207. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.4.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego tj. wykonanie robót budowlanych naprawa podpór mostu, na rzece Kłodnica w km 2+320ą
  Wyświetleń: 1245
 2208. Zapowiedź XL Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1240
 2209. Program współpracy powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 1236
 2210. Ogłoszenie Starosty z dnia 27 czerwca 2005 roku o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Zakładów Azotowych KĘDZIERZYN S.A.
  Wyświetleń: 1233
 2211. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (ŚR.6341.6.3.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Rinnen Polska Sp. z o.o. Spedycja Międzynarodowa w Grabówce na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1233
 2212. Ogłoszenie z dnia 11 października 2005 r. z Wydziału Infrastruktury Drogowej o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 60 000 euro na dostawę ciągnika rolniczego do utrzymaniowych robót drogowych wraz z osprzętem
  Wyświetleń: 1231
 2213. informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr BA.6740.1.54.2017 dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  Wyświetleń: 1230
 2214. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę dla Grupy Azoty ZAK S.A. nr BA.6740.1.359.2016
  Wyświetleń: 1230
 2215. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.25.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Opole – Miasta Opole na wykonanie przebudowy rowu RH, RH-2 i przepustu pod ulicą Etnografów w Opolu – Bierkowicach
  Wyświetleń: 1229
 2216. BA.6743.1.26.2019
  Wyświetleń: 1227
 2217. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.13.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla DB Cargo Polska S.A. na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1227
 2218. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.4.7.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu bezodpływowego o powierzchni całkowitej stawu 0,90 ha poprzez pogłębienie wód stojących na działkach nr 273, 272, 283 obręb Koźle
  Wyświetleń: 1226
 2219. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.25.2.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA oddział w Opolu na odprowadzenie wód opadowych pochodzcych z południowej obwodnicy m. Kędzierzyn-Koźle, do Kanału Sukowickiego
  Wyświetleń: 1226
 2220. Zapowiedź XXXXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1225
 2221. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.9.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Remondis Gliwice Sp. z o.o. na odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji odpr
  Wyświetleń: 1224
 2222. BA.6743.1.31.2018
  Wyświetleń: 1223
 2223. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr BA.6740.6.22.2017 dla Gospodarka Solarna Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1221
 2224. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.26.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA na wykonanie przekroczenia 4 sztukami linii kablowych pod dnem Kanału Gliwickiego
  Wyświetleń: 1221
 2225. Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - ul. Zielona w Radziejowie
  Wyświetleń: 1219
 2226. Oświadczenie majątkowe sekretarza powiatu
  Wyświetleń: 1219
 2227. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - koncesja na usługi w zakresie usług publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
  Wyświetleń: 1214
 2228. BA.6743.2.33.2018
  Wyświetleń: 1211
 2229. Ogłoszenie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku HERMANN RINNEN Sp. z o.o
  Wyświetleń: 1209
 2230. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.8.1.2017, ŚR.6341.2.6.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Bożeny Michalec - F.H.U. "Bomich" na odprowaqdzenie wód opadowych ze stacji pali w Większycach do ziemi
  Wyświetleń: 1208
 2231. Wykaz nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nz rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Wyświetleń: 1206
 2232. obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 1205
 2233. obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa i rozbudowa ul. Karpackiej w K-Koźlu
  Wyświetleń: 1204
 2234. Uchwały wraz z załącznikami z XLI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 1204
 2235. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.16.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Polska Cerekiew na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu R-E5 w km 1+540 polegającą wykonaniu nowego przepustu drogowego
  Wyświetleń: 1203
 2236. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr BA.6740.1.313.2017 dla Flukar Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1201
 2237. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.26.2.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy K-Koźle na odprowadzanie wód opadowych z terenu stadionu Kuźniczka do rz. Kłodnicy
  Wyświetleń: 1197
 2238. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.27.2.2017) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ETP S.A. w Katowicach na szczególmne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1195
 2239. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.15..3.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Prudnickiego na odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej Nr 1612 O do wód i do ziemi.
  Wyświetleń: 1190
 2240. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę nr BA.6740.6.54.2017
  Wyświetleń: 1189
 2241. BA.6744.9.2017
  Wyświetleń: 1182
 2242. obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRiD nr BA.6744.3.2017 na budowę ul. Przyjaciół w Reńskiej Wsi
  Wyświetleń: 1182
 2243. Ogłoszenie z dnia 23 września 2005 r. dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przy ul. Piastowskiej 15 w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1182
 2244. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (Śr.6341.11.1.1.2016) w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego p. Jackowi Nowakowi, na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
  Wyświetleń: 1181
 2245. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.19.5.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego kopanego na gruntach rolnych- łąki trwałe dz. nr 189, 188, 187, 183/1, 182 obręb Solarnia gm. Bierawa
  Wyświetleń: 1180
 2246. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (SE.II.6341.70.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1176
 2247. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.6.3.2017) w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego- istniejący system retencyjno-rozsączający z terenu stacji paliw płynnych dz. nr 329/2 obręb Większyce
  Wyświetleń: 1174
 2248. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.23.3.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla GDDKiA w związku z rozbudową DK nr 45 Reńska Wieś-Większyce-Poborszów
  Wyświetleń: 1174
 2249. Ogłoszenie z dnia 26 października 2005 r. z Wydziału Budownictwa i Architektury dot. umieszczenia w publicznie dostępnym wykazie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i pozwolenia budowę inwestycji dla Betafence Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 1169
 2250. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.11.2.1.2016) w sprawie udzielenia p. Jackowi Nowakowi pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu
  Wyświetleń: 1169
 2251. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.18.1.2017, ŚR.6341.2.20.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w związku z przebudową mostu
  Wyświetleń: 1168
 2252. Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego wraz z przebudową i modernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Judyma 5 – 2 postępowanie
  Wyświetleń: 1166
 2253. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.1.1.2017, ŚR.6341.2.4.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki Centrum Wynajmu i Nieruchomości w Krotoszynie na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1164
 2254. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w Kędzierzynie-Koźlu
  Wyświetleń: 1161
 2255. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.2.27.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód związane z użytkowaniem stawów w miejscowości Grodzisko dla Gminy Pawłowiczki
  Wyświetleń: 1157
 2256. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.15.2.2017, ŚR.6341.2.17.2.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Strzeleckiego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1154
 2257. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.16.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Gliwickiej dz. nr 195 obręb Goszyce
  Wyświetleń: 1152
 2258. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.30.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Strzeleckiego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu drogi powiatowej w m. Lesnica do wód - rzeki Padół
  Wyświetleń: 1151
 2259. Zapowiedź XXVI Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1146
 2260. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania (ŚR.6341.2.25.1.2016) w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego dla EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. we Wrocławiu Oddział w Opolu
  Wyświetleń: 1144
 2261. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.2.14.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, na szczególne korzystanie z wód - obwodnica m. Poborszów
  Wyświetleń: 1144
 2262. test widoczności dat
  Wyświetleń: 1143
 2263. Zawiadomienie o wszczęciu postęp. (ŚR.6341.1.20.1.2017, ŚR.6341.2.22.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopraw. dla Christian Ortlieb Firma „Spot-Light” w Cisku na wyk. urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1139
 2264. Raport o stanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2018 rok
  Wyświetleń: 1135
 2265. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.2.13.7.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na szczególne korzystanie z wód w związku z przebudową drogi woj. nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek
  Wyświetleń: 1131
 2266. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania (ŚR.6341.5.1.2017) w sprawie udzieleniapozwolenia wodnoprawnego dla p. Wiesława Hreczuch - Wiesław Hreczuch Mexeo - na prowadzanie ściekówm przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1127
 2267. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.8.8.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Komet-Urpol Sp. z o.o. na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
  Wyświetleń: 1125
 2268. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę BA.6740.1.207.2017
  Wyświetleń: 1120
 2269. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.10.1.2017, ŚR.6341.2.11.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Bierawa na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1118
 2270. BA.6743.6.53.2015
  Wyświetleń: 1117
 2271. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (Śr.6341.1.20.1.2016) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej dz. nr 569 obręb Dziergowice
  Wyświetleń: 1112
 2272. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.14.1.2017, ŚR.6341.2.16.1.2017) w sprawie stwierdzenia wygasnięcia pozwolenia wodnoprawnego oraz udzielenia pozwolenia na likwidację wylotu ścieków z oczyszczlni ścieków w Długomiłowicach-Gmina Reńska Wieś
  Wyświetleń: 1110
 2273. BA.6744/5/2016
  Wyświetleń: 1108
 2274. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.13.3.2017, ŚR.6341.2.14.3.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1107
 2275. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zrid ul. Zielona w Radziejowie
  Wyświetleń: 1103
 2276. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
  Wyświetleń: 1103
 2277. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.22.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiej Spółki Gazownictwa na wykonanie przekroczenia gazociągiem pod dnem Kanału Kłodnickiego na działce nr 799,815/1,816/1,798/4 ob. Kłodnica
  Wyświetleń: 1101
 2278. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (ŚR.6341.1.21.1.2017, ŚR.6341.2.23.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Strzeleckiego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1092
 2279. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID. Budowa odcinka ul. Żabnik w Długomiłowicach
  Wyświetleń: 1086
 2280. BA.6743.2.50.2018
  Wyświetleń: 1082
 2281. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID. Budowa drogi gminnej - ul. Główna, ul. Leśna w Pociękarbiu
  Wyświetleń: 1082
 2282. Zapowiedź LXI Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
  Wyświetleń: 1081
 2283. Zawiadomienie o wszczęciu postęp. (ŚR.6341.1.19.1.2017, ŚR.6341.2.21.1.2017) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopraw. dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na wyk. urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w związku z rozbud. drogi woj. nr 408
  Wyświetleń: 1081
 2284. informacja o wydaniu pozwolenia na budowę BA.6740.1.278.2017
  Wyświetleń: 1079
 2285. Oświadczenia majątkowe członków zarządu
  Wyświetleń: 1072
 2286. BA.6743.6.53.2015
  Wyświetleń: 1070
 2287. Uchwały wraz z załącznikami z XXXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 października 2017 roku
  Wyświetleń: 1067
 2288. Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego IV kadencja
  Wyświetleń: 1065