Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

                Załącznik do Uchwały Nr XXV/237/2020

                                                                                                     Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

                                                                                                              z dnia 17 grudnia 2020 r.

 

PLAN KONTROLI

KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2021 ROK

 

STYCZEŃ

 1. Kontrola realizacji zadań oraz finansów (wraz z ewidencją księgową – metodą reprezentatywną) w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu za 2020 rok.
 2. Sprawy bieżące.

LUTY

 1. Realizacja dochodów i wydatków w jednostkach oświatowo - wychowawczych Powiatu za 2020 rok.
 2. Sprawy bieżące.

MARZEC

 1. Kontrola działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2020 rok.
 2. Sprawy bieżące.

KWIECIEŃ

 1. Kontrola realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2020 rok i opracowanie wniosku do Rady Powiatu w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
 2. Sprawy bieżące.

MAJ

 1. Analiza realizacji zadań z zakresu drogownictwa w powiecie za 2020 rok i I kwartał 2021 roku.
 2. Sprawy bieżące.

CZERWIEC

 1. Analiza wydatków (wraz z ewidencją księgową – metodą reprezentatywną) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu za 2020 r. i 5 miesięcy 2021 roku.
 2. Sprawy bieżące.

SIERPIEŃ

 1. Analiza działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Kędzierzynie-Koźlu za I półrocze 2021 r.
 2. Sprawy bieżące.

WRZESIEŃ

 1. Analiza i wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2021 roku.
 2. Sprawy bieżące.

PAŹDZIERNIK

 1. Kontrola realizacji zadań oraz finansów (wraz z ewidencją księgową – metodą reprezentatywną) w Bursie Szkolnej za okres III kwartałów 2020 roku.
 2. Sprawy bieżące.

LISTOPAD

 1. Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach za okres 10 miesięcy
  2021 r.
 2. Sprawy bieżące.

GRUDZIEŃ

 1. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2022 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową.
 2. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
 3. Opracowanie planu kontroli na 2022 rok.
 4. Sprawy bieżące.