Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2020 roku

Podmiot przeprowadzający kontrolę: Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Data rozpoczęcia/zakończenia: od 06.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

Przedmiot kontroli: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Projekt: Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Protokół z dnia 31.07.2020

 


Podmiot przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Opolski

Data rozpoczęcia/zakończenia: od 31.08.2020 r. do 14.09.2020 r.

Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2019 r. z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.10.2020 r.

 


Podmiot przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Opolski

Data rozpoczęcia/zakończenia: od 15.09.2020 r. do 31.11.2020 r.

Przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania wraz z oceną wydawanych orzeczeń, co do ich zgodności z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 22.03.2021 r..pdf (1,39MB)

 


Podmiot przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Opolski

Data rozpoczęcia/zakończenia: od 21.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na potrzeby związane z zapobieganiem i zwalczaniem w województwie opolskim choroby zakaźnej COVID-19 przekazanych w 2020 r. z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.11.2020 r.

 


Podmiot przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli w Opolu

Data rozpoczęcia/zakończenia: od 29.09.2020 r. do 12.12.2020 r.

Przedmiot kontroli: Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: PDFWystąpienie pokontrolne z dnia18.12.2020 r..pdf (13,36MB)