Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na 2021 rok

PLAN   PRACY KOMISJI ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ NA ROK 2021

Lp.

    Termin

 Tematyka posiedzeń Komisji

      Miejsce

     Uwagi

1.

19.01.2021

1.Przyjęcie planu pracy Komisji   

   Zdrowia i Opieki Społecznej

    na 2021 rok.

2.Zapoznanie się z opracowaniem,

   informacją w zakresie planu szczepień      

   oraz utworzonych punktach szczepień

   przeciw COVID-19.

3. Zatwierdzenie programu Naprawczego

    Samodzielnego Publicznego Zespołu

    Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

4. Sprawy bieżące.

   Starostwo

   Powiatowe

 

2.

 16.02.2021

1.Ocena stanu sanitarnego i sytuacji

   epidemiologicznej Powiatu  

   Kędzierzyńsko- Kozielskiego

   za 2020 rok.

2.Sprawy bieżące.

    

   Starostwo

   Powiatowe

 

3.

 

 23.03.2021

 

1. Informacja o działalności Powiatowego

   Urzędu Pracy za 2020 rok.

2.Sprawy bieżące.

   Starostwo

   Powiatowe

 

 

4.

 20.04.2021

1.Sprawozdanie z działalności

  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

  w Kędzierzynie-Koźlu za 2020r. W tym:

  -ocena zasobów pomocy społecznej

  w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.

2. Rodzicielstwo zastępcze.

3. Informacja o projektach opracowanych

    w PCPR na rzecz rodzicielstwa

    zastępczego.

4. Sprawy bieżące.

 

   Starostwo

   Powiatowe

 

 

5.

18.05.2021

1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania

    budżetu za 2020 rok. Absolutorium dla

    Zarządu Powiatu.

2. Działania dotyczące ochrony zdrowia

    psychicznego.

3. Sprawy bieżące.

 

  Starostwo

  Powiatowe

 

6.

15.06.2021

1.Informacja o działalności Samodzielnego

  Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

  za rok 2020.

2.Wydanie opinii do sprawozdania

   finansowego SP ZOZ za 2020 rok.

3. Plany remontowe i inwestycyjne,

     a aktualny stan.

4. Funkcjonowanie systemu ratownictwa

    Medycznego.

5. Sprawy bieżące 

 

  Starostwo

  Powiatowe

 

7.

24.08.2021

1.Spotkanie z dyrektorami Domów

   Pomocy Społecznej i Domu Dziecka.

2. Przedstawienie bieżących zadań

    i ich realizacji w I półroczu 2021 roku.

    Wdrażanie programów w pracy

    ww. jednostek w  czasie pandemii   

    koronowirusa.

3. Sprawy bieżące.

 

Starostwo

Powiatowe

 

8.

21.09.2021

1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze

   2021 roku.

2. Programy profilaktyczne na rzecz

    zapobiegania uzależnieniom.

3. Sprawy bieżące.

 

Starostwo

Powiatowe

 

9.

19.10.2021

1. Stan wykonania szczepień dzieci  

    w I połowie 2021 roku i osób dorosłych

    przeciw Covid-19.

2. Realizacja i ocena programów ochrony

    zdrowia.

3. Sprawy bieżące.

 

Starostwo

Powiatowe

 

10.

23.11.2021

1. Analiza sytuacji kadrowej i finansowej

    w SP ZOZ za 10 miesięcy 2021 roku.

2. Sprawy bieżące.

Starostwo

Powiatowe

 

 

11.

14.12.2021

1. Opiniowanie budżetu Powiatu na 2022

    rok wraz z wieloletnią prognozą

    finansową.

2. Podsumowanie pracy Komisji Zdrowia

    i Opieki Społecznej za 2021 rok.

3. Propozycje do Planu pracy Komisji na

    2022 rok.

4. Sprawy bieżące.

Starostwo

Powiatowe

 

 

Tematyka planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej może ulec uzupełnieniu lub zmianie wg wynikających bieżących potrzeb.