Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017 rok - akty prawa miejscowego

L.p.

Akta Prawa Miejscowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia

w sprawie

Ogłoszenie Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Pozycja
w Dzienniku Urzędowym

1.

31.01.2017

Uchwała Nr XXV/212/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2017 r.

PDFUchwała XXV.212.2017 zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2017 r.pdf (1,77MB)

10.02.2017

464

2.

31.01.2017

Uchwała Nr XXV/216/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała XXV.216.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf (559,12KB)

10.02.2017

466

3.

31.01.2017

Uchwała Nr XXV/213/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała XXV.213.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (389,22KB)

10.02.2017

465

4.

28.02.2017

Uchwała Nr XXVI/226/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
 PDFUchwała XXVI.226.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w K-Koźlu.pdf (284,62KB)

07.03.2017

687

5.

28.02.2017

Uchwała Nr XXVI/233/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”

PDFUchwała XXVI.233.2017.pdf (1,88MB)

07.03.2017

688

6.

28.03.2017

Uchwała Nr XXVII/242/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

PDFUchwała XXVII.242.2017.pdf (1,15MB)

03.04.2017

976

7.

25.04.2017

Uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała XXVIII.245.2017.pdf (70,79KB)

05.05.2017

1354

8.

27.06.2017

Uchwała Nr XXX/258/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała XXX.258.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu SP ZOZ w K-Koźlu.pdf (327,25KB)

03.07.2017

1775

9.

27.06.2017

Uchwała Nr XXX/263/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożonej na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

PDFUchwała XXX.263.2017.pdf (1,78MB)

03.07.2017

1776

10.

17.07.2017

Uchwała Nr XXI/269/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

PDFUchwała XXXI.269.2017.pdf (584,46KB)

26.07.2017

2048

11.

26.09.2017

Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała XXXII.272.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (309,73KB)

05.10.2017

2404

12.

26.09.2017

Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFUchwała XXXII.273.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf (2,52MB)

05.10.2017

2405

13.

26.09.2017

Uchwała Nr XXXII/274/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

PDFUchwała XXXII.274.2017.pdf (417,49KB)

05.10.2017

2406

14.

26.09.2017

Uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia

PDFUchwała XXXII.279.2017.pdf (3,40MB)

05.10.2017

2407

15.

26.09.2017

Uchwała Nr XXXII/281/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2018

PDFUchwała XXXII.281.2017.pdf (317,53KB)

05.10.2017

2408

16.

28.11.2017

Uchwała Nr XXXV/298/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała XXXV.298.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (342,78KB)

04.12.2017

2941

17.

28.11.2017

Uchwała Nr XXXV/300/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2018

PDFUchwała XXXV.300.2017 w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2018 r..pdf (1,92MB)

04.12.2017

2942

18.

28.11.2017

Uchwała Nr XXXV/301/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów

PDFUchwała XXXV.301.2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.pdf (483,45KB)

04.12.2017

2943

19.

28.11.2017

Uchwała Nr XXXV/302/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFUchwała XXXV.302.2017.pdf (306,19KB)

04.12.2017

2944