Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018 rok - akty prawa miejscowego

L.p.

Akta Prawa Miejscowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia

w sprawie

Ogłoszenie Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Pozycja
w Dzienniku Urzędowym

1.

30.01.2018

Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

PDFUchwała XXXVIII.323.2018 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.pdf (228,65KB)

07.02.2018

367

2.

30.01.2018

Uchwała Nr XXXVIII/325/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFUchwała XXXVIII.325.2018.pdf (1 011,41KB)

07.02.2018

368

3.

30.01.2018

Uchwała Nr XXXVIII/326/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”
PDFUchwała XXXVIII.326.2018 zmienijąca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu K-Kozielskiego.pdf (857,08KB)

07.02.2018

369

4.

30.01.2018

Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
PDFUchwała XXXVIII.327.2018.pdf (2,31MB)

07.02.2018

370

5.

12.02.2018

Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFZarządzenie Nr 12.2018 z dnia 12 lutego 2018.pdf (393,79KB)

13.02.2018

461

6.

12.02.2018

Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFZarządzenie Nr 13.2018 z dnia 12 lutego 2018.pdf (244,31KB)

13.02.2018

462

7.

23.03.2018

Zarządzenie Nr 20/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFZarządzenie Nr 20.2018 z dnia 23 marca 2018.pdf (286,67KB)

23.03.2018

848

8.

28.03.2018

Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim (zmienionego zarządzeniem nr 20/2018 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 marca 2018 roku)

PDFZarządzenie Nr 21.2018 z dnia 28 marca 2018.pdf (342,19KB)

28.03.2018

866

9.

27.03.2018

Uchwała Nr XLI/347/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

PDFUchwała XLI.347.2018.pdf (3,17MB)

05.04.2018

1003

10.

27.03.2018

Uchwała Nr XLI/348/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/279/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia

PDFUchwała XLI.348.2018.pdf (488,01KB)

05.04.2018

1004

11.

24.04.2018

Uchwała Nr XLII/356/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zmieniająca uchwałę nr XLI/347/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

PDFUchwała XLII.356.2018.pdf (415,12KB)

30.04.2018

1338

12.

29.05.2018

Uchwała Nr XLIII/363/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała XLIII.363.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędziertzynie-Koźlu.pdf (764,95KB)

07.06.2018

1679

13.

29.05.2018

Uchwała Nr XLIII/365/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinę zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFUchwała XLIII.365.2018.pdf (508,46KB)

07.06.2018

1680

14.

26.06.2018

Uchwała Nr XLIV/373/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału obszaru Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

PDFUchwała Nr XLIV.373.2018.pdf (1,43MB)

03.07.2018

1936

15.

26.06.2018

Uchwała Nr XLIV/378/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała XLIV.378.2018 zmieniajaca uchwałe w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (409,29KB)

03.07.2018

1937

16.

25.09.2018

Uchwała Nr XLVI/387/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFUchwała XLVI.387.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf (11,46MB)

02.10.2018

2668

17.

25.09.2018

Uchwała Nr XLVI/389/2018 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

PDFUchwała XLVI.389.2018.pdf (1,21MB)

02.10.2018

2669

18.

25.09.2018

Uchwała Nr XLVI/391/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2019

PDFUchwała XLVI.391.2018.pdf (324,26KB)

02.10.2018

2670

19.

13.11.2018

Uchwała Nr XLVIII/402/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów

PDFUchwała XLVIII.402.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.pdf (495,24KB)

20.11.2018

3229

20.

13.11.2018

Uchwała Nr XLVIII/403/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2019 r.

PDFUchwała XLVIII.403.2018 w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2019 r..pdf (1,99MB)

20.11.2018

3230

21.

20.11.2018

Uchwała Nr I/16/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie diet dla radnych Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFUchwała I.16.2018 w sprawie diet dla radnych Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf (556,14KB)

26.11.2018

3291

22.

20.12.2018

Uchwała Nr III/27/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała III.27.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (595,94KB)

28.12.2018

3705