Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019 rok - akty prawa miejscowego

L.p.

Akta Prawa Miejscowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia

w sprawie

Ogłoszenie Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Pozycja
w Dzienniku Urzędowym

1.

18.02.2019

Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFZarządzenie Nr 7.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.pdf (492,58KB)

20.02.2019

740

2.

19.02.2019

Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFZarządzenie Nr 8.2019 z dnia 19 lutego 2019r.pdf (537,27KB)

20.02.2019

741

3.

26.02.2019

Uchwała Nr V/50/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji jednostkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne funkcjonującym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

PDFUchwała V.50.2019.pdf (3,38MB)

26.02.2019

889

4.

26.03.2019

Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFUchwała VI.61.2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf (2,07MB)

01.04.2019

1169

5.

26.03.2019

Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

PDFUchwała VI.62.2019 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymaru godzin zajęć dydaktycznych.pdf (278,75KB)

01.04.2019

1170

6.

30.04.2019

Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, od dnia 1 września 2019 roku

PDFUchwała VII.73.2019.pdf (2,00MB)

09.05.2019

1742

7.

28.05.2019

Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób dla którego organizatorem jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

PDFUchwała VIII.82.2019 w sprawie określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób dla którego organizatorem jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.pdf (1,80MB)

04.06.2019

1944

8.

25.06.2019

Uchwała Nr X/92/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała X.92.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (401,22KB)

01.07.2019

2219

9.

24.09.2019

Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

PDFUchwała Nr XII.98.2019 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli.pdf (208,42KB)

30.09.2019

3006

10.

24.09.2019

Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFUchwała Nr XII.99.2019.pdf (215,90KB)

30.09.2019

3007

11.

24.09.2019

Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2020

PDFUchwała Nr XII.107.2019.pdf (200,06KB)

30.09.2019

3008

12.

24.09.2019

Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego kategorii drogi powiatowej

PDFUchwała Nr XII.108.2019.pdf (199,04KB)

30.09.2019

3009

13.

29.10.2019

Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2020 r.

05.11.2019

3371

14.

29.10.2019

Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

PDFUchwała Nr XIII.121.2019 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli.pdf (208,09KB)

06.11.2019

3382

15.

26.11.2019

Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2020 r.

PDFUchwała Nr XIV.128.2019.pdf (200,46KB)

02.12.2019

3662

16.

19.12.2019

Uchwała Nr XV/137/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad odpłatności za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w  Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała Nr XV.137.2019 w sprawie wysokości i zasad odpłatności za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej dostępna cyfrowo.pdf (208,08KB)

21.12.2019

4146

17.

19.12.2019

Uchwała Nr XV/136/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFUchwała Nr XV.137.2019 w sprawie wysokości i zasad odpłatności za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej dostępna cyfrowo.pdf (208,08KB)

31.12.2019

4196