Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020 rok - akty prawa miejscowego

L.p.

Akta Prawa Miejscowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia

w sprawie

Ogłoszenie Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Pozycja
w Dzienniku Urzędowym

1.

16.01.2020

Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie ogłoszenie o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

PDFZarządzenie Nr 7.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. - dostępne cyfrowo.pdf (202,14KB)

16.01.2020

260

2.

28.01.2020

Uchwała Nr XVI/148/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFUchwała Nr XVI.148.2020.pdf (301,86KB)

03.02.2020

393

3.

18.02.2020

Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w  Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFZarządzenie Nr 13.2020 z dnia 18 lutego 2020.pdf (282,43KB)

20.02.2020

642

4.

18.02.2020

Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

PDFZarządzenie Nr 14.2020 z dnia 18 lutego 2020.pdf (300,94KB)

20.02.2020

643

5.

26.02.2020

Uchwała Nr XVII/165/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFUchwała Nr XVII.165.2020 - dostępna cyfrowo.pdf (142,19KB)

03.03.2020

719

6.

26.02.2020

Uchwała Nr XVII/163/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

PDFUchwała Nr XVII.163.2020 - dostępna cyfrowo.pdf (136,35KB)

04.03.2020

741

7.

28.04.2020

Uchwała Nr XVIII/166/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFUchwała Nr XVIII.166.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf (210,42KB)

30.04.2020

1323

8.

28.04.2020

Uchwała Nr XVIII/170/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała Nr XVIII.170.2020 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (197,25KB)

30.04.2020

1324

9.

28.04.2020

Uchwała Nr XVIII/171/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży Nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała Nr XVIII.171.2020 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży Nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (198,16KB)

30.04.2020

1325

10.

28.04.2020

Uchwała Nr XVIII/169/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

PDFUchwała Nr XVIII.169.2020.pdf (293,96KB)

05.05.2020

1363

11.

26.05.2020

Uchwała Nr XIX/185/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

PDFUchwała Nr XIX.185.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf (429,20KB)

03.06.2020

1623

12.

29.06.2020

Uchwała Nr XX/196/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, od dnia 1 września 2020 roku

PDFUchwała Nr XX.196.2020.pdf (207,03KB)

09.07.2020

1991

13.

29.09.2020

Uchwała Nr XXII/204/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała Nr XXII.204.2020.pdf (202,55KB)

05.10.2020

2694

14.

29.09.2020

Uchwała Nr XXII/210/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego kategorii drogi powiatowej

PDFUchwała Nr XXII.210.2020.pdf (198,13KB)

05.10.2020

2695

15.

29.09.2020

Uchwała Nr XXII/211/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

PDFUchwała Nr XXII.211.2020.pdf (199,26KB)

05.10.2020

2696

16.

27.10.2020

Uchwała Nr XXIII/217/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2021

PDFUchwała Nr XXIII.217.2020.pdf (192,09KB)

30.10.2020

2894

17.

24.11.2020

Uchwała Nr XXIV/224/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2021 r.

PDFUchwała Nr XXIV.224.2020.pdf (140,99KB)

27.11.2020

3204

18.

17.12.2020

Uchwała Nr XXV/235/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2021 r.

PDFUchwała Nr XXV.235.2020 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólonodostepnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2021 r..pdf (199,59KB)
PDFZałącznik do uchwały XXV.235.2020 nr 1.pdf (519,32KB)
PDFZałącznik do uchwały XXV.235.2020 nr 2.pdf (625,72KB)

21.12.2020

3548

19.

17.12.2020

Uchwała Nr XXV/236/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie Regulaminu ustalania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

PDFUchwała nr XXV.236.2020.pdf (208,66KB)

21.12.2020

3549

20.

17.12.2020

Uchwała Nr XXV/238/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała Nr XXV.238.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (203,38KB)

22.12.2020

3572