Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2009-2016 rok -akty prawa miejscowego

2016 ROK

L.p

Akta Prawa Miejscowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia

w sprawie

Ogłoszenie Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Pozycja
w Dzienniku Urzędowym

1.

29.01.2016

ZARZĄDZENIE nr 2/2016 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.
PDFZarządzenie Nr 2.2016 z dnia 29.01.2016.pdf (241,41KB)

01.02.2016

266

2.

29.01.2016

ZARZĄDZENIE nr 3/2016 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.
PDFZarządzenie Nr 3.2016 z dnia 29.01.2016.pdf (250,19KB)

01.02.2016

267

3.

26.04.2016

UCHWAŁA nr XVII/143/2016 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.
PDFUchwała XVII.143.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu SP ZOZ w K-Koźlu.pdf (141,04KB)

06.05.2016

1025

4.

26.04.2016

UCHWAŁA nr XVII/147/2016 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”.
PDFUchwała XVII.147.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf (136,99KB)

06.05.2016

1026

5.

28.06.2016

UCHWAŁA nr XIX/162/2016 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/143/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r.
PDFUchwała XIX.162.2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII.143.2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 kwietnia 2016r.pdf (73,69KB)

05.07.2016

1451

6.

28.06.2016

UCHWAŁA nr XIX/163/2016 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała XIX.163.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (107,86KB)

05.07.2016

1452

7.

28.06.2016

UCHWAŁA nr XIX/164/2016 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
PDFUchwała XIX.164.2016 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.pdf (190,66KB)

05.07.2016

1453

8.

25.10.2016

UCHWAŁA nr XXII/180/2016 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięciei przechowywanie pojazdów.
PDFUchwała XXII.180.2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.pdf (478,55KB)

02.11.2016

2207

9.

25.10.2016

UCHWAŁA nr XXII/181/2016 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2017.
PDFUchwała XXII.181.2016.pdf (308,90KB)

02.11.2016

2208

10.

29.11.2016

UCHWAŁA nr XXIII/187/2016 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
PDFUchwała XXIII.187.2016.pdf (1,43MB)

09.12.2016

2666

11.

29.11.2016

UCHWAŁA nr XXIII/190/2016 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
PDFUchwała XXIII.190.2016 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf (1,30MB)

09.12.2016

2667

12.

29.11.2016

UCHWAŁA nr XXIII/194/2016 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2017 r.
PDFUchwała XXIII.194.2016 w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2017r..pdf (1,76MB)

09.12.2016

2668

13.

29.11.2016

UCHWAŁA nr XXIII/199/2016 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
PDFUchwała XXIII.199.2016.pdf (4,19MB)

09.12.2016

2669

14.

29.11.2016

UCHWAŁA nr XXIII/188/2016 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu.
PDFUchwała XXIII.188.2016.pdf (2,59MB)

14.12.2016

2722

15.

20.12.2016

UCHWAŁA nr XXIV/207/2016 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
PDFUchwała XXIV.207.2016.pdf (3,38MB)

28.12.2016

2860

 

 

 

 

 

2015 ROK

L.p

Akta Prawa Miejscowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia

w sprawie

Ogłoszenie Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Pozycja
w Dzienniku Urzędowym

1.

13.02.2015

ZARZĄDZENIE nr 9/2015 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w  placówce opiekuńczo - wychowawczej w  Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.

19.02.2015

381

2.

13.02.2015

ZARZĄDZENIE nr 10/2015 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.

19.02.2015

382

3.

24.02.2015

UCHWAŁA nr IV/39/2015 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości dotacji z budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkól publicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

05.03.2015

503

4.

24.02.2015

UCHWAŁA nr IV/40/2015 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.

05.03.2015

504

5.

24.02.2015

UCHWAŁA nr IV/41/2015 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”.

05.03.2015

505

6.

09.04.2015

ZARZĄDZENIE nr 22/2015 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenie o naborze do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

23.04.2015

1032

7.

29.09.2015

UCHWAŁA nr X/80/2015 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

08.10.2015

2166

8.

29.09.2015

UCHWAŁA nr X/82/2015 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego kategorii drogi powiatowej.

08.10.2015

2167

9.

27.10.2015

UCHWAŁA nr XI/93/2015 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2016.

30.10.2015

2280

10.

27.10.2015

UCHWAŁA nr XI/99/2015 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

30.10.2015

2281

11.

24.11.2015

UCHWAŁA nr XII/106/2015 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

02.12.2015

2646

12.

24.11.2015

UCHWAŁA nr XII/107/2015 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2016r.

02.12.2015

2647

13.

17.12.2015

UCHWAŁA nr XIII/115/2015 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

22.12.2015

3140

14.

17.12.2015

UCHWAŁA nr XIII/116/2015 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

22.12.2015

3141

 

2014 ROK

L.p

Akta Prawa Miejscowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia

w sprawie

 

 

Ogłoszenie Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Pozycja
w Dzienniku Urzędowym

1.

11.03.2014

ZARZĄDZENIE nr 6/2014 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.

17.03.2014

506

2.

11.03.2014

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.

17.03.2014

781

3.

25.03.2014

UCHWAŁA nr LII/388/2014 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim.

28.03.2014

782

4.

29.04.2014

UCHWAŁA nr LIII/393/2014 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego".

21.05.2014

1351

5.

20.05.2014

ZARZĄDZENIE nr 16/2014 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2014 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.

21.05.2014

1355

 

6.

30.06.2014

UCHWAŁA nr LV/413/2014 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie - Koźlu.

07.07.2014

1726

7.

30.06.2014

UCHWAŁA nr LV/418/2014 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.

07.07.2014

1727

8.

30.06.2014

UCHWAŁA nr LV/419/2014 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie podziału obszaru Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

07.07.2014

1728

9.

30.06.2014

UCHWAŁA nr LV/414/2014 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie - Koźlu.

09.07.2014

1766

10.

26.08.2014

UCHWAŁA nr LVI/424/2014 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie – Koźlu.

04.09.2014

1957

11.

23.09.2014

UCHWAŁA nr LVII/439/2014 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 września 2014 r.w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2015.

29.09.2014

2092

12.

28.10.2014

UCHWAŁA nr LIX/451/2014 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

06.11.2014

2414

13.

16.12.2014

UCHWAŁA nr II/17/2014 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2015 r.

19.12.2014

2786

 

2013 ROK

L.p

Akta Prawa Miejscowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia

w sprawie

 

 

Ogłoszenie Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Pozycja
w Dzienniku Urzędowym

1.

18.12.2012

UCHWAŁA nr XXVIII/227/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego lub będącymi w użytkowaniu wieczystym powiatu oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

24.01.2013

278

2.

18.12.2012

UCHWAŁA nr XXVIII/228/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych lub przyjęcia darowizny aparatury lub sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.

24.01.2013

279

3.

07.03.2013

ZARZĄDZENIE nr 3/2013 Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.

26.02.2017

581

4.

07.03.2013

ZARZĄDZENIE nr 4/2013 Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.

26.02.2017

582

5.

28.05.2013

UCHWAŁA nr XXXIX/275/2013 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie - Koźlu.

12.06.2013

1385

6.

25.09.2013

UCHWAŁA nr XLV/337/2013 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego kategorii drogi powiatowej.

01.20.2013

2049

7.

29.10.2013

UCHWAŁA nr XLVI/340/2013 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

07.11.2013

2375

8.

29.10.2013

UCHWAŁA nr XLVI/341/2013 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2014.

07.11.2013

2376

9.

29.10.2013

UCHWAŁA nr XLVI/350/2013 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim.

07.11.2013

2377

10.

26.11.2013

UCHWAŁA nr XLVIII/361/2013 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

04.12.2013

2623

11.

17.12.2013

UCHWAŁA nr XLIX/369/2013 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2014 r.

18.12.2013

2828

 

2012 ROK

L.p

Akta Prawa Miejscowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia

w sprawie

 

 

Ogłoszenie Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Pozycja
w Dzienniku Urzędowym

1.

28.12.2011

UCHWAŁA nr XVI/101/2011 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2012.

16.01.2012

106

2.

09.02.2012

ZARZĄDZENIE nr 5/2012 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.

28.02.2012

308

3.

09.02.2012

ZARZĄDZENIE nr 4/2012 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.

28.02.2012

309

4.

28.02.2012

UCHWAŁA nr XIX/134/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

10.04.2012

537

5.

27.03.2012

UCHWAŁA nr XX/142/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2012.

11.04.2012

553

6.

24.04.2012

UCHWAŁA nr XXI/149/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie – Koźlu.

22.05.2012

742

7.

24.04.2012

UCHWAŁA nr XXI/150/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Komornie,
ul. Harcerska 81.

30.05.2012

784

8.

24.04.2012

UCHWAŁA nr XXI/151/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Komornie.

30.05.2012

785

9.

24.04.2012

UCHWAŁA nr XXI/152/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu.

30.05.2012

786

10.

24.04.2012

UCHWAŁA nr XXI/153/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Kędzierzynie - Koźlu,
ul. Skarbowa 2.

30.05.2012

787

11.

24.04.2012

UCHWAŁA nr XXI/154/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Kędzierzynie - Koźlu,
ul. Sławięcicka 79.

30.05.2012

788

12.

24.04.2012

UCHWAŁA nr XXI/155/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Sławięcicka 79.

30.05.2012

789

13.

24.04.2012

UCHWAŁA nr XXI/156/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Sławięcicka 79.

30.05.2012

790

14.

24.04.2012

UCHWAŁA nr XXI/157/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte.

30.05.2012

791

15.

24.04.2012

UCHWAŁA nr XXI/158/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte 1.

30.05.2012

792

16.

24.04.2012

UCHWAŁA nr XXI/159/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Kędzierzynie- Koźlu,
ul. Bohaterów Westerplatte 1.

30.05.2012

793

17.

24.04.2012

UCHWAŁA nr XXI/160/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Kędzierzynie – Koźlu.

30.05.2012

794

18.

24.04.2012

UCHWAŁA nr XXI/161/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Nr 5 im. Antoniego Mariana Plamitzera w Kędzierzynie – Koźlu.

30.05.2012

795

19.

24.04.2012

UCHWAŁA nr XXI/162/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu.

30.05.2012

796

20.

24.04.2012

UCHWAŁA nr XXI/168/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego lub będącymi w użytkowaniu wieczystym powiatu oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

25.07.2012

1050

21.

28.06.2012

UCHWAŁA nr XXIII/180/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego lub będącymi w użytkowaniu wieczystym powiatu oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

25.07.2012

1051

22.

28.08.2012

UCHWAŁA nr XXIV/191/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego kategorii dróg powiatowych.

26.09.2012

1316

23.

04.10.2012

ZARZĄDZENIE nr 26/2012 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.

09.10.2012

1378

24.

25.09.2012

UCHWAŁA nr XXV/206/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

23.10.2012

1452

25.

30.10.2012

UCHWAŁA nr XXVI/212/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim w 2013 r.

27.11.2012

1648

26.

30.10.2012

UCHWAŁA nr XXVI/214/2012 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim.

03.12.2012

1710

 

2011 ROK

L.p

Akta Prawa Miejscowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia

w sprawie

 

 

Ogłoszenie Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Pozycja
w Dzienniku Urzędowym

1.

17.12.2010

UCHWAŁA nr XLV/278/2010 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2011 - 2014.

28.01.2011

31

2.

25.01.2011

UCHWAŁA nr IV/21/2011 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

03.03.2011

258

3.

24.02.2011

ZARZĄDZENIE nr 6/2011 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w roku 2011.

16.03.2011

330

4.

24.02.2011

ZARZĄDZENIE nr 7/2011 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2011.

16.03.2011

331

5.

25.01.2011

UCHWAŁA nr IV/19/2011 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie - Koźlu.

12.04.2011

458

6.

28.06.2011

UCHWAŁA nr VIII/47/2011 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2011r.

27.07.2011

1049

7.

28.06.2011

UCHWAŁA nr VIII/51/2011 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

27.07.2011

1050

8.

15.09.2011

ZARZĄDZENIE nr 26/2011 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 15 września 2011 r. w sprawie: ogłoszenie o naborze kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.

07.10.2011

1376

9.

29.09.2011

UCHWAŁA nr XII/63/2011 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.

19.10.2011

1403

10.

25.10.2011

UCHWAŁA nr XIV/80/2011 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

07.12.2011

1646

11.

29.11.2011

UCHWAŁA nr XV/91/2011 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2012r.

27.12.2011

1947

12.

29.11.2011

UCHWAŁA nr XV/92/2011 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.

29.12.2011

1965

 

2010 ROK

L.p

Akta Prawa Miejscowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia

w sprawie

Ogłoszenie Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Pozycja
w Dzienniku Urzędowym

1.

24.11.2009

UCHWAŁA nr XXXV/224/2009 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ograniczenia zakresu działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie - Koźlu.

12.01.2010

1

2.

24.11.2009

UCHWAŁA nr XXXV/225/2009 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

14.01.2010

- Uchylona

29

3.

15.12.2009

UCHWAŁA nr XXXVI/231/2009 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim na rok 2010.

04.02.2010

161

4.

08.01.2010

ZARZĄDZENIE nr 15/2010 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w roku 2010.

26.02.2010

376

5.

08.01.2010

ZARZĄDZENIE nr 16/2010 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2010.

26.02.2010

377

6.

23.03.2010

UCHWAŁA nr XXXIX/247/2010 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

07.05.2010

646

7.

23.03.2010

UCHWAŁA nr XXXIX/250/2010 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

07.05.2010

647

8.

27.04.2010

UCHWAŁA nr XL/253/2010 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu.

29.06.2010

903

9.

25.05.2010

UCHWAŁA nr XLI/258/2010 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego oraz jego jednostek organizacyjnych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

15.07.2010

939

10.

22.06.2010

UCHWAŁA nr XLII/271/2010 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

12.08.2010

1065

 

2009 ROK

 

Akta Prawa Miejscowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia

w sprawie

Ogłoszenia Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Pozycja
w Dzienniku Urzędowym

1.

30.12.2008

UCHWAŁA nr 100/389/2008 Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i planu dyżurów aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim.

04.02.2009

90

2.

03.02.2009

ZARZĄDZENIE nr 5/2009 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2009.

20.02.2009

177

3.

03.02.2009

ZARZĄDZENIE nr 6/2009 Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w roku 2009.

20.02.2009

178

4.

24.02.2009

UCHWAŁA nr XXVII/176/2009 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

31.03.2009

353

5.

22.09.2009

UCHWAŁA nr XXXIII/209/2009 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego kategorii dróg powiatowych.

22.10.2009

1249

6.

 

 

 

 

 

 

22.09.2009

 

 

 

 

 

UCHWAŁA nr XXXIII/212/2009 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego lub będącymi w użytkowaniu wieczystym Powiatu oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

22.10.2009

1250

7.

27.10.2009

UCHWAŁA nr XXXIV/218/2009 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kędzierzyńsko  - Kozielskim.

02.12.2009

1431

8.

27.10.2009

UCHWAŁA nr XXXIV/217/2009 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne

11.12.2009

- Uchylona

1515