Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2021 rok

PDFUchwała RIO nr 61.2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2021 rok.pdf (869,49KB)

Sprawozdanie finansowe JST i łączne

PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf (686,62KB)
PDFBilans.pdf (1,03MB)
PDFRachunek zysków i strat.pdf (771,69KB)
PDFWyciąg do informacji dodatkowej.pdf (411,03KB)
PDFBilans z wykonania JST.pdf (814,59KB)

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego

PDFWyciąg do informacji dodatkowej SP.pdf (7,32MB)
PDFZestawienie zmian w funduszu SP.pdf (554,69KB)
PDFRachunek zysków i strat SP.pdf (709,38KB)
PDFBilans Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (778,89KB)

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021

PDFRb-27s za IV kwartał 2021.pdf (216,24KB)
PDFRb-28s za IV kwartał 2021.pdf (1,64MB)
PDFRb-N za IV kwartał 2021.pdf (257,40KB)
PDFRb-NDS za IV kwartal 2021.pdf (157,37KB)
PDFRb-ST za IV kwartał 2021.pdf (114,20KB)
PDFRb-UZ za IV kwartał 2021.pdf (96,85KB)
PDFRb-Z za IVkwartał 2021.pdf (102,48KB)
 

PDFRb-N -ZOZ kwartalne sprawozdanie o stanie należności.pdf (257,91KB)
PDFRb-UZ- ZOZ roczne sprawozdanie usupełniające o satnie zobowiązań.pdf (96,80KB)
PDFRb-Z -ZOZ -kwratalne sprawozdanie o satnie zobowiązań wg tytułow dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf (101,69KB)
 

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2021

 

PDFRb Z - sprawozdanie o satnie zobowiązań.pdf (100,44KB)
PDFRb NDS - sprawozdanie o nadwyżce - deficycie.pdf (157,12KB)
PDFRB N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (258,44KB)
PDFRB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf (1,63MB)

 

PDFRb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf (korekta).pdf (799,36KB)
PDFRb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf (797,79KB)

PDFRb Z- ZOZ.pdf (100,09KB)
PDFRb N - ZOZ.pdf (258,17KB)
 

PDFopinia RIO Opole o infromacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r..pdf (1,08MB)
 

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2021

PDFRb Z - sprawozdanie o satnie zobowiązań.pdf (100,60KB)
PDFRb NDS - sprawozdanie o nadwyżce - deficycie.pdf (157,81KB)
PDFRB N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (257,52KB)
PDFRB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf (1,62MB)
PDFRb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf (788,62KB)
 

PDFRb Z- ZOZ.pdf (100,49KB)
PDFRb N - ZOZ.pdf (257,66KB)

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021

PDFRb NDS - sprawozdanie o nadwyżce - deficycie.pdf (157,50KB)
PDFRB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków.pdf (1,59MB)
PDFRb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych.pdf (757,19KB)
PDFRb Z - sprawozdanie o satnie zobowiązań.pdf (100,53KB) korekta 1
PDFRB N - sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf (258,86KB)

PDFRb Z- ZOZ.pdf (100,18KB)
PDFRb N - ZOZ.pdf (257,49KB)
 

PDFopinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoteminowego 2021.pdf (161,68KB)
PDFUchwała RIO nr 640.2020 z dnia 18.01 2021 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2021 rok.pdf (110,05KB)
PDFUchwała RIO nr 641.2020 z dnia 18.01.2021 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf (117,47KB)

PDFUchwała RIO nr 530.2020 z 04.12.2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu K-K.pdf (142,30KB)
PDFUchwała RIO nr 529.2020 z 04.12.2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu K-K na 2021 r..pdf (91,53KB)
PDFUchwała RIO nr 528.2020 z 04.12.2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu K-K na 2021 r..pdf (166,05KB)