Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na powierzenie w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Uchwała Nr 138/569/2021 w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Uchwała Nr 146/607/2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w latach 2022 - 2026
 
Uchwała Nr 147/614/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w   latach 2022-2026  realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie  Domu Pomocy Społecznej  dla dzieci,  młodzieży i  osób dorosłych  niepełnosprawnych  intelektualnie przeznaczonych   dla nie  więcej niż   53   osób ,  organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
 
Uchwała Nr 150/635/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie  Domu Pomocy Społecznej  dla dzieci,  młodzieży i  osób dorosłych  niepełnosprawnych  intelektualnie  w  latach  2022 - 2026,  organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)