Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2026 r.

Uchwała Nr 146/609/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na  powierzenie  realizacji zadania  publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2026 – organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom,  o których mowa w art. 3 ust 2–3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uchwała Nr 150/639/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2026 roku organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Uchwała Nr 150/640/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2026 roku.

Uchwała Nr 156/664/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2026 roku, organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art..3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm)