Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 150/639/2021

PDFUchwała Nr 150.639.2021.pdf (1,54MB)  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2026 roku organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

PDFUchwała Nr 150.639.2021 - dostępna cyfrowo.pdf (152,75KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr 150.639.2021 - Ogłoszenie.pdf (4,13MB)
PDFZałącznik Nr 1 do ogłoszenia - wzór oferty.pdf (260,40KB)
PDFZałącznik Nr 2 do ogłoszenia - karta formalnej oceny.pdf (155,22KB)
PDFZałącznik Nr 3 do ogłoszenia - karta merytorycznej oceny.pdf (193,00KB)
PDFZałącznik Nr 4 do ogłoszenia - wzór umowy.pdf (222,02KB)