Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Starosty 2022 r.

Zarządzenie Nr 49/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 roku

Zarządzenie Nr 48/2022 w sprawie zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 47/2022w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 46/2022 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 45/2022 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 44/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, zmienionego Zarządzeniami Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego ...

Zarządzenie Nr 43/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 roku

Zarządzenie Nr 42/2022 w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2022 roku

Zarządzenie Nr 41/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2021 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, zmienionego Zarządzeniem Nr 19/2022 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 01 kwietnia 2022 roku oraz Zarządzeniem Nr 28/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Nr 40/2022 w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 roku

Zarządzenie Nr 39/2022 w sprawie powołania składu Komisji do spraw przyznawania nagród Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2022 roku

Zarządzenie Nr 38/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2022 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie aktualizacji kwoty dotacji w roku 2022, udzielanej na jednego ucznia/słuchacza jednostkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego, zmienionego Zarządzeniem Nr 34/2022 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 37/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 36/2022 w sprawie ustalenia na 2022 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Samotnych Matek z dziećmi, prowadzonym przez Markot w Zopowych na zlecenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Zarządzenie Nr 35/2022 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 roku

Zarządzenie Nr 34/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2022 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie aktualizacji kwoty dotacji w roku 2022, udzielanej na jednego ucznia/słuchacza jednostkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 33/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont i ustalenia innych zasad księgowości

Zarządzenie Nr 32/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, zmienionego Zarządzeniami Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr 6/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku, 15/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 28/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku, 32/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku i 24/2020 z dnia 11 maja 2020 roku

Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie aktualizacji kwoty dotacji w roku 2022, udzielanej na jednego ucznia/słuchacza jednostkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 30/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy głównego księgowego w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 29/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży składników mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej - Powiatowym Zarządzie Dróg

Zarządzenie Nr 28/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2021 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, zmienionego Zarządzeniem Nr 19/2022 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 01 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Nr 27/2022 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych

Zarządzenie Nr 26/2022 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych

Zarządzenie Nr 25/2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i Procedury windykacji należności

Zarządzenie Nr 24/2022 zmieniające Zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 23/2022 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 22/2022 w sprawie pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym

Zarządzenie Nr 21/2022 zmieniające Zarządzenie nr 5/2021 Starosty Powiatu Kędzierzyńśko-Kozielskiego z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządu na kadencję 2021-2023

Zarządzenie Nr 20/2022 w sprawie aktualizacji kwoty dotacji w roku 2022, udzielanej na jednego ucznia/słuchacza jednostkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2021 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 18/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Kędzierzyn-Koźle, obręb Blachownia, pod instalację fotowoltaiczną

Zarządzenie Nr 17/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiących własność Skarbu Państwa wraz ze sprzedażą budynku znajdującego się na gruncie, położonej w gminie Kędzierzyn-Koźle, obręb Blachownia

Zarządzenie Nr 16/2022 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 4/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie tymczasowego zawieszenia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego

Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych

Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników/dyrektorów i zastępców kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Zarządzenie Nr 12/2022 w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko Kozielskim

Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy kierownika w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 7/2022 w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania raportu o stanie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego za 2021 rok

Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2021 z 8 września 2021 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Zarządzenie Nr 4/2022 w sprawie tymczasowego zawieszenia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego|

Zarządzenie Nr 3/2022 w sprawie wykonania pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatego poradnictwa obywatelskiego i mediacji