Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 156/664/2022

PDFUchwała Nr 156.664.2022.pdf (624,42KB) w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2026 roku, organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wskazanym w art..3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm)

PDFUchwała Nr 156.664.2022.pdf (348,02KB) - dostępna cyfrowo