Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2022 roku

Podmiot przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu

Data rozpoczęcia/zakończenia: od 07 czerwca 2022 r. do 02 września 2022 r.

Przedmiot kontroli: Nabywanie usług doradczych i eksperckich przez jednostki samorządu terytorialnego

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 września 2022


Podmiot przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Data rozpoczęcia/zakończenia: od 06 kwietnia 2022 r. do 6 czerwca 2022 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za lata 2020-2021 oraz wybranych zagadnień za lata 2018-2019 i 2022

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 08 sierpnia 2022


Podmiot przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu

Data rozpoczęcia/zakończenia: od 14 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola doraźna realizacji projektu pn.: "Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto-rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu", nr RPOP.10.02.00-16-0001/18 w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2022

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Informacja pokontrolna z dnia 22.04.2022


Podmiot przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu

Data rozpoczęcia/zakończenia: od 14 stycznia 2022 r. do 17 marca 2022 r.

Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2021 r. - wykorzystanie środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz wykorzystanie dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 marca 2022