Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021 rok - akty prawa miejscowego

L.p.

Akta Prawa Miejscowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia

w sprawie

Ogłoszenie Uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Pozycja
w Dzienniku Urzędowym

1.

26.01.2021

Uchwała Nr XXVI/246/2021 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/30370/uchwala-nr-xxvi2462021.pdf

29.01.2021

260

2.

23.02.2021

Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/10567/zarzadzenie-nr-82021-w-sprawie-ustalenia-sredniego-miesiecznego-kosztu-utrzymania-dziecka-w-placowce-opiekunczo-wychowawczej-w-powiecie-kedzierzynsko-kozielskim.html

26.02.2021

508

3.

23.02.2021

Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/10568/zarzadzenie-nr-92021-w-sprawie-ustalenia-sredniego-miesiecznego-kosztu-utrzymania-mieszkanca-domu-pomocy-spolecznej-w-powiecie-kedzierzynsko-kozielskim.html

26.02.2021

509

4.

16.03.2021

Uchwała Nr XXVII/253/2021  Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/30747/uchwala-nr-xxvii2532021-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-nadania-statutu-samodzielnemu-publicznemu-zespolowi-opieki-zdrowotnej-w-kedzierzynie-kozlu.pdf

18.03.2021

790

5.

27.04.2021

Uchwała Nr XXVIII/258/2021 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/31017/uchwala-nr-xxviii2582021.pdf

05.05.2021

1238

6.

27.04.2021

Uchwała Nr XXVIII/263/2021 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/31023/uchwala-nr-xxviii2632021.pdf

06.05.2021

1265

7.

25.05.2021

Uchwała Nr XXIX/270/2021 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/31215/uchwala-nr-xxix2702021.pdf

01.06.2021

1426

8.

14.09.2021

Uchwała Nr XXXIV/298/2021 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego kategorii drogi powiatowej

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/32077/uchwala-nr-xxxiv2982021.pdf

20.09.2021

2316

9.

26.10.2021

Uchwała Nr XXXVI/315/2021 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2022 r.

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/32504/uchwala-nr-xxxvi3152021.pdf

29.10.2021

2690

10.

26.10.2021

Uchwała Nr XXXVI/316/2021 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2022
https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/32505/uchwala-nr-xxxvi3162021.pdf

29.10.2021

2691

11.

26.10.2021

Uchwała Nr XXXVI/317/2021 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/32506/uchwala-nr-xxxvi3172021.pdf

29.10.2021

2692

12.

26.10.2021

Uchwała Nr XXXVI/314/2021 2021 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia maksymalnych cen i opłat oraz opłaty dodatkowej i manipulacyjnej za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/32503/uchwala-nr-xxxvi3142021.pdf

29.10.2021

2693

13.

23.11.2021

Uchwała Nr XXXVII/323/2021 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
w 2022 r.

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/32743/uchwala-nr-xxxvii3232021.pdf

25.11.2021

2929

14.

23.11.2021

Uchwała Nr XXXVII/324/2021 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/32731/uchwala-nr-xxxvii3242021.pdf

25.11.2021

2930

15.

23.11.2021

Uchwała Nr XXXVII/327/2021 2021 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie diet dla radnych Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/32734/uchwala-nr-xxxvii3272021.pdf

25.11.2021

2931

16.

23.11.2021

Uchwała Nr XXXVII/329/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/32736/uchwala-nr-xxxvii3292021.pdf

25.11.2021

2932

17.

16.12.2021

Uchwała Nr XXXVIII/337/2021 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/33026/uchwala-nr-xxxviii3372021.pdf

22.12.2021

3409