Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów / Inspektor do spraw Prawnych G/B

Marcin Majnusz
tel. (77) 40 52 716
tel: (77) 40 52 741
fax. (77) 472 32 95
e-mail:

Przyjmuje w poniedziałki w godz. 8.00-15.00 i wtorki 9.00-16.00

Od dnia 14.08.2023 - 25.08.2023 Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest nieobecny


Plac Wolności 13 ( pokój nr 41, II piętro )
47-220 Kędzierzyn-Koźle 
 


 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK)

§ 33. I. Powiatowy Rzecznik Konsumentów podlega bezpośrednio Staroście.

II. Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

  1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa oraz udzielanie informacji prawnych w zakresie ochrony ich interesów,
  2. ępowanie do przedsiębiorców i podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów          
    i praw konsumentów,
  3. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów,
  4. ółdziałanie z Delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z organami Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej oraz organizacjami konsumenckimi w zakresie ochrony konsumentów,
  5. ładanie wniosków w sprawie stosowania i zmiany przepisów prawa miejscowego
    w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:

Inspektor do spraw Prawnych IP

§ 29. 1. Inspektor podlega bezpośrednio Staroście Powiatu.
2. Do podstawowych zadań Inspektora należy prowadzenie następujących spraw:
1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu i Starostę,
2) pomoc w sporządzaniu testamentu allograficznego przez Starostę lub Sekretarza,
3) współpraca przy wykonywaniu zadań wynikających z przepisów o stowarzyszeniach i fundacjach,
4) prowadzenie rejestru opinii prawnych,
5) obsługa kancelaryjna spraw prawnych Starostwa, w tym zakładanie i prowadzenie teczek akt sądowych i sądowo-egzekucyjnych, prowadzenie repetytorium spraw sądowych i innych rejestrów,
6) udzielanie niezbędnych informacji o przepisach prawnych Kierownikom Starostwa.