Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia tj. Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Strzeleckim, Gminą Bierawa, Gminą Cisek, Gminą Jemielnica, Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Kolonowskie, Gminą Leśnica, Gminą Pawłowiczki, Gminą Polska Cerekiew, Gminą Reńska Wieś, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Ujazd i Gminą Zawadzkie zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Uwagi i wnioski do projektu Strategii można składać do 30 listopada 2022 r. w następujący sposób:

1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronach internetowych Gmin i Powiatów wchodzących w skład Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z projektem Strategii i Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Formularz należy przesłać na adres Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

2) Elektronicznie w następujący sposób:

a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/kedzierzyn_of_prognoza_oos

b) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: (poprzez przesłanie skanu Formularza uwag).

3) Ustnie do protokołu poprzez kontakt z pracownikiem biura Stowarzyszenia.

 

Załączniki:

PDFPrognoza OOŚ Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.pdf (3,97MB)
PDFStrategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.pdf (2,53MB)
PDFZałącznik nr 1. Diagnoza Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.pdf (6,76MB)
PDFZałącznik nr 2. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej.pdf (2,72MB)
PDFZarządzenie nr 3 z 08 listopada 2022 r.pdf (494,69KB)
PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (118,87KB)
DOCXFormularz uwag do Prognozy OOŚ Strategii Subregionu na lata 2021-2030.docx (24,45KB)