Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Starosty 2023 r.

Zarządzenie Nr 39/2023 w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego

Zarządzenie Nr 38/2023 w sprawie zmiany zasad postępowania przy realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 37/2023 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2024 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 36/2023 w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników/dyrektorów i zastępców kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Zarządzenie Nr 35/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Kędzierzyn-Koźle, obręb Blachownia działka nr 602/930

Zarządzenie Nr 34/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Kędzierzyn-Koźle, obręb Blachownia działka nr 602/931, 602/347

Zarządzenie Nr 33/2023 w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie zmiany tabeli i kart realizacji zadań operacyjnych oraz koordynacji udziału w tym procesie inspekcji, służb i straży oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych powiatu w stosunku do zadań wykonywanych przez starostę

Zarządzenie Nr 32/2023 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzeczenia o Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 31/2023 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych oraz środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym i przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 30/2023 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2023 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie aktualizacji kwoty dotacji w roku 2023, udzielanej na jednego ucznia/słuchacza jednostkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 29/2023 w sprawie powołania składu Komisji do spraw przyznawania nagród Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2023 roku

Zarządzenie Nr 28/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Kędzierzyn-Koźle, obręb Blachownia działka nr 602/6

Zarządzenie Nr 27/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Kędzierzyn-Koźle, obręb Blachownia działka nr 602/150

Zarządzenie Nr 26/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Kędzierzyn-Koźle, obręb Blachownia działka nr 602/149

Zarządzenie Nr 25/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Kędzierzyn-Koźle, obręb Blachownia działka nr 602/682

Zarządzenie Nr 24/2023 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2023 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 22/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Zarządzenie Nr 21/2023 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie wprowadzenia Standardów Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 19/2023 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 17/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Cisek, obręb Podlesie, w celu użytkowania rolniczego

Zarządzenie Nr 16/2023 w sprawie aktualizacji kwoty dotacji w roku 2023, udzielanej na jednego ucznia/słuchacza jednostkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie zmiany zasad postępowania przy realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie wprowadzenia instrukcji nadawania upoważnień dostępu do pomieszczeń serwerowni Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2021 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, zmienionego Zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 01 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 28/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku oraz Zarządzeniem Nr 41/2022 z dnia 13 października 2022 roku

Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie powołania Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kędzierzynie-Koźlu na Kadencję 2023-2027

Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie powołania Zespołu do spraw udzielania rekomendacji w zakresie wniosków obywateli Ukrainy o zwolnienie z obowiązku partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego

Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielelnie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu informatycznego oraz systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w ramach projektu "Cyfrowy Powiat"

Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonej w gminie Kędzierzyn-Koźle, obręb Kędzierzyn

Zarządzenie Nr 8/2023 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania raportu o stanie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego za 2022 rok

Zarządzenie Nr 7/2023 w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Zarządzenie Nr 6/2023 w sprawie ustalenia śrdniego, miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2023 roku

Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie ustalenia na 2023 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Samotnych Matek z dziećmi, prowadzonym przez Markot w Zopowych na zlecenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego na niektóre materiały biurowe dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu