Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały wraz z załącznikami z LVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 maja 2023 r.

PDFUchwała.LVI.474.2023.pdf (306,49KB) w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wotum zaufania
PDFUchwała.LVI.475.2023.pdf (201,45KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
PDFUchwała.LVI.476.2023.pdf (203,60KB) w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2022 rok
PDFUchwała.LVI.477.2023.pdf (1 017,92KB) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2023 rok
PDFUchwała.LVI.478.2023.pdf (3,68MB) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała.LVI.479.2023.pdf (323,63KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała.LVI.480.2023.pdf (316,52KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
PDFUchwała.LVI.481.2023.pdf (318,99KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
PDFUchwała.LVI.482.2023.pdf (317,70KB) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
PDFUchwała.LVI.483.2023.pdf (215,84KB) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie w całości wraz z odsetkami zaległej odpłatności xxxxxxx xxxxxxxxx za pobyt dziecka xxxxxx xxxxxxxxx w pieczy zastępczej
PDFUchwała.LVI.484.2023.pdf (353,18KB) zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała.LVI.485.2023.pdf (214,14KB) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 marca 2023 r. na działalność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego