Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały wraz z załącznikami z LVII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 czerwca 2023 r.

PDFUchwała.LVII.486.2023.pdf (322,00KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu za 2022 r.
PDFUchwała.LVII.487.2023.pdf (320,47KB) w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu za 2022 r.
PDFUchwała.LVII.488.2023.pdf (744,60KB) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała.LVII.489.2023.pdf (1,84MB) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2023 rok
PDFUchwała.LVII.490.2023.pdf (3,63MB) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała.LVII.491.2023.pdf (570,61KB) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za rok 2022
PDFUchwała.LVII.492.2023.pdf (6,82MB) w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 2023-2030
PDFUchwała.LVII.493.2023.pdf (317,66KB) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi wojewódzkiej nr 426
PDFUchwała.LVII.494.2023.pdf (334,22KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała.LVII.495.2023.pdf (330,74KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała.LVII.496.2023.pdf (328,86KB) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała.LVII.497.2023.pdf (351,49KB) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
PDFUchwała.LVII.498.2023.pdf (333,35KB) w sprawie podjęcia współdziałania i przystąpienia do wspólnej realizacji Projektu pn. ,,Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach KPO (inwestycja A3.1.1) Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”