Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapowiedź LIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2022 r. poz. 1526/ zawiadamiam, że w dniu 26 września 2023 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13 odbędą się obrady LIX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

  P r o p o n o w a n y   p o r z ą d e k:

 1. Otwarcie Sesji i powitanie.
 2. Złożenie ślubowania Radnego.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
 5. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o kontrolach zewnętrznych realizowanych w Starostwie.
 9. Informacje o działalności komisji problemowych Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 10. Przedstawienie przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu rocznych sprawozdań podległych im Nadzorów Wodnych z działalności podejmowanych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
 11. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2023 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (fragment działki – tablica reklamowa "Zieliński-Reklama"),
 4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (fragment działki – tablica reklamowa KOMA),
 5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (Lenartowice - grunt pod drogą powiatową),
 6. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodzinę zastępczą zawodową dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
 8. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego",
 9. zmieniająca uchwałę Nr LVII/488/2023 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.
 1. Pisemne interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie Sesji.