Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań LIX Sesja Rady Powiatu

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2023 rok,

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Kutyła, Karolina Derej, Marian Wojciechowski, Józef Gisman, Ireneusz Smal, Alojzy Parys, Paweł Masełko, Sebastian Szklarczyk, Stanisław Węgrzyn, Tomasz Wantuła, Piotr Jahn, Dariusz Szymański, Jadwiga Mroczko, Bożena Łotecka, Danuta Wróbel, Barbara Wołowska, Jadwiga Kuźbida, Henryk Chromik, Andrzej Lachowicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Błach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Małgorzata Tudaj

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Kutyła, Marian Wojciechowski, Alojzy Parys, Sebastian Szklarczyk, Tomasz Wantuła, Stanisław Węgrzyn, Piotr Jahn, Jadwiga Kuźbida, Dariusz Szymański, Barbara Wołowska, Jadwiga Mroczko, Bożena Łotecka, Karolina Derej, Henryk Chromik, Paweł Masełko, Danuta Wróbel, Józef Gisman, Ireneusz Smal, Andrzej Lachowicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Błach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Małgorzata Tudaj

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (fragment działki – tablica reklamowa "Zieliński-Reklama"),

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Sebastian Szklarczyk, Tomasz Wantuła, Piotr Kutyła, Józef Gisman, Piotr Jahn, Danuta Wróbel, Marian Wojciechowski, Stanisław Węgrzyn, Paweł Masełko, Barbara Wołowska, Andrzej Lachowicz, Jadwiga Mroczko, Karolina Derej, Dariusz Szymański, Henryk Chromik, Jadwiga Kuźbida, Bożena Łotecka, Ireneusz Smal, Alojzy Parys
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Błach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Małgorzata Tudaj

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (fragment działki – tablica reklamowa KOMA),

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Kutyła, Tomasz Wantuła, Piotr Jahn, Jadwiga Kuźbida, Józef Gisman, Marian Wojciechowski, Barbara Wołowska, Sebastian Szklarczyk, Paweł Masełko, Henryk Chromik, Karolina Derej, Alojzy Parys, Jadwiga Mroczko, Stanisław Węgrzyn, Andrzej Lachowicz, Dariusz Szymański, Bożena Łotecka, Ireneusz Smal, Danuta Wróbel
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Błach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Małgorzata Tudaj

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (Lenartowice - grunt pod drogą powiatową),

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Sebastian Szklarczyk, Stanisław Węgrzyn, Piotr Kutyła, Tomasz Wantuła, Jadwiga Mroczko, Jadwiga Kuźbida, Bożena Łotecka, Alojzy Parys, Barbara Wołowska, Andrzej Lachowicz, Marian Wojciechowski, Ireneusz Smal, Henryk Chromik, Paweł Masełko, Józef Gisman, Danuta Wróbel, Dariusz Szymański, Piotr Jahn, Karolina Derej
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Błach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Małgorzata Tudaj

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodzinę zastępczą zawodową dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,

Wyniki imienne:

 • ZA (20):
  Stanisław Węgrzyn, Sebastian Szklarczyk, Andrzej Lachowicz, Krzysztof Błach, Jadwiga Kuźbida, Danuta Wróbel, Marian Wojciechowski, Henryk Chromik, Alojzy Parys, Bożena Łotecka, Barbara Wołowska, Dariusz Szymański, Paweł Masełko, Józef Gisman, Jadwiga Mroczko, Piotr Kutyła, Tomasz Wantuła, Ireneusz Smal, Karolina Derej, Piotr Jahn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Małgorzata Tudaj

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Stanisław Węgrzyn, Piotr Kutyła, Tomasz Wantuła, Piotr Jahn, Sebastian Szklarczyk, Józef Gisman, Marian Wojciechowski, Alojzy Parys, Andrzej Lachowicz, Dariusz Szymański, Karolina Derej, Henryk Chromik, Barbara Wołowska, Jadwiga Kuźbida, Paweł Masełko, Bożena Łotecka, Jadwiga Mroczko, Ireneusz Smal, Danuta Wróbel
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Błach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Małgorzata Tudaj

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego",

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Kutyła, Piotr Jahn, Karolina Derej, Tomasz Wantuła, Jadwiga Kuźbida, Sebastian Szklarczyk, Barbara Wołowska, Marian Wojciechowski, Alojzy Parys, Andrzej Lachowicz, Stanisław Węgrzyn, Bożena Łotecka, Józef Gisman, Henryk Chromik, Jadwiga Mroczko, Ireneusz Smal, Danuta Wróbel, Paweł Masełko, Dariusz Szymański
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Błach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Małgorzata Tudaj

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVII/488/2023 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Piotr Jahn, Piotr Kutyła, Marian Wojciechowski, Sebastian Szklarczyk, Danuta Wróbel, Stanisław Węgrzyn, Alojzy Parys, Józef Gisman, Barbara Wołowska, Jadwiga Kuźbida, Dariusz Szymański, Karolina Derej, Tomasz Wantuła, Andrzej Lachowicz, Paweł Masełko, Bożena Łotecka, Ireneusz Smal, Henryk Chromik, Jadwiga Mroczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Błach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Małgorzata Tudaj

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego kategorii drogi powiatowej

Wyniki imienne:

 • ZA (20):
  Sebastian Szklarczyk, Piotr Jahn, Piotr Kutyła, Tomasz Wantuła, Krzysztof Błach, Jadwiga Kuźbida, Stanisław Węgrzyn, Józef Gisman, Marian Wojciechowski, Henryk Chromik, Karolina Derej, Danuta Wróbel, Dariusz Szymański, Jadwiga Mroczko, Alojzy Parys, Andrzej Lachowicz, Barbara Wołowska, Ireneusz Smal, Bożena Łotecka, Paweł Masełko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Małgorzata Tudaj