Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawy zdrowia

I.  Na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa i pochowania ich na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, należy uzyskać zezwolenie starosty właściwego dla miejsca, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane działając w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym.

Podstawa prawna:

1. Art. 14 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek osoby uprawnionej o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich  (druk wniosku do pobrania poniżej)

2. W przypadku zlecenia wykonania wszelkich czynności zakładowi pogrzebowemu- pełnomocnictwo do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z uzyskaniem zezwolenia.

3. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art.9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

4. Gdy dotyczy - tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich obcojęzycznych dokumentów.

Opłaty:

Za wydanie pozwolenia nie pobiera się opłaty. Natomiast w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową za tę czynność w wysokości 17,00 zł. Nr rachunku do uiszczania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo podano poniżej.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Uwagi, informacje dodatkowe:

1. Przepisy ustawy dotyczące pochówku i przewozu zwłok stosuje się odpowiednio do pochówku i przewozu szczątków ludzkich powstałych w wyniku spopielenia zwłok.

2. W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, pozwolenia na przewóz zwłok nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

3. Do chorób zakaźnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby, zaliczamy:

- cholerę,

- dur wysypkowy i inne riketsjozy,

- dżumę,

- gorączkę powrotną,

- nagminne porażenie dziecięce,

- nosaciznę,

- trąd,

- wąglik,

- wściekliznę,

- żółtą gorączkę i inne wirusowe gorączki krwotoczne.

5. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

 

II. Wniosek o pozwolenie na sprowadzenie z zagranicy zwłok/szczątków ludzkich i pochowanie na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 

DOCXWniosek sprowadzenie zwłok.docx (19,57KB)

PDFWniosek sprowadzenie zwłok.pdf (115,17KB)

 

III. Wzór pełnomocnictwa - załącznik do wniosku o sprowadzenie z zagranicy zwłok/szczątków ludzkich

DOCXPELNOMOCNICTWO.docx (18,75KB)

PDFPELNOMOCNICTWO.pdf (123,34KB)

 

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej za jego ustanowienie. Dane do wniesienia opłaty  skarbowej za pełnomocnictwo:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

ul. Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn-Koźle

Nr rachunku do wpłat: 79 1020 5226 0000 6902 0794 1836

 

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej powinno być dostarczone wraz z pełnomocnictwem jako załącznik do wniosku o pozwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich.