Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapowiedź LX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2022 r. poz. 1526/ zawiadamiam, że w dniu 31 października 2023 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13 odbędą się obrady LX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

  P r o p o n o w a n y   p o r z ą d e k:
1. Otwarcie Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
4. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady.
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
Analiza oświadczeń majątkowych.
6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Analiza oświadczeń majątkowych.
7. Informacja o kontrolach zewnętrznych realizowanych w Starostwie.
8. Informacje o działalności komisji problemowych Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
9. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w roku szkolnym 2022/2023.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2023 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
c) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r."
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
e) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 lipca 2023 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego porozumienia z Gminą Bierawa,
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego porozumienia z Gminą Polska Cerekiew,
h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego porozumienia z Gminą Reńska Wieś.  
11. Pisemne interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zakończenie Sesji.