Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 237 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 października 2023 roku

Skany:
PDFUchwała Nr 237.985.2023.pdf (4,54MB) w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2023 rok
PDFUchwała Nr 237.986.2023.pdf (2,67MB) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2023 rok
PDFUchwała Nr 237.987.2023.pdf (584,59KB) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2023 rok
PDFUchwała Nr 237.988.2023.pdf (578,03KB) w sprawie wyznaczenia i upoważnienia osoby do podpisania wniosku grantowego i obsługi aplikacji LSI w Konkursie Grantowym "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanym w ramach działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
PDFUchwała Nr 237.989.2023.pdf (603,74KB) w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności
PDFUchwała Nr 237.990.2023.pdf (617,89KB) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała Nr 237.991.2023.pdf (548,04KB) w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów”
PDFUchwała Nr 237.992.2023.pdf (1,29MB) w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2024 rok”
PDFUchwała Nr 237.993.2023.pdf (588,19KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego


Dostępne cyfrowo:
PDFUchwała Nr 237.985.2023.pdf (694,66KB) w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2023 rok
PDFUchwała Nr 237.986.2023.pdf (526,55KB) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2023 rok
PDFUchwała Nr 237.987.2023.pdf (211,33KB) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2023 rok
PDFUchwała Nr 237.988.2023.pdf (257,40KB) w sprawie wyznaczenia i upoważnienia osoby do podpisania wniosku grantowego i obsługi aplikacji LSI w Konkursie Grantowym "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanym w ramach działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
PDFUchwała Nr 237.989.2023.pdf (139,02KB) w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności
PDFUchwała Nr 237.990.2023.pdf (144,70KB) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała Nr 237.991.2023.pdf (150,31KB) w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś dla obszaru złoża „Poborszów”
PDFUchwała Nr 237.992.2023.pdf (374,72KB) w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2024 rok”
PDFUchwała Nr 237.993.2023.pdf (255,19KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego