Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapowiedź LXI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Termin: 28.11.2023, g. 13:00

Miejsce: Starostwo Powiatowe

 1. 1. Otwarcie Sesji i powitanie.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
 4. 4. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 5. 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 6. 6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Informacja o kontrolach zewnętrznych realizowanych w Starostwie.
 8. 8. Informacje o działalności komisji problemowych Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 9. 9. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa (w tym znajdujących się na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) za 2022 rok.
 10. 10. Informacja o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii na terenie Powiatu.
 11. 11. Podjęcie uchwał:
  1. a) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2023 rok,
  2. b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  3. c) w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,
  4. d) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego",
  5. e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2024 r.,
  6. f) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2024,
  7. g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.,
  8. h) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego porozumienia z Gminą Bierawa,
  9. i) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego porozumienia z Gminą Polska Cerekiew,
  10. j) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego porozumienia z Gminą Reńska Wieś.
 12. 12. Pisemne interpelacje i zapytania.
 13. 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 14. 14. Zakończenie Sesji.