Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań LXIII Sesja Rady Powiatu

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

 • ZA (20):
  Józef Gisman, Ireneusz Smal, Małgorzata Tudaj, Karolina Derej, Barbara Wołowska, Sebastian Szklarczyk, Piotr Kutyła, Alojzy Parys, Tomasz Wantuła, Andrzej Lachowicz, Stanisław Węgrzyn, Marian Wojciechowski, Dariusz Szymański, Piotr Jahn, Jadwiga Kuźbida, Jadwiga Mroczko, Danuta Wróbel, Paweł Masełko, Bożena Łotecka, Henryk Chromik
 • BRAK GŁOSU (1):
  Krzysztof Błach

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok.

Wyniki imienne:

 • ZA (20):
  Małgorzata Tudaj, Paweł Masełko, Tomasz Wantuła, Jadwiga Kuźbida, Karolina Derej, Alojzy Parys, Jadwiga Mroczko, Henryk Chromik, Bożena Łotecka, Ireneusz Smal, Barbara Wołowska, Stanisław Węgrzyn, Marian Wojciechowski, Dariusz Szymański, Andrzej Lachowicz, Piotr Kutyła, Piotr Jahn, Danuta Wróbel, Sebastian Szklarczyk, Józef Gisman
 • BRAK GŁOSU (1):
  Krzysztof Błach

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2023 rok,

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Sebastian Szklarczyk, Piotr Kutyła, Józef Gisman, Małgorzata Tudaj, Tomasz Wantuła, Karolina Derej, Barbara Wołowska, Stanisław Węgrzyn, Alojzy Parys, Piotr Jahn, Andrzej Lachowicz, Marian Wojciechowski, Ireneusz Smal, Henryk Chromik, Dariusz Szymański, Bożena Łotecka, Paweł Masełko, Jadwiga Kuźbida, Danuta Wróbel
 • BRAK GŁOSU (2):
  Jadwiga Mroczko, Krzysztof Błach

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Józef Gisman, Małgorzata Tudaj, Sebastian Szklarczyk, Ireneusz Smal, Piotr Kutyła, Tomasz Wantuła, Barbara Wołowska, Jadwiga Kuźbida, Henryk Chromik, Alojzy Parys, Marian Wojciechowski, Piotr Jahn, Karolina Derej, Andrzej Lachowicz, Dariusz Szymański, Danuta Wróbel, Paweł Masełko, Bożena Łotecka, Stanisław Węgrzyn
 • BRAK GŁOSU (2):
  Jadwiga Mroczko, Krzysztof Błach

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które finansowane będą z zaliczki przekazanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.,

Wyniki imienne:

 • ZA (20):
  Sebastian Szklarczyk, Piotr Kutyła, Józef Gisman, Małgorzata Tudaj, Barbara Wołowska, Tomasz Wantuła, Marian Wojciechowski, Stanisław Węgrzyn, Ireneusz Smal, Henryk Chromik, Jadwiga Kuźbida, Piotr Jahn, Dariusz Szymański, Bożena Łotecka, Karolina Derej, Andrzej Lachowicz, Danuta Wróbel, Alojzy Parys, Jadwiga Mroczko, Paweł Masełko
 • BRAK GŁOSU (1):
  Krzysztof Błach

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego",

Wyniki imienne:

 • ZA (20):
  Sebastian Szklarczyk, Piotr Kutyła, Józef Gisman, Tomasz Wantuła, Małgorzata Tudaj, Alojzy Parys, Marian Wojciechowski, Ireneusz Smal, Paweł Masełko, Jadwiga Mroczko, Henryk Chromik, Jadwiga Kuźbida, Stanisław Węgrzyn, Dariusz Szymański, Danuta Wróbel, Barbara Wołowska, Karolina Derej, Piotr Jahn, Andrzej Lachowicz, Bożena Łotecka
 • BRAK GŁOSU (1):
  Krzysztof Błach

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego",

Wyniki imienne:

 • ZA (20):
  Sebastian Szklarczyk, Piotr Jahn, Piotr Kutyła, Małgorzata Tudaj, Paweł Masełko, Ireneusz Smal, Tomasz Wantuła, Barbara Wołowska, Marian Wojciechowski, Bożena Łotecka, Dariusz Szymański, Henryk Chromik, Jadwiga Kuźbida, Andrzej Lachowicz, Jadwiga Mroczko, Karolina Derej, Alojzy Parys, Stanisław Węgrzyn, Danuta Wróbel, Józef Gisman
 • BRAK GŁOSU (1):
  Krzysztof Błach

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i nagród Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,

Wyniki imienne:

 • ZA (20):
  Sebastian Szklarczyk, Piotr Kutyła, Stanisław Węgrzyn, Józef Gisman, Alojzy Parys, Marian Wojciechowski, Barbara Wołowska, Piotr Jahn, Andrzej Lachowicz, Henryk Chromik, Jadwiga Kuźbida, Tomasz Wantuła, Bożena Łotecka, Karolina Derej, Ireneusz Smal, Dariusz Szymański, Małgorzata Tudaj, Jadwiga Mroczko, Danuta Wróbel, Paweł Masełko
 • BRAK GŁOSU (1):
  Krzysztof Błach

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (działka przy ul. Judyma przyszpitalny obszar parkowy - powiększenie parku miejskiego),

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Małgorzata Tudaj, Marian Wojciechowski, Józef Gisman, Stanisław Węgrzyn, Barbara Wołowska, Paweł Masełko, Dariusz Szymański, Henryk Chromik, Piotr Jahn, Ireneusz Smal, Alojzy Parys, Jadwiga Mroczko, Danuta Wróbel, Jadwiga Kuźbida, Bożena Łotecka
 • PRZECIW (3):
  Sebastian Szklarczyk, Andrzej Lachowicz, Piotr Kutyła
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Tomasz Wantuła, Karolina Derej
 • BRAK GŁOSU (1):
  Krzysztof Błach

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (działka park w Sławięcicach – powiększenie parku miejskiego),

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Tomasz Wantuła, Stanisław Węgrzyn, Piotr Jahn, Ireneusz Smal, Marian Wojciechowski, Barbara Wołowska, Józef Gisman, Paweł Masełko, Jadwiga Kuźbida, Karolina Derej, Małgorzata Tudaj, Henryk Chromik, Piotr Kutyła, Dariusz Szymański, Danuta Wróbel, Alojzy Parys, Jadwiga Mroczko, Bożena Łotecka
 • PRZECIW (2):
  Andrzej Lachowicz, Sebastian Szklarczyk
 • BRAK GŁOSU (1):
  Krzysztof Błach

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,

Wyniki imienne:

 • ZA (20):
  Paweł Masełko, Marian Wojciechowski, Barbara Wołowska, Piotr Jahn, Jadwiga Kuźbida, Stanisław Węgrzyn, Józef Gisman, Andrzej Lachowicz, Danuta Wróbel, Henryk Chromik, Piotr Kutyła, Jadwiga Mroczko, Ireneusz Smal, Karolina Derej, Tomasz Wantuła, Alojzy Parys, Małgorzata Tudaj, Bożena Łotecka, Sebastian Szklarczyk, Dariusz Szymański
 • BRAK GŁOSU (1):
  Krzysztof Błach

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Stanisław Węgrzyn, Piotr Kutyła, Piotr Jahn, Henryk Chromik, Marian Wojciechowski, Ireneusz Smal, Dariusz Szymański, Barbara Wołowska, Karolina Derej, Józef Gisman, Andrzej Lachowicz, Jadwiga Mroczko, Jadwiga Kuźbida, Alojzy Parys, Paweł Masełko, Bożena Łotecka, Danuta Wróbel, Sebastian Szklarczyk, Małgorzata Tudaj
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Wantuła, Krzysztof Błach

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Andrzej Lachowicz, Stanisław Węgrzyn, Ireneusz Smal, Sebastian Szklarczyk, Marian Wojciechowski, Jadwiga Kuźbida, Piotr Jahn, Paweł Masełko, Barbara Wołowska, Piotr Kutyła, Jadwiga Mroczko, Karolina Derej, Henryk Chromik, Dariusz Szymański, Danuta Wróbel, Małgorzata Tudaj, Alojzy Parys, Bożena Łotecka, Józef Gisman
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Wantuła, Krzysztof Błach

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Stanisław Węgrzyn, Paweł Masełko, Józef Gisman, Barbara Wołowska, Piotr Jahn, Marian Wojciechowski, Małgorzata Tudaj, Ireneusz Smal, Andrzej Lachowicz, Karolina Derej, Piotr Kutyła, Dariusz Szymański, Jadwiga Kuźbida, Danuta Wróbel, Henryk Chromik, Alojzy Parys, Sebastian Szklarczyk, Bożena Łotecka, Jadwiga Mroczko
 • BRAK GŁOSU (2):
  Tomasz Wantuła, Krzysztof Błach