Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały wraz z załącznikami z LXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 grudnia 2023 r.

PDFUchwała.LXIII.530.2023.pdf (3,82MB) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała.LXIII.531.2023.pdf (5,34MB) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok
PDFUchwała.LXIII.532.2023.pdf (1,29MB) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2023 rok
PDFUchwała.LXIII.533.2023.pdf (3,63MB) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała.LXIII.534.2023.pdf (447,03KB) w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które finansowane będą z zaliczki przekazanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.
PDFUchwała.LXIII.535.2023.pdf (1,08MB) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego"
PDFUchwała.LXIII.536.2023.pdf (775,95KB) w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”
PDFUchwała.LXIII.537.2023.pdf (1,02MB) w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i nagród Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała.LXIII.538.2023.pdf (323,90KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała.LXIII.539.2023.pdf (329,59KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała.LXIII.540.2023.pdf (320,56KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała.LXIII.541.2023.pdf (409,96KB) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
PDFUchwała.LXIII.542.2023.pdf (330,96KB) w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała.LXIII.543.2023.pdf (333,45KB) w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu