Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Starosty 2024 r.

Zarządzenie nr 20/2024 z dnia 26.04.2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie nr 19/2024 z dnia 24.04.2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie nr 18/2024 z dnia 23.04.2024 w sprawie aktualizacji kwoty dotacji w roku 2024, udzielanej na jednego ucznia/słuchacza jednostkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego

Zarządzenie nr 17/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej”

Zarządzenie nr 16/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie nr 15/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia Procedury organizacji i rozliczania wyjazdów służbowych w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie nr 14/2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie pokrycia kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym

Zarządzenie ne 13 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Zarządzenie nr 12 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Zarządzenie nr 11 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2024 roku

Zarządzenie nr 10/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia na 2024 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Samotnych Matek z dziećmi prowadzonym przez Markot w Zopowych na zlecenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Zarządzenie nr 9/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 8/2024 z dnia 14.02.2024 w sprawie powołania pełnomocnika Starosty do spraw wyborów

Zarządzenie Nr 7/2024 z dnia 14.02.2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2021 Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w KędzierzynieKoźlu, zmienionego Zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 01 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 28/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 41/2022 z dnia 13 października 2022 roku oraz Zarządzeniem Nr 13/2023 z dnia 29 marca 2023 roku

Zarządzenie Nr 6/2024 z dnia 07.02.2024 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 5/2024 z dnia 07.02.2024 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 4/2024 z dnia 07.02.2024 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania raportu o stanie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego za 2023 rok

Zarządzenie Nr 3/2024 z dnia 15.01.2024 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 2/2024 z dnia 15.01.2024 w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie Nr 1/2024 z dnia 03.01.2024 w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji