Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapowiedź LXIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Termin: 30.01.2024, g. 13:00

Miejsce: Starostwo Powiatowe

 1. Otwarcie Sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
 4. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o kontrolach zewnętrznych realizowanych w Starostwie.
 8. Informacje o działalności komisji problemowych Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Starosty Powiatu z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 r. (głosowanie).
 10. Realizacja programu zapobiegania przestępstwom oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w Powiecie – informacje Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.
 12. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (lokal w budynku ul. Piastowska 15 – GEODETA),
 4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (działka przy ul. Judyma przyszpitalny obszar parkowy - powiększenie parku miejskiego),
 5. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Profilaktycznego dla Dzieci i Rodziców Zagrożonych Zjawiskiem Przemocy Domowej na lata 2024-2030",
 6. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030",
 7. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową pn.: "W zgodzie z Tobą i Sobą na lata 2024-2030",
 8. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania powiatowej biblioteki publicznej Gminie Kędzierzyn-Koźle,
 9. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w roku 2024. 
 1. Pisemne interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie Sesji.