Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapowiedź LXV sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Termin: 27.02.2024, g. 13:00

Miejsce: Starostwo Powiatowe

 1. 1. Otwarcie Sesji i powitanie

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. 3. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. 4. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 4. 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

  6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 5. 7. Informacja o kontrolach zewnętrznych realizowanych w Starostwie.

 6. 8. Informacje o działalności komisji problemowych Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. 9. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2023 r.

  10. Podjęcie uchwał:

  1. a. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok

   b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

  2. c. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodzinę zastępczą zawodową dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

  3. d. w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.

  4. e. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

  5. f. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powiększenia strefy parkingów bezpłatnych w rejonie szpitala przy ul. 24 kwietnia 5 oraz ograniczenia możliwości parkowania pojazdów/ odpowiednie oznakowanie wzdłuż ulic: Lwowskiej, Smolenia, Roosevelta

  6. g. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 listopada 2023 r. na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

   11. Pisemne interpelacje i zapytania.

 8. 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 9. 13. Zakończenie Sesji.