Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapowiedź LXVI sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Termin: 26.03.2024, g. 13:00

Miejsce: Starostwo Powiatowe

 1. 1. Otwarcie Sesji i powitanie.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. 3. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
 3. 4. Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady.
 4. 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

  6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 5. 7. Informacja o kontrolach zewnętrznych realizowanych w Starostwie.
 6. 8. Informacje o działalności komisji problemowych Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. 9. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok,

   b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

  2. c. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu ustalania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski,

  3. d. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

  4. e. w sprawie współdziałania z Gminami Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej za okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.,

  5. f. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową pn.: Rozumiem siebie na lata 2024-2030",

  6. g. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniu treningowym w zakresie zadań własnych powiatu,

  7. h. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026 Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

 8. 10. Podsumowanie VI kadencji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego:
  1. a. wystąpienie Przewodniczącej Rady Powiatu
  2. b. wystąpienie Starosty Powiatu
  3. c. wręczenie podziękowań.
 9. 11. Zakończenie Sesji.