Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały wraz z załącznikami z LXVI Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 marca 2024 r.

PDFUchwała.LXVI.561.2024.pdf (1,52MB) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok
PDFUchwała.LXVI.562.2024.pdf (3,63MB) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała.LXVI.563.2024.pdf (362,22KB) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu ustalania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
PDFUchwała.LXVI.564.2024.pdf (317,20KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
PDFUchwała.LXVI.565.2024.pdf (321,81KB) w sprawie współdziałania z Gminami Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej za okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.
PDFUchwała.LXVI.566.2024.pdf (764,57KB) w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową pn.: Rozumiem siebie na lata 2024-2030"
PDFUchwała.LXVI.567.2024.pdf (329,71KB) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniu treningowym w zakresie zadań własnych powiatu
PDFUchwała.LXVI.568.2024.pdf (1,41MB) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026 Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego