Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO O PLANOWANYM WYGASZENIU DECYZJI O REJESTRACJI POJAZDÓW

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

                                                                                                      Kędzierzyn-Koźle, dnia 12.04.2024r.

Km.5410.39.2024

OBWIESZCZENIE
o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dalej K.p.a., w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. 2023, poz. 1394)

zawiadamiam

o wygaszeniu z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów nie posiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami pojazd, którego rejestracja została wygaszona z dniem 10 czerwca 2024 r. może podlegać powtórnej rejestracji w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu.


POUCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.        

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

PDFWykaz pojazdów których decyzje o rejestracji wygasają z dniem 10_06_2024r.pdf (33,07MB)

PDFOBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdu.pdf (234,69KB)