Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie (Śr.6341.5.3.2011) o wszczęciu postępowania wodnoprawnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku - Brenntag Polska sp. z o.o.

Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Plac Wolności 13 - zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.-Prawo wodne / Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami / zawiadamia, że na wniosek z dnia 07 marca 2011 roku, numer PDU/128/12-11/2011, uzupełnionego pismem z dnia 04 kwietnia 2011 roku, numer PDU/177/12-11/2011, Pana Romana Gałońskiego, pełnomocnika Brenntag Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kędzierzynie-Koźlu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:
 
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów – Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu - ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie bazy Brenntag Polska Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Towarowa                 
                                                w ilości           Qmaxd= 28,0 m3/d
                        o następującym składzie:
ołów
1,0
mgPb/l
kadm
0,4
mgCd/l
miedź
1,0
mgCu/l
cynk
2,0
mgZn/l
chrom ogólny
5,0
mgCr/l
bor
10
mgB/l
nikiel
1,0
mgNi/l
cyna
2,0
mgSn/l
azot amonowy
200
mgNNH4/l
fosfor ogólny
10
mgP/l
węglowodory ropopochodne
15
mg/l
trichlorometan
2,0
mgCHCL3/dm3
 
 
            W Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu (pokój  32)  można  zapoznać  się z  dokumentacją  złożoną  w  powyższej  sprawie w  terminie  7  dni  od  dnia  ukazania  się  niniejszego ogłoszenia.
Wnioski  i  uwagi  w  tej  sprawie  można  składać  w  tym  samym  okresie  na  adres  Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu  lub  osobiście  w  siedzibie  Urzędu.
Równocześnie podaję  do  wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,prowadzonym w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zostały zamieszczone dane o wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie. 

Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Aleksandra Krasicka
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Helena Kowalczyk
Data wytworzenia: 2011-04-05