Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie (Śr.6341.2.9.1.2011) o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o środowisku i jego ochronie - Piotr Plewik, Siemianowicie Śląskie

Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.-Prawo wodne /Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 z późn.zm./ podaje  do  publicznej  wiadomości, że na wniosek Pana Piotra Plewik zam. Siemianowice Śląskie ul.Łukasińskiego 36,postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Łącza w m.Stara Kuźnia tj. piętrzenie i pobór wód cieku Łącza (dz. nr 327, 328 obręb Stara Kuźnia) w km 5+240 dla celów zalewowych stawów (dz. nr 567 obręb Stara Kuźnia) oraz odprowadzenie wód ze stawów do cieku Łącza (dz. nr 329, 340/1 obręb Stara Kuźnia) w km 4+530.
W Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu (pokój  34)  można  zapoznać  się z  dokumentacją  złożoną  w  powyższej  sprawie  w  terminie  7  dni  od  dnia  ukazania  się  niniejszego  ogłoszenia.
Wnioski  i  uwagi  w  tej  sprawie  można  składać  w  tym  samym  okresie  na  adres  Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu  lub  osobiście  w  siedzibie  Urzędu.
 
Równocześniepodaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,prowadzonym w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zostałyzamieszczone dane o wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie. 

Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Sebastian Rabiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Helena Kowalczyk
Data wytworzenia: 2011-04-19